logo habilitering no

Habilitering i spesialisthelsetjenesten

På denne siden finner du i første rekke faglige ressurser. Lenger ned på siden kan du også finne oversikt over faglige kurs, relevante instanser med kontaktinformasjon samt koronainformasjon.

​Innspill på innhold kan sendes til Hans Kristian Høgås.

Faglige kurs /oppdatering

Faglige råd, veiledere og prosedyrer

Behandlingsbeskrivelser
Beskrivelse av behandlingstilbud ved omfattende språk- og kommunikasjonsvansker
Utredning og behandling ved demens hos personer med utviklingshemming
Utrednings og behandlingstilbud ved komplekse vansker knyttet til seksualitet
Utredning og behandlingstilbud ved samtidig psykisk lidelse og psykisk utviklingshemming i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandlingstilbud ved psykisk utviklingshemming i spesialisthelsetjenesten
Utrednings- og behandlingstilbud av atferdsvansker hos voksne med psykisk utviklingshemming i spesialisthelsetjenesten

Regionale retningslinjer
Diagnostisk utredning av barn og unge ved spørsmål om utviklingshemming
Utredning og diagnostisering av autismespekterforstyrrelser
Utredning, diagnostisering og behandling av barn og unge med Tourettes syndrom

Kurs/konferanse/seminarer for helsepersonell

Tips oss gjerne om aktuelle kurs og konferanser som bør være med her!

