Innovasjon

Innovasjon i UNN

Innovasjon skapes i møtet mellom utfordringer og muligheter

​På Universitetssykehuset Nord-Norge skal det nytte å tenke nytt. Innovasjon skal bidra til nye løsninger, forbedringer og utvikling av pasientens helsetjeneste. Innovasjon skjer i samarbeid mellom kliniske miljøer, pasienter, pårørende og ansatte.

Innovasjonstrategi

UNN skal ha en målrettet satsing på både behovsdrevet og forskningsbasert innovasjon. 

UNN skal:

 • Utvikle innovasjoner som gir bedre pasientbehandling og som kan tas i bruk av andre
 • Være ledende i utvikling av både brukerdrevet og forskningsdrevet innovasjon
 • Være ledende i utvikling av helsetjenesten og i utvikling av nye digitale løsninger for helsesektoren
 • Ha en innovasjonskultur med modige og utforskende medarbeidere
 • Ha ledere som ivaretar og stimulerer til innovasjon
 • Delta i partnerskap med andre (virkemiddelapparat FoU og næringsaktører) i utviklingen av fremtidens helsetjenester


Innovasjonsteamet

Innovasjonsteamet på Universitetssykehuset Nord-Norge er lokalisert hos Kvalitets- og utviklingssenteret. Vi skal hjelpe ansatte, pasienter og pårørende som har gode idéer og som ønsker å utvikle disse idéene videre. Vi kan bidra med:

 • Mottak og oppfølging av idéer
 • Idéutvikling
 • Rådgiving og veiledning til idéhavere
 • Bistand til prosjektutvikling, søknadsskriving og prosjektledelse
 • Verktøy for registrering av idéer og hjelp med saksgangen fra idé til innovasjon i sykehuset. Se https://unn.induct.no
 • Rådgivning om finansiering av prosjekter
 • Nettverksbygging og tilrettelegging av innovasjonsarenaer for samarbeid internt og med eksterne aktører (FOU, leverandører, pasientorganisasjoner med mer).
 • Håndtering av avtaler og veiledning om veien til patentering, merkevarebeskyttelse med mer
 • Innovasjonsteamet behandler ideen konfidensialitet inntil idéhaver spesifikt gir beskjed om at idéen kan bli synlig for andre
 • Samarbeidspartnere
 
Innovasjonsteamet i UNN er:

Tove Normann
Telefon 970 65 135
Tove Normann

Heidi Merete Jacobsen
Telefon 915 64 694
e-post: Heidi.Merete.Jacobsen@unn.no

Heidi Merete Jakobsen

Sissel Bergvoll
Telefon 469 24 270
Sissel Bergvoll

Magnus Engeset
Telefon 918 35 888
Magnus Engeset


Besøksadresse
Hansine Hansens veg 82, G-fløya (PET-senteret), plan 10

E-post
innovasjon@unn.no

Postadresse
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kvalitet- og utviklingssenteret
Avdeling for E-helse og IKT
Innovasjonsteamet
Postboks 26
9038 Tromsø


Finansiering og innovasjonsmidler

Det finnes flere ulike kilder for å søke om innovasjonsmidler. Vi vil gjerne hjelpe deg. Ta kontakt på e-post innovasjon@unn.no for bistand

Innovasjonsmidler

Innovasjonsteamet i UNN har ikke egne innovasjonsmidler, men vi kan hjelpe med å finne fram til ulike kilder som har innovasjonsmidler. Her er lenke videre til steder for å søke om innovasjonsmidler.

Innovasjon i Helse Nord

Har du en god idé?

Innovasjon skjer på forskjellige måter. Du trenger for eksempel ikke å jobbe med innovasjon til daglig for å ha en god idé som kan gjøre sykehuset bedre. Vi trenger deg som ser muligheter for nye løsninger og forbedringer og som videreformidler disse. 

