HELSENORGE

Senter for psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms, Storslett

Vi har et lite og hyggelig senter med fokus på trivsel i rolige omgivelser. Vi ønsker å bidra til at mennesker med psykiske lidelser kan leve et liv preget av deltakelse, selvstendighet og mestring. Rusbehandling er en integrert del av behandlingstilbudet. 

Fant du det du lette etter?