Arrangementsoversikt
FraTilTittelStedAvgift Lenke
16.06.2020
16.06.2020
Behovene til personer med autisme og ADHD i krevende tider
Webinar
NOK 1500
Les mer
27.08.2020
27.08.2020
Ett skritt foran - bruk av tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling (del I)
Kristiansand
NOK 1800
Les mer
30.08.2020
30.08.2020Fagkonferansen "Tourettes syndrom i Norge 2020"
Gardermoen
NOK 650
Les mer
01.09.2020
01.09.2020
Hvordan påvirker utviklingshemming symptomer på psykisk lidelse?
Webinar (NKUP)
Gratis
Les mer
02.09.2020
02.09.2020
Utviklingshemming og autisme - observasjon, intervensjoner og samhandling
Oslo
NOK 1795
Les mer
08.09.2020
08.09.2020Differensialdiagnostisk forståelse 
Webinar (NKUP)
Gratis
Les mer
14.09.2020
15.09.2020
Introduksjonskurs: ADOS -2, modul 3 og 4
Bergen
NOK 600
Les mer
15.09.2020
15.09.2020Presentasjon av DM-ID 
Webinar (NKUP)
Gratis
Les mer
17.09.202018.09.2020ICAIDD 2020 : International Conference on Autism, Intellectual and Developmental DisabilitiesLisboaEUR 450 Les mer
22.09.2020
22.09.2020
Hvordan oppdage mental overbelastning og sensorisk overfølsomhet?
Webinar (NKUP)
Gratis
Les mer
24.09.2020
24.09.2020
Ett skritt foran - bruk av tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling (del II) 
KristiansandNOK 1800
Les mer
28.09.2020
29.09.2020ADHD i skolen
Gardermoen
NOK 3200
Les mer
29.09.2020
29.09.2020
Hvordan differensiere mellom utviklingshemming og psykisk lidelse?
Webinar (NKUP)
Gratis
Les mer
05.10.2020
06.10.2020Forskningskonferanse: Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming
Bodø
NOK 2800
Les mer
06.10.2020
06.10.2020Hvordan differensiere mellom autisme og psykisk lidelse?
Webinar (NKUP)
Gratis
Les mer
13.10.2020
13.10.2020Presentasjon av utredningsinstrumenter for å avdekke psykisk lidelse hos personer med utviklingshemming og eller autisme 
Webinar (NKUP)Gratis
Les mer
13.10.2020
14.10.2020Kurs i småbarnstesten Bayley-III
Oslo
NOK 1500
Les mer
14.10.202014.10.2020Fagseminar: Spiseforstyrrelser og spising som utfordrerOsloGratis Les mer
14.10.2020
15.10.2020Kom i gang med ASK: Symbolkommunikasjon
Kristiansand
NOK 1000
Les mer
19.10.2020
20.10.2020
Skolevegringskonferansen 2020
Jessheim
NOK 3300
Les mer
20.10.2020
20.10.2020
Samtidig psykisk lidelse, autisme og utviklingshemming 
Webinar (NKUP)
GratisLes mer
22.10.2020
22.10.2020
Eksekutive vansker: «Når dirigenten svikter" - Reguleringsvansker og konsekvenser for daglig fungering
Bergen
NOK 150
Les mer
26.10.2020
29.10.2020
Søvn og søvnforstyrrelser hos barn og unge
Stavanger
NOK 5000
Les mer
27.10.2020
27.10.2020Utredning av barn med minoritetsspråklig bakgrunn
(del I)
Webinar
Gratis
Les mer
27.10.2020
27.10.2020
Psykoselidelser hos personer med utviklingshemming og eller autisme – utredning og diagnostikk
Webinar (NKUP)
Gratis
Les mer
28.10.2020
29.10.2020
Autisme i skolen
Gardermoen
NOK 3600
Les mer
29.10.2020
29.10.2020Ett skritt foran - bruk av tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling (del III) 
Kristiansand
NOK 1800
Les mer
03.11.2020
03.11.2020Psykoselidelser hos personer med utviklingshemming og eller autisme – miljøterapeutisk behandling 
Webinar (NKUP)GratisLes mer
04.11.2020
04.11.2020Miljøterapi ved angst -og traumelidelser hos personer med utviklingshemmingOsloIkke klar
Les mer
10.11.2020
10.11.2020Psykoselidelser hos personer med utviklingshemming og eller autisme – legemiddelbehandling
Webinar (NKUP)
Gratis
Les mer
10.11.2020
10.11.2020Utredning av barn med minoritetsspråklig bakgrunn
(del II)
Webinar
Gratis
Les mer
12.11.2020
12.11.2020Sjelden diagnose og autisme/ADHDFrambuNOK 500 Les mer
17.11.2020
17.11.2020
Psykoselidelser hos personer med utviklingshemming og eller autisme – terapeutiske intervensjoner, individuelt eller gruppe
Webinar (NKUP)GratisLes mer
17.11.2020
17.11.2020
Klinisk observasjonskompetanse, hva innebærer det for ansatte innen tjenester for eldre personer med utviklingshemning?
Oslo
NOK 2300Les mer
17.11.202019.11.2020The International ADHD Congress 2020 (ADHD 2020)Tel AvivUSD 450 Les mer
24.11.2020
24.11.2020Angst hos personer med utviklingshemming og eller autisme – utredning og diagnostikk
Webinar (NKUP)
GratisLes mer
01.12.2020
01.12.2020
Angst hos personer med utviklingshemming og eller autisme – miljøterapeutisk behandling
Webinar (NKUP)
Gratis
Les mer
08.12.202008.12.2020Fagkurs: Jouberts syndrom og relaterte tilstanderFrambuNOK 500 Les mer
08.12.2020
08.12.2020
Angst hos personer med utviklingshemming og eller autisme – legemiddelbehandling 
Webinar (NKUP)
GratisLes mer
15.12.2020
15.12.2020Angst hos personer med utviklingshemming og eller autisme – terapeutiske intervensjoner individuelt eller gruppe 
Webinar (NKUP)
Gratis
Les mer
03.02.2021
03.02.2021
Etablering av sosiale ferdigheter hos små barn med autisme
Bergen
NOK 2500
Les mer
06.05.2021
07.05.2021Miljøterapi for personer med utviklingshemming
Flesland
NOK 3860
Les mer
02.06.2021
04.06.2021Symposium: "Capturing the Magic - Participation for All
Beitostølen
NOK 3500
Les mer

Mandagsundervisning i habilitering (for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten)

Hver mandag fra kl.08:30 til kl.09:30 (ikke helligdager og i sommerferien) inviteres du til å følge ulike forelesninger innen habiliteringsfaget. Forelesningene koordineres fra Tromsø. Forelesningene er gruppert slik:

  • Uke 3 - 6: Introduksjon til målgruppene
  • Uke 7 - 12: Komorbiditet
  • Uke 13 - 24: Utredning, kartlegging og diagnostisering
  • Uke 25- 38: Medisinskfaglig (opphold i sommerferie)
  • Uke 39 - 41: Juridiske forhold
  • Uke 42-51: Arbeidsmetoder

Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i programmet.  Alle som ønsker å gi innspill om aktuelt tema og/eller foreleser, o.l. bes sende en e - post: hans.kristian.hogas@unn.no

