logo habilitering no

Habilitering i spesialisthelsetjenesten

På denne siden finner du i første rekke informasjon beregnet på ansatte i helsevesenet. 

Lenken under viser vei til informasjon for pasient/bruker og pårørende.

Noe som savnes, er feil eller er vanskelig å finne eller forstå?
Send gjerne innspill på innhold til Hans Kristian Høgås.

Faglige kurs /oppdatering

Faglige råd, veiledere og prosedyrer

Behandlingsbeskrivelser
Beskrivelse av behandlingstilbud ved omfattende språk- og kommunikasjonsvansker
Utredning og behandling ved demens hos personer med utviklingshemming
Utrednings og behandlingstilbud ved komplekse vansker knyttet til seksualitet
Utredning og behandlingstilbud ved samtidig psykisk lidelse og psykisk utviklingshemming i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandlingstilbud ved psykisk utviklingshemming i spesialisthelsetjenesten
Utrednings- og behandlingstilbud av atferdsvansker hos voksne med psykisk utviklingshemming i spesialisthelsetjenesten

Regionale retningslinjer
Diagnostisk utredning av barn og unge ved spørsmål om utviklingshemming
Utredning og diagnostisering av autismespekterforstyrrelser
Utredning, diagnostisering og behandling av barn og unge med Tourettes syndrom
Retningslinje for oppfølging av barn og unge med Down syndrom

Kurs/konferanse/seminarer for helsepersonell

Tips oss gjerne om aktuelle kurs og konferanser som bør være med her!

Arrangementsoversikt
FraTilTittelStedAvgift Lenke
03.06.2021
03.06.2021
Miljøterapi - målrettet miljøarbeid
Videokurs
NOK 1500
Les mer
07.06.2021
07.06.2021
Autisme og arbeidsliv - hva skal til for å lykkes?
VideokursNOK 1500
Les mer
07.06.2021
08.06.2021Forskningskonferanse: Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming
Videokonferanse
NOK 2800
Les mer
08.06.2021
08.06.2021
Behandling av psykisk lidelse hos minoritetsspråklige personer med utviklingshemming og/eller autisme
Webinar
Gratis
Les mer
08.06.2021
08.06.2021
Tvang og makt i helse- og omsorgssektoren
Videokurs
NOK 1690Les mer
09.06.2021
09.06.2021
Når matinntaket blir for lite
Videokurs
NOK 1500
Les mer
15.06.2021
16.06.2021
Epilepsi, autisme og utviklingshemming
Videokurs
NOK 500
Les mer
16.06.2021


16.06.2021
Barn med atferd som utfordrer
Videokurs
NOK 1500
Les mer
06.07.2021
08.07.2021
6th IASSIDD Congress
Amsterdam/video
EUR 350
Les mer
30.08.2021
31.08.2021
Opplæring i bruk av søskenintervensjonen SIBS
Frambu eller video

Ikke klar
Les mer
01.09.2021
01.09.2021
Utviklingshemming og autisme – observasjon, intervensjoner og samhandling
Videokurs
NOK 655
Les mer
09.09.2021
10.09.2021
Oppfølging og behandling av personer med Duchennes muskeldystrofi
Oslo
Ikke klar
Les mer
20.09.2021
21.09.2021
Utvidet utredning av demens og kognitiv svikt
Videokurs
NOK 3800
Les mer
21.09.2021
21.09.2021
Seminar om arbeid for personer med utviklingshemming
VideokursGratis
Les mer
23.09.2021
23.09.2021
Nevroutviklingspsykologi – hjernens normalutvikling, utvikling av kognitive funksjoner, biologiske rytmer
Oslo
NOK 950Les mer
24.09.2021
24.09.2021
Nevroutviklingsforstyrrelser – kompleksitet og overlapp i årsak og symptombilde
Oslo
NOK 950
Les mer
23.09.2021
25.09.2021
13th European Congress of Mental Health in Intellectual Disability
Berlin/video EUR 405
Les mer
12.10.2021

