Helsenorge
Habiliteringskonferansen

Habilitering i spesialisthelsetjenesten

På denne siden finner du informasjon beregnet på ansatte i helsevesenet. Blant annet fagressurser, kurs og konferanser.


 

Diagnosespesifikke ressurser (inklusive retningslinjer)

ADHD, autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom

Fagmiljøer:

Angelmans syndrom

Cerebral parese

Cri du chat - syndrom

Demens

Downs syndrom

Døvblindhet

Epilepsi

Fragilt X-syndrom

Klinefelters syndrom

Kognitive vansker - barn

Koronavirus

Filmer:

Nevromuskulære sykdommer

Prader-Willis syndrom

Psykisk utviklingshemning / psykisk helse

Fagmiljøer:

Forbund:

Retts syndrom

Ryggmargsbrokk og hydrocephalus

Seksualitet

Smith-Magenis’ syndrom

Språkvansker

Kurs, konferanser og annen opplæring

Kurs/konferanse/seminarer for helsepersonell

Klikk på tittel for mer informasjon og påmelding. Tips oss gjerne om aktuelle kurs og konferanser som bør være med her!


Arrangementoversikt
Fra Til
Tittel
Sted Avgift
21.09.
2021
21.09.
2021
Arbeid for personer med utviklingshemming
Video

Ingen avgift

23.09.
2021

25.09.
2021

Berlin/video


EUR 405


28.09.
2021


28.09.
2021


Autisme og utfordringer for dem selv og nettverket, hva gjør vi for å lykkes på arbeidsplassen?
VideoNOK 237529.09.
2021

30.09.
2021

Asperger syndrom i arbeid


Video


NOK 5500


04.10.
2021
04.10.
2021
Barn med atferd som utfordrer
Video

NOK 1800

08.10.
2021

08.10.
2021

ADHD og utfordringer for dem selv og nettverket: hva er viktig å ha kjennskap til?
Video


NOK 2375


12.10.
2021
12.10.
2021
Fagkurs: Charcot-Marie-Tooths sykdom
Video

Ingen avgift

13.10.
2021

13.10.
2021

Autismespekterforstyrrelser; gjenkjenning, kartlegging og utredning
Video


NOK 450


13.10.
2021

13.10.
2021

Ernæring for sårbare grupper

Video


Ingen avgift


13.10.
2021
13.10.
2021
Utviklingsforstyrrelse; atferd og seksualitet
Video

NOK 1800

14.10.
2021

14.10.
2021

Autismespekterforstyrrelser; behandling og tiltak

Video


NOK 450


18.10.
2021
19.10.
2021
Utviklingshemmede, vold og seksuelle overgrep
Biri

NOK 500

18.10.
2021
19.10.
2021
ADOS modul 1 og 2

Bergen

NOK 800

19.10.
2021

19.10.
2021

Video


Ingen avgift


20.10.
2021

22.10.
2021

Utviklingshemning og aldring

Storefjell


NOK 3700


21.10.
2021


21.10.
2021


Forskningskonferanse: Norsk akademi for habiliteringsforskning

BergenIngen avgift22.10.
2021


22.10.
2021


Tverrfaglig oppfølging ved hereditær spastisk paraparese (HSP)

VideoIngen avgift25.10.
2021


25.10.
2021


Kan du tenke deg å lede PEGASUS-kurs for voksne med ADHD og deres nærmeste?
OsloNOK 100025.10.
2021

26.10.
2021

Dagsenterkonferansen


Gardermoen/
video

NOK 2375


27.09.
2021

27.09.
2021

Autisme - pedagogiske tiltak som virker

Video


NOK 1800


27.09.
2021

27.09.
2021

Spastisitet og forebygging av kontrakturer hos barn og unge med CP
Video


Ingen avgift


28.10.
2021


28.10.
2021


Utviklingshemming og utfordringer for dem selv og nettverket: hva er viktig å ha kjennskap til?
VideoNOK 237522.10.
2021

22.10.
2021

Epilepsi og barnehage - hva bør jeg vite og hva kan jeg gjøre?
Video


NOK 400


28.10.
2022

29.10.
2022

Rettssikkerhet for mennesker med utviklingshemming
Oslo/video


NOK 1850


29.10.
2021
29.10.
2021
Er utviklingshemmede fortsatt en pariakaste?
Video

Ingen avgift

03.11.
2021


03.11.
2021


Atferdsanalytisk miljøbehandling: Miljøarbeid, strukturert og målrettet
VideoNOK 53004.11.
2021
05.11.
2021
Afasidagene 2021

