HELSENORGE

Koronavirus

UNN har ingen spesielle regler utover det som står spesifisert her.

Besøkende​

Du bør ikke besøke pasienter dersom du har infeksjonssymptomer fra luftveier eller mage/tarm. 

Karanteneregler ved blodgivning

Til tross for strenge karanteneregler og stengte funksjoner i samfunnet, er det trygt å møte i Blodbanken. Blodprodukter er ferskvare med begrenset holdbarhet, og det er derfor veldig viktig at blodgivere møter slik at vi kan opprettholde blodberedskapen.

Mange blodgivere kommer til å bli syke og/eller er omfattet at karanteneregler. Det er derfor veldig viktig at givere som er friske og ikke i karantene møter opp i Blodbanken til avtalt tid. Det er også viktig at du melder fra at du ikke har anledning å møte.

Smittesituasjonen vurderes fortløpende og karanteneregler kan endres plutselig. 

Dersom du er tappeklar, men ikke har fått time de neste to måneder, ta kontakt med blodbanken slik at vi kan få avtalt en time.

For å hindre smittespredning kan vi ikke tillate at venner/barn/andre blir med blodgiveren til blodbanken inntil videre. Vi håndhilser ikke, i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger.

Er du usikker på om du skal møte eller ikke på timeavtale med blodbanken, ring blodbanken før du møter opp. Dette gjelder alle, også blodgivere som ennå ikke er godkjent (nye blodgivere).

Apekopper

Blodgivere med bekreftet infeksjon med apekopper.
7 dager karantene etter symptomfrihet

Blodgivere som har vært eksponert for apekopper.
21 dager karantene etter siste eksponering.​

Chikun-gunya

Karantene: 28 dager

Dengue-feber

Karantene: 28 dager

Forekomst: Oversikt over forekomst av Dengue - ECDC

Ebola

Karantene: 2 måneder
Gjelder også for personer som har vært eksponert for ebolasmitte utenfor de endemiske områdene.

Koronavirus

Blodgivere med bekreftet covid-19 14 dager karantene etter symptomfrihet

 

Dersom asymptomatisk,

7 dager etter positiv test. 


Vaksine
7 dagers karantene etter vaksinasjon.

Blodgiver skal ikke gi blod 3 dager før vaksineringWest Nile

Karantene: 28 dager

Forekomst: Kart over forekomst Vestnilfeber i Europa (ECDC)

Zika

Blodgivere som har oppholdt seg i områder med utbrudd eller økende forekomst av zikafeber skal avstå fra blodgivning i minst 28 dager.

Blodgivere med kvinnelig seksualpartner som har vært diagnostisert med zikafeber eller som har oppholdt seg i områder med zikaforekomst, skal avstå fra blodgivning i minst 3 mnd etter oppholdet.

Blodgivere med mannlig seksualpartner som har vært diagnostisert med zikafeber eller som har oppholdt seg i områder med zikaforekomst, skal avstå fra blodgivning i minst 4 mnd etter oppholdet.

Forekomst:
Current Zika transmission

Tusen takk for at du bidrar!

Har du nettopp gitt blod?

Dersom du etter blodgivningen kommer på viktig informasjon som du har glemt å gi, er det viktig at du tar kontakt med din blodbank og informerer om dette. Gi beskjed så fort som mulig, helst innen 48 timer etter blodgivning, om du skulle bli syk. Vi ønsker informasjon om sykdom som oppstår 7 dager etter blodgivning.

Du kan når som helst ringe blodbanken og gi beskjed om at blodet ikke skal brukes uten å oppgi årsak. 

Innkalling på sms og pr telefon

Blodbankene ved Universitetssykehuset Nord-Norge benytter innkalling via sms eller pr telefon. Ved utsendelse av sms er det ikke mulig å sende oss sms tilbake, ta kontakt på våre telefoner oppgitt i seksjonen «Kontakt»

Registering av personopplysninger

For å bli blodgiver må du registreres i Blodbankens dataregister. Dette er nødvendig av flere årsaker: 
 

 • Vi må ha mulighet til å komme i kontakt med våre blodgivere 
 • Vi må kunne dokumentere at gjeldende regelverk er fulgt 
 • Vi må ha oversikt over den enkelte givers tappehistorikk 
 • Vi trenger å lagre en del opplysninger om blodtyper etc. for å kunne velge riktig blod til den enkelte pasient 
 • Vi er pålagt alltid å vite hvilken blodgiver som har gitt blod til bestemte blodprodukter

Opplysningene som lagres er i hovedsak:

Navn, personnummer, adresse, telefonnummer, registrering av hver tapping, blodtypeundersøkelser, prøveresultater og informasjon om hvordan hver tapping har forløpt.

 

Det er også et tekstfelt som benyttes til administrativ informasjon om timeavtaler. Dette kan også i nødvendige tilfeller benyttes til å angi at en person er godkjent som blodgiver etter vurdering av lege.

 

Som blodgiver har du krav på å få vite hva som er registrert om deg, og du kan kreve retting dersom feil informasjon skulle være registrert.


​Besøksregler ved føde- og barsel​​avdelinger

Reglene nedenfor gjelder fødepoliklinikker og føde- og barselavdelinger i Tromsø, Harstad og Narvik: ​

Fødepoliklinikk - smitteverntiltak

 • Om du eller noen i husstanden din nylig har testet positivt for covid-19, eller du har symptomer og venter på prøvesvar, må du ta kontakt med oss før timen, slik at vi kan forberede smitteverntiltak eller vurdere å utsette timen. 
 • Dette gjelder også for partner. 
 • Frisk partner/ledsager kan delta på ultralydundersøkelser og polikliniske undersøkelser. Søsken kan ikke være med.
Fødeavdelingen - smitteverntiltak
 • ​Alle fødende kan ha med partner/ledsager på fødselen, men partner med infeksjonssymptomer fra luftveier eller mage/tarm bør som hovedregel ikke være med.   
 • Covid-positiv partner med lite eller ingen symptomer kan være med i aktiv fødsel, og være der til mor og barn flyttes over til barsel. 
Øvrige besøksrutiner ved føde-/barselavdelingene
 • Gravide som er innlagt til observasjon eller igangsetting kan ha partner/ledsager med. Videre deltakelse avtales underveis.
 • Partner/ledsager kan delta ved fødsel og keisersnitt.
 • Ved våre to-sengsrom må alle ta hensyn til andre pasienter og holde avstand. Bruk gjerne besøksrom.
 • Dersom den nybakte mor ligger på barselavdeling etter fødselen, kan kun partner og barnets søsken komme på besøk.
 • Mellom 14.00 og 16.00 er det hviletid, og ingen besøk tillates.
 • Partner kan overnatte på barselavdelingen hvis det er ledig sengeplass/enerom.
 • På pasienthotellet i Tromsø kan partner bo sammen med mor.


Fant du det du lette etter?