logo habilitering no

Habilitering i spesialisthelsetjenesten

På denne siden finner du i første rekke informasjon beregnet på ansatte i helsevesenet. 

Lenken under viser vei til informasjon for pasient/bruker og pårørende.

Noe som savnes, er feil eller er vanskelig å finne eller forstå?
Send gjerne innspill på innhold til Hans Kristian Høgås.

Faglige kurs /oppdatering

Faglige råd, veiledere og prosedyrer

Behandlingsbeskrivelser
Beskrivelse av behandlingstilbud ved omfattende språk- og kommunikasjonsvansker
Utredning og behandling ved demens hos personer med utviklingshemming
Utrednings og behandlingstilbud ved komplekse vansker knyttet til seksualitet
Utredning og behandlingstilbud ved samtidig psykisk lidelse og psykisk utviklingshemming i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandlingstilbud ved psykisk utviklingshemming i spesialisthelsetjenesten
Utrednings- og behandlingstilbud av atferdsvansker hos voksne med psykisk utviklingshemming i spesialisthelsetjenesten

Regionale retningslinjer
Diagnostisk utredning av barn og unge ved spørsmål om utviklingshemming
Utredning og diagnostisering av autismespekterforstyrrelser
Utredning, diagnostisering og behandling av barn og unge med Tourettes syndrom
Retningslinje for oppfølging av barn og unge med Down syndrom

Kurs/konferanse/seminarer for helsepersonell

Klikk på tittel for mer informasjon og påmelding. Tips oss gjerne om aktuelle kurs og konferanser som bør være med her!


Arrangementoversikt
Fra Til
Tittel
Sted Avgift
21.09.
2021
21.09.
2021
Arbeid for personer med utviklingshemming
Video

Ingen avgift

23.09.
2021

25.09.
2021

Berlin/video


EUR 405


28.09.
2021


28.09.
2021


Autisme og utfordringer for dem selv og nettverket, hva gjør vi for å lykkes på arbeidsplassen?
VideoNOK 237529.09.
2021

30.09.
2021

Asperger syndrom i arbeid


Video


NOK 5500


04.10.
2021
04.10.
2021
Barn med atferd som utfordrer
Video

NOK 1800

08.10.
2021

08.10.
2021

ADHD og utfordringer for dem selv og nettverket: hva er viktig å ha kjennskap til?
Video


NOK 2375


12.10.
2021
12.10.
2021
Fagkurs: Charcot-Marie-Tooths sykdom
Video

Ingen avgift

13.10.
2021

13.10.
2021

Autismespekterforstyrrelser; gjenkjenning, kartlegging og utredning
Video


NOK 450


13.10.
2021

13.10.
2021

Ernæring for sårbare grupper

Video


Ingen avgift


13.10.
2021
13.10.
2021
Utviklingsforstyrrelse; atferd og seksualitet
Video

NOK 1800

14.10.
2021

14.10.
2021

Autismespekterforstyrrelser; behandling og tiltak

Video


NOK 450


18.10.
2021
19.10.
2021
Utviklingshemmede, vold og seksuelle overgrep
Biri

NOK 500

18.10.
2021
19.10.
2021
ADOS modul 1 og 2

Bergen

NOK 800

19.10.
2021

19.10.
2021

Video


Ingen avgift


20.10.
2021

22.10.
2021

Utviklingshemning og aldring

Storefjell


NOK 3700


21.10.
2021


21.10.
2021


Forskningskonferanse: Norsk akademi for habiliteringsforskning

BergenIngen avgift22.10.
2021


22.10.
2021


Tverrfaglig oppfølging ved hereditær spastisk paraparese (HSP)

VideoIngen avgift25.10.
2021


25.10.
2021


Kan du tenke deg å lede PEGASUS-kurs for voksne med ADHD og deres nærmeste?
OsloNOK 100025.10.
2021

26.10.
2021

Dagsenterkonferansen


Gardermoen/
video

NOK 2375


27.09.
2021

27.09.
2021

Autisme - pedagogiske tiltak som virker

Video


NOK 1800


27.09.
2021

27.09.
2021

Spastisitet og forebygging av kontrakturer hos barn og unge med CP
Video


Ingen avgift


28.10.
2021


28.10.
2021


Utviklingshemming og utfordringer for dem selv og nettverket: hva er viktig å ha kjennskap til?
VideoNOK 237522.10.
2021

