HELSENORGE
Innovasjon
Innovasjon skapes i møtet mellom utfordringer og muligheter

Innovasjon i UNN

​På Universitetssykehuset Nord-Norge skal det nytte å tenke nytt. Innovasjon skal bidra til nye løsninger, forbedringer og utvikling av pasientens helsetjeneste. Innovasjon skjer i samarbeid mellom kliniske miljøer, pasienter, pårørende og ansatte.

Innovasjonstrategi

UNN skal ha en målrettet satsing på både behovsdrevet og forskningsbasert innovasjon. 

UNN skal:

 • Utvikle innovasjoner som gir bedre pasientbehandling og som kan tas i bruk av andre
 • Være ledende i utvikling av både brukerdrevet og forskningsdrevet innovasjon
 • Være ledende i utvikling av helsetjenesten og i utvikling av nye digitale løsninger for helsesektoren
 • Ha en innovasjonskultur med modige og utforskende medarbeidere
 • Ha ledere som ivaretar og stimulerer til innovasjon
 • Delta i partnerskap med andre (virkemiddelapparat FoU og næringsaktører) i utviklingen av fremtidens helsetjenester


 

Innovasjonsteamet

Innovasjonsteamet på Universitetssykehuset Nord-Norge er lokalisert hos Kvalitets- og utviklingssenteret. Vi skal hjelpe ansatte, pasienter og pårørende som har gode idéer og som ønsker å utvikle disse idéene videre. Vi kan bidra med:

 
 • Mottak og oppfølging av idéer
 • Idéutvikling
 • Rådgiving og veiledning til idéhavere
 • Bistand til prosjektutvikling, søknadsskriving og prosjektledelse
 • Verktøy for registrering av idéer og hjelp med saksgangen fra idé til innovasjon i sykehuset. Se https://unn.induct.no
 • Rådgivning om finansiering av prosjekter
 • Nettverksbygging og tilrettelegging av innovasjonsarenaer for samarbeid internt og med eksterne aktører (FOU, leverandører, pasientorganisasjoner med mer).
 • Håndtering av avtaler og veiledning om veien til patentering, merkevarebeskyttelse med mer
 • Innovasjonsteamet behandler ideen konfidensialitet inntil idéhaver spesifikt gir beskjed om at idéen kan bli synlig for andre
 • Samarbeidspartnere
 
Innovasjonsteamet i UNN er:

 
Tove Normann
Telefon 970 65 135
Tove Normann

 
Heidi Merete Jacobsen
Telefon 915 64 694
e-post: Heidi.Merete.Jacobsen@unn.no

Heidi Merete Jakobsen

 
Sissel Bergvoll
Telefon 469 24 270
Sissel Bergvoll

 
Magnus Engeset
Telefon 918 35 888
Magnus Engeset

 

 
Besøksadresse
Hansine Hansens veg 82, G-fløya (PET-senteret), plan 10

 
E-post
innovasjon@unn.no

 
Postadresse
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kvalitet- og utviklingssenteret
Avdeling for E-helse og IKT
Innovasjonsteamet
Postboks 26
9038 Tromsø


 

Finansiering og innovasjonsmidler

Det finnes flere ulike kilder for å søke om innovasjonsmidler. Vi vil gjerne hjelpe deg. Ta kontakt på e-post innovasjon@unn.no for bistand

Innovasjonsmidler

Innovasjonsteamet i UNN har ikke egne innovasjonsmidler, men vi kan hjelpe med å finne fram til ulike kilder som har innovasjonsmidler. Her er lenke videre til steder for å søke om innovasjonsmidler.

Innovasjon i Helse Nord

Har du en god idé?

Innovasjon skjer på forskjellige måter. Du trenger for eksempel ikke å jobbe med innovasjon til daglig for å ha en god idé som kan gjøre sykehuset bedre. Vi trenger deg som ser muligheter for nye løsninger og forbedringer og som videreformidler disse. 

 
Hos UNN bruker vi et verktøy for registrering av gode ideer; Induct. På https://unn.induct.no kan du registrere idéen din, og den vil bli fulgt opp av Innovasjonsteamet til UNN. Alle ideer behandles konfidensielt av oss inntil du gir samtykke om annet. Alle ideer som kommer inn vil bli vurdert med hensyn på mulig nytte, gjennomføringsevne og ressursbehov. 

 
Er du usikker eller du ønsker mer informasjon? Ta kontakt med Innovasjonsteamet, og så hjelper vi deg videre.

 

Innmelding av ideer/oppfinnelser - Disclosure of inventions/ideas

DOFI-skjema: UiT og UNN har et felles skjema som skal brukes av ansatte ved begge institusjoner.


Lenke til nettside: https://uit.no/go/target/119387/?p_document_id=119387 

DOFI-skjemaet fylles ut og sendes til UiT og/eller UNN på følgende adresser:

 • UNN-ansatte: Kvalitets- og utviklingssenteret, Innovasjonsteamet: dofi@unn.no
 • UIT-ansatte: Avdeling for forskning og utviklingsarbeid: dofi@uit.no
 • OBS: Alle må sende kopi av innmeldingen til UNN/UiTs kommersialiseringsselskap Norinnova Technology Transfer AS: dofi@norinnova.no

  Er det flere enn én oppfinner, må dere fylle ut en oppfinneravtale/Inventors Contribution Agreement (eget skjema).
 • Meldeskjema for arbeidsresultater/ideer - DOFI (ett skjema norsk/engelsk):  DOC
 • Oppfinneravtale/Inventors Contribution Agreement (bare engelsk): DOC


 

INNOVASJONSNYTT

Fant du det du lette etter?