Koronavirus

Informasjon til pasienter, pårørende, besøkende, ansatte, media og primærhelsetjenesten.

Covid-19-status ved Universitetssykehuset Nord-Norge
TotaltTromsø​Harstad​Narvik​Oppdatert​
Antall innlagte pasienter nå
99
0​0​02.04.20
Antall døde pasienter hittil
​1
1​​0​0​02.04.20
​Antall utskrevne pasienter hittil
4
3
​1
​0
​02.04.20
​Antall smittede ansatte hittil
17
*​ ​​01.04.20
​Antall ansatte borte fra jobb nå
147*​ ​​01.04.20
* Oppgis ikke.Informasjon til pasienter, ledsagere, pårørende og besøkende

Coronavirus: Information to patients, next of kin and visitors

Dieđut ássiide, pasieanttaide ja oapmahaččaide

Informasjon til ansatte, ledere, studenter og frivillige

Informasjon til primærhelsetjenesten

Informasjon til media

Savner du informasjon, eller har forslag til endringer, send en e-post til kommunikasjon@unn.no.

UNN trenger flere hender! Registrer deg her hvis du har ledig arbeidskapasitet. Vi trenger både personer med helsefaglig bakgrunn og folk med annen kompetanse (renhold, dørvakt, økonomi etc)

Nyheter om koronaviruset

 • covid 19
  02.04.2020 Helse Nord RHF
  Forespørsel: Pasienttransport av pasienter med koronasmitte

  Helse Nord RHF gjennomfører en tilbudsforespørsel til eksisterende transportører med avtale, om tilleggsavtale for transport av pasienter med mistenkt eller bekreftet koronasmitte (covid-19).

 • Solnedgang. Foto: Rune Dahl
  02.04.2020
  Ferieplanlegging i UNN 2020

  De fleste har kommet langt med ferieplanlegging for sommeren 2020, ettersom vi har stor andel kalenderplaner er også noen allerede ferdig og har iverksatt plan som inkluderer sommeren og ferieavviklingen. Når vi nå står midt oppi Covid-19 p...

 • Hand
  02.04.2020 Helse Nord RHF
  Pasienter må møte til timen sin ved sykehuset

  Flere sykehus i Nord-Norge opplever under pandemien at pasienter unnlater å møte til timen sin. Dette skaper utfordringer for sykehuset og i noen tilfeller for pasienten.

 • Colourbox.com
  02.04.2020 Helse Nord RHF
  Barn som pårørende under koronapandemien

  For barn er det en stor påkjenning at foreldre eller søsken blir alvorlig syke. Hvordan kan vi hjelpe dem best mulig når også omgivelsene rundt er i krise?

 • UNN Tromsø
  02.04.2020
  Fostermedisinsk undersøkelse under Covid-19 pandemien

  På bakgrunn av Covid-19 pandemien har vi satt opp en prioritering for å ha muligheten til å begrense antall fostermedisinske undersøkelser ved Kvinneklinikken, Universitetssykehuset Nord - Norge HF (UNN).

 • 01.04.2020 Helse Nord RHF
  UNN og Nordlandssykehuset med i WHO-studie

  Verdens helseorganisasjon (WHO) har tatt initiativ til en stor internasjonal forskningsstudie for å vurdere lovende behandlinger for covid-19. Den første pasienten som er med i studien er norsk.

 • 01.04.2020 Helse Nord RHF
  Kartlegging og samordning av kliniske studier på covid-19

  De regionale helseforetakene har laget en elektronisk registreringsløsning for å registrere kliniske studier på covid-19-pasienter i foretakene.

 • 01.04.2020
  Behandlingshjelpemidler

  Behandlingshjelpemidler ved Universitetssykehuset Nord-Norge har telefontid fra kl 0800-1530, alle hverdager, samt døgnvakt ved akutte og livstruende feil på utstyr.

