Besøkstider/visittider

Skal du besøke noen som er innlagt på en av våre sengeposter? Avdelingene har ulike besøkstider, eller visittider, etter hva som er mest hensiktsmessig for behandlingen og for pasientene. Informasjon om disse tidene står på de ulike avdelingssidene. Ta gjerne kontakt med avdelingen hvis du er usikker.

Oversikt over alle avdelingene i UNN

UNN Tromsø

UNN Harstad

UNN Narvik

Fant du det du lette etter?