Bilde av bakterier

K-res

Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens

Logo K-ResNasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) er et nasjonalt senter for kompetanseoppbygging, kurs- og formidlingsvirksomhet innenfor antibiotikaresistens. K-res er en av flere nasjonale kompetansetjenester og referansefunksjoner innenfor fagfeltet antibiotikaresistens i Norge.

Andre aktører er Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) ved Universitetet i Oslo, Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) på Haukeland universitetssykehus og Nasjonalt referanselaboratorium MRSA på St. Olavs hospital. 


Rekvisisjon

K-res har utarbeidet en rekvisisjon som skal følge stammer som sendes til oss for nærmere undersøkelser. Vi oppfordrer alle rekvirenter til å benytte denne rekvisisjonen, slik at vi mottar den nødvendige informasjonen for å kunne tolke analyseresultatene på en best mulig måte.​SJ2610 - Rekvisisjon for resistensundersøkelse ved K-res.pdf

Prioriterte analyser

K-res har i samarbeid med referansegruppen definert prioriterte analyser for 2017 (se også oppdatert rekvisisjon i vedlegg). 

Nytt for 2017 er at K-res ønsker tilsendt Bacteroides isolater med nedsatt følsomhet for meropenem for undersøkelse av karbapenemase aktivitet/tilstedeværelse av cfiA genet. Vi mistenker en økning av slike isolater og ønsker å evaluere diagnostiske metoder for påvisning av karbapenemase aktivitet. Det planlegges et prosjekt på dette i samarbeid med Sykehuset i Vestfold. 

Videre vil K-res fortsatt tilby undersøkelse for ESBL-A hos arter med kromosomal klasse C β-laktamase og ESBL-M (plasmid-mediert AmpC) undersøkelse hos E. coli, K. pneumoniae, P. mirabilis og Salmonella spp. Disse undersøkelsene er ikke prioriterte analyser ved K-res da vi ser en økning i analyser med tanke på ESBL-CARBA og ønsker å prioritere disse. Vi ber derfor rekvirerende laboratorium om å vurdere den kliniske betydningen av et ESBL-A/ESBL-M funn før innsending. Som beskrevet i tidligere nyhetsbrev, vil et begrenset utvalg av fenotypiske metoder for påvisning av ESBL-A og ESBL-M og genotypisk analyse inkludert CTX-M PCR for ESBL-A og en multiplex PCR for ESBL-M utføres. K-res er behjelpelige med metoder og kontrollstammer til de laboratorier som selv ønsker å etablere egnet metodikk for påvisning av ESBL-A/-M.

Ved positive funn for ESBL-CARBA ønsker vi å videreformidle dette raskt. Vi ber derfor om tilbakemelding fra deres laboratorium med e-post adresser for foreløpige svar slik at vi har en oppdatert liste. 
Så et lite hjertesukk: vi mottar en del prøver hvor det ikke er utfylt informasjon om rekvirent. Vi bruker derfor en del tid og ressurser på detektivarbeid for å finne ut hvem som har sendt inn isolatet. Vi ber derfor om at dere husker å skrive på rekvisisjonen hvilket laboratorium det er som sender inn isolatet. 

Tilslutt vil vi takke for et godt samarbeid i 2016 og vi håper dette vil fortsette i 2017! Godt nyttår!

Kontaktinformasjon
For spørsmål kontakt Ørjan Samuelsen (orjan.samuelsen@unn.no) eller Arnfinn Sundsfjord (arnfinn.sundsfjord@uit.no)

 

Referansegruppe

Det er oppnevnt en referansegruppe med representanter fra hver helseregion hvis målsetning er å sikre en nasjonal forankring og lik tilgang til de høyspesialiserte tjenestene. K-res har møte med referansegruppen årlig og presenterer her sine aktiviteter og planer.
 

Følgende representanter sitter i referansegruppen:


Helse Vest:   
Overlege Dag Harald Skutlaberg (leder)
Mikrobiologisk avdeling,
Haukeland Universitetssjukehus,
5021 Bergen.

Helse Sør-Øst:  
Overlege Dagfinn Skaare
Mikrobiologisk avdeling,
Sykehuset i Vestfold,
Postboks 2168 Postterminalen,
3103 Tønsberg.

Helse Midt-Norge: 
Overlege Kjersti Wik Larssen
Avdeling for medisinsk mikrobiologi,
St. Olavs hospital,
7006 Trondheim

Helse Nord/NORM: 
Overlege Gunnar Skov Simonsen
Avdeling for mikrobiologi og smittevern,
Universitetssykehuset Nord-Norge,
9038 Tromsø

Folkehelseinstituttet:
Overlege Martin Steinbakk
Avdeling for bakteriologi og infeksjonsimmunologi
Divisjon for smittevern
Folkehelseinstituttet
0403 Oslo

Universitetet i Oslo: 
Professor Tone Tønjum
Avdeling for mikrobiologi,
Universitetet i Oslo - Rikshospitalet
0372 Oslo

Universitetet i Tromsø:
Professor Ørjan Olsvik
Institutt for medisinsk biologi,
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Bruker-representant:
Bioingeniør Anne Cathrine Hollekim
Senter for laboratoriemedisin
Medisinsk bakteriologi
Sykehuset Østfold
1714 Grålum

   
Lokale kontakter i referansegruppen kan kontaktes hvis det er forhold som bør videreformidles til K-res.

Rapporter og metodeevaluering​

​​
Rapporter


 

Publikasjoner

 


 

 

Resistenspaneler

Kontakt oss​

Laboratoriet
Telefon 776 27032

Daglig leder​
Kristin Hegstad, e-post: kristin.hegstad@uit.no og telefon (+47) 776 46351

Spørsmål ang. kliniske stammer
Ørjan Samuelsen, e-post orjan.samuelsen@unn.no og telefon (+47) 776 27043 eller 97 65 37 16

Seksjonsoverlege
Arnfinn Sundsfjord, e-post arnfinn.sundsfjord@uit.no​ og telefon (+47) 90 61 61 18​

NYHETER FRA K-RES