Oslo/video

NOK 1200

08.11.
2021
08.11.
2021
Autisme og arbeidsliv - hva skal til for å lykkes?
Video

NOK 1800

09.11.
2021

10.11.
2021

Basal utredning av kognitiv svikt og demens

Oslo


NOK 380


09.11.
2021

10.11.
2021

Kom i gang med alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
Bodø


NOK 1200


10.11.
2021

11.11.
2021

Rettighetskrasj - samfunnsvern fra krise til mestring
Hell


NOK 3800


12.11.
2021

12.11.
2021

Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3
Oslo


NOK 1500


18.11.
2021
18.11.
2021
Barn med atferd som utfordrer
Video

NOK 1800

18.11.
2021
18.11.
2021
Jubileumskonferanse: Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, Helse Sør-Øst
Oslo

Ingen avgift

24.11.
202124.11.
2021Brukere med utviklingshemming og psykose i kommunale tjenester: Forståelse og miljøterapi
Video
NOK 530
09.12.
2021
09.12.
2021
Autisme og sosial trening

Video

NOK 1800

13.12.
2021

13.12.
2021

Video


NOK 2375


14.12.
2021

14.12.
2021

Fagkurs: Graviditet og nevromuskulær sykdom

Video


Ingen avgift


2022
26.01.
2022


28.01.
2022


23rd International Conference on Autism, Intellectual Disability and Developmental Disabilities
FloridaIkke klart27.01.
2022


27.01.
2022


Felleskonferansen: Jenter og kvinner med ADHD, autisme eller Tourettes syndrom

VideoIngen avgift09.02.
2022

09.02.
2022

Intellektuell funksjonsnedsettelse

Oslo


NOK 950


21.03.
2022

22.03.
2022

16. International Conference on Autism

Madrid


EUR 250 


02.04.
2022

03.04.
2022

"Oss to og autismespekterforstyrrelser" – kurs for par
Asker


NOK 1000


11.05.
2022

11.05.
2022

Hvordan forstå atferd ved Angelmans syndrom?

Video?


Ikke klart


15.02
2022
16.02
2022
Regional habiliteringskonferanse
Oslo

Ikke klart

19.05.
2022

19.05.
2022

Fatigue hos barn med en sjelden diagnose med fysisk funksjonsnedsettelse
Video?


Ikke klart


19.05.
2022

19.05.
2022

Fatigue hos voksne med en sjelden diagnose med fysisk funksjonsnedsettelse
Video?


Ikke klart


23.05
2022


23.05
2022


Voksne med en sjelden nevrodegenerativ sykdom som påvirker kognitiv funksjon
Video?Ikke klart25.05.
2022

25.05.
2022

Kleefstras syndrom og nevropsykiatri

Video?


Ikke klart


09.06.
2022

11.06.
2022

14th European Conference on Tourette Syndrome & Tic Disorders
Lausanne


Ikke klart


14.06.
2022

14.06.
2022

Å bli eldre med en sjelden
diagnose som medfører utviklingshemming

Video?


Ikke klart


23.06.
202224.06.
2022International Conference on Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Management

Wien
EUR 250
07.09.
2022
09.09.
2022
13th Autism-Europe International Congress
Krakow

Ikke klart

24.09.
2022

25.09.
2022

"Oss to og autismespekterforstyrrelser" – kurs for par
Asker


NOK 1000


28.09.
2022

28.09.
2022

Fragilt X-assosiert tremor-ataksi-syndrom

Video?


Ikke klartMandagsundervisning i habilitering (for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten)

Hver mandag fra kl.08:30 til kl.09:30 (ikke helligdager og i sommerferien) inviteres du til å følge ulike forelesninger innen habiliteringsfaget. Forelesningene koordineres fra Tromsø. Forelesningene er gruppert slik:

  • Uke 3 - 6: Introduksjon til målgruppene
  • Uke 7 - 12: Komorbiditet
  • Uke 13 - 24: Utredning, kartlegging og diagnostisering
  • Uke 25- 38: Medisinskfaglig (opphold i sommerferie)
  • Uke 39 - 41: Juridiske forhold
  • Uke 42-51: Arbeidsmetoder

Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i programmet.  Alle som ønsker å gi innspill om aktuelt tema og/eller foreleser, o.l. bes sende en e - post: hans.kristian.hogas@unn.no

Presentasjoner (2021) som vi er gitt lov til å dele finner du ved å klikke på forelesningens tittel. 2020 lenger ned på siden. Fra tidligere år: send en e-post.

