HELSENORGE

Preste- og samtaletjenesten

Preste- og samtaletjenesten i UNN er et tilbud til pasienter, pårørende og ansatte ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Vi har taushetsplikt, og samtalen blir ikke referert videre til noen eller skrevet ned i journaler. Vår arbeidsform er samtaler, ritualer, undervisning og veiledning.

Fant du det du lette etter?