HELSENORGE

Hjerneskade -lærings -og mestringskurs for pårørende

Er du pårørende til en person som har fått kognitive vansker i forhold til konsentrasjon, hukommelse, oppmerksomhet, initiativ, sosial atferd eller lignende?

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Aktuelle deltakere må henvises av lege eller psykolog.

Henvisningen skal skrives i pasientens navn (den som er blitt syk/skadet) og inneholde følgende informasjon:

 • pårørendes navn, fødselsdato og relasjon til pasienten
 • pasientens navn, alder, diagnose, skadetidspunkt og skadeomfang

Nærmere informasjon om kurssted i Tromsø og overnatting sendes ut i innkallingsbrev. Reise- og oppholdsutgifter dekkes delvis etter faste satser mot egenandel. Kontakt Pasientreiser for mer informasjon, tlf 91505515.

Egenandel på selve opplæringstilbudet er 375,-. Dersom de ikke møter og ingen beskjed gis er det en egenandel på 1125,- (pr.jan-22)

NB! Ambulant rehabiliteringsteam arrangerer også egne kurs for pasienter.

Elektronisk henvisning sendes til:
«FMR Kontor innl Tromsø»
og merkes: ”ambulant rehabiliteringsteam pårørendekurs»

For henvisning via post:
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Rehabiliteringsavdelingen
Ambulant rehabiliteringsteam
Pb. 1
9038 Tromsø  


Ambulant rehabiliteringsteam v/ UNN Tromsø tilbyr gruppebasert mestringskurs to ganger i året, vår og høst, for pårørende som lever sammen med en person som har fått kognitive vansker etter ervervet hjerneskade. Målgruppen er pårørende til personer i yrkesaktiv alder.  

Hvorfor delta på kurs

Tilbudet passer til personer som:

 • Er pårørende til en person i yrkesaktiv alder, som har lettere kognitive vansker etter for eksempel hjerneslag eller traumatisk hodeskade. Det må ha gått minimum 1 år etter skadetidspunkt.
 • Er pårørende som ønsker å lære mer om ervervet hjerneskade og hvordan du best mulig kan mestre situasjonen.
 • Er pårørende som ønsker å møte, og utveksle erfaringer med andre i samme situasjon som deg selv.

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer om å være pårørende. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Sammen om mestring, læring for livet

Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord

INNHOLD

Temaer vil være:

 • Informasjon om hjernens funksjon og endringer etter å ha fått en hjerneskade
 • Å være pårørende
 • Mestring av hverdagen/ta vare på seg selv
 • Brukerinnlegg
 • Erfaringsutvekslinger

Kurset går over 2 dager, med 1 (en) oppfølgingsdag etter seks måneder.

Praktiske opplysninger

Lunsj dekkes av oss og serveres i kantina. Det vil også bli servert kaffe og te.

Overnatting

For bestilling av rom ved pasienthotellene i UNN.

Send e-post til:
booking.pingvinhotellet@unn.no
Spesifiser om du skal til Tromsø, Harstad eller Narvik
 
Du kan også benytte deg av Helse Nord sine hotellavtaler når du trenger overnatting i forbindelse med avtaler på sykehuset. Du må selv kontakte aktuelt hotel og oppgi at du vil benytte deg av hotellavtalen. Helse Nord har følgende prioriteringer på eksterne hotell:
 1. Scandic Hotels
 2. Thon Hotels
 3. Nordic Choice Hotels.
  Du kan også bestille på overnattingssteder uten hotellavtale med Helse Nord.
Les om refusjon under "Rettigheter og egenandel".

Reise

Sjekk på de 3 stedene:
Tromsø
Harstad
Narvik

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blant annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Nyttige nettadresser

Hjerneskade hos voksne (Helsenorge.no)

Hjerneskade hos barn og ungdom (Helsenorge.no)

Foreningen for slagrammede – Tromsø lokallag

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kursoversikt


Fant du det du lette etter?