12.10.2021
Fagkurs: Charcot-Marie-Tooths sykdom
Frambu
Ikke klar
Les mer
13.10.2021
13.10.2021

Autismespekterforstyrrelser – gjenkjenning, kartlegging og utredning
Videokurs
NOK 950
Les mer
14.10.2021
14.10.2021Autismespekterforstyrrelser – behandling og tiltak
Videokurs
NOK 950
20.10.2021
22.10.2021
Utviklingshemning og aldring
Storefjell
Fra NOK 3700
Les mer
21.10.2021
21.10.2021
Forskningskonferanse: Norsk akademi for habiliteringsforskning
Bergen
Ikke klar

22.10.2021
22.10.2021
Tverrfaglig oppfølging ved hereditær spastisk paraparese (HSP)
VideokursGratis
Les mer
25.10.2021
26.10.2021Dagsenterkonferansen
Gardermoen/video
Fra NOK 2375
Les mer
03.11.2021
03.11.2021Atferdsanalytisk miljøbehandling: Miljøarbeid, strukturert og målrettet
Videokurs
NOK 530
Les mer
09.11.2021

10.10.2021
Basal utredning av kognitiv svikt og demens
Oslo
NOK 3800
Les mer
23.11.2021
23.11.2021
Taushetsplikt i det tverrfaglige samarbeidet
Videokurs
NOK 950Les mer
24.11.2021
24.11.2021
Brukere med utviklingshemming og psykose i kommunale tjenester: Forståelse og miljøterapi. Schizofreni og bipolar lidelse
VideokursNOK 51014.12.2021
14.12.2021Fagkurs: Graviditet og nevromuskulær sykdom

Frambu
Ikke klar
Les mer

2022

09.02.2022

09.02.2022
Intellektuell funksjonsnedsettelse
Oslo
NOK 950Les mer

Mandagsundervisning i habilitering (for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten)

Hver mandag fra kl.08:30 til kl.09:30 (ikke helligdager og i sommerferien) inviteres du til å følge ulike forelesninger innen habiliteringsfaget. Forelesningene koordineres fra Tromsø. Forelesningene er gruppert slik:

  • Uke 3 - 6: Introduksjon til målgruppene
  • Uke 7 - 12: Komorbiditet
  • Uke 13 - 24: Utredning, kartlegging og diagnostisering
  • Uke 25- 38: Medisinskfaglig (opphold i sommerferie)
  • Uke 39 - 41: Juridiske forhold
  • Uke 42-51: Arbeidsmetoder

Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i programmet.  Alle som ønsker å gi innspill om aktuelt tema og/eller foreleser, o.l. bes sende en e - post: hans.kristian.hogas@unn.no

Presentasjoner (2021) som vi er gitt lov til å dele finner du ved å klikke på forelesningens tittel. 2020 lenger ned på siden. Fra tidligere år: send en e-post.

Undervisningsplan 2021
UKE
DATO
TEMA
FORELESER
STILLING
34


23.08.2021


Helse og sykdom hos voksne med Down syndrom
Caroline Bruun Helland

Overlege/nevrolog, HAVO - Akershus univ.sykehus HF


35

30.08.2021


Føtalt alkoholsyndrom (FASD) - verktøy

Jon Skranes

Overlege/prof.dr.med, HABU, Sørlandet sykehus HF
36


06.09.2021


Unge brukere som faller mellom to stoler

Per Håkan Brøndbo

Instituttleder, Institutt for psykologi, UiT-Norges arktiske universitet
37

13.09.2021

JUBILEUMSKONFERANSE (Tromsø)
38

20.09.2021

TEMA IKKE KLART39

27.09.2021

Tiltak ved spise- og ernæringsvansker hos barn
Nafis Iqbal

Overlege ved Spise- og ernæringsteamet, HABU - Oslo universitetssykehus HF
40
04.10.2021
TEMA IKKE KLART
41


11.10.2021


Beslutningskompetanse, tvang og makt I: Kapittel 9


Marius Storvik


Førsteamanuensis/jurist ved UiT-Norges arktiske universitet
42


18.10.2021


ViMo - videomodellering av sosiale ferdigheter

Ingeborg Halvorsen og Siv Marie Øyjord

Vernepleier og sosionom, HABU, Helse Fonna HF

43
25.10.2021
TEMA IKKE KLART
44


01.11.2021

Spesifikke språkforstyrrelser
Lill-May HenriksdatterFagkonsulent og logoped, Hab.enhet Harstad, UNN HF
45

