HELSENORGE

Ny papirrekvisisjon for legemiddelanalyser

Fra 29. april 2022 tar Laboratoriemedisin i bruk ny papirrekvisisjon for Legemiddelanalyser (versjonsnr. 7) med oppdatert analyserepertoar.

Ny rekvisisjon er tilgjengelig som nedlastbar pdf i UNN sin Laboratoriehåndbok under fanen «Fagområder» og «Rekvisisjoner», eller via direktele​nke.​​

Det er viktig at rekvisisjonen fylles ut så fullstendig som mulig for at vi skal kunne gi et best mulig svar. For legemiddelanalyser er det spesielt viktig å angi dosering, tidspunkt for siste dose og tidspunkt for prøvetaking, samt at prøven tas til riktig tidspunkt. Informasjon om dette står på baksiden av rekvisisjonen.