HELSENORGE
Habilitering i spesialisthelsetjenesten
- NASJONAL KOMPETANSESIDE OM HABILITERING

Habilitering i spesialisthelsetjenesten

De nasjonale ledernettverkene for barnehabilitering og voksenhabilitering arbeider for at mennesker med varige funksjonsnedsettelser skal få et godt og individuelt helsetilbud gjennom hele livet.

Diagnosespesifikke ressurser (inklusive retningslinjer)

ADHD, autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom

Fagmiljøer:

Angelmans syndrom

Cerebral parese

Cri du chat - syndrom

Demens

Downs syndrom

Døvblindhet

Epilepsi

Fragilt X-syndrom

Klinefelters syndrom

Kognitive vansker - barn

Koronavirus

Filmer:

Nevromuskulære sykdommer

Prader-Willis syndrom

Psykisk utviklingshemning / psykisk helse

Fagmiljøer:

Forbund:

Retts syndrom

Ryggmargsbrokk og hydrocephalus

Seksualitet

Smith-Magenis’ syndrom

Språkvansker

Kurs, konferanser og annen opplæring

Kurs/konferanse/seminarer for helsepersonell

Klikk på tittel for mer informasjon og påmelding. Tips oss gjerne om aktuelle kurs og konferanser som bør være med her!


Arrangementoversikt

2022

30.08.30.08.Kompetanseutvikling i autismespekterforstyrrelser og inkluderende praksis (modul 2 av 3)
OsloNOK 120007.09.

09.09.

13th Autism-Europe International Congress
Krakow

Ikke klart

07.09.


07.09.


10 år etter ASK-paragrafen: Hvor er vi nå, og hvor skal vi?
Video


Gratis


08.09.


10.09.


Konferanse: The Society for the Study of Behavioural Phenotypes (SSBP)
Oslo


Ikke klart

09.09.
09.09.Pegasus gruppelederkurs
Oslo
NOK 1000
09.09.

09.09.

Workshop: Tilrettelegging av kognitiv utredning
Oslo

Gratis
09.09.


09.09.


Nevroutviklingsforstyrrelser i skolen - forståelse og tilrettelegging
Oslo


NOK 900


09.09.
09.09.
Innføringskurs i Leiter-3
Oslo
NOK 1500
09.09.


09.09.


Utredning av voksne med ADHD - praktisk hjelp i klinikken Webinar


Gratis


12.09.14.09.Søvnsykdommer, med fokus på utredning og behandling av søvnapne og hypersomnier
BergenNOK 570014.09.


14.09.


Autismespekterforstyrrelser – utredning, tiltak og behandling
Oslo


NOK 900

14.09.


15.09.


Lederkonferansen 2022: "Fremtidens habilitering og lederrollen i habilitering"
Porsgrunn

Fra NOK 2800
19.09.


19.09.


Utredning av voksne med ADHD - praktisk hjelp i klinikken
Nettverks-
møte

Gratis


24.09.


25.09.


"Oss to og autismespekterforstyrrelser" – kurs for par
Asker


NOK 1000


28.09.

28.09.

Fragilt X-assosiert tremor-ataksi-syndrom
Frambu/
video
NOK 500
(fysisk)
28.09.


30.09.


Basiskurs: Aldring hos personer med utviklingshemning
Storefjell


NOK 3800


07.10.

09.10.

The 13th International Autism-Europe Congress
Krakow

EUR 440

13.10.13.10.Nevroutviklingspsykologi – hjernens normalutvikling og utvikling av kognitive funksjonerOsloNOK 90014.10.


14.10.


Miljøterapi som ramme for omsorgen – perspektiver og praksis
Video


Fra NOK       1700

20.10.


20.10.


Nevroutviklingsforstyrrelser – kompleksitet og overlapp i årsak og symptombilde
Video


NOK 900


24.10.


25.10.


Gode bofellesskap for personer med utviklings-hemmingVideo/
Gardermoen

Fra NOK       2300

27.10.

27.10.

Konferanse: Norsk akademi for habiliteringsforskning
Video/
Bodø
NOK 500/
1200
27.10.
28.10.Konferanse: Funksjonsevne-konvensjonen (CRPD)
Video/
Oslo
Fra NOK      1990
31.10.
31.10.
DIVA-5.0 og ADHD
Værnes
NOK 1000
02.11.
02.11.Funksjonshemmedes menneskerettigheter
Video/
Oslo
Fra NOK 835
02.11.
03.11.
Introduksjonskurs i ADI-R
Trondheim
NOK 1000
08.11.

09.11.

Basal utredning av kognitiv svikt og demens
Oslo

NOK 3900

02.11
03.11.Introduksjonskurs i ADI-R
Trondheim 
NOK 1000
09.11.


09.11.


