logo habilitering no

Habilitering i spesialisthelsetjenesten

På denne siden finner du i første rekke faglige ressurser. Lenger ned på siden kan du også finne oversikt over faglige kurs, relevante instanser med kontaktinformasjon samt koronainformasjon.

​Innspill på innhold kan sendes til Hans Kristian Høgås.

Faglige kurs /oppdatering

Faglige råd, veiledere og prosedyrer

Behandlingsbeskrivelser
Beskrivelse av behandlingstilbud ved omfattende språk- og kommunikasjonsvansker
Utredning og behandling ved demens hos personer med utviklingshemming
Utrednings og behandlingstilbud ved komplekse vansker knyttet til seksualitet
Utredning og behandlingstilbud ved samtidig psykisk lidelse og psykisk utviklingshemming i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandlingstilbud ved psykisk utviklingshemming i spesialisthelsetjenesten
Utrednings- og behandlingstilbud av atferdsvansker hos voksne med psykisk utviklingshemming i spesialisthelsetjenesten

Regionale retningslinjer
Diagnostisk utredning av barn og unge ved spørsmål om utviklingshemming
Utredning og diagnostisering av autismespekterforstyrrelser
Utredning, diagnostisering og behandling av barn og unge med Tourettes syndrom

Kurs/konferanse/seminarer for helsepersonell

Tips oss gjerne om aktuelle kurs og konferanser som bør være med her!

Arrangementsoversikt
FraTilTittelStedAvgift Lenke
18.01.2021
18.01.2021
Autisme; innføringskurs for pasient og pårørende
Tromsø
NOK 450/150
Les mer
03.02.2021
03.02.2021
Etablering av sosiale ferdigheter hos små barn med autisme
Oslo
NOK 2200
Les mer
03.02.2021
03.02.2021Fagkurs: Prader-Willis syndrom
Frambu
Ikke klar
Les mer
28.01.2021
28.01.2021
Felleskonferansen 2021; Tourettes syndrom i et livsløpsperspektiv - forskning, behandling og retningslinjer
Trondheim/VK
Gratis
Les mer
16.03.2021
16.03.2021Temakonferanse: Utviklingshemning og aldring 
Oslo
Ikke klar
Les mer
07.04.2021
07.04.2021Fagkurs: Ernæring ved sjeldne diagnoser som medfører utviklingshemming
Frambu
Ikke klar
Les mer
15.04.2021
15.04.2021Forskningskonferanse: Norsk akademi for habiliteringsforskning
Bergen
Ikke klar
Les mer
06.05.2021
07.05.2021
Miljøterapi for personer med utviklingshemming
Flesland
NOK 3860
Les mer
06.05.2021
09.05.20218th World Congress on ADHD
Praha
EUR 550Les mer
26.05.2021
26.05.2021
Fagkurs: Trippel X
Frambu
NOK 500
Les mer
27.05.2021
27.05.2021Fagkurs: Voksne med Duchennes muskeldystrofi
Frambu
NOK 500
Les mer
02.06.2021
04.06.2021
Symposium: "Capturing the Magic - Participation for All
Beitostølen
NOK 3500
Les mer
07.06.2021
08.06.2021Forskningskonferanse: Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming
Bodø
NOK 2800
Les mer
13.10.2021
13.10.2021
Fagkurs: Charcot-Marie-Tooths sykdom
Frambu
Ikke klar
Les mer
14.12.2021
14.12.2021Fagkurs: Graviditet og nevromuskulær sykdom
Frambu
Ikke klar
Les mer

Mandagsundervisning i habilitering (for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten)

Hver mandag fra kl.08:30 til kl.09:30 (ikke helligdager og i sommerferien) inviteres du til å følge ulike forelesninger innen habiliteringsfaget. Forelesningene koordineres fra Tromsø. Forelesningene er gruppert slik:

  • Uke 3 - 6: Introduksjon til målgruppene
  • Uke 7 - 12: Komorbiditet
  • Uke 13 - 24: Utredning, kartlegging og diagnostisering
  • Uke 25- 38: Medisinskfaglig (opphold i sommerferie)
  • Uke 39 - 41: Juridiske forhold
  • Uke 42-51: Arbeidsmetoder

Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i programmet.  Alle som ønsker å gi innspill om aktuelt tema og/eller foreleser, o.l. bes sende en e - post: hans.kristian.hogas@unn.no

Delta på videokonferanse: ring 997077
Delta på Skype: slå inn 997077@uc.nhn.no

Undervisningsplan 2021
UKE
DATO
TEMA
FORELESER
STILLING
1


04.01.2021


Generelt om utviklingshemming

Oddmar Ole Steinsvik

Avd.leder/psykologspesialist ved Habilitering for barn og unge, UNN HF
2

11.01.2021

X-kromosomet og tilstander

Sigurd Sparr

Rådgiver/overlege, Habiliteringsseksjonen, UNN HF
3
18.01.2021
Nytt landsdekkende forskningsprosjekt innen intensiv barnehabilitering


Jon Skranes/Ida Eline Vestrheim/Kristian Sørensen


Overlege/spesialfysioterapeut/
psykologspesialist ved RIB (Regionalt senter for Intensiv Barnehabilitering), Sørlandet sykehus HF
4
25.01.2021
TEMA IKKE KLART


5


01.02.2021


Downs syndrom – implementering av retningslinje 
Bjørg Halvorsen


Leder av RHABU i Helse Sør-Øst RHF

6

08.02.2021

Søvnsykdommer - diagnostikk og behandling
Fred Holsten

Professor emeritus ved Universitetet i Bergen
7
15.02.2021
Psykiske lidelser og autismespekterforstyrrelserTrine Lise Bakken
Seksjonsleder/forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse, OUS HF
8
22.02.2021
TEMA IKKE KLART


901.03.2021Tverrfaglig presentasjon om Tourette syndrom, inkl. Tourette ved PU

Amra Delic-Teskeredzic, m.fl.


Overlege, spesialist i psykiatri og fysikalsk medisin og rehabilitering, Avdeling voksenhabilitering, AHUS HF
10


08.03.2021


Epilepsi med samtidig utviklingshemming 

Thorsten Gerstner


Barnelege ved HABU Arendal, Sørlandet sykehus HF
11


15.03.2021


Helseutfordringer hos pasienter med utviklingshemming
Valeria Marton


Overlege, Habiliterings-seksjonen, UNN HF

1222.03.2021Ryggmargsbrokk – en sjelden diagnose med unike utfordringer gjennom hele livet
Ingeborg Lidal og Kerstin Lundberg Larsen

Lege og fysioterapeut ved TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Sunnaas sykehus HF
13
29.03.2021
UTGÅR - PÅSKEUKEN

14
05.04.2021
UTGÅR - 2.PÅSKEDAG
15
12.04.2021
Alternativ kommunikasjon
Hanne Pauline Jensen
Spesialpedagog ved Habilitering for barn og unge, UNN HF
16
19.04.2021
Psykogene, ikke-epileptiske anfall (PNES)
Caroline Lund
Overlege/PhD ved Oslo universitetssykehus/UiO
17
26.04.2021
Adaptiv kartlegging /ABAS og Vineland IIKenneth Larsen
Rådgiver, Reg. kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Sør-Øst
1803.05.2021Identifisering av psykiske helsevansker hos barn og ungdom med autismespektervansker
Marianne Berg Halvorsen


Psykologspesialist ved Habilitering for barn og unge, UNN HF

1910.05.2021Kognisjon hos personer med CP


Kristine StadskleivPhD/psykologspesialist, Seksjon for nevrohabilitering – barn (barnehabiliteringen), OUS HF
20
17.05.2021
UTGÅR - NASJONALDAG

