HELSENORGE

Akuttmottaket, Narvik

Vi tar imot pasienter med behov for akutt hjelp – enten via akuttmottaket, eller legevakten. Dette avhenger av hva årsaken er, hvorfor og hvordan du kommer til oss. Dersom du kommer til oss ved hjelp av ambulanse, vil du alltid bli mottatt i akuttmottaket. Her avgjøres veien videre i sykehuset – avhengig av din tilstand og behovet for hjelp.

Fant du det du lette etter?