Personsentrert omsorg, VPM og personer med utviklingshemming
Video


NOK 2400


14.11.14.11.Gode helse og
omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

Scandic Hell Hotel


Gratis23.11.23.11Et nevroperspektiv på Tourettes syndrom, tvanglidelse (OCD) og schizofreni
OsloNOK 95029.11.30.11.Kompetanseutvikling i autismespekterforstyrrelser og inkluderende praksis (modul 3 av 3)
OsloNOK 6002023

26.01.
26.01.
Felleskonferansen 2023
Video
Ikke klar
14.02.

15.02.

Regional habiliterings-konferanse
Oslo

NOK 800

03.04.

05.04.

2nd International ESSENCE Conference
Video/
Cape Town
R4550/R6550
09.05.

11.05.

9th World Congress on ADHD
Amsterdam

Ikke klar

15.07.


16.07.


17. International Conference on Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Stockholm


EUR 250


23.08.


24.08.


International Conference on Autism, Intellectual and Developmental Disabilities
Budapest


EUR 250


20.09.


21.09.


International Conference on Intellectual and Developmental Disabilities
Lisboa


EUR 250


21.09.


23.09.

14th European Congress of Mental Health in Intellectual Disability
Helsingfors

Ikke klar


23.09.

24.09.

International Conference on Autism
London

EUR 250


Mandagsundervisning i habilitering (for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten)

Hver mandag fra kl.08:30 til kl.09:30 (ikke helligdager og i sommerferien) inviteres du til å følge ulike forelesninger innen habiliteringsfaget. Forelesningene koordineres fra Tromsø. Forelesningene er gruppert slik:

  • Uke 3 - 6: Introduksjon til målgruppene
  • Uke 7 - 12: Komorbiditet
  • Uke 13 - 24: Utredning, kartlegging og diagnostisering
  • Uke 25- 38: Medisinskfaglig (opphold i sommerferie)
  • Uke 39 - 41: Juridiske forhold
  • Uke 42-51: Arbeidsmetoder

Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i programmet.  Alle som ønsker å gi innspill om aktuelt tema og/eller foreleser, o.l. bes sende en e - post: hans.kristian.hogas@unn.no

Presentasjoner som vi er gitt lov til å dele finner du ved å klikke på forelesningens tittel. Fra tidligere år: send en e-post til webansvarlig.
2022
DATO
TEMA
FORELESER
10.01.2022Digital presentasjon av Vineland-III


Alexander Engdahl, psykolog/produktspesialist/
salgskonsulent ved Pearson Clinical, Norden
17.01.2022Generelt om PU og/eller nevroutv.forstyrrelser
AVLYST

Oddmar Ole Steinsvik, avd.leder/psykologspesialist ved Habilitering for barn og unge, UNN HF
24.01.2022Tannhelsesystemet og rettigheter


Hilde Nordgarden, klinikksjef, Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser (TAKO-senteret)
31.01.2022

IKKE BEKREFTET07.02.2022
Spinal muskelatrofi (SMA): Nye behandlings-muligheter og hvordan det påvirker oppfølging i habiliteringstjenestene
Sean Wallace, overlege/
PhD, Nevromuskulært kompetanse-senter og Barneavd. for nevrofag, OUS HF

14.02.2022

Psykiske lidelser og autismespekterforstyrrelser
Trine Lise Bakken, seksjonsleder/forsker ved Nasjonal kompetanse-tjeneste for utviklings-hemning og psykisk helse - Oslo universitetssykehus 

21.02.2022

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK); Presentasjon av nyttig og praktisk kommunikasjonsmateriell til bruk i habiliteringen
Hanne Pauline Jensen, spesialpedagog ved Habilitering for barn og unge, UNN HF28.02.2022HRT/ERP; verktøy for kontroll av tics


Kari Anne Pedersen, rådgiver ved Regional kompetansetjeneste for ADHD, autisme og Tourettes syndrom, Helse Sør-Øst
07.03.2022

IKKE UNDERVISNING PGA. KONFERANSE I TROMSØ

14.03.2022


Epilepsi med samtidig utviklingshemming 

Thorsten Gerstner, barnelege ved HABU Arendal, Sørlandet sykehus HF
21.03.2022
Early Intensive Behavioural Intervention (EIBI) and Naturalist Developmental Behavioural Intervention (NDBI)
Kenneth Larsen, regional rådgiver, R-FAAT: Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom i Helse Nord

28.03.2022HypersomnierBerit Hjelde Hansen/
Therese Nordling, spesialist i barne- og ungdoms-psykiatri/spesialist i klinisk pedagogikk ved NevSom
04.04.2022GLUT1-mangelsykdom: En underdiagnostisert tilstand som kan behandles

