HELSENORGE

Koronatesting av barn

Mange barn gjennomgår testing for korona. Det er viktig at du som forelder forbereder barnet på hva som skal skje som skal skje, hvorfor og hvordan.