HELSENORGE

Nytt sykehus i Narvik

Vi skal samle tilbudet innen både fysisk og psykisk helse og rusbehandling i ett felles bygg, som vi reiser på Furumoen mellom Narvik sentrum og Hålogalandsbrua.


 


Nyheter

Fant du det du lette etter?