 • Illustrasjonsfoto: Colourbox
  31.03.2020 Helse Nord RHF
  Norsk pandemiregister opprettet og i drift i rekordfart

  I dag starter sykehusene registrering til Norsk pandemiregister for å kunne følge forløpet av alle pasienter med bekreftet covid-19 i norske sykehus. 

 • Illustrasjon
  31.03.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Norsk produksjon av smittevernutstyr

  Flere norske bedrifter har nå startet opp med norsk produksjon av smittvernutstyr og andre produkter som er viktig under koronapandemien.

 • 31.03.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Kvalitetskontroll av smittevernutstyr

  De regionale helseforetakene og Sykehusinnkjøp HF har fått i oppgave å gjøre nasjonale innkjøp av smittevernutstyr. Innkjøpene koordineres av Helse Sør-Øst RHF, som har iverksatt en rekke ulike tiltak for å sikre kvaliteten på produktene som kjøpes inn.

 • Super Puma-helikopter. Foto: Dag Ketil Henriksen
  30.03.2020 Helse Nord RHF
  Korona-helikopter på plass i Tromsø

  Et stort sivilt helikopter er leid inn for å transportere koronapasienter.

 • Cathrine Lofthus
  27.03.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Ny forsendelse med smittevernutstyr til Norge

  Fredag kom en ny forsyning med viktig smittevernutstyr til Norge. I Sykehusinnkjøp og Helse Sør-Øst RHF arbeides det nå døgnet rundt for å skaffe til veie nødvendig utstyr til helseforetak og kommunehelsetjenesten. Avinor og utenriksdeparte...

 • kohort
  27.03.2020
  Etablerte Covid-19-enhet på rekordtid

  Et knapt døgn tok det for engasjerte ansatte fra en rekke fagmiljøer å innrede en helt ny intensivsengepost to etasjer lenger ned i den nye A-fløya ved UNN Tromsø.

 • Foto av ansatt som går i en sykehuskorridor
  26.03.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Flere respiratorer på vei til sykehusene

  Det er nylig gjennomført en kartlegging av antall respiratorer i norske sykehus. Flere respiratorer er under levering og ytterligere respiratorer er bestilt i forbindelse med covid-19 epidemien.

 • Illustrasjonsfoto: Colourbox.com. Helsepersonell i smittevernutstyr
  26.03.2020 Helse Nord RHF
  Hva gjøres for å skaffe utstyr til sykehusene og kommunene?

  Sykehus og kommuner trenger mye mer smittevernutstyr nå under pandemien. Det gjøres et stort felles, nasjonalt arbeid for å sikre forsyninger.

 • 26.03.2020
  Smittevern for kommunehelsetjenesten i Nord-Norge

  Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset, og Helgelandssykehuset tilbyr smittevernbistand til kommunehelsetjenesten i Nord-Norge.

 • Dame med munnbind
  26.03.2020 Helse Nord RHF
  Fordeling av smittevernutstyr til kommuner i samarbeid med helseforetak

  Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet har gitt de regionale helseforetakene og Sykehusinnkjøp i oppgave å sørge for nasjonale innkjøp av smittevernutstyr.

 • Illustrasjonsfoto: Colourbox.com. Intensivpasient
  26.03.2020 Helse Nord RHF
  Sykehusene forbereder flere intensivplasser

  Alle sykehusene i Helse Nord forbereder seg nå på å øke antall intensivplasser.

 • Colourbox.com
  25.03.2020 Helse Nord RHF
  Ny nettressurs for helsepersonell: Psykososial omsorg ved en pandemi

  Hjelpere i alle ledd jobber i situasjoner som preges av utrygghet og høyt stressnivå. Da trenger også hjelperne hjelp.

 • 25.03.2020
  Kjære UNN-kollega, vis glede og del den med andre

  Er du hjemme i karantene eller som barnepasser? Eller trenger du litt avkobling mellom lange vakter på jobb? Husk å vedlikeholde "karantenekroppen20"! Kanskje kan du spille inn din egen versjon av «håndhygienedansen» og sende oss?

