HELSENORGE

Lipødem -lærings -og mestringskurs

3 dagers kurs for deg med Lipødem som skal følge et konservativt behandlingsforløp i regi av UNN.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Kurset inngår som en del av det konservative behandlingsforløpet og inneholder den informasjonen du behøver i dette forløpet. Du som pasient settes fortløpende opp på venteliste til kurs via avdelingen.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Hvorfor delta på kurs

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Sammen om mestring, læring for livet

Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord

​I forkant av lærings- og mestringskurset kan du ta et e-læringskurs som forbereder deg på hva du kan forvente av kurset. E-læringen tar cirka 15 minutter å gjennomføre.

E-læringskurset​​​

Innhold

Kurset er for deg som:
 • Har fått diagnosen Lipødem
 • Er i et konservativt behandlingsforløp i regi av UNN
 • Ønsker å lære mer om sykdommen og behandling for å bedre kunne mestre hverdagen
 • Ønsker å møte andre i samme situasjon som kanskje har samme eller lignende erfaringer som deg
Temaer vil være:
 • Erfaringer fra en brukerrepresentant med lipødem
 • Informasjon om lipødem og behandling v/lege
 • Kompresjonsbehandling
 • Ernæring og kosthold
 • Selvbilde og seksualitet
 • Mestring og livskvalitet
 • Behandlingsforløp
 • Erfaringsutveksling
Med forbehold om endringer.

Praktiske opplysninger

Det serveres kaffe/te, mens lunsj dekkes av den enkelte.

Nyttige nettadresser

Informasjon fra St. Olavs hospital

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Ønsker du å se flere kurstilbud for pasienter og pårørende kan du trykke på lenken under.

Kursov​ersikt


Fant du det du lette etter?