Kvinneklinikken (KK)

Kvinneklinikken utreder og behandler kvinner som trenger helsehjelp innenfor kvinnesykdommer, både ved kroniske og akutte tilstander.  Operasjoner og dagkirurgi gjøres ved sykehusene i Narvik, Harstad og Tromsø. Kvinner som skal legges inn for gynekologiske operasjoner i Tromsø får behandling ved urologisk-, endokrin- og gynekologisk sengepost.

Les mer om Kvinneklinikken (KK)

Kvinneklinikken (KK)

Kvinneklinikken har følgende enheter og seksjoner:

  • Føde- og barselseksjon Tromsø, inklusive fostermedisin

  • Generell gynekologisk enhet, inklusive IVF-enhet

  • Gynekologisk kreftenhet

  • Føde- og gynekologisk seksjon i Harstad

  • Føde- og gynekologisk seksjon i Narvik

  • Fagansvar for fødestuene i Nord- og Midt-Troms

Kvinneklinikken er godkjent som «mor-barn-vennlig sykehus».

Fødetilbudet er differensiert med en faglig tilpasset omsorg og behandling ut fra mor og/eller barnets situasjon og behov. Hensikten er å gi friske kvinner et jordmorstyrt fødetilbud i nærområdet, og fødende i sykehus en tilpasset fødselsomsorg med høy beredskap tilgjengelig for kvinner og barn med risiko for komplikasjoner.

Kvinneklinikken i Tromsø har lokal og regionsfunksjon og ivaretar føde- og barselomsorg for kvinner og nyfødte barn fra Tromsø, fra Nordland og Finnmark.

Barseltiden kan ivaretas ved barselhotell eller barselavdeling.

Pasientskoler for kreftopererte driftes av Lærings- og mestringssentret ved UNN, med undervisningspersonell fra avdelingen.

Avdelingen har selvstendig utdanningsansvar for legespesialister.

Pasienter med gynekologiske krefttilstander behandles i henhold til den nasjonale pakkeforløpsordningen og regional kreftplan i Helse Nord.

Avdelingsleder: 

Ingard Nilsen

Kontakt

Oppmøtested

Se "underliggende enheter" lenger nede på siden for informasjon om de enkelte avdelingene under Kvinneklinikken.

Epidural smertelindring under fødsel, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/epidural-smertelindring-under-fodsel-tromsoEpidural smertelindring under fødsel, TromsøEEpiduralbedøveseEpiduralbedøveseEpiduralbedøveseEpiduralbedøvese
Graviditet og overvekt, Harstadhttps://unn.no/behandlinger/graviditet-og-overvekt-harstadGraviditet og overvekt, HarstadGGraviditet - OvervektGraviditet - OvervektGraviditet - OvervektGraviditet - Overvekt
Gynekologisk undersøkelse, Harstadhttps://unn.no/behandlinger/gynekologisk-undersokelse-harstadGynekologisk undersøkelse, HarstadGGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkingGynekologisk undersøkelse
Gynekologisk undersøkelse, Narvikhttps://unn.no/behandlinger/gynekologisk-undersokelse-narvikGynekologisk undersøkelse, NarvikGGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkingGynekologisk undersøkelse
Gynekologisk undersøkelse, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/gynekologisk-undersokelse-tromsoGynekologisk undersøkelse, TromsøGGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkingGynekologisk undersøkelse
Keisersnitt, Harstadhttps://unn.no/behandlinger/keisersnitt-harstadKeisersnitt, HarstadKKeisersnittKeisersnittKeisersnittKeisersnitt
Keisersnitt, Narvikhttps://unn.no/behandlinger/keisersnitt-narvikKeisersnitt, NarvikKKeisersnittKeisersnittKeisersnittKeisersnitt
Keisersnitt, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/keisersnitt-tromsoKeisersnitt, TromsøKKeisersnittKeisersnittKeisersnittKeisersnitt
Svangerskapforgiftning, Harstadhttps://unn.no/behandlinger/svangerskapforgiftning-harstadSvangerskapforgiftning, HarstadSGraviditet - SvangerskapsforgiftningGraviditet - SvangerskapsforgiftningGraviditet - SvangerskapsforgiftningGraviditet - Svangerskapsforgiftning

Barselavdelingen, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/kirurgi-kreft-og-kvinnehelseklinikken/kvinneklinikken/barselavdelingen-tromsoBarselavdelingen, Tromsø
Barselpoliklinikken, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/kirurgi-kreft-og-kvinnehelseklinikken/kvinneklinikken/barsel-poliklinikk-tromsoBarselpoliklinikken, Tromsø
Fertilitetspoliklinikken (IVF), Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/kirurgi-kreft-og-kvinnehelseklinikken/kvinneklinikken/fertilitetspoliklinikken-ivf-tromsoFertilitetspoliklinikken (IVF), Tromsø
Fødeavdelingen, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/kirurgi-kreft-og-kvinnehelseklinikken/kvinneklinikken/fodeavdelingagyn-harstadFødeavdelingen, Harstad
Fødeavdelingen, Narvikhttps://unn.no/avdelinger/kirurgi-kreft-og-kvinnehelseklinikken/kvinneklinikken/fodeavdelingagyn-narvikFødeavdelingen, Narvik
Fødeavdelingen, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/kirurgi-kreft-og-kvinnehelseklinikken/kvinneklinikken/fodeavdelingen-tromsoFødeavdelingen, Tromsø
Fødepoliklinikken, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/kirurgi-kreft-og-kvinnehelseklinikken/kvinneklinikken/fode-poliklinikk-tromsoFødepoliklinikken, Tromsø
Fødestua, Finnsneshttps://unn.no/avdelinger/kirurgi-kreft-og-kvinnehelseklinikken/kvinneklinikken/fodestua-finnsnesFødestua, Finnsnes
Fødestua, Sonjatunhttps://unn.no/avdelinger/kirurgi-kreft-og-kvinnehelseklinikken/kvinneklinikken/fodestua-sonjatunFødestua, Sonjatun