HELSENORGE

Ny jernmangel-analyse

Ny jernmangel-analyse, Transferrinreseptor, innføres og kan bestilles f.o.m. 11. oktober. 

Høye verdier sees ved jernmangel, også før anemi utvikles. Påvirkes ikke av akuttfasereaksjon. Les mer i laboratoriehåndboka.

Sendes til, og analyseres ved Laboratoriet UNN Tromsø​.

NB! Transferrin-reseptor ble tidligere sendt til Bodø for analyse. Prøver f.o.m. 07.10.22 analyseres ved UNN Tromsø, som har andre referanseområder enn Bodø pga metodeforskjell. Svar før og etter angitt dato er ikke direkte sammenlignbare.

Med vennlig hilsen​
Laboratoriemedisin UNN Tromsø