HELSENORGE
Habilitering i spesialisthelsetjenesten
- NASJONAL KOMPETANSESIDE OM HABILITERING

Habilitering i spesialisthelsetjenesten

De nasjonale ledernettverkene for barnehabilitering og voksenhabilitering arbeider for at mennesker med varige funksjonsnedsettelser skal få et godt og individuelt helsetilbud gjennom hele livet.

Diagnosespesifikke ressurser (inklusive retningslinjer)

ADHD, autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom

Fagmiljøer:

Angelmans syndrom

Cerebral parese

Cri du chat - syndrom

Demens

Downs syndrom

Døvblindhet

Epilepsi

Fragilt X-syndrom

Klinefelters syndrom

Kognitive vansker - barn

Koronavirus

Filmer:

Nevromuskulære sykdommer

Prader-Willis syndrom

Psykisk utviklingshemning / psykisk helse

Fagmiljøer:

Forbund:

Retts syndrom

Ryggmargsbrokk og hydrocephalus

Seksualitet

Smith-Magenis’ syndrom

Språkvansker

Kurs, konferanser og annen opplæring

Kurs/konferanse/seminarer for helsepersonell

Klikk på tittel for mer informasjon og påmelding. Tips oss gjerne om aktuelle kurs og konferanser som bør være med her!


Arrangementoversikt

2022

03.05.03.05.Behandling av psykisk lidelse hos minoritetsspråklige personer med utviklingshemming/autisme
WebinarGratis04.05.


04.05.


Vold, overgrep og omsorgssvikt mot risikoutsatte voksne
Video


NOK 770


04.05.

05.05.

Asperger og inkludering

Zoom

NOK 5500

05.05.

06.05.

SOR-konferanse 2022

Bergen

Fra NOK 
1850
06.05.


06.05.


Behandlingslinje for ervervet hjerneskade hos barn og unge
Webinar


Gratis


06.05.

06.05.

Nevroutviklingsforstyrrelser og tiltak i barnehage
Oslo

NOK 900

09.05.

10.05.

Bofellesskap for personer med utviklingshemming
Gardermoen/
streaming
Fra NOK 1900
09.05.

10.05.

2 dagers introduksjonskurs - ADI-R
Stavanger

NOK 1200

10.05.
10.05.
Bruk av tolk
Webinar
Gratis
11.05.

11.05.

Hvordan forstå atferd ved Angelmans syndrom?
Frambu/
video
NOK 500
(fysisk)
11.05.
12.05.Kurs: ADOS-2, modul 1 og 2
Tromsø
NOK 1500
12.05.13.05.Medbestemmelse, deltagelse og læring for mennesker med multifunksjonshemming
TrondheimNOK 120019.05.


19.05.


Fatigue hos barn med en sjelden diagnose med fysisk funksjonsnedsettelse
Frambu/
video

NOK 500
(fysisk)

19.05.


21.05.


34th Annual Meeting: European Academy of Childhood Disability
Barcelona/
video

EUR 350-550

19.05.


19.05.


Fatigue hos voksne med en sjelden diagnose med fysisk funksjonsnedsettelse
Frambu/
video

NOK 500
(fysisk)

23.0523.05Voksne med en sjelden nevrodegenerativ sykdom som påvirker kognitiv funksjon
Frambu/
video


NOK 500
(fysisk)


24.05.24.05.Pasienterfaringer med miljøterapi til pasienter med utviklingshemming og psykisk lidelse
WebinarGratis24.05.

24.05.

Tydelig voksne når atferd utfordrer
Video

NOK 770

24.05.

24.05.

Samtaleverktøyet - Hva er utviklingshemming?
Webinar

Gratis

25.05.

25.05.

Kleefstras syndrom og nevropsykiatri
Frambu/
video
NOK 500
(fysisk)
29.05.


31.05.


Søvnforstyrrelser og søvnsykdommer hos barn
og unge

Stavanger


Ikke klart


31.05.


31.05.


Webinar


Gratis


31.05.

31.05.

Hjernens utvikling hos sped- og småbarn
Oslo

NOK 900

01.06.
01.06.
Terapeutferdigheter; hva kreves av profesjonelle hjelpere når brukeren har utviklingshemming og tilleggsvansker?
Oslo/video
NOK 1215
/780


01.06.
02.06.
Kurs: ADOS-2, modul 3 og 4
Tromsø
NOK 1500
02.06.


02.06.


Atferd som utfordrer – frustrasjon, sinne og aggresjon
Zoom


NOK 1900


08.06.


