Samhandling

Samhandling

Samhandlingsnytt

 • 12.12.2018
  - Det er helt åpenbart at dette vil redde liv

  Felles retningslinjer for primærhelsetjenesten, ambulansetjenesten, AMK og sykehusene skal sørge for at alvorlig syke pasienter får bedre muligheter til å overleve - og berge alle funksjoner - når hvert sekund teller.

 • 29.11.2018
  Videoløsning sparer lange pasientreiser

  Ambulanse, sykehjem og legevaktsamarbeidet i Bardu, Målselv, Salangen, Lavangen og Ibestad har tatt i bruk video i pasientbehandlinga. På den måten unngår mange pasienter lange og unødvendige reiser, mens leger, sykepleiere og ambulansearbe...

 • 13.09.2018
  Monsterreformen i helsevesenet

  Alle ga sin tilslutning til samhandlingsreformen. Likevel var selv de mest robuste kommunene uforberedt da den skulle settes i verk.

 • 02.07.2018
  Kandidater til Samhandlingsprisen 2018

  Vi ber nå om forslag på hvem som skal tildeles Samhandlingsprisen 2018.   Frist for å sende inn forslag er 1. september. 

 • 21.06.2018
  Bedre rutiner ved innleggelse og utskrivning – flytskjema og sjekkliste

  Seks år etter innføringen av Samhandlingsreformen har vi fremdeles samhandlingsutfordringer mellom sykehus og kommuner. For å bedre på situasjonen har vi oppdatert samhandlingsflytskjema og sjekkliste for innleggelse i sykehus.

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)