HELSENORGE
Habilitering i spesialisthelsetjenesten
- NASJONAL KOMPETANSESIDE OM HABILITERING

Habilitering i spesialisthelsetjenesten

De nasjonale ledernettverkene for barnehabilitering og voksenhabilitering arbeider for at mennesker med varige funksjonsnedsettelser skal få et godt og individuelt helsetilbud gjennom hele livet.

Pasient- og pårørendeinformasjon


Diagnosespesifikke ressurser (inklusive retningslinjer)

ADHD, autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom

Fagmiljøer:

Angelmans syndrom

Cerebral parese

Cri du chat - syndrom

Demens

Downs syndrom

Døvblindhet

Epilepsi

Fragilt X-syndrom

Klinefelters syndrom

Kognitive vansker - barn

Koronavirus

Filmer:

Nevromuskulære sykdommer

Prader-Willis syndrom

Psykisk utviklingshemning / psykisk helse

Fagmiljøer:

Forbund:

Retts syndrom

Ryggmargsbrokk og hydrocephalus

Seksualitet

Smith-Magenis’ syndrom

Språkvansker

Kurs, konferanser og annen opplæring

Kurs/konferanse/seminarer for helsepersonell

Klikk på tittel for mer informasjon og påmelding. Tips oss gjerne om aktuelle kurs og konferanser som bør være med her!

Arrangementoversikt

2022

13.12.

13.12.

Foreldrene som utfordrer oss
Video

NOK 1800

14.12.

14.12.

Arbeidslivet med autisme – hva og hvordan?
Glenne

Gratis

2023

10.01.

10.01.

Fagdag om autisme-spekterforstyrrelser
Video

Gratis

11.01.
11.01.
Små og sårbare; forståelse og kartlegging av nevroutviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser hos barn
Ålesund/
videoGratis
26.01.26.01.Felleskonferansen 2023: "Nesten voksen med nevroutviklingsforstyrrelser - Hva ser vi og hva gjør vi?"
VideoNOK 30026.01.


26.01.


Aldring og demens hos personer med utviklings-hemming
Video


NOK 1925


26.01.


26.01.


Tourettes syndrom – myter og fakta, hva gjør vi for å lykkes på arbeidsplassen?
Video


NOK 1900


30.01.

31.01.

Barn som pårørende

Video/
Gardermoen
Fra NOK 3975

31.01.31.01.God psykisk helse for alle - psykiske lidelser hos barn og unge med autisme eller utviklingshemming
VideoGratis01.02.


01.02.


Sosiale medier – et gode for alle eller noe for enkelte…?
Video


NOK 1925


01.02.
01.02.
Rollelek og språk; Kartlegging, opplærings-programmer og opplærings-prosedyrer (Nancy Champlin)
Video
NOK 800
08.02.
08.02.
Medfødte rusrelaterte skader og genetiske syndromer/tilstander som forårsaker nevroutviklings-forstyrrelser
Oslo
NOK 900
08.02.
08.02.
ADHD – myter og fakta!
Video
NOK 1925
09.02.10.02.UngSOR - konferanse - for deg som er opptatt av barn og unge med utviklings-hemming
OsloIkke klar14.02.

15.02.

Regional habiliterings-konferanse
Oslo

NOK 800

16.02.

16.02.

Autisme – pedagogiske tiltak som virker
Video

NOK 1925

01.03.

01.03.

Tourette – myter og fakta, hva gjør vi?
Video

NOK 1925

08.03.
08.03.
Når matinntaket blir for lite
Video
NOK 1590
09.03.


09.03.


Fysisk sykdom og plager hos mennesker med utviklingshemming
Video/
Oslo

Fra NOK 860


10.03.


10.03.

Tverrfaglige perspektiver på kjønnsidentitet og kjønnsinkongruens
Oslo


NOK 1500


13.03.
14.03.
ITAKOM
EdinburghFra GBP 245
13.03.


15.03.


The 2nd Annual Tromsø Conference in Neurohabilitation
Tromsø


Ikke klar


14.03.
16.03.
NFSS årskonferanse 2023
Larvik
Ikke klar
20.03.

21.03.

Barnepalliasjons-konferansen 2023
Video/
Gardermoen
Fra NOK 5500
21.03.

21.03.

Trisomi 13 og trisomi 18

Video/
Frambu
Gratis/NOK 500
23.03.

23.03.

Utviklingsforstyrrelse og seksuell helse
Video

NOK 1890

30.03.

30.03.

Om kartleggingsverktøyet Profesor
Video

NOK 250

03.04.

05.04.

2nd International ESSENCE Conference
Video/
Cape Town
R4550/R6550

18.04.

18.04.

Barn med atferd som utfordrer
Video

NOK 1925

20.04.


20.04.


Psykisk lidelse hos personer med psykisk utviklingshemning
Video


NOK 1925


26.04.

30.04.

NAFO-seminaret 2023

Gol

Fra NOK 3300
02.05.

02.05.

Wiedemann-Steiners syndrom
Video

Gratis

03.05.03.05.Forutsetninger for å lykkes i samhandling med barn med høytfungerende autisme i skolen
GlenneNOK 60003.05.


03.05.


Verdt å vite om utfordrende atferd hos barn og unge
Video


NOK 690


03.05.

06.05.

INSAR 2023

Stockholm

Ikke klar

18.05.

21.05.

9th World Congress on ADHD
Amsterdam

Ikke klar

22.05.

23.05.

Skolevegringskonferansen

Tromsø

Fra NOK 2300
01.06.


01.06.


