HELSENORGE

Hjerneskade -lærings -og mestringskurs for pårørende

Er du pårørende til en person som har fått kognitive vansker i forhold til konsentrasjon, hukommelse, oppmerksomhet, initiativ, sosial atferd eller lignende?

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Aktuelle deltakere må henvises av lege eller psykolog.

Henvisningen skal skrives i pasientens navn (den som er blitt syk/skadet) og inneholde følgende informasjon:

  • pårørendes navn, fødselsdato og relasjon til pasienten
  • pasientens navn, alder, diagnose, skadetidspunkt og skadeomfang

Nærmere informasjon om kurssted i Tromsø og overnatting sendes ut i innkallingsbrev. Reise- og oppholdsutgifter dekkes delvis etter faste satser mot egenandel. Kontakt Pasientreiser for mer informasjon, tlf 91505515.

Egenandel på selve opplæringstilbudet er 375,-. Dersom de ikke møter og ingen beskjed gis er det en egenandel på 1125,- (pr.jan-22)

NB! Ambulant rehabiliteringsteam arrangerer også egne kurs for pasienter.

Elektronisk henvisning sendes til:
«FMR Kontor innl Tromsø»
og merkes: ”ambulant rehabiliteringsteam pårørendekurs»

For henvisning via post:
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Rehabiliteringsavdelingen
Ambulant rehabiliteringsteam
Pb. 1
9038 Tromsø  


Ambulant rehabiliteringsteam v/ UNN Tromsø tilbyr gruppebasert mestringskurs to ganger i året, vår og høst, for pårørende som lever sammen med en person som har fått kognitive vansker etter ervervet hjerneskade. Målgruppen er pårørende til personer i yrkesaktiv alder.  

Hvorfor delta på kurs

Tilbudet passer til personer som:

  • Er pårørende til en person i yrkesaktiv alder, som har lettere kognitive vansker etter for eksempel hjerneslag eller traumatisk hodeskade. Det må ha gått minimum 1 år etter skadetidspunkt.
  • Er pårørende som ønsker å lære mer om ervervet hjerneskade og hvordan du best mulig kan mestre situasjonen.
  • Er pårørende som ønsker å møte, og utveksle erfaringer med andre i samme situasjon som deg selv.

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer om å være pårørende. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Sammen om mestring, læring for livet

Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord

I forkant av lærings- og mestringskurset kan du ta et e-læringskurs som forbereder deg på hva du kan forvente av kurset. E-læringen tar cirka 15 minutter å gjennomføre.

E-læringskurset 

INNHOLD

Temaer vil være:

  • Informasjon om hjernens funksjon og endringer etter å ha fått en hjerneskade
  • Å være pårørende
  • Mestring av hverdagen/ta vare på seg selv
  • Brukerinnlegg
  • Erfaringsutvekslinger

Kurset går over 2 dager, med 1 (en) oppfølgingsdag etter seks måneder.

Praktiske opplysninger

Lunsj dekkes av oss og serveres i kantina. Det vil også bli servert kaffe og te.

Overnatting

For bestilling av rom ved pasienthotellene i UNN send e-post til:

booking.pingvinhotellet@unn.no eller ring 77 75 51 00.

Spesifiser om du skal til Tromsø, Harstad eller Narvik. ​

Du kan også benytte deg av Helse Nord sine hotellavtaler når du trenger overnatting i forbindelse med avtaler på sykehuset. Du må selv kontakte aktuelt hotell og oppgi at du vil benytte deg av hotellavtalen.

Oversikt over hvilke hoteller Helse Nord har avtalepris med​

Overnatting refunderes etter faste satser. Du vil få refundert samme beløp uavhengig av hvilket hotell du benytter. 

Les mer om refusjon 

Reise​

​Velg et av de tre stedene for å få opp opplysninger om reise, parkering og kart.

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blant annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper


Nyttige nettadresser

Hjerneskade hos voksne (Helsenorge.no)

Hjerneskade hos barn og ungdom (Helsenorge.no)

Foreningen for slagrammede – Tromsø lokallag

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Ønsker du å se flere kurstilbud for pasienter og pårørende kan du trykke på lenken under.

Kursov​ersikt


Fant du det du lette etter?