21
24.05.2021
UTGÅR - 2.PINSEDAG  
2231.05.2021Tiltak for barn med store og sammensatte vansker knyttet til regulering, oppmerksomhet og atferd
Gro LøhaugenNevropsykolog ved Regional Kompetansetjeneste – Medfødte Russkader, HSØ, Arendal 
2307.06.2021Medikamentell behandling av psykiske lidelser hos personer med autismespekterdiagnose
Bouke StrikwerdaPsykiater/regional overlege, Habiliteringsseksjonen, UNN HF

24
14.06.2021
TEMA IKKE KLART

SOMMERFERIE UKE 25-33

Presentasjoner fra 2020 (de som mangler = ikke gitt anledning til publisering)

13.01.2020 Om Fragilt X og beslektede tilstander_Sigurd Sparr
27.01.2020 Fysisk, psykisk og seksuell helse hos eldre personer som har utviklingshemning_Eva Malt
03.02.2020 Føtalt alkoholsyndrom (FASD) - verktøy_Jon Skranes
10.02.2020 Skikk og bruk med Skype4B_Rita-Kristin Hansen
17.02.2020 Autismespekterforstyrrelser - kultursensitiv formidling av kunnskapsstatus_Hanne Lill W. Solskinnsbakk
18.05.2020 Presentasjon1 og presentasjon 2: Emnesider om habilitering på helsebiblioteket.no
25.05.2020 Utviklingsmessige språkforstyrrelser, alene/i tilknytning til nevroutv.forstyrrelser_Lill-May Henriksdatter
08.06.2020 Medikamentell behandling ved autismespekterforstyrrelser_Bouwe Strikwerda
15.06.2020 e-Plan, et plan- og prosedyreverktøy på nettbrett_Morten Berger/Vidar Antonsen

17.08.2020 Oral helse og funksjon_Pamela Åsten/Anna Yttervoll
14.09.2020 Status på Tvangsbegrensningsloven_Marius Storvik
21.09.2020 Rettsikkerhet ved lovbrudd – overgriper og offer med kognitiv svikt_Lise Folkestad
28.09.2020 Tiltak mot selektiv spising hos barn med autisme_Jørgen Finvåg/Roy Salamonsen
19.10.2020 Behandlingstilbud ved Tourettes syndrom_Morten Bekk
26.10.2020 Fysioterapi ved nevromuskulære sykdommer_Andreas D. Rosenberger
02.11.2020 Seksualitet på avveie_Heidi Solvang
09.11.2020 Førerkortvurderinger i habilitering_Caroline Jota/Sigurd Sparr
16.11.2020 Barnepalliasjon og prosjektet "Leve NÅ"_Monica Andresen
23.11.2020 Sansetap og utviklingshemming_Elena Hauge
07.12.2020 Genetikk og PU_Valeria Marton