Delta på videokonferanse: ring 997077
Delta på Skype: slå inn 997077@uc.nhn.no

Undervisningsplan 2020
UkeDatoTemaForeleserStilling
313.01.2020 Om Fragilt X og beslektede tilstanderSigurd SparrRådgiver (lege) ved Habiliteringsseksjonen, UNN HF
420.01.2020Utgikk på grunn av sykdom
527.01.2020 Fysisk, psykisk og seksuell helse hos eldre personer som har utviklingshemningEva MaltOverlege, spesialist i psykiatri, AHUS HF
603.02.2020 Føtalt alkoholsyndrom (FASD) - verktøyJon SkranesOverlege/prof.dr.med, HABU, Sørlandet sykehus HF
710.02.2020 Skikk og bruk med Skype 4BRita-Kristin HansenProsjektleder, E-helse og IKT-avdelinga, UNN HF
817.02.2020 Autismespekterforstyrrelser - kultursensitiv formidling av kunnskapsstatusHanne Lill Weiss SolskinnsbakkPsykolog ved Autismeteamet, Nordlandssykehuset HF
924.02.2020 Epilepsi med samtidig utviklingshemming/
utviklingsforstyrrelse
Thorsten Gerstner Overlege, HABU Arendal, Sørlandet sykehus HF
1002.03.2020 Psykisk utviklingshemning, diagnose og konsekvenser, lære av historien?Nils Olav AanonsenAvdelingsleder, Avd. for nevrohabilitering, OUS
1109.03.2020 Lettere psykisk utviklingshemming og psykisk helse - fra et litt annet perspektivBouke StrikwerdaPsykiater og regional overlege, Habiliteringsseksjonen, UNN HF
1216.03.2020 Om tvangslovsarbeidet, betydningen for våre pasienter og vårt arbeid?Aslak SyseLege/jurist/professor emeritus ved UiO
1323.03.2020Om COVID-19; informasjon til medarbeidere om praktiske forholdsregler knyttet til koronavirusChristine Hanssen RinaldoForsker ved Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN HF
1430.03.2020
Personer med utviklingshemming og koronavirus
Kim Berge
Seniorrådgiver/nestleder, NAKU, han er utdannet vernepleier og førstelektor i helsevitenskap
1506.04.2020UTGÅR - PÅSKEUKEN
1613.04.2020UTGÅR - 2.PÅSKEDAG
1720.04.2020 Om "De Utrolige Årene", en tiltaksserie med åtte ulike programmer for  barn i alderen 0-12 år.
Oddbjørn LøndalUniversitetslektor, RKBU Nord, UiT - Norges arktiske universitet
1827.04.2020 Adaptiv kartlegging /ABAS og Vineland II
Kenneth LarsenRådgiver, Reg. kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Sør-Øst
1904.05.2020 Sjeldne diagnoser: Introduksjon og oversikt
Stein Are Aksnes Avd.leder, Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
2011.05.2020 Kognitiv og nevropsykologisk utredning
Dagmar SteffanNevropsykolog ved HAVO - Finnmarkssykehuset HF
2118.05.2020 Presentasjon av emnesider om habilitering på helsebiblioteket.no

Presentasjon2

Nasjonalt kompetansetjenestenettverk innen habilitering
2225.05.2020Utviklingsmessige språkforstyrrelser, alene og i tilknytning til andre nevroutviklingsforstyrrelser
Lill-May HenriksdatterFagkonsulent og logoped, Hab.enhet Harstad, UNN HF
2301.06.2020UTGÅR - 2.PINSEDAG
2408.06.2020Medikamentell behandling av psykiske lidelser hos pasienter med utv.hemming og/eller utv.forstyrrelseBouwe StrikwerdaPsykiater og regional overlege, Habiliteringsseksjonen, UNN HF
SOMMERFERIE (uke 25-33)