08.11.2021

Vurdering av smertetilstander hos personer med nedsatt kommunikasjonsevne


Ida Marie Kjellsen, Julie Sørlie Pedersen og Elin Nøkleby Andreassen

Overlege/nevrolog, spesialfysioterapeut/fagkonsulent og MA vernepleier/fagkonsulent - alle ved Voksenhabiliteringen, Akershus universitetssykehus HF

4615.11.2021Psykoedukasjon


Michael Lensing


Spesialpedagog PtD ved NevSom (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier)
47
22.11.2021
TEMA IKKE KLART

48
29.11.2021
TEMA IKKE KLART

49
06.12.2021
TEMA IKKE KLART

50


13.12.2021


Habilitering fra et brukerperspektiv

Gustav Koi


Har drevet med alt fra dogmefilm, animasjon og buktaling. Etter at han fikk diagnosen Asperger syndrom har han skrevet tre bøker om Asperger, og holder foredrag om diagnosen.
1


04.01.2021


Generelt om utviklingshemming

Oddmar Ole Steinsvik

Avd.leder/psykologspesialist ved Habilitering for barn og unge, UNN HF
2

11.01.2021

X-kromosomet og tilstander

Sigurd Sparr

Rådgiver/overlege, Habiliteringsseksjonen, UNN HF
3
18.01.2021
Nytt landsdekkende forskningsprosjekt innen intensiv barnehabilitering


Jon Skranes/Ida Eline Vestrheim/Kristian Sørensen


Overlege/spesialfysioterapeut/
psykologspesialist ved RIB (Regionalt senter for Intensiv Barnehabilitering), Sørlandet sykehus HF
4
25.01.2021
TEMA IKKE KLART


5


01.02.2021


Downs syndrom – implementering av retningslinje 
Bjørg Halvorsen


Leder av RHABU i Helse Sør-Øst RHF

6

08.02.2021

Søvnsykdommer - diagnostikk og behandling
Fred Holsten

Professor emeritus ved Universitetet i Bergen
7
15.02.2021
Psykiske lidelser og autismespekterforstyrrelserTrine Lise Bakken
Seksjonsleder/forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse, OUS HF
822.02.2021Adaptive (Vineland 3)/q-global) og internettbaserte intervensjoner

Eksempel: Domain-Level Interview Form Report
Roald ØienProfessor, Special Education & Developmental Psychology, UiT - Norges arktiske universitet
901.03.2021Tverrfaglig presentasjon om Tourette syndrom, inkl. Tourette ved PU

Amra Delic-Teskeredzic, m.fl.


Overlege, spesialist i psykiatri og fysikalsk medisin og rehabilitering, Avdeling voksenhabilitering, AHUS HF
10


08.03.2021


Epilepsi med samtidig utviklingshemming 

Thorsten Gerstner


Barnelege ved HABU Arendal, Sørlandet sykehus HF
11


15.03.2021


Helseutfordringer hos pasienter med utviklingshemming
Valeria Marton


Overlege, Habiliterings-seksjonen, UNN HF

1222.03.2021Ryggmargsbrokk – en sjelden diagnose med unike utfordringer gjennom hele livet
Ingeborg Lidal og Kerstin Lundberg Larsen

Lege og fysioterapeut ved TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Sunnaas sykehus HF
13
29.03.2021
UTGÅR - PÅSKEUKEN

14
05.04.2021
UTGÅR - 2.PÅSKEDAG
15
12.04.2021
ASK - lite benyttet ressurs i helsevesenet?
Hanne Pauline Jensen
Spesialpedagog ved Habilitering for barn og unge, UNN HF
16
19.04.2021
Psykogene, ikke-epileptiske anfall (PNES)

Vilagrans presentasjon
Lunds presentrasjon
Caroline Lund og Antonia VilagranOverlege/PhD ved Oslo universitetssykehus/overlege og spesialist i nevrologi ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)
17
26.04.2021
Kartlegging av adaptiv atferdKenneth Larsen
Rådgiver, Reg. kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Sør-Øst
1803.05.2021Identifisering av psykiske helsevansker hos barn og ungdom med autismespektervansker
Marianne Berg Halvorsen


Psykologspesialist ved Habilitering for barn og unge, UNN HF

1910.05.2021Kognisjon hos personer med CP


Kristine StadskleivPhD/psykologspesialist, Seksjon for nevrohabilitering – barn (barnehabiliteringen), OUS HF
20
17.05.2021
UTGÅR - NASJONALDAG