10.06.

Nasjonal autisme-
konferanse: Den 7. Tønsbergkonferansen

Tønsberg


Fra NOK 800

09.06.


11.06.


14th European Conference on Tourette Syndrome & Tic Disorders
Lausanne


Ikke klart


09.06.

09.06.

Unge utviklingshemmede og løsninger mot arbeidslivet
Gardermoen

Fra NOK 3400
10.06.

10.06.

Barnepalliasjon og sjeldne diagnoser
Frambu/
video
NOK 500
(fysisk)
14.06.


14.06.


Naturalistiske intervensjoner for små barn med autisme - JASPER
Webinar


Gratis


15.06.

15.06.

Digitalt nettverksmøte: du som utreder autisme
Video

Gratis

14.06.


14.06.


Å bli eldre med en sjelden
diagnose som medfører utviklingshemming

Frambu/
video

NOK 500
(fysisk)

23.06.24.06.International Conference on Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Management
WienEUR 25030.08.30.08.Kompetanseutvikling i autismespekterforstyrrelser og inkluderende praksis (modul 2 av 3)
OsloNOK 120007.09.

09.09.

13th Autism-Europe International Congress
Krakow

Ikke klart

09.09.
09.09.Pegasus gruppelederkurs
Oslo
NOK 1000
09.09.


09.09.


Nevroutviklingsforstyrrelser i skolen - forståelse og tilrettelegging
Oslo


NOK 900


09.09.


09.09.


Utredning av voksne med ADHD - praktisk hjelp i klinikken Webinar


Gratis


12.09.14.09.Søvnsykdommer, med fokus på utredning og behandling av søvnapne og hypersomnier
BergenNOK 570014.09.


14.09.


Autismespekterforstyrrelser – utredning, tiltak og behandling
Oslo


NOK 900


19.09.


19.09.


Utredning av voksne med ADHD - praktisk hjelp i klinikken
Nettverks-
møte

Gratis


24.09.


25.09.


"Oss to og autismespekterforstyrrelser" – kurs for par
Asker


NOK 1000


28.09.

28.09.

Fragilt X-assosiert tremor-ataksi-syndrom
Frambu/
video
NOK 500
(fysisk)
28.09.


30.09.


Basiskurs: Aldring hos personer med utviklingshemning
Storefjell


NOK 3800


07.10.

09.10.

The 13th International Autism-Europe Congress
Krakow

EUR 440

13.10.13.10.Nevroutviklingspsykologi – hjernens normalutvikling og utvikling av kognitive funksjonerOsloNOK 90020.10.


20.10.


Nevroutviklingsforstyrrelser – kompleksitet og overlapp i årsak og symptombilde
Video


NOK 900


27.10.

27.10.

Konferanse: Norsk akademi for habiliteringsforskning
Bodø/
video
NOK 1200/500
02.11.
03.11.
Introduksjonskurs i ADI-R
Trondheim
NOK 1000
08.11.

09.11.

Basal utredning av kognitiv svikt og demens
Oslo

NOK 3900

02.11
03.11.Introduksjonskurs i ADI-R
Trondheim 
NOK 1000
23.11.23.11Et nevroperspektiv på Tourettes syndrom, tvanglidelse (OCD) og schizofreni
OsloNOK 95029.11.30.11.Kompetanseutvikling i autismespekterforstyrrelser og inkluderende praksis (modul 3 av 3)
OsloNOK 6002023

26.01.

26.01.

Konferanse om nevroutviklingsforstyrrelser
Video

Ikke klart

14.02.

15.02.

Regional habiliterings-konferanse
Oslo

Ikke klart

03.04.

05.04.

2nd International ESSENCE Conference
Video/Cape Town
R4550/R6550

18.05.

23.05.

9th World Congress on ADHD in Amsterdam
Amsterdam

Ikke klart


Mandagsundervisning i habilitering (for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten)

Hver mandag fra kl.08:30 til kl.09:30 (ikke helligdager og i sommerferien) inviteres du til å følge ulike forelesninger innen habiliteringsfaget. Forelesningene koordineres fra Tromsø. Forelesningene er gruppert slik:

  • Uke 3 - 6: Introduksjon til målgruppene
  • Uke 7 - 12: Komorbiditet
  • Uke 13 - 24: Utredning, kartlegging og diagnostisering
  • Uke 25- 38: Medisinskfaglig (opphold i sommerferie)
  • Uke 39 - 41: Juridiske forhold
  • Uke 42-51: Arbeidsmetoder

Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i programmet.  Alle som ønsker å gi innspill om aktuelt tema og/eller foreleser, o.l. bes sende en e - post: hans.kristian.hogas@unn.no

Presentasjoner som vi er gitt lov til å dele finner du ved å klikke på forelesningens tittel. Fra tidligere år: send en e-post til webansvarlig.
Våren 2022
DATO
TEMA
FORELESER
10.01.2022Digital presentasjon av Vineland-III


Alexander Engdahl, psykolog/produktspesialist/
salgskonsulent ved Pearson Clinical, Norden
17.01.2022Generelt om PU og/eller nevroutv.forstyrrelser
AVLYST

Oddmar Ole Steinsvik, avd.leder/psykologspesialist ved Habilitering for barn og unge, UNN HF
24.01.2022
Tannhelsesystemet og rettigheterHilde Nordgarden, klinikksjef, Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser (TAKO-senteret)
31.01.2022

IKKE BEKREFTET07.02.2022
Spinal muskelatrofi (SMA): Nye behandlings-muligheter og hvordan det påvirker oppfølging i habiliteringstjenestene
Sean Wallace, overlege/
PhD, Nevromuskulært kompetanse-senter og Barneavd. for nevrofag, OUS HF
14.02.2022

Psykiske lidelser og autismespekterforstyrrelser
Trine Lise Bakken, seksjonsleder/forsker ved Nasjonal kompetanse-tjeneste for utviklings-hemning og psykisk helse - Oslo universitetssykehus 
21.02.2022

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK); Presentasjon av nyttig og praktisk kommunikasjonsmateriell til bruk i habiliteringen
Hanne Pauline Jensen, spesialpedagog ved Habilitering for barn og unge, UNN HF


28.02.2022

HRT/ERP; verktøy for kontroll av tics
Kari Anne Pedersen, rådgiver ved Regional kompetansetjeneste for ADHD, autisme og Tourettes syndrom, Helse Sør-Øst
07.03.2022

IKKE UNDERVISNING PGA. KONFERANSE I TROMSØ

14.03.2022Epilepsi med samtidig utviklingshemming 


Thorsten Gerstner, barnelege ved HABU Arendal, Sørlandet sykehus HF
21.03.2022
Early Intensive Behavioural Intervention (EIBI) and Naturalist Developmental Behavioural Intervention (NDBI)
Kenneth Larsen, regional rådgiver, R-FAAT: Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom i Helse Nord
28.03.2022
Hypersomnier
Berit Hjelde Hansen/
Therese Nordling, spesialist i barne- og ungdoms-psykiatri/spesialist i klinisk pedagogikk ved NevSom
04.04.2022
GLUT1-mangelsykdom: En underdiagnostisert tilstand som kan behandles


Kathrine Haavardsholm, klinisk ernæringsfysiolog, Nasjonalt kompetanse-senter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser
25.04.2022


Epilepsi og utviklingshemming – genetisk etiologi og nye behandlingsmuligheterCecilie Johannessen Landmark, professor i farmakologi ved OsloMet og Caroline Lund, lege ved Nasjonalt kompetanse-senter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser
02.05.2022
Skjelettdysplasier i alle livsfaserSpesialfysioterapeut Olga de Vries  ved TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Sunnaas sykehus HF
09.05.2022Psykiske helsevansker hos barn og unge med autisme og/eller andre funksjonsnedsettelser
Marianne Berg Halvorsen, psykologspesialist ved Habilitering for barn og unge, UNN HF
16.05.2022Kognitive vansker hos barn med CP og tiltak


Kristine  Stadskleiv, 
PhD/psykologspesialist, Seksjon for nevro-habilitering – barn, OUS HF
23.05.2022
Tiltak for barn med store og sammensatte vansker knyttet til regulering, oppmerksomhet og atferd 

Gro Løhaugen, nevro-psykolog ved Regional Kompetansetjeneste – Medfødte Russkader, HSØ, Arendal 
30.05.2022
«Lillehammer Neuro-developmental Follow-Up study (LINEUP)»; en oppfølgingsstudie av barn med ADHD og autisme
Erik Winther Skogli, spesialist i klinisk nevro-psykologi/Postdoc ved BUP Lillehammer, Sykehuset Innlandet HF
13.06.2022God helse; kosthold, ernæring og fysisk aktivitet for pasienter med funksjonsnedsettelser
Fysioterapeut Berit Bjørvik og fagkonsulent Hjørdun Erlandsen ved Habiliterings-seksjonen Harstad, UNN HF


 


Fant du det du lette etter?