Bilde av bakterier

K-res

Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens

K-res skal være nasjonalt og internasjonalt ledende i påvisning og karakterisering av antibiotikaresistens hos utvalgte sykdomsfremkallende bakterier.

Logo K-ResK-res skal bygge opp og spre kompetanse om påvisning av antibiotikaresistente bakterier og ivareta utvalgte nasjonale referansefunksjoner. Målgruppen er i hovedsak spesialisthelsetjenesten innen medisinsk mikrobiologi, infeksjonsmedisin og smittevern. Vårt mål er å spre kunnskap til alle helseregioner for å sikre god og likeverdig kvalitet. Informasjon til allmennheten er også viktig.

K-res er en viktig bidragsyter i fagfeltet antibiotikaresistens i samarbeid med andre aktører. Disse inkluderer Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (AFA), Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM), Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS), Antibiotikasenteret for primærhelsetjenesten (ASP), Nasjonalt referanselaboratorium MRSA, Folkehelseinstituttet (FHI) samt ulike forskningsgrupper nasjonalt og internasjonalt. 

Rekvisisjon

K-res har utarbeidet en rekvisisjon som skal følge stammer som sendes til oss for nærmere undersøkelser. Vi oppfordrer alle rekvirenter til å benytte denne rekvisisjonen, slik at vi mottar den nødvendige informasjonen for å kunne tolke analyseresultatene på en best mulig måte.​

SJ2610 - Rekvisisjon for resistensundersøkelse ved K-res.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Rekvisisjon/SJ2610 - Rekvisisjon for resistensundersøkelse ved K-res.pdfSJ2610 - Rekvisisjon for resistensundersøkelse ved K-res.pdf
SJ2610 - Rekvisisjon for resistensundersøkelse ved K-res.dochttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Rekvisisjon/SJ2610 - Rekvisisjon for resistensundersøkelse ved K-res.docSJ2610 - Rekvisisjon for resistensundersøkelse ved K-res.doc


Prioriterte analyser og referansefunksjoner

K-res har i samarbeid med referansegruppen definert prioriterte analyser for 2018 (se også oppdatert rekvisisjon i vedlegg). 

I denne forbindelse ønsker vi å gjøre oppmerksom på følgende endringer:

  • Meropenem screeningsbrytningspunkt for undersøkelse av ESBL-CARBA hos Enterobacteriaceae/Enterobacterales er blitt endret fra <27 mm til <28 mm, jamfør endring hos NordicAST/EUCAST. Det er ikke noen endringer i MIC screeningsbrytningspunkt
  • Etter samråd med referansegruppen er analysering av Enterobacteriaceae/Enterobacterales med tanke på ESBL-A og ESBL-M (plasmidmediert AmpC) fra 2018 tatt ut av panelet med prioriterte analyser
  • K-res vil også gjerne at laboratoriene sender alle enterokokk-isolater hvor man har genotypisk påvist vanA eller vanB, men hvor isolatet er fenotypisk følsomt (vancomycin MIC ≤ 4 mg/L) for å kunne analysere forekomst av og mekanismer for vankomycin variable enterokokker (Sivertsen et al., Antimicrob. Agents Chemother. 2016;60:4119-27)
  • Kriterier for undersøkelse av tigecyclinresistente enterokokker er endret for å inkludere intermediær kategori
Vi ønsker fortsatt raskt å formidle positive funn av ESBL-CARBA. Det er derfor ønskelig at dere gir oss tilbakemelding fra deres laboratorium med oppdaterte epost-adresser til de vi skal kontakte med foreløpige svar.

Vi mottar en del rekvisisjoner der rekvirent ikke er påført. Husk på å påføre dette!

Vi takker for et godt samarbeid i 2017 og vi håper på fortsatt godt samarbeid i 2018! Godt nyttår!

Kontaktinformasjon
For spørsmål kontakt Ørjan Samuelsen (orjan.samuelsen@unn.no) eller Arnfinn Sundsfjord (arnfinn.sundsfjord@uit.no)

 

Referansegruppe

Det er oppnevnt en referansegruppe med representanter fra hver helseregion hvis målsetning er å sikre en nasjonal forankring og lik tilgang til de høyspesialiserte tjenestene. K-res har møte med referansegruppen årlig og presenterer her sine aktiviteter og planer.