Unge utviklingshemmede og løsninger mot arbeidslivet
Stjørdal/
video

Ikke klar


01.06.02.06.Barn med nevroutviklings-forstyrrelser i barnehagen - kartlegging og tilrette-legging
OsloNOK 160007.06.
09.06.
ESSTS Tourettekonferanse
Brussel
Ikke klar
14.06.
14.06. CHARGE - syndrom
Video
Gratis
06.07.07.07.17. International Conference on Attention Deficit Hyperactivity Disorder
StockholmEUR 25017.08.


18.08.


International Conference on Autism, Intellectual and Developmental Disabilities
Budapest


EUR 250


05.09.

05.09.

Autisme og arbeidsliv – hva skal til for å lykkes?
Video

NOK 1925

20.09.


21.09.


International Conference on Intellectual and Developmental Disabilities
Lisboa


EUR 250


21.09.


21.09.


Hjernens normalutvikling og utvikling av kognitive funksjoner
Oslo


NOK 900


21.09.


23.09.


14th European Congress of Mental Health in Intellectual Disability
Helsingfors


Fra EUR 465


23.09.

24.09.

International Conference on Autism
London

EUR 250

28.09.
28.09.
Utviklingshemming og arbeidsliv – utfordringer for den enkelte og nettverket – hva er viktig å ha kjennskap til?
Video
NOK 1925
19.10.


19.10.


Elever med nevroutviklings-forstyrrelser i skolen - forståelse og tilrettelegging
Oslo


NOK 900


02.11.


03.11.


Funksjonsnedsettelser og psykisk helse i et minoritets-perspektiv
Oslo


NOK 1600


05.12.

05.12.

Erfaringskonferansen for nevrofeltet 2023
Oslo

NOK 900

12.12.
12.12.
Pitt-Hopkins’ syndrom
Video
Gratis
14.12.

14.12.

Helsekompetanse og sjeldne diagnoser
Video

Gratis


Mandagsundervisning i habilitering (for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten)

Hver mandag fra kl.08:30 til kl.09:30 (ikke helligdager og i sommerferien) inviteres du til å følge ulike forelesninger innen habiliteringsfaget. Forelesningene koordineres fra Tromsø. 

Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i programmet.  Alle som ønsker å gi innspill om aktuelt tema og/eller foreleser, o.l. bes sende en e - post: hans.kristian.hogas@unn.no

Presentasjoner som vi er gitt lov til å dele finner du ved å klikke på forelesningens tittel. Fra tidligere år: send en e-post til webansvarlig.

2022
DATO
TEMA
FORELESER
29.08.2022Digitalt oversettelses-verktøy for helsepersonell og minoritetsspråklige pasienter
Camilla Holt Hasle, prosjektleder, IKT-prosjektportefølje, Helse Sør-Øst RHF
05.09.2022
Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)Kenneth Larsen, rådgiver, Regionalt fagmiljø; autisme, ADHD og Tourettes syndrom (R-FAAT), Helse Nord
12.09.2022Nasjonalt kompetanse-utviklingsprosjekt: Problematisk og skadelig seksuell atferd i HABU
Malin Tvedt, klinisk barnevernspedagog HABU, Helse Fonna HF

19.09.2022

CATALISE-studien: Terminologi for vansker med språk hos barn og unge


Kristian E. Kristoffersen, direktør ved Frambu kompetansetjenester for sjeldne diagnoser og professor II ved Nord universitet
26.09.2022«Det beste fra to verdener – hjemmesykehusmodellen»

Inger Breistein Haugen, overlege (psykiater) ved Enhet for spesialisert hjemmesykehus i Regional seksjon psykiatri og utviklingshemning/autisme (PUA) – Oslo universitetssykehus HF
03.10.2022
Kunnskapsbasert habilitering - kurs for kommunene


Rannei Sæther, førsteamanuensis, Regionalt kunnskapssenter for habilitering, RKBU/NTNU
10.10.2022

Utgikk pga sykdom


17.10.2022
Helsekompetanse for økt mestring – hva er status for forskning på helsekompetanse og sjeldne diagnoser? 
Una Stenberg, sosionom/PhD ved Frambu kompetanse-tjeneste for sjeldne diagnoser
24.10.2022Retningslinje for vurdering av samtykkekompetanse fra HAVO, Akershus universitetssykehus
Monica Stolen Dønnum, vernepleier m/master, HAVO, Akershus universitetssykehus HF
31.10.2022


Palliativ omsorg for personer med utviklingshemming
Britt-Evy Westergård, førsteamanuensis, Oslo Met
07.11.2022Tvang fra Ghana til TanaMarius Storvik, førsteamanuensis/jurist ved UiT - Norges arktiske universitet
14.11.2022


Erfaringer fra bolig og kommunale tjenester under korona
Linda Hørsrud, verne-pleier/fagkonsulent, HAVO, Sykehuset Telemark HF
21.11.2022
Utgikk pga sykdom

28.11.2022Rapport: Psykiske lidelser hos barn og unge med funksjonsnedsettelser - utredning og tiltak
Kristian Køhn, studieleder og spesialrådgiver ved RBUP Øst og Sør

05.12.2022


Behandlingslinje for utfordrende atferd

Mari Østgård, rådgiver ved RHABU, Oslo universitets-sykehus
12.12.2022Utredning av ADHD hos personer med utviklingshemming, med særlig fokus på DIVA-5-ID
Michael B.Lensing, spesial-pedagog PhD, NevSom

19.12.2022
Traumebevisst forståelse (TBF) som miljøterapeutisk forståelsesmodell i møte med mennesker med utviklingshemming
Oliva Teigland og Hanne Line Wærness, klinisk barnevernspedagog/  hhvis.familieterapeut, Sandnes kommune og master i helsevitenskap/ førstelektor ved Fakultet for helsefag, VID vitenskapelige høgskole.Fant du det du lette etter?