22.10.
2021

Epilepsi og barnehage - hva bør jeg vite og hva kan jeg gjøre?
Video


NOK 400


28.10.
2022

29.10.
2022

Rettssikkerhet for mennesker med utviklingshemming
Oslo/video


NOK 1850


29.10.
2021
29.10.
2021
Er utviklingshemmede fortsatt en pariakaste?
Video

Ingen avgift

03.11.
2021


03.11.
2021


Atferdsanalytisk miljøbehandling: Miljøarbeid, strukturert og målrettet
VideoNOK 53004.11.
2021
05.11.
2021
Afasidagene 2021

Oslo/video

NOK 1200

08.11.
2021
08.11.
2021
Autisme og arbeidsliv - hva skal til for å lykkes?
Video

NOK 1800

09.11.
2021

10.11.
2021

Basal utredning av kognitiv svikt og demens

Oslo


NOK 380


09.11.
2021

10.11.
2021

Kom i gang med alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
Bodø


NOK 1200


10.11.
2021

11.11.
2021

Rettighetskrasj - samfunnsvern fra krise til mestring
Hell


NOK 3800


12.11.
2021

12.11.
2021

Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3
Oslo


NOK 1500


18.11.
2021
18.11.
2021
Barn med atferd som utfordrer
Video

NOK 1800

18.11.
2021
18.11.
2021
Jubileumskonferanse: Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, Helse Sør-Øst
Oslo

Ingen avgift

24.11.
202124.11.
2021Brukere med utviklingshemming og psykose i kommunale tjenester: Forståelse og miljøterapi
Video
NOK 530
09.12.
2021
09.12.
2021
Autisme og sosial trening

Video

NOK 1800

13.12.
2021

13.12.
2021

Video


NOK 2375


14.12.
2021

14.12.
2021

Fagkurs: Graviditet og nevromuskulær sykdom

Video


Ingen avgift


2022
26.01.
2022


28.01.
2022


23rd International Conference on Autism, Intellectual Disability and Developmental Disabilities
FloridaIkke klart27.01.
2022


27.01.
2022


Felleskonferansen: Jenter og kvinner med ADHD, autisme eller Tourettes syndrom

VideoIngen avgift09.02.
2022

09.02.
2022

Intellektuell funksjonsnedsettelse

Oslo


NOK 950


21.03.
2022

22.03.
2022

16. International Conference on Autism

Madrid


EUR 250 


11.05.
2022

11.05.
2022

Hvordan forstå atferd ved Angelmans syndrom?

Video?


Ikke klart


15.02
2022
16.02
2022
Regional habiliteringskonferanse
Oslo

Ikke klart

19.05.
2022

19.05.
2022

Fatigue hos barn med en sjelden diagnose med fysisk funksjonsnedsettelse
Video?


Ikke klart


19.05.
2022

19.05.
2022

Fatigue hos voksne med en sjelden diagnose med fysisk funksjonsnedsettelse
Video?


Ikke klart


23.05
2022


23.05
2022


Voksne med en sjelden nevrodegenerativ sykdom som påvirker kognitiv funksjon
Video?Ikke klart25.05.
2022

25.05.
2022

Kleefstras syndrom og nevropsykiatri

Video?


Ikke klart


09.06.
2022

11.06.
2022

14th European Conference on Tourette Syndrome & Tic Disorders
Lausanne


Ikke klart


14.06.
2022

14.06.
2022

Å bli eldre med en sjelden
diagnose som medfører utviklingshemming

Video?


Ikke klart


23.06.
202224.06.
2022International Conference on Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Management

Wien
EUR 250
07.09.
2022
09.09.
2022
13th Autism-Europe International Congress
Krakow

Ikke klart

28.09.
2022

28.09.
2022

Fragilt X-assosiert tremor-ataksi-syndrom

Video?


Ikke klartMandagsundervisning i habilitering (for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten)

Hver mandag fra kl.08:30 til kl.09:30 (ikke helligdager og i sommerferien) inviteres du til å følge ulike forelesninger innen habiliteringsfaget. Forelesningene koordineres fra Tromsø. Forelesningene er gruppert slik:

  • Uke 3 - 6: Introduksjon til målgruppene
  • Uke 7 - 12: Komorbiditet
  • Uke 13 - 24: Utredning, kartlegging og diagnostisering
  • Uke 25- 38: Medisinskfaglig (opphold i sommerferie)
  • Uke 39 - 41: Juridiske forhold
  • Uke 42-51: Arbeidsmetoder

Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i programmet.  Alle som ønsker å gi innspill om aktuelt tema og/eller foreleser, o.l. bes sende en e - post: hans.kristian.hogas@unn.no

