Helsenorge
Habiliteringskonferansen

Habilitering i spesialisthelsetjenesten

På denne siden finner du informasjon beregnet på ansatte i helsevesenet. Blant annet fagressurser, kurs og konferanser.

Diagnosespesifikke ressurser (inklusive retningslinjer)

ADHD, autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom

Fagmiljøer:

Angelmans syndrom

Cerebral parese

Cri du chat - syndrom

Demens

Downs syndrom

Døvblindhet

Epilepsi

Fragilt X-syndrom

Klinefelters syndrom

Kognitive vansker - barn

Koronavirus

Filmer:

Nevromuskulære sykdommer

Prader-Willis syndrom

Psykisk utviklingshemning / psykisk helse

Fagmiljøer:

Forbund:

Retts syndrom

Ryggmargsbrokk og hydrocephalus

Seksualitet

Smith-Magenis’ syndrom

Språkvansker

Kurs, konferanser og annen opplæring

Kurs/konferanse/seminarer for helsepersonell

Klikk på tittel for mer informasjon og påmelding. Tips oss gjerne om aktuelle kurs og konferanser som bør være med her!


Arrangementoversikt
Fra Til
Tittel
Sted Avgift
2022
25.01.
2022
25.01.
2022
Innføringskurs i Leiter-3

Bodø

NOK 1500

26.01.
2022


28.01.
2022


23rd International Conference on Autism, Intellectual Disability and Developmental Disabilities
FloridaIkke klart27.01.
2022


27.01.
2022


Felleskonferansen: Jenter og kvinner med ADHD, autisme eller Tourettes syndrom

VideoIngen avgift01.02.
2022
02.02.
2022
UngSOR-konferanse 2022

Oslo/
video
Fra NOK
1900
02.02.
2022
04.02.
2022
3 - dagers introduksjonskurs i ADOS-2, alle moduler
Trondheim
NOK 1000

03.02.
2022
03.02.
2022
Autisme, utviklingshemming og ADHD – myter og fakta!
Video

NOK 1800
09.02.
2022

09.02.
2022

Intellektuell funksjonsnedsettelse

Oslo


NOK 950


10.02.
2022

10.02.
2022

Autisme - pedagogiske tiltak som virker

Video


NOK 1800


17.02.
2022


18.02.
2022


Medbestemmelse, deltagelse og læring for mennesker med multifunksjonshemming
TrondheimNOK 120001.03.
2022

01.03.
2022

Utviklingsforstyrrelse, atferd og seksualitet

Video


NOK 1800


16.03.
2022
16.03.
2022
Autisme og arbeidsliv - hva skal til for å lykkes?
Video

NOK1800

16.03.
2022
17.03.
2022
2 dager introduksjonskurs, ADOS-2, modul 3 og 4
Jølster

NOK 800

16.03.
2022
18.03.
2022
AKKtiv Kom I Gang – kurslederutdanning
Oslo

NOK 1000

21.03.
2022

22.03.
2022

16. International Conference on Autism

Madrid


EUR 250 


23.03.
2022


23.03.
2022

Utviklingshemming og autisme; observasjon, intervensjoner og samhandling
Video


NOK 55502.04.
2022

03.04.
2022

"Oss to og autismespekterforstyrrelser" – kurs for par
Asker


NOK 1000


19.04.
2022
20.04.
2022
Opplæring i bruk av søskenintervensjonen SIBS
Frambu

NOK 150
25.04.
2022
26.04.
2022
Barnepalliasjonskonferansen 2022
Gardermoen
NOK 4800
05.05.
2022
06.05.
2022
SOR-konferanse 2022

Bergen

Fra NOK 
1850
06.05.
2022
06.05.
2022
Nevroutviklingsforstyrrelser og tiltak i barnehage
Oslo

NOK 900

11.05.
2022

11.05.
2022

Hvordan forstå atferd ved Angelmans syndrom?

Video?


Ikke klart


15.02
2022
16.02
2022
Regional habiliteringskonferanse
Oslo

Ikke klart

19.05.
2022

19.05.
2022

Fatigue hos barn med en sjelden diagnose med fysisk funksjonsnedsettelse
Video?


Ikke klart


19.05.
2022

19.05.
2022

Fatigue hos voksne med en sjelden diagnose med fysisk funksjonsnedsettelse
Video?


Ikke klart


23.05
2022


23.05
2022


Voksne med en sjelden nevrodegenerativ sykdom som påvirker kognitiv funksjon
Video?Ikke klart25.05.
2022

25.05.
2022

Kleefstras syndrom og nevropsykiatri

Video?


Ikke klart


09.06.
2022


11.06.
2022


14th European Conference on Tourette Syndrome & Tic Disorders

LausanneIkke klart10.06.
2022
10.06.
2022
Barnepalliasjon og sjeldne diagnoser
Frambu/
video
NOK 500
(fysisk)
14.06.
2022

14.06.
2022

Å bli eldre med en sjelden
diagnose som medfører utviklingshemming

Video?