Hos UNN bruker vi et verktøy for registrering av gode ideer; Induct. På https://unn.induct.no kan du registrere idéen din, og den vil bli fulgt opp av Innovasjonsteamet til UNN. Alle ideer behandles konfidensielt av oss inntil du gir samtykke om annet. Alle ideer som kommer inn vil bli vurdert med hensyn på mulig nytte, gjennomføringsevne og ressursbehov. 

Er du usikker eller du ønsker mer informasjon? Ta kontakt med Innovasjonsteamet, og så hjelper vi deg videre.

Innmelding av ideer/oppfinnelser - Disclosure of inventions/ideas

DOFI-skjema: UiT og UNN har et felles skjema som skal brukes av ansatte ved begge institusjoner.


Lenke til nettside: https://uit.no/go/target/119387/?p_document_id=119387 

DOFI-skjemaet fylles ut og sendes til UiT og/eller UNN på følgende adresser:

 • UNN-ansatte: Kvalitets- og utviklingssenteret, Innovasjonsteamet: dofi@unn.no
 • UIT-ansatte: Avdeling for forskning og utviklingsarbeid: dofi@uit.no
 • OBS: Alle må sende kopi av innmeldingen til UNN/UiTs kommersialiseringsselskap Norinnova Technology Transfer AS: dofi@norinnova.no

  Er det flere enn én oppfinner, må dere fylle ut en oppfinneravtale/Inventors Contribution Agreement (eget skjema).
 • Meldeskjema for arbeidsresultater/ideer - DOFI (ett skjema norsk/engelsk):  DOC
 • Oppfinneravtale/Inventors Contribution Agreement (bare engelsk): DOC


INNOVASJONSNYTT

 • 02.04.2019
  Lanserer nytt tilbud til barn og unge

  Tidligere ble behandlingen tildelt basert på informasjon fra henvisningen. Nå får pasient og familie selv velge hva de ønsker at BUPA skal bidra med. Alt starter med en kartleggingssamtale. Enkelte familier finner denne ene samtalen tilstre...

 • 02.04.2019
  Borteseier på pasientenes hjemmebane

  Hvert år behandler Universitetssykehuset Nord-Norge flere hundre pasienter for kronisk nyresvikt. En tredjedel av de som utvikler dialysekrevende nyresvikt læres opp til å gjøre behandlingen selv, i eget hjem. Hvor fantastisk er ikke det?

 • 19.02.2019
  Utvikler simulering som læringsmetode for studenter

  Ved Kirurgen A på UNN Harstad har to kull med sykepleierstudenter fått teste simulering som innlæringsmetode mens de er i praksis.

 • 01.02.2019
  Tidligfødte Sivert er Norges første "Skype-baby"

  Vesle Sivert Hammer kan skryte av å ha vært aktiv på sosiale medier helt fra før han skulle vært født. Takket være et banebrytende prosjekt på Nyfødt intensiv ved UNN, fikk familien reise hjem flere uker før Siverts egentlige termindato. De...

 • 04.12.2018
  Innfører intensivbehandling av tvangslidelser på Skype

  OCD-teamet ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk i UNN kan nå tilby voksne pasienter med tvangslidelse (OCD) fra hele Nord-Norge intensiv 4-dagersbehandling via Skype.

 • 27.11.2018
  UNN-leger gir håp mot smertene

  En ny behandlingsmetode med ultralydveiledet injeksjon av Botox har gitt gode resultater for UNN-pasienter med smerter i hender, rygg og mage.

 • 12.10.2018
  Tromsøfolks hjerner har sikret unika data

  1.871 tromsøværinger har fått fotografert hodet sitt i MR-maskin, og er årsaken til at det nå kan utføres banebrytende hjerneforskning fra Tromsø.

 • 30.08.2018
  Sepsis: nå startes behandlingen i ambulansene

  Ved mistanke om sepsis (blodforgiftning) starter UNN nå behandling allerede i ambulansene. For enkelte pasienter kan dette være livsviktig.

Fant du det du lette etter?