HELSENORGE
Innovasjon
Innovasjon skapes i møtet mellom utfordringer og muligheter

Innovasjon i UNN

Universitetssykehuset Nord-Norge ser innovasjon som noe som er nytt, nyttig og nyttiggjort. En innovasjon skal bidra til nye løsninger og utvikling av helsetjenesten, og det skjer i samarbeid mellom pasienter, pårørende, kliniske miljøer og alle ansatte.

​Innovasjonsstrategi​

UNN satser på innovasjon.
Vi ønsker å:
 • ​utvikle innovasjoner som gir bedre pasientbehandling
 • være med i utvikling av både brukerdrevet og forskningsdrevet innovasjon
 • utvikle nye digitale løsninger for helsesektoren
 • skape en innovasjonskultur for helsetjenesten
 • delta i partnerskap med andre i utviklingen av fremtidens helsetjenester

Innovasjonsteamet

Innovasjonsteamet på UNN er lokalisert på E-helse, Samhandling og Innovasjonssenteret. Vi er til for å hjelpe ansatte, pasienter, pårørende og næringsaktører som har gode ideer og ønsker hjelp til å utvikle ideene videre.
Vi kan bidra med:
 • ​Mottak og oppfølging av idéer
 • Idéutvikling
 • Rådgiving og veiledning til idéhavere
 • Bistand til prosjektutforming og søknadsskriving
 • Registrering av idéer og hjelp med saksgangen fra idé til implementering
 • Rådgivning om finansiering til prosjekter
 • Håndtering av avtaler og veiledning om patentering, merkevarebeskyttelse med mer
 • Kontaktnettverk med eventuelle samarbeidspartnere
​Besøksadresse
Hansine Hansens veg 82, G-fløya (PET-senteret), plan 10
E-post

Finansiering og innovasjonsmidler

Det finnes ulike finansieringskilder for innovasjonsprosjekter. Se for eksempel Forskningsrådet og Helse Nord​ sine innovasjonsmidler.
​Innovasjonsteamet i UNN har ikke egne innovasjonsmidler, men vi kan hjelpe med å finne fram til ulike finansieringskilder for innovasjonsprosjekter.
​Ta kontakt med oss på ​innovasjon@unn.no for mer informasjon.​

Har du en god ide?

​​Har du en god ide eller løsning for bedre helsetjenester så kan du melde den inn.

Er du usikker på om ideen er en innovasjon?
Du kan fortsatt melde inn din ide gjennom idemottaket og få kontakt med Innovasjonsteamet. Sammen vil vi ha en gjennomgang, du vil få tilbakemeldinger og rådgivning.
Vi bruker verktøyet Induct ​for registrering av ideer, her må du opprette en brukerkonto.
Alle ideer som kommer inn vil være automatisk skjult og bli vurdert med hensyn på mulig nytte, gjennomføringsevne og ressursbehov.​

Innmelding av​ kommersialiserbare ideer eller oppfinnelser

​Har du en mulig kommersialiserbar ide eller holder du på å utvikle en oppfinnelse?
Når du jobber i UNN og utvikler produkter eller tjenester som kan kommersialiseres så skal dette rapporteres og håndteres etter en fastsatt framgangsmåte.
Ta gjerne kontakt med Innovasjonsteamet for hjelp med å gjøre dette korrekt.

Ønsker du å melde inn en arbeidstakeroppfinnelse på egenhånd?
UiT og UNN har et felles skjema som brukes av ansatte ved begge institusjoner.
DOFI-skjemaet skal fylles ut og sendes til UiT og/eller UNN på følgende adresser:
 • UNN-ansatte: E-helse, Samhandling og Innovasjonssenteret, Innovasjonsteamet: dofi@unn.no
 • UiT-ansatte: Avdeling for forskning og Utviklingsarbeid: dofi@uit.no
 • OBS: Alle må sende kopi av innmelding til UNN/UiTs kommersialiseringsselskap Norinnova Technology Transfer AS: dofi@norinnova.no
​Er dere flere enn en oppfinner for oppfinnelsen?
Da må det fylles ut en oppfinneravtale/Inventors Contribution Agreement som legges ved DOFI-skjemaet.

Vedlegg:

Ønsker å du vite mer om DOFI og kommersialisering, les mer her:https://uit.no/forskning/innovasjon/faq
Eller står du fast i prosessen og er usikker på videre saksgang?
Ta kontakt med innovasjonsteamet, og så vil vi prøve å hjelpe deg.​

Send gjerne e-post til Innovasjon@unn.no.

Fant du det du lette etter?