21
24.05.2021
UTGÅR - 2.PINSEDAG  
2231.05.2021Tiltak for barn med store og sammensatte vansker knyttet til regulering, oppmerksomhet og atferd
Gro LøhaugenNevropsykolog ved Regional Kompetansetjeneste – Medfødte Russkader, HSØ, Arendal 
2307.06.2021Medikamentell behandling av psykiske lidelser hos personer med autismespekterdiagnose
Bouke StrikwerdaPsykiater/regional overlege, Habiliteringsseksjonen, UNN HF

2414.06.2021Doktorgradsprosjekt om helsetilbud til ungdom og voksne med utviklingshemming
Monica Isabel OlsenStipendiat/vernepleier, UiT / HAVO, UNN Tromsø


2521.06.2021Bruk av psykotrope medisiner hos personer med utviklingshemming; får vi trappe ned?
Bouwe StrikwerdaPsykiater/regional overlege, Habiliteringsseksjonen, UNN HF

SOMMERFERIE UKE 25-33

Presentasjoner fra 2020 (de som mangler = ikke gitt anledning til publisering)

13.01.2020 Om Fragilt X og beslektede tilstander_Sigurd Sparr
27.01.2020 Fysisk, psykisk og seksuell helse hos eldre personer som har utviklingshemning_Eva Malt
03.02.2020 Føtalt alkoholsyndrom (FASD) - verktøy_Jon Skranes
10.02.2020 Skikk og bruk med Skype4B_Rita-Kristin Hansen
17.02.2020 Autismespekterforstyrrelser - kultursensitiv formidling av kunnskapsstatus_Hanne Lill W. Solskinnsbakk
18.05.2020 Presentasjon1 og presentasjon 2: Emnesider om habilitering på helsebiblioteket.no
25.05.2020 Utviklingsmessige språkforstyrrelser, alene/i tilknytning til nevroutv.forstyrrelser_Lill-May Henriksdatter
08.06.2020 Medikamentell behandling ved autismespekterforstyrrelser_Bouwe Strikwerda
15.06.2020 e-Plan, et plan- og prosedyreverktøy på nettbrett_Morten Berger/Vidar Antonsen

17.08.2020 Oral helse og funksjon_Pamela Åsten/Anna Yttervoll
14.09.2020 Status på Tvangsbegrensningsloven_Marius Storvik
21.09.2020 Rettsikkerhet ved lovbrudd – overgriper og offer med kognitiv svikt_Lise Folkestad
28.09.2020 Tiltak mot selektiv spising hos barn med autisme_Jørgen Finvåg/Roy Salamonsen
19.10.2020 Behandlingstilbud ved Tourettes syndrom_Morten Bekk
26.10.2020 Fysioterapi ved nevromuskulære sykdommer_Andreas D. Rosenberger
02.11.2020 Seksualitet på avveie_Heidi Solvang
09.11.2020 Førerkortvurderinger i habilitering_Caroline Jota/Sigurd Sparr
16.11.2020 Barnepalliasjon og prosjektet "Leve NÅ"_Monica Andresen
07.12.2020 Genetikk og PU_Valeria Marton