Årlig nettverkssamling for fysio - og ergoterapeuter i HAVO

Lysark fra ledersamlinger

Ledersamling, Haugesund
2019-09-11 John Conrad Brandsø_Velkommen
2019-09-11 Nils Olav Aanonsen_Utviklingshemming, diagnose og konsekvenser
2019-09-11 Per-Christian Wandås Habiliteringstjenestene
2019-09-11 Marion Elisabeth Ness_Kompetansebygging om utviklingshemming i kommunene
2019-09-11 Bjørg Halvorsen Diagnostisk utredning ved spørsmål om utviklingshemming
2019-09-11 Tonje Elgsas_Psykologfaglig oppfølging og behandling
2019-09-11 Årsmøte HABU_Protokoll
2019-09-11 Årsmøte HAVO_Representanter til AU
2019-09-11 Årsmøte HAVO_Deltagerliste årsmøte
2019-09-11 Årsmøte HAVO_Protokoll side 1
2019-09-11 Årsmøte HAVO_Protokoll side 2
2019-09-12 Inger Huseby_Helsedirektoratet info
2019-09-12 Marian Yrke og Randi Hjelmervik_"Plutselig Voksen"
2019-09-12 Ingeborg Halvorsen_ViMo (videomodellering)
Ledersamling, Sarpsborg
2018-09-12 Bruk av tvang og makt (Leif Hugo Stubrud)
2018-09-12 Basiskurs i habilitering (Bjørg Halvorsen)
2018-09-12 Regional undervisning (Per Wilhelmsen)
2018-09-12 Sluttrapport_kartlegging av voksenhabilitering
2018-09-12 Nye Sykehuset Østfold (Irene Dahl Andersen)
2018-09-12 Tilbud til voksne pasienter med CP (diskusjon)
2018-09-12 Protokoll_årsmøte
Ledersamling, Fevik
2017-09-13 Førerkortvurderinger
2017-09-13 Fritt behandlingsvalg innen spesialisert barnehabilitering
2017-09-13 Prosjekt forskningsbasert kunnskap
2017-09-13 Fritt behandlingsvalg og faglige utfordringer
2017-09-13 Fokus på forskning
2017-09-13 Medfødte russkader
2017-09-13 Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark
Ledersamling. Molde
2015-09-23 Tverrprofesjonelt samarbeid og sosial innovasjon
2015-09-23 Veileder for supplerende medisinsk undersøkelse
2015-09-23 Brukerundersøkelse i HAVO
2015-09-23 Handlingsplan for forskning og fagutvikling
2015-09-23 Kvalitet i alle ledd
2015-09-23 Nasjonal kartlegging
2015-09-23 Om Ninjakoll
2015-09-23 Evaluering_Kvalitet i alle ledd
2015-09-23 Samarbeid kommune og spesialisthelsetjeneste
2015-09-23 Videomodelleringsprosjekt
2015-09-23 Fremtidsrettet og koordinert arbeid
2015-09-23 Konsekvenser av kommunereformen
2015-09-23 Om HABSam-prosjekt
2015-09-23 Program
Ledersamling, Bergen
2014-09-17 Aktivitetsstyrt bemanning_referanser
2014-09-17 Aktivitetsstyrt bemanning
2014-09-17 Det gode liv
2014-09-17 Habiliteringens møte med fremmede kulturer
2014-09-17 Nytt fra HDIR
2014-09-17 Kommunenes forventninger
2014-09-17 Program
Ledersamling, Drammen
2013-09-18 Psykisk helse og kognitiv funksjon
2013-09-18 Levevilkår for utviklingshemmede
2013-09-18 Program
2013-09-18 Aktivitetsdata HDIR
2013-09-18 Helhetlige og koordinerte tjenester
2013-09-18 Nytt fra RHABU
MIUH-fagmøte, Bergen
2012-11-01 Om utredning og genetikk
2012-11-01 Hvorfor habilitering?
2012-11-01 Struktur rundt diagnoser
Ledersamling, Trondheim
2012-09-19 Målinger av venteliste,fristbrudd, mv.
2012-09-19 Om oppdragsdokumentene
2012-09-19 Tilrettelegge for forskning
2012-09-19 Kvalitet i helsetjenesten
2012-09-19 Kvalitet i våre tjenester
2012-09-19 Omsorgsfeltets hviskelek
2012-09-19 Samorganisering barn og voksne i Oppland
2012-09-19 Program
Ledersamling, Hamar
2010-09-22 Utfordringer ved å lede en kunnskapsbedrift
2010-09-22 Utfordringer i voksenhabilitering
2010-09-22 Problemstillinger ifm henvisninger
2010-09-22 Forholdet juss og medisin
2010-09-22 Forventninger til habiliteringstjenesten
2010-09-22 Prinsipper for prioriteringer
2010-09-22 Program

Referater fra AU

Referater
2019-06-14 Referat AU voksen
2019-03-19 Referat Skypemøte.pdf
2019-03-13 Referat AU HABU.pdf
2019-02-15 Referat AU og Hdir.pdf
2019-02-14 Referat AU HAVO.pdf
2019-02-14 Referat AU Felles.pdf
Møtereferat_konstituering_HAVO2018.pdf

Kontaktinformasjon

Nasjonale og regionale kompetansemiljøer

Koronavirus

Fant du det du lette etter?