 • hjertelab ved unn
  24.03.2020 Helse Nord RHF
  Oppfordrer kommuner til å praktisere restriksjoner for helsevikarer med fornuft

  Helse Nord RHF har oversendt et brev til alle kommuner og kommuneleger i Nordland, hvor man ber om at karantenebestemmelser ikke må være til hinder for helsevikarers transport til og fra sykehus.

 • 23.03.2020 Helse Nord RHF
  Slik påvirkes forsknings- og innovasjonsprosjekter av koronasituasjonen

  Har du et pågående forsknings- eller innovasjonsprosjekt finansiert av Helse Nord RHF? Det pågående utbruddet av koronavirus vil gi ringvirkninger for forskningen ved våre helseforetak.

 • Colourbox.com
  23.03.2020 Helse Nord RHF
  Rehabiliteringstilbudet sterkt redusert

  Mye planlagt rehabiliteringsaktivitet i Norge med fysisk oppmøte er avlyst i forbindelse med covid-19 pandemien. Dette innebærer at rehabilitering gis primært til pasienter som har hatt akutte/plutselig oppståtte hendelser.

 • Heimevernet
  20.03.2020 Helse Nord RHF
  Støtteanmodninger til Forsvaret

  Helse Nord RHF fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å motta, koordinere og framføre støtteanmodninger fra spesialisthelsetjenestene til Forsvaret. Les hvilke rutiner som er innført.

 • 20.03.2020
  Røntgenhenvisninger til UNN forbindelse med Covid-19

  Siden 12. mars er all planlagt aktivitet som etter medisinskfaglig vurdering ansees forsvarlig utsatt. Livreddende og nødvendig behandling prioriteres. 

 • 20.03.2020
  Henvisninger til UNN i forbindelse med Covid-19

  På grunn av epidemien har UNN siden 12. mars utsatt all planlagt aktivitet som etter medisinskfaglig vurdering ansees forsvarlig. Livreddende og nødvendig behandling prioriteres. I den forbindelse innføres nye henvisningsrutiner fra fredag 20.mars 2020.

 • 19.03.2020 Helse Nord RHF
  Har skaffet kuvøser for å transportere koronasmittede

  Helse Nord har kjøpt inn kuvøser for trygt å kunne transportere alvorlig syke koronasmittede pasienter på vei, vann og i lufta.

 • Colourbox.com
  18.03.2020 Helse Nord RHF
  Redusert tilbud innen psykisk helse og rus

  Tilbudet til pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) blir redusert. Pasienter med akutt behov for hjelp vil bli prioritert. Polikliniske konsultasjoner vil i stor grad foregå på telefon og video.  

 • 18.03.2020
  Lanserer Skype-tilbud til engstelige barn og unge

  Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) lanserer sammen med Habilitering for barn og unge ved UNN i dag et nytt tilbud til barn og unge (og foreldre) som opplever den nye hverdagen usikker og skremmende grunnet koronasituasjonen.

 • Illustrasjonsfoto: Sykebesøk
  15.03.2020 Helse Nord RHF
  Besøksstans på sykehusene

  Alle sykehus i Helse Nord har besøksstans og adgangskontroll av besøkende. Noen unntak gjelder.

 • fly
  14.03.2020 Helse Nord RHF
  Innenriks pasienttransport med fly går tilnærmet som normalt, men ni stengte kortbaneflyplasser fra 18. mars

  Statsministeren varslet lørdag 14. mars om stengte flyplasser fra mandag. Imidlertid vil innenrikstrafikken gå tilnærmet normalt, med unntak av ni kortbaneflyplasser som stenger på onsdag 18. mars.

 • Sykepleier med munnbind. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
  14.03.2020 Helse Nord RHF
  Ber næringslivet i nord bidra med smittevernutstyr

  Det er krevende å få forsyninger av forbruksmateriell til helsetjenesten. Helse Nord ber næringslivet i regionen om å bidra med utstyr.

