HELSENORGE
Habilitering i spesialisthelsetjenesten
- NASJONAL KOMPETANSESIDE OM HABILITERING

Habilitering i spesialisthelsetjenesten

De nasjonale ledernettverkene for barnehabilitering og voksenhabilitering arbeider for at mennesker med varige funksjonsnedsettelser skal få et godt og individuelt helsetilbud gjennom hele livet.

Pasient- og pårørendeinformasjon


Diagnosespesifikke ressurser (inklusive retningslinjer)

ADHD, autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom

Fagmiljøer:

Angelmans syndrom

Cerebral parese

Cri du chat - syndrom

Demens

Downs syndrom

Døvblindhet

Epilepsi

Fragilt X-syndrom

Klinefelters syndrom

Kognitive vansker - barn

Koronavirus

Filmer:

Nevromuskulære sykdommer

Prader-Willis syndrom

Psykisk utviklingshemning / psykisk helse

Fagmiljøer:

Forbund:

Retts syndrom

Ryggmargsbrokk og hydrocephalus

Seksualitet

Smith-Magenis’ syndrom

Språkvansker

Kurs, konferanser og annen opplæring

Kurs/konferanse/seminarer for helsepersonell

Klikk på tittel for mer informasjon og påmelding. Tips oss gjerne om aktuelle kurs og konferanser som bør være med her!

Arrangementoversikt 2023

    

22.05.23.05.The 9th Nordic Conference on Feeding Disorders in Infancy and Early Childhood
OsloFra NOK 3900


22.05.

23.05.

Skolevegringskonferansen

Tromsø

Fra NOK 2300
23.05.


23.05.


Utviklingshemming og arbeid – hva er viktig å ha kjennskap til?
Video


NOK 1900


26.05.26.05.Kognitiv testing og foreldreerfaringer knyttet til utredning av kognisjon hos barn med CP
Video
(1 time)


Gratis30.05.

30.05.

Utviklingshemming og psykisk helse
Video

NOK 990

30.05.
30.05.
Kjønnskromosomvarianter
Video
Gratis
30.05.
31.05.
Kurs i ADI-R
Tromsø
NOK 1400
31.05.


31.05.


Rettigheter, tvang og makt, Helse – og omsorgs-tjenestelovens kapittel 9
Glenne


NOK 600


01.06.

01.06.

Unge utviklingshemmede og løsninger mot arbeidslivet
Stjørdal/
video
Fra NOK 2300
02.06.

02.06.

Nevroutviklingsforstyrrelser

Video
(1 time)
Gratis

01.06.02.06.Barn med nevroutviklings-forstyrrelser i barnehagen - kartlegging og tilrette-legging
OsloNOK 160006.06.

06.06.

Tourettes syndrom og arbeid
Video

NOK 1900

06.06.

06.06.

Nevronal ceroid lipofuscinose (JNCL/CLN3) 
Video/
Frambu
NOK 0/
500
07.06.

07.06.

Fagdag: Tourettes syndrom og eksekutive funksjoner
Video

NOK 400

07.06.
09.06.
ESSTS Tourettekonferanse
Brussel
EUR 530
08.06.

08.06.

Kartlegging av traumatiske erfaringer
Video

Gratis

14.06.
14.06. CHARGE - syndrom
Video
Gratis
15.06.

15.06.

SRS-2: Vurdering av sosiale ferdigheter fra 2,5 - 69 år
Video

Gratis

15.06.

16.06.

Kurs i ADOS-2, modul
3 og 4

Tromsø

NOK 1400

19.06.

19.06.

ABAS-3: Adaptiv kartlegging fra vugge til grav
Video

Gratis

06.07.07.07.17. International Conference on Attention Deficit Hyperactivity Disorder
StockholmEUR 25017.08.

17.08.

SRS-2: Vurdering av sosiale ferdigheter fra 2,5 - 69 år
Video

Gratis

17.08.


18.08.


International Conference on Autism, Intellectual and Developmental Disabilities
Budapest


EUR 25029.08.

29.08.

Kort og Godt om ADHD - opplæringswebinar
Video

Gratis

30.08.

30.08.

