HELSENORGE

Akuttmottaket, Harstad

Akuttmottaket er pasientens og pårørendes første møte med sykehuset ved alvorlig skade eller akutt sykdom. Vi tar imot øyeblikkelig-hjelp (øhjelp) pasienter til alle fagområdene i sykehuset. Vi benytter RETTS (Rapid Emergency Triage and Treatment System) som et verktøy for vurdering av hastegrad for pasienter. Systemet benyttes for å gi pasienten rett prioritet til undersøkelse av lege og behandling.
Fant du det du lette etter?