Habiliteringstjenester for voksne

Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten er rettet mot pasienter over 18 år med medfødt eller tidlige ervervede funksjonsnedsettelser av komplisert og sammensatt karakter som har behov for habilitering i spesialisthelsetjenesten. Med tidlig ervervet funksjonsnedsettelse menes her at tilstanden er ervervet før 18 år.

Dette kan være mennesker med tidlig ervervede hjerneskader og utviklingsforstyrrelser, syndromer med kognitiv svikt, utviklingshemning eller autisme. Det vil også kunne omfatte mennesker med tidlig ervervede nevrologiske skader eller sykdommer, nevromuskulære sykdommer, eksempelvis muskeldystrofier, ataksier eller ryggmargsbrokk.

Pasienter med medfødt eller tidlig ervervet kognitiv funksjonsnedsettelse og/eller gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, utgjør den dominerende andelen av pasienter som i dag henvises til habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten.

Det må sendes henvisning til disse tilbudene. enten fra fastlege, fra en annen avdeling i ditt lokalsykehus eller fra et sykehus til et annet (ref. fritt sykehusvalg).

Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus HF, Avdeling for nevrohabilitering
Leder: Nils Olav Aanonsen
Tel: 22 11 91 44

Akershus universitetssykehus HF, Avdeling for voksenhabilitering
Leder: Eva Male Davidsen
Tel: 67 96 84 50

Vestre Viken HF, Habiliteringssenteret, Drammen sykehus
Leder: ​Kari Krum Bang
Tel: 32 24 57 70

Sykehuset i Vestfold HF, Habiliteringssenteret
Leder: ​Aina Sander
Tel: 33 30 82 00

Sykehuset i Vestfold HF, Autismeavdeling, Glenne regionale senter for autisme
Leder: ​​Hilde Tafjord
Tel: 33 03 64 50

Sykehuset Telemark HF, seksjon Habilitering for voksne
Leder: ​Terje Baasland
Tel: 35 00 29 00

Sykehuset Østfold HF, Seksjon voksenhabilitering
Leder: ​​Unni Pedersen
Tel: 69 86 98 00

Sykehuset Innlandet HF, Habiliteringstjenesten, Lillehammer
Leder: ​​Bjørg Stenersen
Tel: 916 06 200

Helse Vest RHF

Helse Stavanger HF, Habiliteringstjenesten for voksne
Leder: ​​Sigrun Einarsdottir
Tel: 51 51 24 68

Helse Bergen HF, Habiliteringsavdelinga for vaksne
Leder: Randi Myklebust
Tel: 55 53 50 00

Helse Fonna HF, Seksjon for habilitering, læring og meistring
Leder: ​Anne Margrethe Sørensen
Tel: 52 73 46 00

Helse Førde HF, Vaksenhabilitering
Leder: ​​Roland Schwarz
Tel: 57 83 91 75

Helse Midt-Norge RHF

Helse Møre og Romsdal HF, Spesialisert habilitering, Sunnmøre
Leder: ​​​Frode Skjelstad
Tel: 70 10 61 36

Helse Møre og Romsdal HF, Spes. habilitering, Nordmøre og Romsdal
Leder: ​​​​Hilde Husby
Tel: 71 21 70 30

St.Olavs Hospital HF, Habiliteringstjenesten for voksne, Østmarka
Leder: ​Sidsel Jullumstrø
Tel: 72 82 36 30

Sykehuset Levanger HF, Habiliteringstjenesten for voksne
Leder: ​Marion Elisabeth Ness
Tel: 74 09 89 60
Nettside: Klikk her for å besøke

Sykehuset Namsos HF, Habiliteringstjenesten for voksne
Leder: ​Marion Elisabeth Ness
Tel: 74 21 58 71

Helse Nord RHF

Helgelandssykehuset HF, Habiliteringsavdelingen, Mo i Rana 
Leder: ​​Marita Kristiansen
Tel: 75 12 52 70

Helgelandssykehuset HF, Habiliteringsavdelingen, Mosjøen
Leder: ​​Marita Kristiansen 
Tel: 75 11 24 00

Helgelandssykehuset HF, Habiliteringsavdelingen, Sandnessjøen
Leder: ​​Marita Kristiansen
Tel: 75 06 54 60

Helgelandssykehuset HF, Habiliteringsavdelingen, Brønnøysund
Leder: ​​Marita Kristiansen
Tel: 75 06 06 60

Nordlandssykehuset HF, Habiliteringsteamet i Lofoten
Leder: ​Beate Johansen
Tel: 76 06 02 73

Nordlandssykehuset HF, Habiliteringsteamet i Vesterålen
Leder: Sonja Stavem
Tel: 75 42 50 40

Nordlandssykehuset HF, Habiliteringsteamet for voksne, Bodø
Leder: ​Britt Karin Bakkefjell
Tel: 75 57 10 74

Nordlandssykehuset HF, Psykiatrisk Innsatsteam
Leder: ​Mikael Meisler
Tel: 75 57 12 50

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Voksenhabiliteringen, Tromsø
Leder: ​​Per Wilhelmsen
Tel: 77 75 41 80

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Habiliteringsenhet Harstad
Leder: ​Malin Rognlid (kst.)
Tel: 77 01 56 50

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Habiliteringsenhet Narvik
Leder: ​Vanja Rottem
Tel: 76 96 82 55

Finnmarkssykehuset HF, Habiliteringstjenesten for voksne
Leder: ​Hilde M. Kristiansen
Tel: 78 97 31 50
Fant du det du lette etter?