Kopisvar av laboratorieundersøkelser til røntgen

Legekontorene trenger ikke å be om å få sendt kopi av laboratoriesvar til røntgenavdelingene ved sykehusene i Helse Nord når pasienten tar prøver i forkant av røntgenundersøkelser.

Labsvar på analysene HB, TRC, PT-INR, APTT, KREAT og CRP blir automatisk tilgjengelig i fagsystemet ved røntgenavdelingene.
For pasienter som skal til Aleris må det fortsatt sendes kopisvar.
 
Hele artikkelen i Laboratoriehåndboka