Samhandling

Samhandling

Samhandling mellom UNN og primærhelsetjenesten

Riktig oppgave- og ansvarsfordeling og et godt samarbeid mellom sykehusene og kommunehelsetjenesten, er avgjørende for at pasientene skal få et helhetlig og godt behandlingstilbud.

Målet med samhandling er at pasientene skal oppleve å bli ivaretatt på en helhetlig måte. Det betyr at tjenestetilbudet skal være sammenhengende og koordinert mellom alle ledd i behandlingskjeden fra kommune til spesialisthelsetjenesten.

Årsrapport Samhandlingsavdelinga 2017.pdf

Møteplasser og samarbeidsorganer mellom kommuner og helseforetak


OSO – Overordnet samarbeidsorgan

Overordnet samarbeidsorgan (OSO)

Fastlegerådet

Fagråd for fastleger (Fastlegerådet) er opprettet av OSO for å skape en møteplass for fastlegene som gruppe og helseforetaket. Fagrådet består av en fastlege fra henholdsvis Nord-, Midt- og Sør-Troms, samt en fastlege fra hver av vertskommunene for sykehusene, og leder og sekretær fra Samhandlingsavdelingen. Rådet har vært aktivt siden 2016, og behandler saker innenfor samhandlingsfeltet.

Fastlegerådets medlemmer pr. 1. januar 2018

 • Kjell Nysveen, fastlege og kommuneoverlege 1, Kvænangen kommune
 • Aksel Rygg, fastlege Senjalegen / lege Helse- og rehabiliteringstjenester Lenvik kommune
 • Lars Nesje, fastlege og helsesjef/kommuneoverlege, Salangen kommune
 • Mikal Tønsaas, fastlege, Tromsø kommune
 • Merete Bergan Svendsen, fastlege og ass. kommuneoverlege Harstad kommune
 • venter på ny oppnevning fra Narvik kommune
 • Haakon Lindekleiv, medisinsk fagsjef UNN
 • Magne Nicolaisen, avdelingsleder, Samhandlingsavdelingen UNN
 • Leif Røssås, praksiskoordinator, Samhandlingsavdelingen i UNN, leder av Fastlegerådet
 • Guri Moen Lajord, rådgiver, Samhandlingsavdelingen UNN, sekretær for Fastlegerådet

Fastlegerådets mandat

Fagrådet skal behandle alle saker hvor UNN ønsker å flytte oppgaver fra sykehuset til fastlegene eller hvor UNN ønsker å implementere nye rutiner, samt saker hvor fastlegene har innvendinger mot eller forslag til rutiner og tilbud i UNN. Dersom det er uenighet mellom fagrådet og UNN, bringes saken inn for OSO. 

Leder og sekretær for fagrådet utarbeider en årlig rapport til OSO om antall og type saker som har vært behandlet i fagrådet, og resultatet av saksbehandlingen. 

Møteplan 1. halvår 2018

 • 29. januar
 • 11. april
 • 4. juni

Møtereferater 2018

Referat Fastlegerådet 29.01.2018.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Fastlegerådet/Referater/2018/Referat Fastlegerådet 29.01.2018.pdfReferat Fastlegerådet 29.01.2018.pdf

Møtereferater 2017

Referat Fastlegerådet 08.11.2017.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Fastlegerådet/Referater/2017/Referat Fastlegerådet 08.11.2017.pdfReferat Fastlegerådet 08.11.2017.pdf
Referat Fastlegerådet 24.05.2017.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Fastlegerådet/Referater/2017/Referat Fastlegerådet 24.05.2017.pdfReferat Fastlegerådet 24.05.2017.pdf

Møtereferater 2016

Referat Fastlegerådet 05.12.2016.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Fastlegerådet/Referater/2016/Referat Fastlegerådet 05.12.2016.pdfReferat Fastlegerådet 05.12.2016.pdf
Referat Fastlegerådet 12.10.2016.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Fastlegerådet/Referater/2016/Referat Fastlegerådet 12.10.2016.pdfReferat Fastlegerådet 12.10.2016.pdf
Referat Fastlegerådet 22.08.2016.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Fastlegerådet/Referater/2016/Referat Fastlegerådet 22.08.2016.pdfReferat Fastlegerådet 22.08.2016.pdf

Kontaktinformasjon

Sekretariatet:
Guri Moen Lajord
Telefon 913 84 527

Leder:
Leif Røssås

Samarbeidsforum somatikk

Samarbeidsforum somatikk er en møteplass opprettet av OSO for lokalsykehus og tilhørende kommuner. Det er ett forum for hvert av de tre somatiske sykehusene. 

Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler

Ledsageravtalen.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler/Ledsageravtalen.pdfLedsageravtalen.pdf
Overordnet samarbeidsavtale.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler/Overordnet samarbeidsavtale.pdfOverordnet samarbeidsavtale.pdf
Samarbeidsavtale LIS1 UNN og kommune.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler/Samarbeidsavtale LIS1 UNN og kommune.pdfSamarbeidsavtale LIS1 UNN og kommune.pdf
Tjenesteavtale 01 - Enighet om ansvar og tiltak.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 01 - Enighet om ansvar og tiltak.pdfTjenesteavtale 01 - Enighet om ansvar og tiltak.pdf
Tjenesteavtale 02 - pasienter med behov for koordinerte tjenester.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 02 - pasienter med behov for koordinerte tjenester.pdfTjenesteavtale 02 - pasienter med behov for koordinerte tjenester.pdf
Tjenesteavtale 03 - Retningslinjer for innleggelse.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 03 - Retningslinjer for innleggelse.pdfTjenesteavtale 03 - Retningslinjer for innleggelse.pdf
Tjenesteavtale 04 - Øhjelpsplasser i kommunene.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 04 - Øhjelpsplasser i kommunene.pdfTjenesteavtale 04 - Øhjelpsplasser i kommunene.pdf
Tjenesteavtale 05 - Pasienter med behov for kommunale tjenester.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 05 - Pasienter med behov for kommunale tjenester.pdfTjenesteavtale 05 - Pasienter med behov for kommunale tjenester.pdf
Tjenesteavtale 06 - kunnskapsoverføring.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 06 - kunnskapsoverføring.pdfTjenesteavtale 06 - kunnskapsoverføring.pdf
Tjenesteavtale 07 - forskning og utdanning.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 07 - forskning og utdanning.pdfTjenesteavtale 07 - forskning og utdanning.pdf
Tjenesteavtale 08 - jordmortjenester.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 08 - jordmortjenester.pdfTjenesteavtale 08 - jordmortjenester.pdf
Tjenesteavtale 09 - IKT.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 09 - IKT.pdfTjenesteavtale 09 - IKT.pdf
Tjenesteavtale 10 - forebygging.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 10 - forebygging.pdfTjenesteavtale 10 - forebygging.pdf
Tjenesteavtale 11 - Beredskapsplaner og planer for akuttmedisinsk kjede.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 11 - Beredskapsplaner og planer for akuttmedisinsk kjede.pdfTjenesteavtale 11 - Beredskapsplaner og planer for akuttmedisinsk kjede.pdf


Andre samarbeidsavtaler

Samarbeidsavtale LIS1 UNN og kommune.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Andre samarbeidsavtaler/Samarbeidsavtale LIS1 UNN og kommune.pdfSamarbeidsavtale LIS1 UNN og kommune.pdf
Ledsageravtalen.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Andre samarbeidsavtaler/Ledsageravtalen.pdfLedsageravtalen.pdf
Fengselstjenesteavtalen.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Andre samarbeidsavtaler/Fengselstjenesteavtalen.pdfFengselstjenesteavtalen.pdf


Rutiner og prosedyrer


 
 

Samhandlingsavvik

Send fakturainnsigelse fra kommune til UNN 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon i kommunene

Tekniske hjelpemidler


Samhandlingsavdelingen på UNN

Magne Nicolaisen, avdelingsleder
917 36 289
Magne.Nicolaisen@unn.no

Beate Nyheim, seniorrådgiver
Ansvarsområde: Overordnet samarbeidsorgan (OSO)
975 43 010
Beate.Nyheim@unn.no

Guri Moen Lajord, rådgiver
Ansvarsområde: Samarbeidsforum somatikk, fastlegerådet
913 84 527
Guri.Moen.Lajord@unn.no

Marit Bergh, rådgiver
Ansvarsområde: Samarbeidsforum rus- og psykiatri
922 82 471
Marit.Bergh@unn.no

Leif Røssås, fastlege og praksiskoordinator
Ansvarsområde: PKO-ordningen
970 04 905
Leif.Ingmar.Rossas@unn.no

Kjetil Jørgensen, konsulent
Ansvarsområde: Samhandlingsbarometeret 
932 27 257
Kjetil.Jorgensen@unn.no

Audhild Høyem, rådgiver
Ansvarsområde: rehabilitering/Regional koordinerende enhet
905 47 197
Audhild.Hoyem@unn.no

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.