Følgende representanter sitter i referansegruppen:

Helse Vest:   
Overlege Dag Harald Skutlaberg (leder)
Mikrobiologisk avdeling,
Haukeland Universitetssjukehus,
5021 Bergen.

Helse Sør-Øst:  
Overlege Dagfinn Skaare
Mikrobiologisk avdeling,
Sykehuset i Vestfold,
Postboks 2168 Postterminalen,
3103 Tønsberg.

Helse Midt-Norge: 
Overlege Kjersti Wik Larssen
Avdeling for medisinsk mikrobiologi,
St. Olavs hospital,
7006 Trondheim

Helse Nord/NORM: 
Overlege Gunnar Skov Simonsen
Avdeling for mikrobiologi og smittevern,
Universitetssykehuset Nord-Norge,
9038 Tromsø

Folkehelseinstituttet:
Overlege Martin Steinbakk
Avdeling for bakteriologi og infeksjonsimmunologi
Divisjon for smittevern
Folkehelseinstituttet
0403 Oslo

Universitetet i Oslo: 
Professor Tone Tønjum
Avdeling for mikrobiologi,
Universitetet i Oslo - Rikshospitalet
0372 Oslo

Universitetet i Tromsø:
Professor Ørjan Olsvik
Institutt for medisinsk biologi,
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Bruker-representant:
Bioingeniør Anne Cathrine Hollekim
Senter for laboratoriemedisin
Medisinsk bakteriologi
Sykehuset Østfold
1714 Grålum

   

Resultat- og kvalitetsmål


Virksomhetsrapportering


Faglige rapporter og vitenskapelige publikasjoner​

​​
Rapporter

Status_ESBL-CARBA_Norge_2014.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Rapporter K-res/Status_ESBL-CARBA_Norge_2014.pdfStatus_ESBL-CARBA_Norge_2014.pdf
ESBL_MC_plasmid-mediert AmpC_Escherichia_coli_Klebsiella_pneumoniae_isolater_NORM_2010-2012.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Rapporter K-res/ESBL_MC_plasmid-mediert AmpC_Escherichia_coli_Klebsiella_pneumoniae_isolater_NORM_2010-2012.pdfESBL_MC_plasmid-mediert AmpC_Escherichia_coli_Klebsiella_pneumoniae_isolater_NORM_2010-2012.pdf
Evaluering_Carba_NP_metoden_ESBL_Carba.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Rapporter K-res/Evaluering_Carba_NP_metoden_ESBL_Carba.pdfEvaluering_Carba_NP_metoden_ESBL_Carba.pdf
Status_ESBL-CARBA_Norge_2013.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Rapporter K-res/Status_ESBL-CARBA_Norge_2013.pdfStatus_ESBL-CARBA_Norge_2013.pdf
Enterobacteriaceae_isolater_kromosomal_(cAmpC)_plasmid-mediert_AmpC_(ESBLM-C)_innsendt_K-res_2010-2012.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Rapporter K-res/Enterobacteriaceae_isolater_kromosomal_(cAmpC)_plasmid-mediert_AmpC_(ESBLM-C)_innsendt_K-res_2010-2012.pdfEnterobacteriaceae_isolater_kromosomal_(cAmpC)_plasmid-mediert_AmpC_(ESBLM-C)_innsendt_K-res_2010-2012.pdf
Validering_ROSCO-tabletter_deteksjon_ESBL-A_ESBL-M_(AmpC)_metallo-β-laktamaser.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Rapporter K-res/Validering_ROSCO-tabletter_deteksjon_ESBL-A_ESBL-M_(AmpC)_metallo-β-laktamaser.pdfValidering_ROSCO-tabletter_deteksjon_ESBL-A_ESBL-M_(AmpC)_metallo-β-laktamaser.pdf

Publikasjoner


Resistenspaneler

Resistenspaneler Gram negative bakterier.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Resistenspaneler/Resistenspaneler Gram negative bakterier.pdfResistenspaneler Gram negative bakterier.pdf
Resistenspaneler Gram positive bakterier.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Resistenspaneler/Resistenspaneler Gram positive bakterier.pdfResistenspaneler Gram positive bakterier.pdf


Kontakt oss​

Laboratoriet
Telefon 776 27032

Ved faglige spørsmål:

NYHETER FRA K-RES

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)