 • tastatur
  13.03.2020 Helse Nord RHF
  Korona: Informasjon til avtalespesialister

  I forbindelse med spredning av korona (Covid-19) informerer Helse Nord RHF avtalespesialistene i regionen om situasjonen og tiltak.

 • Pårørendesenteret
  13.03.2020
  Hjelpetelefon for pårørende

  Pårørendesenteret ønsker å bidra med hjelp i den helt ekstraordinære situasjonen vi nå står i overfor press på helsetjenester. Vi har en landsdekkende tjeneste til pårørende gjennom Pårørendelinjen.

 • 13.03.2020
  UNN utsetter planlagte operasjoner og konsultasjoner

  UNN utsetter planlagte operasjoner og konsultasjoner, og tester ansatte med akutte luftveissymptomer.

 • vei
  13.03.2020 Helse Nord RHF
  Korona: Informasjon til pasienter om pasientreiser

  I forbindelse med utfordringen med å bremse og stanse smitte av koronavirus, er det behov for å informere om praktiske konsekvenser for pasientreiser. Informasjon om temaet finner du her.

 • 13.03.2020
  Blodprøvetaking for primærhelsetjenesten

  Prøvetakingsenheten ved Laboratoriemedisin UNN har innført nødvendige tiltak for å redusere faren for Korona-smitte. Oppdatert informasjon om hvilke pasientgrupper vi kan motta...

 • 13.03.2020
  Egen akuttinngang for koronapasienter

  Pasienter med koronasmitte – eller mistanke om det – skal skilles fra øvrige akuttpasienter og gravide/fødende.

 • Korona illustrasjonsbilde
  12.03.2020 Helse Nord RHF
  Strengeste tiltakene i Norge etter krigen

  Helsedirektoratet har vedtatt de strengeste tiltakene siden krigen for å hindre spredning av koronaviruset (Covid-19) og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester.

 • 12.03.2020
  Omlegging av mikrobiologisk analysetilbud i forbindelse med nytt koronavirus

  Det store og økende antall prøver for undersøkelse for det nye koronaviruset (SARS-CoV-2/COVID-19) skaper utfordringer for mikrobiologiske laboratorier. Det er dels et kapasitetsproblem for å utføre analyser og dels en bekymring for framtid...

 • 10.03.2020
  Hjemmekarantene for UNN-ansatte

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF fikk klokka 13.15 i dag oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet om at hele Italia nå er ansett som et område med utbredt koronasmitte. Dette innebærer at personer som har vært i Italia skal holde...

 • Koronavirus - ikke håndhils
  09.03.2020
  Ikke håndhils eller klem

  God håndhygiene er viktig for å begrense smitte av koronavirus. Nå anbefaler helsedirektøren i Norge alle aktører i helse- og omsorgstjenesten om å finne alternative løsninger til håndhilsing.

 • Revmatologisk poliklinikk
  06.03.2020
  Har du time hos UNN og vært utsatt for koronasmitte?

  Hvis du har time hos UNN, og kan ha vært utsatt for koronasmitte, ber vi deg ringe før du kommer. Alle andre skal møte opp som planlagt.

 • Pasienthotellet Tromsø
  05.03.2020
  Pingvinhotellet stenger for turister

  På grunn av koronaviruset vil Pingvinhotellet ved UNN Tromsø i tida framover kun ta imot pasienter og deres pårørende. Turister og andre som ikke er pasienter/pårørende vil ikke kunne bestille rom, og turister som allerede har bestilt vil e...

 • 05.03.2020
  Prøvetaking ved mistanke om SARS-CoV-2

  I artikkelen beskrives indikasjon og prøvetaking ved mistanke om SARS-CoV-2 som gir sykdommen COVID-19 (tidligere 2019-nCoV).

 • Koronavirus
  02.03.2020
  Nye råd til helsepersonell som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus

  Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet ber alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus om å være hjemme fra jobb i 14 dager etter hjemkomst.

Fant du det du lette etter?