Bilde av bakterier

K-res

Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens

K-res skal være nasjonalt og internasjonalt ledende i påvisning og karakterisering av antibiotikaresistens hos utvalgte sykdomsfremkallende bakterier.

Logo K-ResNasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) er et nasjonalt senter for kompetanseoppbygging, kurs- og formidlingsvirksomhet innenfor antibiotikaresistens. K-res er en av flere nasjonale kompetansetjenester og referansefunksjoner innenfor fagfeltet antibiotikaresistens i Norge.

Andre aktører er Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) ved Universitetet i Oslo, Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) på Haukeland universitetssykehus og Nasjonalt referanselaboratorium MRSA på St. Olavs hospital. 


Rekvisisjon

K-res har utarbeidet en rekvisisjon som skal følge stammer som sendes til oss for nærmere undersøkelser. Vi oppfordrer alle rekvirenter til å benytte denne rekvisisjonen, slik at vi mottar den nødvendige informasjonen for å kunne tolke analyseresultatene på en best mulig måte.​

SJ2610 - Rekvisisjon for resistensundersøkelse ved K-res.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Rekvisisjon/SJ2610 - Rekvisisjon for resistensundersøkelse ved K-res.pdfSJ2610 - Rekvisisjon for resistensundersøkelse ved K-res.pdf
SJ2610 - Rekvisisjon for resistensundersøkelse ved K-res.dochttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Rekvisisjon/SJ2610 - Rekvisisjon for resistensundersøkelse ved K-res.docSJ2610 - Rekvisisjon for resistensundersøkelse ved K-res.doc


Prioriterte analyser og referansefunksjoner

K-res har i samarbeid med referansegruppen definert prioriterte analyser for 2018 (se også oppdatert rekvisisjon i vedlegg). 

I denne forbindelse ønsker vi å gjøre oppmerksom på følgende endringer:

  • Meropenem screeningsbrytningspunkt for undersøkelse av ESBL-CARBA hos Enterobacteriaceae/Enterobacterales er blitt endret fra <27 mm til <28 mm, jamfør endring hos NordicAST/EUCAST. Det er ikke noen endringer i MIC screeningsbrytningspunkt
  • Etter samråd med referansegruppen er analysering av Enterobacteriaceae/Enterobacterales med tanke på ESBL-A og ESBL-M (plasmidmediert AmpC) fra 2018 tatt ut av panelet med prioriterte analyser
  • K-res vil også gjerne at laboratoriene sender alle enterokokk-isolater hvor man har genotypisk påvist vanA eller vanB, men hvor isolatet er fenotypisk følsomt (vancomycin MIC ≤ 4 mg/L) for å kunne analysere forekomst av og mekanismer for vankomycin variable enterokokker (Sivertsen et al., Antimicrob. Agents Chemother. 2016;60:4119-27)
  • Kriterier for undersøkelse av tigecyclinresistente enterokokker er endret for å inkludere intermediær kategori
Vi ønsker fortsatt raskt å formidle positive funn av ESBL-CARBA. Det er derfor ønskelig at dere gir oss tilbakemelding fra deres laboratorium med oppdaterte epost-adresser til de vi skal kontakte med foreløpige svar.

Vi mottar en del rekvisisjoner der rekvirent ikke er påført. Husk på å påføre dette!

Vi takker for et godt samarbeid i 2017 og vi håper på fortsatt godt samarbeid i 2018! Godt nyttår!

Kontaktinformasjon
For spørsmål kontakt Ørjan Samuelsen (orjan.samuelsen@unn.no) eller Arnfinn Sundsfjord (arnfinn.sundsfjord@uit.no)

 

Referansegruppe

Det er oppnevnt en referansegruppe med representanter fra hver helseregion hvis målsetning er å sikre en nasjonal forankring og lik tilgang til de høyspesialiserte tjenestene. K-res har møte med referansegruppen årlig og presenterer her sine aktiviteter og planer.
 

Følgende representanter sitter i referansegruppen:


Helse Vest:   
Overlege Dag Harald Skutlaberg (leder)
Mikrobiologisk avdeling,
Haukeland Universitetssjukehus,
5021 Bergen.

Helse Sør-Øst:  
Overlege Dagfinn Skaare
Mikrobiologisk avdeling,
Sykehuset i Vestfold,
Postboks 2168 Postterminalen,
3103 Tønsberg.

Helse Midt-Norge: 
Overlege Kjersti Wik Larssen
Avdeling for medisinsk mikrobiologi,
St. Olavs hospital,
7006 Trondheim

Helse Nord/NORM: 
Overlege Gunnar Skov Simonsen
Avdeling for mikrobiologi og smittevern,
Universitetssykehuset Nord-Norge,
9038 Tromsø

Folkehelseinstituttet:
Overlege Martin Steinbakk
Avdeling for bakteriologi og infeksjonsimmunologi
Divisjon for smittevern
Folkehelseinstituttet
0403 Oslo

Universitetet i Oslo: 
Professor Tone Tønjum
Avdeling for mikrobiologi,
Universitetet i Oslo - Rikshospitalet
0372 Oslo

Universitetet i Tromsø:
Professor Ørjan Olsvik
Institutt for medisinsk biologi,
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Bruker-representant:
Bioingeniør Anne Cathrine Hollekim
Senter for laboratoriemedisin
Medisinsk bakteriologi
Sykehuset Østfold
1714 Grålum

   
Lokale kontakter i referansegruppen kan kontaktes hvis det er forhold som bør videreformidles til K-res.

Rapporter og metodeevaluering​

​​
Rapporter


 

Publikasjoner

 


 

 

Resistenspaneler

Kontakt oss​

Laboratoriet
Telefon 776 27032

Daglig leder​
Kristin Hegstad, e-post: kristin.hegstad@uit.no og telefon (+47) 776 46351

Spørsmål ang. kliniske stammer
Ørjan Samuelsen, e-post orjan.samuelsen@unn.no og telefon (+47) 776 27043 eller 97 65 37 16

Seksjonsoverlege
Arnfinn Sundsfjord, e-post arnfinn.sundsfjord@uit.no​ og telefon (+47) 90 61 61 18​

NYHETER FRA K-RES

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.