Presentasjoner (2021) som vi er gitt lov til å dele finner du ved å klikke på forelesningens tittel. 2020 lenger ned på siden. Fra tidligere år: send en e-post.
Undervisningsplan 2021
DATO
TEMA
FORELESER
23.08.2021Helse og sykdom hos voksne med Down syndrom


Caroline Bruun Helland, overlege/nevrolog, HAVO - Akershus univ.sykehus HF

30.08.2021Føtalt alkoholsyndrom (FASD) - verktøy


Jon Skranes, overlege/
prof.dr.med, HABU, Sørlandet sykehus HF

06.09.2021Unge brukere som faller mellom to stoler


Per Håkan Brøndbo, instituttleder, Institutt for psykologi, UiT-Norges arktiske universitet

13.09.2021

JUBILEUMSKONFERANSE (Tromsø)

20.09.2021Orientering fra Helsedirektoratet vedrørende habilitering

 
Silja Angelssen, seniorrådgiver/
vernepleier, Helsedirektoratet


27.09.2021
Tiltak ved spise- og ernæringsvansker hos barnHelle Schiørbeck, psykologspesialist ved Kompetansetjenesten for barn med spise og ernæringsvansker - Oslo universitetssykehus HF
04.10.2021

TEMA IKKE KLART

11.10.2021


Beslutningskompetanse, tvang og makt I: Kapittel 9

Marius Storvik, førsteamanuensis/jurist ved UiT-Norges arktiske universitet
18.10.2021Hvordan arbeider sjeldensentrene rundt personer som får en sjelden diagnose?

Øivind Kanavin, overlege, Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

25.10.2021
SIBS - intervensjon for søsken og foreldre Krister W. Fjermestad, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, Frambu kompetansensenter for sjeldne diagnoser
01.11.2021Utviklingsmessige språkforstyrrelser i habilitering: en kasuistikk


Lill-May Henriksdatter, fagkonsulent og logoped, Hab.enhet Harstad, UNN HF

08.11.2021Vurdering av smertetilstander hos personer med nedsatt kommunikasjonsevne

Ida Marie Kjellsen (overlege/nevrolog), Julie Sørlie Pedersen (spesialfysioterapeut/fagkonsulent) og Elin Nøkleby Andreassen (MA vernepleier/fagkonsulent), alle ved Voksenhabiliteringen, Akershus universitetssykehus HF.
15.11.2021
Psykoedukasjon
Michael Lensing, spesialpedagog PhD ved NevSom (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier)
22.11.2021
TEMA IKKE KLART
29.11.2021
TEMA IKKE KLART
06.12.2021


ViMo - videomodellering av sosiale ferdigheter

Ingeborg Halvorsen (vernepleier) og Siv Marie Øyjord (sosionom) ved HABU, Helse Fonna HF
13.12.2021
Habilitering fra et brukerperspektivGustav Koi, som etter at han fikk diagnosen Asperger syndrom har han skrevet tre bøker om Asperger, og holder foredrag om diagnosen.

04.01.2021


Generelt om utviklingshemming


Oddmar Ole Steinsvik


11.01.2021
X-kromosomet og tilstander
Sigurd Sparr
18.01.2021


Nytt landsdekkende forskningsprosjekt innen intensiv barnehabilitering
Jon Skranes/Ida Eline Vestrheim/Kristian Sørensen

25.01.2021
TEMA IKKE KLART

01.02.2021


Downs syndrom – implementering av retningslinje 

Bjørg Halvorsen


08.02.2021

Søvnsykdommer - diagnostikk og behandling
Fred Holsten

15.02.2021

Psykiske lidelser og autismespekterforstyrrelse
Trine Lise Bakken

22.02.2021
Adaptive (Vineland 3)/q-global) og internettbaserte intervensjoner

Eksempel: Domain-Level Interview Form Report
Roald Øien
01.03.2021Tverrfaglig presentasjon om Tourette syndrom, inkl. Tourette ved PU

Amra Delic-Teskeredzic, m.fl.08.03.2021


Epilepsi med samtidig utviklingshemming 

Thorsten Gerstner


15.03.2021


Helseutfordringer hos pasienter med utviklingshemming

Valeria Marton


22.03.2021Ryggmargsbrokk – en sjelden diagnose med unike utfordringer gjennom hele livet

