Habiliteringstjenester for barn og unge


Alle barn og unge med medfødt eller ervervet funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom kan ha rett til habilitering i spesialisthelsetjenesten. 
Det gjelder i hovedsak barn og unge (0 -18 år) med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse og/eller utviklingsforsinkelser/utviklingsforstyrrelser og som har behov for spesialiserte habiliteringstjenester. 


Dette tilbudet finnes i alle fire helseregioner, her finner du en oversikt over disse. Det må sendes henvisning til disse tjenestene, enten fra fastlege, fra en annen avdeling i ditt lokalsykehus eller fra et sykehus til et annet (ref. fritt sykehusvalg).

Helse Sør-Øst RHF

Oslo universitetssykehus HF, Nevrohabilitering, barn (Ullevaal)
Leder: ​Petra Aden
Tel: 22 11 76 35

Oslo universitetssykehus HF, Nevrohabilitering, barn (Rikshospitalet)
Leder: ​​Kjersti Ramstad
Tel: 23 07 02 02

Akershus universitetssykehus HF, seksjon for barnehabilitering
Leder: ​Håvard Hesselberg
Tel: 67 96 22 10

Vestre Viken HF, Habiliteringsavdelingen, Drammen sykehus
Leder: ​​Kari Krum Bang
Tel: 32 24 57 70

Sykehuset Telemark HF, habiliteringsseksjonen for barn og unge
Leder: ​​​Trude Høvik Yacoubian
Tel: 35 00 29 00

Sykehuset Vestfold HF, Habiliteringssenteret
Leder: Aina Sander
Tel: 33 30 82 00

Sørlandet sykehus HF, HABU - Arendal
Leder: Jon Skranes
Tel: 37 07 57 50
Nettside: Klikk her for å besøke

Sørlandet sykehus HF, HABU - Kristiansand
Leder: Jon Skranes
Tel: 38 07 43 95

Sykehuset Østfold HF, seksjon for barnehabilitering
Leder: ​Kristin S. Breda
Tel: 69 86 98 00

Sykehuset Innlandet HF, Habiliteringstjenesten, Furnes/Lillehammer
Leder: Wenche Midjo Røkke
Tel: 915 06 200

Helse Vest RHF

Helse Stavanger HF, HABU - Mariero
Leder: Kari Helene B. Reinås
Tel: 51 51 47 00

Helse Bergen HF, Habiliteringstenesta for barn og ungdom
Leder: ​Pernille Schaathun Berge
Tel: 55 97 83 35

Helse Førde HF, HABU
Leder: Mette-Lise Sørland
Tel: 57 83 96 00

Helse Fonna HF, Seksjon habilitering, læring og mestring
Leder: Kari Anne B. Ringdal
Tel: 52 73 29 40

Helse Midt-Norge RHF

Kristiansund sykehus HF, HABU
Leder: ​​​Eva Løkvik
Tel: 71 21 75 70

St. Olavs Hospital HF, Trondsletten habiliteringssenter
Leder: Anne Lise Høyland
Tel: 72 82 21 00

Sykehuset Levanger HF, HABU (Namsos)
Leder: ​Anita Hoff
Tel: 74 09 83 02 (74 21 58 71)

Helse Nord RHF

Helgelandssykehuset HF, Habiliteringstjenesten, Brønnøysund
Leder: ​​Marita Kristiansen
Tel: 75 06 06 60

Helgelandssykehuset HF, Habiliteringstjenesten, Mo i Rana
Leder: ​​Marita Kristiansen
Tel: 75 12 52 70

Helgelandssykehuset HF, Habiliteringstjenesten, Mosjøen
Leder: ​​Marita Kristiansen
Tel: 75 11 24 00

Helgelandssykehuset HF, Habiliteringstjenesten, Sandnessjøen
Leder: ​​Marita Kristiansen
Tel: 75 06 54 50

Nordlandssykehuset HF, Barnehabiliteringen, Bodø
Leder: ​​Marcus Krogstad
Tel: 414 63 806

Nordlandssykehuset HF, Barnehabiliteringen, Lofoten
Leder: ​​Beate Johansen
Tel: 76 60 02 73

Nordlandssykehuset HF, Barnehabiliteringen, Vesterålen
Leder: ​​Sonja Stavem
Tel: 75 42 50 40

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, HABU, Tromsø
Leder: ​​Oddmar Ole Steinsvik
Tel: 77 75 59 40

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Habiliteringsenhet Harstad
Leder: ​​Malin Rognlid (kst.)
Tel: 77 01 56 50

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Habiliteringsenhet Narvik
Leder: ​​Vanja Rottem
Tel: 76 96 82 55

Finnmarkssykehuset HF, Barnehabiliteringen
Leder: ​​Hilde Lund
Tel: 78 42 16 20
Fant du det du lette etter?