Ikke klart


23.06.
202224.06.
2022International Conference on Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Management

Wien
EUR 250
07.09.
2022
09.09.
2022
13th Autism-Europe International Congress
Krakow

Ikke klart

09.09.
2022

09.09.
2022

Nevroutviklingsforstyrrelser i
skolen - forståelse og tilrettelegging

Oslo


NOK 900


14.09.
2022

14.09.
2022
Autismespekterforstyrrelser – utredning, tiltak og behandling
Oslo


NOK 900


24.09.
2022

25.09.
2022

"Oss to og autismespekterforstyrrelser" – kurs for par
Asker


NOK 1000


28.09.
2022

28.09.
2022

Fragilt X-assosiert tremor-ataksi-syndrom

Video?


Ikke klart


20.10.
2022

20.10.
2022
Nevroutviklingsforstyrrelser – kompleksitet og overlapp i årsak og symptombilde
Video


NOK 900Mandagsundervisning i habilitering (for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten)

Hver mandag fra kl.08:30 til kl.09:30 (ikke helligdager og i sommerferien) inviteres du til å følge ulike forelesninger innen habiliteringsfaget. Forelesningene koordineres fra Tromsø. Forelesningene er gruppert slik:

  • Uke 3 - 6: Introduksjon til målgruppene
  • Uke 7 - 12: Komorbiditet
  • Uke 13 - 24: Utredning, kartlegging og diagnostisering
  • Uke 25- 38: Medisinskfaglig (opphold i sommerferie)
  • Uke 39 - 41: Juridiske forhold
  • Uke 42-51: Arbeidsmetoder

Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i programmet.  Alle som ønsker å gi innspill om aktuelt tema og/eller foreleser, o.l. bes sende en e - post: hans.kristian.hogas@unn.no

Presentasjoner som vi er gitt lov til å dele finner du ved å klikke på forelesningens tittel. Fra tidligere år: send en e-post til webansvarlig.Våren 2022
DATO
TEMA
FORELESER
10.01.2022Digital presentasjon av Vineland-III


Alexander Engdahl, psykolog/produktspesialist/
salgskonsulent ved Pearson Clinical, Norden
17.01.2022Generelt om PU og/eller nevroutv.forstyrrelser


Oddmar Ole Steinsvik, avd.leder/psykologspesialist ved Habilitering for barn og unge, UNN HF
24.01.2022
Tannhelsesystemet og rettigheterHilde Nordgarden, klinikksjef, Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser (TAKO-senteret)
31.01.2022

IKKE BEKREFTET07.02.2022
Spinal muskelatrofi (SMA): Nye behandlings-muligheter og hvordan det påvirker oppfølging i habiliteringstjenestene
Sean Wallace, overlege/
PhD, Nevromuskulært kompetanse-senter og Barneavd. for nevrofag, OUS HF
14.02.2022

Psykiske lidelser og autismespekterforstyrrelser
Trine Lise Bakken, seksjonsleder/forsker ved Nasjonal kompetanse-tjeneste for utviklings-hemning og psykisk helse - Oslo universitetssykehus 
21.02.2022Bildsamt – prosjektet:  Bruk av bilder som støtte i samtale om vold

Hanne Pauline Jensen, spesialpedagog ved Habilitering for barn og unge, UNN HF
28.02.2022

HRT/ERP; verktøy for kontroll av tics
Kari Anne Pedersen, rådgiver ved Regional kompetansetjeneste for ADHD, autisme og Tourettes syndrom, Helse Sør-Øst
07.03.2022Epilepsi med samtidig utviklingshemming 


Thorsten Gerstner, barnelege ved HABU Arendal, Sørlandet sykehus HF
14.03.2022

IKKE BEKREFTET21.03.2022


Skjelettdysplasier i alle livsfaser

Spesialfysioterapeut Olga de Vries og idretts-pedagog Wenche F. Wilhelmsen ved TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Sunnaas sykehus HF
28.03.2022
Hypersomnier
Berit Hjelde Hansen/
Therese Nordling, spesialist i barne- og ungdoms-psykiatri/spesialist i klinisk pedagogikk ved NevSom
04.04.2022Genetikk og utviklingshemming, genetisk utredning ved epilepsi, etiologiNavn ikke klart25.04.2022
Glut-1 mangelsykdom
Kathrine Haavardsholm, klinisk ernæringsfysiolog, Nasjonalt  kompetanse-senter for sjeldne, epilepsi-relaterte diagnoser
02.05.2022
Early Intensive Behavioural Intervention (EIBI) and Naturalist Developmental Behavioural Intervention (NDBI)
Kenneth Larsen, regional rådgiver, R-FAAT: Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom i Helse Nord
09.05.2022
Identifisering av psykiske helsevansker hos barn og unge med autisme, med og uten intellektuell funksjons-nedsettelse
Marianne Berg Halvorsen, psykologspesialist ved Habilitering for barn og unge, UNN HF

16.05.2022Kognitive vansker hos barn med CP og tiltak


Kristine  Stadskleiv, 
PhD/psykologspesialist, Seksjon for nevro-habilitering – barn, OUS HF
23.05.2022
Tiltak for barn med store og sammensatte vansker knyttet til regulering, oppmerksomhet og atferd 

Gro Løhaugen, nevro-psykolog ved Regional Kompetansetjeneste – Medfødte Russkader, HSØ, Arendal 
30.05.2022

IKKE BEKREFTET


13.06.2022
IKKE BEKREFTET


 


Fant du det du lette etter?