Ingeborg Lidal og Kerstin Lundberg Larsen                                                                          

29.03.2021
UTGÅR - PÅSKEUKEN
05.04.2021
UTGÅR - 2.PÅSKEDAG
12.04.2021

ASK - lite benyttet ressurs i helsevesenet?
Hanne Pauline Jensen

19.04.2021Psykogene, ikke-epileptiske anfall (PNES)
Vilagrans presentasjon
Lunds presentrasjon
Caroline Lund og Antonia Vilagran26.04.2021
Kartlegging av adaptiv atferd
Kenneth Larsen
03.05.2021Identifisering av psykiske helsevansker hos barn og ungdom med autismespektervansker
Marianne Berg Halvorsen10.05.2021Kognisjon hos personer med CPKristine Stadskleiv10.05.2021
Kognisjon hos personer med CP
Kristine Stadskleiv
17.05.2021
UTGÅR - NASJONALDAG

24.05.2021
UTGÅR - 2.PINSEDAG  
31.05.2021Tiltak for barn med store og sammensatte vansker knyttet til regulering, oppmerksomhet og atferd
Gro Løhaugen07.06.2021Medikamentell behandling av psykiske lidelser hos personer med autismespekterdiagnose

Bouke Strikwerda14.06.2021Doktorgradsprosjekt om helsetilbud til ungdom og voksne med utviklingshemming

Monica Isabel Olsen21.06.2021Bruk av psykotrope medisiner hos personer med utviklingshemming; får vi trappe ned?

Bouwe StrikwerdaSOMMERFERIE UKE 25-33
Presentasjoner fra 2020 (de som mangler = ikke gitt anledning til publisering)


13.01.2020 Om Fragilt X og beslektede tilstander_Sigurd Sparr
27.01.2020 Fysisk, psykisk og seksuell helse hos eldre personer som har utviklingshemning_Eva Malt
03.02.2020 Føtalt alkoholsyndrom (FASD) - verktøy_Jon Skranes
10.02.2020 Skikk og bruk med Skype4B_Rita-Kristin Hansen
17.02.2020 Autismespekterforstyrrelser - kultursensitiv formidling av kunnskapsstatus_Hanne Lill W. Solskinnsbakk
18.05.2020 Presentasjon1 og presentasjon 2: Emnesider om habilitering på helsebiblioteket.no
25.05.2020 Utviklingsmessige språkforstyrrelser, alene/i tilknytning til nevroutv.forstyrrelser_Lill-May Henriksdatter
08.06.2020 Medikamentell behandling ved autismespekterforstyrrelser_Bouwe Strikwerda
15.06.2020 e-Plan, et plan- og prosedyreverktøy på nettbrett_Morten Berger/Vidar Antonsen

17.08.2020 Oral helse og funksjon_Pamela Åsten/Anna Yttervoll
14.09.2020 Status på Tvangsbegrensningsloven_Marius Storvik
21.09.2020 Rettsikkerhet ved lovbrudd – overgriper og offer med kognitiv svikt_Lise Folkestad
28.09.2020 Tiltak mot selektiv spising hos barn med autisme_Jørgen Finvåg/Roy Salamonsen
19.10.2020 Behandlingstilbud ved Tourettes syndrom_Morten Bekk
26.10.2020 Fysioterapi ved nevromuskulære sykdommer_Andreas D. Rosenberger
02.11.2020 Seksualitet på avveie_Heidi Solvang
09.11.2020 Førerkortvurderinger i habilitering_Caroline Jota/Sigurd Sparr
16.11.2020 Barnepalliasjon og prosjektet "Leve NÅ"_Monica Andresen
07.12.2020 Genetikk og PU_Valeria Marton