Når matinntaket blir for lite 

VideoNOK 1590

30.08.30.08.Hva kreves av profesjonelle hjelpere når brukeren har utviklingshemming og tilleggsvansker?
Video
NOK 71031.08.31.08.Utfordrende adferd på arbeidsplassen – hvordan håndterer vi frustrasjon, sinne og aggresjon? 
Video
NOK 190005.09.

05.09.

Autisme og arbeidsliv – hva skal til for å lykkes?
Video

NOK 1925

06.09.


08.09.


Kurs for personer med søvnsykdommen Kleine-Levin syndrom
Lillestrøm


Gratis


07.09.

08.09.

Fagkonferanse for sjeldne nevromuskulære tilstander
Tromsø

Fra NOK 2000
08.09.

08.09.

Utviklingshemming og psykisk helse
Video

NOK 990

12.09.

13.09.

Kurs: Tourettes syndrom

Trondheim


NOK 1000

13.09.

14.09.
Lederkonferanse i Habilitering 
Trondheim

NOK 2700

15.09.
15.09.Pegasus gruppelederkurs
Værnes
NOK 1000
20.09.


21.09.


International Conference on Intellectual and Developmental Disabilities
LisboaEUR 250


21.09.


21.09.


Seksualisert adferd på arbeidsplassen – hva er viktig å ha kjennskap til?
VideoNOK 1900


21.09.

21.09.

SRS-2: Vurdering av sosiale ferdigheter fra 2,5 - 69 årVideo

Gratis

21.09.


21.09.


Hjernens normalutvikling og utvikling av kognitive funksjoner
Oslo


NOK 900


21.09.


23.09.


14th European Congress of Mental Health in Intellectual Disability
Helsingfors


EUR 465


23.09.

24.09.

International Conference on Autism
London

EUR 250

27.09.

29.09.

Basiskurs om aldring og utviklingshemning
Storefjell

NOK 3900

28.09.
28.09.
Utviklingshemming og arbeidsliv – utfordringer for den enkelte og nettverket – hva er viktig å ha kjennskap til?
Video
NOK 1925
19.10.

19.10.

Fagkonferanse: ADHD, skolen og BUP
Ålesund/
video
NOK 1500/
500
19.10.

19.10.

SRS-2: Vurdering av sosiale ferdigheter fra 2,5 - 69 år
Video

Gratis

19.10.


19.10.


Elever med nevroutviklings-forstyrrelser i skolen - forståelse og tilrettelegging
Oslo


NOK 900


24.10.
25.10.
Introduksjonskurs i ADI-R
Molde


NOK 1050
26.10.26.10.ADHD og arbeidsliv – utfordringer for den enkelte og nettverket – hva er viktig å ha kjennskap til?
VideoNOK 192526.10.

27.10.

"Mål og mening" - En SOR-konferanse om livskvalitet
Oslo

Ikke klar

01.11.


01.11.


Medisinsk informasjon og koordinering ved MPS-sykdommer
Frambu/
video

NOK 500/  gratis

02.11.


03.11.


Funksjonsnedsettelser og psykisk helse i et minoritets-perspektiv
Oslo


NOK 1600


16.11.

16.11.

SRS-2: Vurdering av sosiale ferdigheter fra 2,5 - 69 år
Video

Gratis

23.11.23.11.


Når verden oppleves annerledes - autismespekterforstyrrelser og psykiske lidelser
Ålesund

Ikke klar24.11.

24.11.

Kjønnsdysfori - født i feil kropp
Video

NOK 500

05.12.

05.12.

Erfaringskonferansen for nevrofeltet 2023
Oslo

NOK 900

12.12.
12.12.
Pitt-Hopkins’ syndrom
Video
Gratis
14.12.

14.12.

Helsekompetanse og sjeldne diagnoser
Video

Gratis


2024
26.04.27.04.18. International Conference on Science in Autism Research and Treatment 
Nikosia

EUR 25004.11.05.11.18. International Conference on Neuro-psychiatric Disorders and Autism
AmsterdamEUR 25023.11.24.11.18. International Conference on Autism, Intellectual and Developmental Disabilities
Budapest
EUR 250Mandagsundervisning i habilitering (for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten)

Hver mandag fra kl.08:30 til kl.09:30 (ikke helligdager og i sommerferien) inviteres du til å følge ulike forelesninger innen habiliteringsfaget. Forelesningene koordineres fra Tromsø. 

Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i programmet.  Alle som ønsker å gi innspill om aktuelt tema og/eller foreleser, o.l. bes sende en e - post: hans.kristian.hogas@unn.no

Presentasjoner som vi er gitt lov til å dele finner du ved å klikke på forelesningens tittel. Fra tidligere år: send en e-post til webansvarlig.


2023
DATO
TEMA
FORELESER
09.01.2023
KONTAKT som sosial ferdighetstrening for unge med autismespekter-forstyrrelser

Kenneth Larsen, rådgiver, Regionalt fagmiljø; autisme, ADHD og Tourettes syndrom (R-FAAT), Helse Nord
16.01.2023


NFSS og seksualitet i habilitering

Hege Nilsen, Cathrine Pande Wølner, Hedda S Lervold og Randi Hjelmervik (styret til NFSS (Nettverk: Funksjons-nedsettelse, seksualitet og samliv)
23.01.2023
Videobasert foreldre-veiledningsprogram om søvn


Roy Salomonsen, fagkonsulent/BCBA ved Autismeteamet, Habilitering for barn og unge, UNN HF
30.01.2023


Erfaringene til innvandrerforeldre og deres barn med nedsatt funksjonsevne i samhandling med helse- og re/habiliteringstjenestene i Norge
Shahrzad Arfa, rådgiver/fysioterapeut PhD, Senter for sjeldne diagnoser, OUS06.02.2023
Barnepalliasjon og eksempel på metode for systematisk kartlegging av foresattes behov 

Gro Trae, stipendiat ved Leve NÅ – enhet for samhandling, livskvalitet og lindring, Stiftelsen Frambu
13.02.2023

Fatigue og kognitive utfordringer hos voksne med cerebral parese: implikasjoner for habilitering

Monica Olsen, universitetslektor, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT-Norges arktiske universitet
20.02.2023

Kjønnsforskjeller innenfor autisme
Roald A. Øien, professor - Special Education / Developmental Psychology, UiT - Norges arktiske universitet og rådgiver, UNN HF
27.02.2023


Sjeldne diagnoser og habilitering

Ingrid B. Helland, overlege, Barneavd for nevrofag, Rikshospitalet 
06.03.2023
TEMA/FORELESER IKKE KLAR

13.03.2023
UTGÅR - HABILITERINGSKONFERANSE TROMSØ
20.03.2023
Hvorfor er Funksjonsevne-konvensjonen (CRPD) så viktig?


Gunn Strand Hutchinson, sosionom og cand.polit, har arbeidet som dosent ved Nord universitet.
27.03.2023
TEMA/FORELESER IKKE KLAR

03.04.2023
UTGÅR - PÅSKEUKEN
10.04.2023
UTGÅR - 2.PÅSKEDAG
17.04.2023
Prediction of clinical outcome by MRI in infants with cerebral palsy


Selma Mujezinovic Larsen, barnelege ved Seksjon for nevro-habilitering, Oslo universitetssykehus
24.04.2023
TEMA/FORELESER IKKE KLAR

01.05.2023
UTGÅR - RØDDAG
08.05.2023
Pain and health-related quality of life in children and adolescents with cerebral palsy

Selma Mujezinovic Larsen, barnelege ved Seksjon for nevro-habilitering, Oslo universitetssykehus
15.05.2023
Lavterskeltilbud til barn og unge med kognitive funksjonsnedsettelser som står i fare for å utøve PSA/SSA
Silja Nicoline
Angellsen, seniorrådgiver i Helsedirektoratet

22.05.2023
TEMA/FORELESER IKKE KLAR

29.05.2023
UTGÅR - 2.PINSEDAG
05.06.2023Hvilken plass har ergo- og fysioterapi i HAVO? En presentasjon av nettverket Ergo- og fysioterapi i HAVO
Annett Henriksen, spesialfysioterapeut i Habiliteringsavdelingen ved Helse Fonna
12.06.2023


ORPHA-koder for sjeldne diagnoser og info om Sjeldenregisteret
Linn Grimsdatter Bjørnstad, registeransvarlig hos Sjeldenregisteret/forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
19.06.2023Hvordan fremme god hjernehelse allerede tidlig i livet - intervensjon basert på hjernens plastisitet.
Jon Sverre Skranes, overlege/prof.dr.med, HABU, Sørlandet sykehus

Fant du det du lette etter?