Kathrine Haavardsholm, klinisk ernæringsfysiolog, Nasjonalt kompetanse-senter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser
25.04.2022
Epilepsi og utviklingshemming – genetisk etiologi og nye behandlingsmuligheter

Cecilie Johannessen Landmark, professor i farmakologi ved OsloMet og Caroline Lund, lege ved Nasjonalt kompetanse-senter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser
02.05.2022Skjelettdysplasier i alle livsfaser


Spesialfysioterapeut Olga de Vries ved TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Sunnaas sykehus HF
09.05.2022Psykiske helsevansker hos barn og unge med autisme og/eller andre funksjonsnedsettelser
Marianne Berg Halvorsen, psykologspesialist ved Habilitering for barn og unge, UNN HF

16.05.2022


Kognitive vansker hos barn med CP og tiltak

Kristine  Stadskleiv, 
PhD/psykologspesialist, Seksjon for nevro-habilitering – barn, OUS HF
23.05.2022Tiltak for barn med store og sammensatte vansker knyttet til regulering, oppmerksomhet og atferd 
Gro Løhaugen, nevro-psykolog ved Regional Kompetansetjeneste – Medfødte Russkader, HSØ, Arendal 

30.05.2022
«Lillehammer Neuro-developmental Follow-Up study (LINEUP)»; en oppfølgingsstudie av barn med ADHD og autisme
Erik Winther Skogli, spesialist i klinisk nevro-psykologi/Postdoc ved BUP Lillehammer, Sykehuset Innlandet HF

13.06.2022God helse; kosthold, ernæring og fysisk aktivitet for pasienter med funksjonsnedsettelser
Fysioterapeut Berit Bjørvik og fagkonsulent Hjørdun Erlandsen ved Habiliterings-seksjonen Harstad, UNN HF
SOMMEROPPHOLD
15.08.2022Digitalt oversettelses-verktøy for helsepersonell og minoritetsspråklige pasienter
Camilla Holt Hasle, prosjektleder, IKT-prosjektportefølje, Helse Sør-Øst RHF

22.08.2022
IKKE BEKREFTET
29.08.2022
IKKE BEKREFTET
05.09.2022


Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Kenneth Larsen, rådgiver, Regionalt fagmiljø; autisme, ADHD og Tourettes syndrom (R-FAAT)
12.09.2022Nasjonalt kompetanse-utviklingsprosjekt: Problematisk og skadelig seksuell atferd i HABU
Randi Hjelmervik, klinisk barnevernspedagog,
HABU, Helse Fonna HF

19.09.2022
CATALISE-studien: Terminologi for vansker med språk hos barn og unge

Kristian E. Kristoffersen, 
direktør ved Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser og professor II ved Nord universitet
26.09.2022
«Det beste fra to verdener – hjemmesykehusmodellen»Psykiater Inger Breistein Haugen og psykologspesialist  Caroline Dalhaug, Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse
03.10.2022
IKKE BEKREFTET
10.10.2022KONTAKT som sosial ferdighetstrening for unge med ASF

Kenneth Larsen,  rådgiver, Regionalt fagmiljø; autisme, ADHD og Tourettes syndrom (R-FAAT)

17.10.2022
Helsekompetanse for økt mestring – hva er status for forskning på helse-kompetanse og sjeldne diagnoser?
Una Stenberg, sosionom/PhD ved Frambu kompetanse-senterfor sjeldne diagnoser


24.10.2022


Presentasjon av retningslinje for vurdering av samtykkekompetanse
Monica Stolen Dønnum, vernepleier, Avdeling voksenhabilitering, Akershus universitetssykehus HF
31.10.2022


Palliativ omsorg for personer med utviklings-hemming
Britt-Evy Westergård, førsteamanuensis, Oslo Met

07.11.2022
IKKE BEKREFTET
14.11.2022
IKKE BEKREFTET
21.11.2022


Kjønnsforskjeller innenfor autisme

Roald A. Øien, professor, UiT - Norges arktiske universitet og rådgiver, UNN HF
28.11.2022Rapport: Psykiske lidelser hos barn og unge med funksjonsnedsettelser - utredning og tiltak
Kristian Køhn, studieleder og spesialrådgiver ved RBUP Øst og Sør


05.12.2022

Behandlingslinje for utfordrende atferd
Mari Østgård, rådgiver ved RHABU

12.12.2022

DIVA-5-ID 

Michael B. Lensing, spesialpedagog PhD, NevSom
19.12.2022


Traumebevisst forståelse (TBF) som miljøterapeutisk forståelsesmodell i møte med mennesker med utviklingshemming


Oliva Teigland, klinisk barnevernspedagog/familieterapeut, Sandnes kommune, master i helsevitenskap og Hanne Line Wærness, førstelektor ved Fakultet for helsefag, VID vitenskapelige høgskole.


 


Fant du det du lette etter?