Årlig nettverkssamling for fysio - og ergoterapeuter i HAVO

Lysark fra ledersamlinger

Ledersamling, Haugesund
2019-09-11 John Conrad Brandsø_Velkommen
2019-09-11 Nils Olav Aanonsen_Utviklingshemming, diagnose og konsekvenser
2019-09-11 Per-Christian Wandås Habiliteringstjenestene
2019-09-11 Marion Elisabeth Ness_Kompetansebygging om utviklingshemming i kommunene
2019-09-11 Bjørg Halvorsen Diagnostisk utredning ved spørsmål om utviklingshemming
2019-09-11 Tonje Elgsas_Psykologfaglig oppfølging og behandling
2019-09-11 Årsmøte HABU_Protokoll
2019-09-11 Årsmøte HAVO_Representanter til AU
2019-09-11 Årsmøte HAVO_Deltagerliste årsmøte
2019-09-11 Årsmøte HAVO_Protokoll side 1
2019-09-11 Årsmøte HAVO_Protokoll side 2
2019-09-12 Inger Huseby_Helsedirektoratet info
2019-09-12 Marian Yrke og Randi Hjelmervik_"Plutselig Voksen"
2019-09-12 Ingeborg Halvorsen_ViMo (videomodellering)
Ledersamling, Sarpsborg
2018-09-12 Bruk av tvang og makt (Leif Hugo Stubrud)
2018-09-12 Basiskurs i habilitering (Bjørg Halvorsen)
2018-09-12 Regional undervisning (Per Wilhelmsen)
2018-09-12 Sluttrapport_kartlegging av voksenhabilitering
2018-09-12 Nye Sykehuset Østfold (Irene Dahl Andersen)
2018-09-12 Tilbud til voksne pasienter med CP (diskusjon)
2018-09-12 Protokoll_årsmøte
Ledersamling, Fevik
2017-09-13 Førerkortvurderinger
2017-09-13 Fritt behandlingsvalg innen spesialisert barnehabilitering
2017-09-13 Prosjekt forskningsbasert kunnskap
2017-09-13 Fritt behandlingsvalg og faglige utfordringer
2017-09-13 Fokus på forskning
2017-09-13 Medfødte russkader
2017-09-13 Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark
Ledersamling. Molde
2015-09-23 Tverrprofesjonelt samarbeid og sosial innovasjon
2015-09-23 Veileder for supplerende medisinsk undersøkelse
2015-09-23 Brukerundersøkelse i HAVO
2015-09-23 Handlingsplan for forskning og fagutvikling
2015-09-23 Kvalitet i alle ledd
2015-09-23 Nasjonal kartlegging
2015-09-23 Om Ninjakoll
2015-09-23 Evaluering_Kvalitet i alle ledd
2015-09-23 Samarbeid kommune og spesialisthelsetjeneste
2015-09-23 Videomodelleringsprosjekt
2015-09-23 Fremtidsrettet og koordinert arbeid
2015-09-23 Konsekvenser av kommunereformen
2015-09-23 Om HABSam-prosjekt
2015-09-23 Program
Ledersamling, Bergen
2014-09-17 Aktivitetsstyrt bemanning_referanser
2014-09-17 Aktivitetsstyrt bemanning
2014-09-17 Det gode liv
2014-09-17 Habiliteringens møte med fremmede kulturer
2014-09-17 Nytt fra HDIR
2014-09-17 Kommunenes forventninger
2014-09-17 Program
Ledersamling, Drammen
2013-09-18 Psykisk helse og kognitiv funksjon
2013-09-18 Levevilkår for utviklingshemmede
2013-09-18 Program
2013-09-18 Aktivitetsdata HDIR
2013-09-18 Helhetlige og koordinerte tjenester
2013-09-18 Nytt fra RHABU
MIUH-fagmøte, Bergen
2012-11-01 Om utredning og genetikk
2012-11-01 Hvorfor habilitering?
2012-11-01 Struktur rundt diagnoser
Ledersamling, Trondheim
2012-09-19 Målinger av venteliste,fristbrudd, mv.
2012-09-19 Om oppdragsdokumentene
2012-09-19 Tilrettelegge for forskning
2012-09-19 Kvalitet i helsetjenesten
2012-09-19 Kvalitet i våre tjenester
2012-09-19 Omsorgsfeltets hviskelek
2012-09-19 Samorganisering barn og voksne i Oppland
2012-09-19 Program
Ledersamling, Hamar
2010-09-22 Utfordringer ved å lede en kunnskapsbedrift
2010-09-22 Utfordringer i voksenhabilitering
2010-09-22 Problemstillinger ifm henvisninger
2010-09-22 Forholdet juss og medisin
2010-09-22 Forventninger til habiliteringstjenesten
2010-09-22 Prinsipper for prioriteringer
2010-09-22 Program

Referater fra AU


2019

2019-11-28_AU HABU
2019-06-14 Referat AU voksen
2019-03-19 Referat Skypemøte.pdf
2019-03-13 Referat AU HABU.pdf
2019-02-15 Referat AU og Hdir.pdf
2019-02-14 Referat AU HAVO.pdf
2019-02-14 Referat AU Felles.pdf
Møtereferat_konstituering_HAVO2018.pdf

Kontaktinformasjon

Nasjonale og regionale kompetansemiljøer

Koronavirus

Fant du det du lette etter?