Årlig nettverkssamling for fysio - og ergoterapeuter i HAVO

Lysark fra ledersamlinger

Ledersamling, Haugesund
2019-09-11 John Conrad Brandsø_Velkommen
2019-09-11 Nils Olav Aanonsen_Utviklingshemming, diagnose og konsekvenser
2019-09-11 Per-Christian Wandås Habiliteringstjenestene
2019-09-11 Marion Elisabeth Ness_Kompetansebygging om utviklingshemming i kommunene
2019-09-11 Bjørg Halvorsen Diagnostisk utredning ved spørsmål om utviklingshemming
2019-09-11 Tonje Elgsas_Psykologfaglig oppfølging og behandling
2019-09-11 Årsmøte HABU_Protokoll
2019-09-11 Årsmøte HAVO_Representanter til AU
2019-09-11 Årsmøte HAVO_Deltagerliste årsmøte
2019-09-11 Årsmøte HAVO_Protokoll side 1
2019-09-11 Årsmøte HAVO_Protokoll side 2
2019-09-12 Inger Huseby_Helsedirektoratet info
2019-09-12 Marian Yrke og Randi Hjelmervik_"Plutselig Voksen"
2019-09-12 Ingeborg Halvorsen_ViMo (videomodellering)
Ledersamling, Sarpsborg
2018-09-12 Bruk av tvang og makt (Leif Hugo Stubrud)
2018-09-12 Basiskurs i habilitering (Bjørg Halvorsen)
2018-09-12 Regional undervisning (Per Wilhelmsen)
2018-09-12 Sluttrapport_kartlegging av voksenhabilitering
2018-09-12 Nye Sykehuset Østfold (Irene Dahl Andersen)
2018-09-12 Tilbud til voksne pasienter med CP (diskusjon)
2018-09-12 Protokoll_årsmøte
Ledersamling, Fevik
2017-09-13 Førerkortvurderinger
2017-09-13 Fritt behandlingsvalg innen spesialisert barnehabilitering
2017-09-13 Prosjekt forskningsbasert kunnskap
2017-09-13 Fritt behandlingsvalg og faglige utfordringer
2017-09-13 Fokus på forskning
2017-09-13 Medfødte russkader
2017-09-13 Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark
Ledersamling. Molde
2015-09-23 Tverrprofesjonelt samarbeid og sosial innovasjon
2015-09-23 Veileder for supplerende medisinsk undersøkelse
2015-09-23 Brukerundersøkelse i HAVO
2015-09-23 Handlingsplan for forskning og fagutvikling
2015-09-23 Kvalitet i alle ledd
2015-09-23 Nasjonal kartlegging
2015-09-23 Om Ninjakoll
2015-09-23 Evaluering_Kvalitet i alle ledd
2015-09-23 Samarbeid kommune og spesialisthelsetjeneste
2015-09-23 Videomodelleringsprosjekt
2015-09-23 Fremtidsrettet og koordinert arbeid
2015-09-23 Konsekvenser av kommunereformen
2015-09-23 Om HABSam-prosjekt
2015-09-23 Program
Ledersamling, Bergen
2014-09-17 Aktivitetsstyrt bemanning_referanser
2014-09-17 Aktivitetsstyrt bemanning
2014-09-17 Det gode liv
2014-09-17 Habiliteringens møte med fremmede kulturer
2014-09-17 Nytt fra HDIR
2014-09-17 Kommunenes forventninger
2014-09-17 Program
Ledersamling, Drammen
2013-09-18 Psykisk helse og kognitiv funksjon
2013-09-18 Levevilkår for utviklingshemmede
2013-09-18 Program
2013-09-18 Aktivitetsdata HDIR
2013-09-18 Helhetlige og koordinerte tjenester
2013-09-18 Nytt fra RHABU
MIUH-fagmøte, Bergen
2012-11-01 Om utredning og genetikk
2012-11-01 Hvorfor habilitering?
2012-11-01 Struktur rundt diagnoser
Ledersamling, Trondheim
2012-09-19 Målinger av venteliste,fristbrudd, mv.
2012-09-19 Om oppdragsdokumentene
2012-09-19 Tilrettelegge for forskning
2012-09-19 Kvalitet i helsetjenesten
2012-09-19 Kvalitet i våre tjenester
2012-09-19 Omsorgsfeltets hviskelek
2012-09-19 Samorganisering barn og voksne i Oppland
2012-09-19 Program
Ledersamling, Hamar
2010-09-22 Utfordringer ved å lede en kunnskapsbedrift
2010-09-22 Utfordringer i voksenhabilitering
2010-09-22 Problemstillinger ifm henvisninger
2010-09-22 Forholdet juss og medisin
2010-09-22 Forventninger til habiliteringstjenesten
2010-09-22 Prinsipper for prioriteringer
2010-09-22 Program

Referater fra AU


2019

2019-11-28_AU HABU
2019-06-14 Referat AU voksen
2019-03-19 Referat Skypemøte.pdf
2019-03-13 Referat AU HABU.pdf
2019-02-15 Referat AU og Hdir.pdf
2019-02-14 Referat AU HAVO.pdf
2019-02-14 Referat AU Felles.pdf
Møtereferat_konstituering_HAVO2018.pdf

Kontaktinformasjon

Nasjonale og regionale kompetansemiljøer

Koronavirus

Fant du det du lette etter?