Årlig nettverkssamling for fysio - og ergoterapeuter i HAVO

Lysark fra ledersamlinger

Ledersamling, Haugesund
2019-09-11 John Conrad Brandsø_Velkommen
2019-09-11 Nils Olav Aanonsen_Utviklingshemming, diagnose og konsekvenser
2019-09-11 Per-Christian Wandås Habiliteringstjenestene
2019-09-11 Marion Elisabeth Ness_Kompetansebygging om utviklingshemming i kommunene
2019-09-11 Bjørg Halvorsen Diagnostisk utredning ved spørsmål om utviklingshemming
2019-09-11 Tonje Elgsas_Psykologfaglig oppfølging og behandling
2019-09-11 Årsmøte HABU_Protokoll
2019-09-11 Årsmøte HAVO_Representanter til AU
2019-09-11 Årsmøte HAVO_Deltagerliste årsmøte
2019-09-11 Årsmøte HAVO_Protokoll side 1
2019-09-11 Årsmøte HAVO_Protokoll side 2
2019-09-12 Inger Huseby_Helsedirektoratet info
2019-09-12 Marian Yrke og Randi Hjelmervik_"Plutselig Voksen"
2019-09-12 Ingeborg Halvorsen_ViMo (videomodellering)
Ledersamling, Sarpsborg
2018-09-12 Bruk av tvang og makt (Leif Hugo Stubrud)
2018-09-12 Basiskurs i habilitering (Bjørg Halvorsen)
2018-09-12 Regional undervisning (Per Wilhelmsen)
2018-09-12 Sluttrapport_kartlegging av voksenhabilitering
2018-09-12 Nye Sykehuset Østfold (Irene Dahl Andersen)
2018-09-12 Tilbud til voksne pasienter med CP (diskusjon)
2018-09-12 Protokoll_årsmøte
Ledersamling, Fevik
2017-09-13 Førerkortvurderinger
2017-09-13 Fritt behandlingsvalg innen spesialisert barnehabilitering
2017-09-13 Prosjekt forskningsbasert kunnskap
2017-09-13 Fritt behandlingsvalg og faglige utfordringer
2017-09-13 Fokus på forskning
2017-09-13 Medfødte russkader
2017-09-13 Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark
Ledersamling. Molde
2015-09-23 Tverrprofesjonelt samarbeid og sosial innovasjon
2015-09-23 Veileder for supplerende medisinsk undersøkelse
2015-09-23 Brukerundersøkelse i HAVO
2015-09-23 Handlingsplan for forskning og fagutvikling
2015-09-23 Kvalitet i alle ledd
2015-09-23 Nasjonal kartlegging
2015-09-23 Om Ninjakoll
2015-09-23 Evaluering_Kvalitet i alle ledd
2015-09-23 Samarbeid kommune og spesialisthelsetjeneste
2015-09-23 Videomodelleringsprosjekt
2015-09-23 Fremtidsrettet og koordinert arbeid
2015-09-23 Konsekvenser av kommunereformen
2015-09-23 Om HABSam-prosjekt
2015-09-23 Program
Ledersamling, Bergen
2014-09-17 Aktivitetsstyrt bemanning_referanser
2014-09-17 Aktivitetsstyrt bemanning
2014-09-17 Det gode liv
2014-09-17 Habiliteringens møte med fremmede kulturer
2014-09-17 Nytt fra HDIR
2014-09-17 Kommunenes forventninger
2014-09-17 Program
Ledersamling, Drammen
2013-09-18 Psykisk helse og kognitiv funksjon
2013-09-18 Levevilkår for utviklingshemmede
2013-09-18 Program
2013-09-18 Aktivitetsdata HDIR
2013-09-18 Helhetlige og koordinerte tjenester
2013-09-18 Nytt fra RHABU
MIUH-fagmøte, Bergen
2012-11-01 Om utredning og genetikk
2012-11-01 Hvorfor habilitering?
2012-11-01 Struktur rundt diagnoser
Ledersamling, Trondheim
2012-09-19 Målinger av venteliste,fristbrudd, mv.
2012-09-19 Om oppdragsdokumentene
2012-09-19 Tilrettelegge for forskning
2012-09-19 Kvalitet i helsetjenesten
2012-09-19 Kvalitet i våre tjenester
2012-09-19 Omsorgsfeltets hviskelek
2012-09-19 Samorganisering barn og voksne i Oppland
2012-09-19 Program
Ledersamling, Hamar
2010-09-22 Utfordringer ved å lede en kunnskapsbedrift
2010-09-22 Utfordringer i voksenhabilitering
2010-09-22 Problemstillinger ifm henvisninger
2010-09-22 Forholdet juss og medisin
2010-09-22 Forventninger til habiliteringstjenesten
2010-09-22 Prinsipper for prioriteringer
2010-09-22 Program

Referater fra AU


2019

2019-11-28_AU HABU
2019-06-14 Referat AU voksen
2019-03-19 Referat Skypemøte.pdf
2019-03-13 Referat AU HABU.pdf
2019-02-15 Referat AU og Hdir.pdf
2019-02-14 Referat AU HAVO.pdf
2019-02-14 Referat AU Felles.pdf
Møtereferat_konstituering_HAVO2018.pdf

Kontaktinformasjon

Nasjonale og regionale kompetansemiljøer

Koronavirus

Fant du det du lette etter?