Undervisningsplan 2021
DATO
TEMA
FORELESER
23.08.2021Helse og sykdom hos voksne med Down syndrom


Caroline Bruun Helland, overlege/nevrolog, HAVO - Akershus univ.sykehus HF

30.08.2021Føtalt alkoholsyndrom (FASD) - verktøy


Jon Skranes, overlege/
prof.dr.med, HABU, Sørlandet sykehus HF

06.09.2021Unge brukere som faller mellom to stoler


Per Håkan Brøndbo, instituttleder, Institutt for psykologi, UiT-Norges arktiske universitet

13.09.2021

JUBILEUMSKONFERANSE (Tromsø)

20.09.2021
Orientering fra Helsedirektoratet vedrørende habilitering

 
Silja Angelssen, seniorrådgiver/
vernepleier, Helsedirektoratet27.09.2021
Tiltak ved spise- og ernæringsvansker hos barnHelle Schiørbeck, psykologspesialist ved Kompetansetjenesten for barn med spise og ernæringsvansker - Oslo universitetssykehus HF
04.10.2021

TEMA IKKE KLART

11.10.2021


Beslutningskompetanse, tvang og makt I: Kapittel 9

Marius Storvik, førsteamanuensis/jurist ved UiT-Norges arktiske universitet
18.10.2021Hvordan arbeider sjeldensentrene rundt personer som får en sjelden diagnose?

Øivind Kanavin, overlege, Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

25.10.2021
SIBS - intervensjon for søsken og foreldre Krister W. Fjermestad, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, Frambu kompetansensenter for sjeldne diagnoser
01.11.2021


Utviklingsmessige språkforstyrrelser i habilitering; en kasuistikk.
Lill-May Henriksdatter, fagkonsulent og logoped, Hab.enhet Harstad, UNN HF
08.11.2021Vurdering av smertetilstander hos personer med nedsatt kommunikasjonsevne

Ida Marie Kjellsen (overlege/nevrolog), Julie Sørlie Pedersen (spesialfysioterapeut/fagkonsulent) og Elin Nøkleby Andreassen (MA vernepleier/fagkonsulent), alle ved Voksenhabiliteringen, Akershus universitetssykehus HF.
15.11.2021

Psykoedukasjon ved ADHD
og ASF

Michael Lensing, spesialpedagog PhD ved NevSom (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier)

22.11.2021

Hvordan kan personer med utviklingshemming være reelle samarbeidspartnere i behandling og fagutvikling i spesialisthelsetjenesten?

Trine Lise Bakken, fag- og forskningsleder ved Nasjonal kompetansetjeneste utviklingshemming og psykisk helse (NKUP)/OUS HF og 1.amanuensis, Oslo Met.
29.11.2021Smerter hos barn og ungdom med cerebral parese

Selma Mujezinović Larsen, spesialist i barnesykdommer, OUS og PhD.-stipendiat, Universitetet i Oslo
06.12.2021


ViMo - videomodellering av sosiale ferdigheter

Ingeborg Halvorsen (vernepleier) og Siv Marie Øyjord (sosionom) ved HABU, Helse Fonna HF
13.12.2021
Habilitering fra et brukerperspektivGustav Koi, som etter at han fikk diagnosen Asperger syndrom har han skrevet tre bøker om Asperger, og holder foredrag om diagnosen.

VÅR 2021

11.01.2021

X-kromosomet og tilstander

Sigurd Sparr

18.01.2021


Nytt landsdekkende forskningsprosjekt innen intensiv barnehabilitering
Jon Skranes/Ida Eline Vestrheim/Kristian Sørensen

01.02.2021


Downs syndrom – implementering av retningslinje
Bjørg Halvorsen


08.02.2021

Søvnsykdommer; diagnostikk og behandling
Fred Holsten 

15.02.2021

Psykiske lidelser og autismespekterforstyrrelser
Trine Lise Bakken

22.02.2021


Adaptive (Vineland 3)/q-global) og internettbaserte intervensjoner
Roald Øien


01.03.2021


Tverrfaglig presentasjon om Tourette syndrom, inkl. Tourette ved PU
Amra Delic-Teskeredzic, m.fl.


08.03.2021

Epilepsi med samtidig utviklingshemming 
Thorsten Gerstner

15.03.2021


Helseutfordringer hos pasienter med utviklingshemming
Valeria Marton


22.03.2021Ryggmargsbrokk – en sjelden diagnose med unike utfordringer gjennom hele livet
Ingeborg Lidal og Kerstin Lundberg Larsen


12.04.2021

ASK – lite benyttet ressurs i helsevesenet?
Hanne Pauline Jensen

19.04.2021

Psykogene, ikke-epileptiske anfall (PNES)
Caroline Lund/Antonia Vilagran

26.04.2021

Adaptiv kartlegging /ABAS og Vineland II
Kenneth Larsen
10.05.2021

Kognisjon hos personer med cerebral parese
Kristine Stadskleiv

31.05.2021Tiltak for barn med store og sammensatte vansker knyttet til regulering, oppmerksomhet og atferd 
Gro Løhaugen14.06.2021Doktorgradsprosjekt: Helse og helsetilbudet til ungdom og voksne med utviklingshemming
Monica Olsen 


Fant du det du lette etter?