HELSENORGE
Smilende jente. Illustrasjon fra Colourbox

Habilitering - pasient og pårørendeinformasjon

Habilitering er et sammensatt fagfelt som grenser mot andre fagområder i spesialisthelsetjenesten. Habilitering handler om en tverrfaglig innsats for bedring av funksjonsevne, helse og livskvalitet gjennom utredning, diagnostikk, behandling og tiltak. 

​ Målgruppe

Personer med medfødte eller tidlig ervervede kognitive problemer som trenger habilitering. Personer med psykisk utviklingshemning og med autisme skal prioriteres. Eksempel på kognitive funksjoner kan være hukommelse, konsentrasjon, oppmerksomhet eller innlæring.

Henvisninger

Henvisninger til oss må komme fra lege (fastlege eller sykehuslege). Unntaket er henvisninger etter helse -og omsorgstjenesteloven kapittel 9, der hver kommune har utnevnt en ansvarlig person som henviser videre til oss. Teamet har ukentlige inntaksmøter. En av de ansatte i teamet blir hovedansvarlig for den som er henvist. Vår arbeidsmåte innebærer at man som oftest er i kontakt med flere i teamet underveis.

Arbeidsområder

Utredning, diagnostisering og veiledning/oppfølging. Utredningen kan blant annet innebære nevropsykologiske undersøkelser, somatisk undersøkelse, kartlegging av praktiske ferdigheter og intervjuer med personen selv og nærpersoner. Resultater av utredningen blir (etter avtale) muntlig presentert for personen selv og for aktuelle nærpersoner. Skriftlig tilbakemelding blir alltid gitt til den som har henvist.

Veiledning/oppfølgning 

Kan, ut fra behov og aktuell problemstilling, for eksempel være veiledning til nærpersoner, støttesamtaler med personen selv, deltakelse i ansvarsgruppe, deltakelse i utarbeidelse av individuell plan, rådgivning til andre involverte instanser, undervisning med mer.  

Rettigheter


Generelt for pårørende

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Oppfølging av personer med store og sammensatte behov

Prioriteringsveileder, habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Prioriteringsveileder, habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten

Andre ressurser:

Hjemmeundervisning av elever med særlige behov

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

NAKUs Kunnskapsbank

Norsk forbund for utviklingshemmede

Sjeldne diagnoser (Frambu.no)

Diagnosespesifikk informasjon

ADHD

ADHD Norge

ADHD - Helsenorge

Afasi

Afasiforbundet i Norge

Angelmans syndrom

Om Angelmans syndrom

Autisme

Autismeforeningen i Norge

Om autismespekterforstyrrelser  - FHI

Cerebral parese

Cerebral Parese-Foreningen

Cerebral parese (CP) - FHI

Cri du chat – syndrom

Om Cri du chat – syndrom

Downs syndrom (Trisomi 21) 

Om Downs syndrom

Døvblindhet

Foreningen Norges Døvblinde (FNDB)

Døvblindhet (Helsenorge)

Ervervet hjerneskade hos barn og unge

Om hjerneskade hos barn og unge

Ervervet hjerneskade hos voksne

Om hjerneskade hos voksne

Epilepsi

Epilepsi (Helsenorge)

Norsk Epilepsiforbund

Fragilt X-syndrom

Om fragilt X-syndrom

Foreningen for Fragilt X-syndrom

Hydrocephalus / Ryggmargsbrokk

Hydrocephalus

Ryggmargsbrokk (helsenorge)

Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen

Klinefelters syndrom

Om Klinefelters syndrom

Kognitiv svikt

Hjernehjelp for barn (kognitiv svikt)

Korona

Informasjon til barnehager, skoler og skolefritidsordning (Statped)

Aktiviteter i koronatider (NFU)

Råd om idebank om sosiale aktiviteter (Stiftelsen SOR)

Idébank om bruk av digitale ressurser når skoler er stengt som følge av koronavirus (Statped)

Filmer:
Bamselegen - håndvask og virusspesial (NRK)

Informasjon til barn og unge om det nye koronaviruset (Helsedirektoratet)

Nevromuskulære sykdommer

Prader-Willis syndrom

Om Prader-Willis

Retts syndrom

Om Retts syndrom

Smith-Magenis’ syndrom

Om Smith-Magenis

Tourettes syndrom

Tourettes syndrom (Helsenorge)

Norsk Tourette Forening

Utviklingshemming hos barn og unge

Om utviklingshemming hos barn og ungeFant du det du lette etter?