HELSENORGE

UNN Generell kreftforskningsbiobank

Samtykkebasert innsamling av blod og vev fra pasienter som kommer til behandling på UNN for sin kreftsykdom. Materialet skal benyttes til fremtidig forskning, og forskere med REK-godkjent prosjekt kan søke om tilgang til dette materialet.

Ansvarshavende
Rune Sundset

Periode
2016 ->

Donorer
Økende

Antall prøver
Økende

Prøvetype
Vev, serum, fullblod, plasma, buffycoat

Fant du det du lette etter?