Samhandling

Samhandling

Samhandling mellom UNN og primærhelsetjenesten

Riktig oppgave- og ansvarsfordeling og et godt samarbeid mellom sykehusene og kommunehelsetjenesten, er avgjørende for at pasientene skal få et helhetlig og godt behandlingstilbud.

Målet med samhandling er at pasientene skal oppleve å bli ivaretatt på en helhetlig måte. Det betyr at tjenestetilbudet skal være sammenhengende og koordinert mellom alle ledd i behandlingskjeden fra kommune til spesialisthelsetjenesten.

Møteplasser og samarbeidsorganer mellom kommuner og helseforetak


OSO – Overordnet samarbeidsorgan

Vedtekter

Innhold

Mandat

Innhold

Sammensetning

Innhold

Innkallinger

2017

Innkalling OSO 23. november 2017.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/OSO/Innkallinger/2017/Innkalling OSO 23. november 2017.pdfInnkalling OSO 23. november 2017.pdf
Innkalling OSO møte 28. september 2017.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/OSO/Innkallinger/2017/Innkalling OSO møte 28. september 2017.pdfInnkalling OSO møte 28. september 2017.pdf
Innkalling OSO møte 8. juni 2017.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/OSO/Innkallinger/2017/Innkalling OSO møte 8. juni 2017.pdfInnkalling OSO møte 8. juni 2017.pdf
Innkalling OSO 23. februar 2017.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/OSO/Innkallinger/2017/Innkalling OSO 23. februar 2017.pdfInnkalling OSO 23. februar 2017.pdf


2016

Innkalling OSO 1. desember 2016.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/OSO/Innkallinger/2016/Innkalling OSO 1. desember 2016.pdfInnkalling OSO 1. desember 2016.pdf
Innkalling OSO 29. september 2016.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/OSO/Innkallinger/2016/Innkalling OSO 29. september 2016.pdfInnkalling OSO 29. september 2016.pdf
Innkalling OSO 9. juni 2016.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/OSO/Innkallinger/2016/Innkalling OSO 9. juni 2016.pdfInnkalling OSO 9. juni 2016.pdf
Innkalling OSO 7. april 2016.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/OSO/Innkallinger/2016/Innkalling OSO 7. april 2016.pdfInnkalling OSO 7. april 2016.pdf


2015

Innkalling OSO 3. desember 2015.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/OSO/Innkallinger/2015/Innkalling OSO 3. desember 2015.pdfInnkalling OSO 3. desember 2015.pdf
Innkalling OSO 16. april 2015.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/OSO/Innkallinger/2015/Innkalling OSO 16. april 2015.pdfInnkalling OSO 16. april 2015.pdf
Innkalling OSO 17. september 2015.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/OSO/Innkallinger/2015/Innkalling OSO 17. september 2015.pdfInnkalling OSO 17. september 2015.pdf
Innkalling OSO 18. juni 2015.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/OSO/Innkallinger/2015/Innkalling OSO 18. juni 2015.pdfInnkalling OSO 18. juni 2015.pdf
Innkalling OSO 5. februar 2015.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/OSO/Innkallinger/2015/Innkalling OSO 5. februar 2015.pdfInnkalling OSO 5. februar 2015.pdf


2014

Innkalling OSO 4. desember 2014.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/OSO/Innkallinger/2014/Innkalling OSO 4. desember 2014.pdfInnkalling OSO 4. desember 2014.pdf
Innkalling OSO 18. september 2014.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/OSO/Innkallinger/2014/Innkalling OSO 18. september 2014.pdfInnkalling OSO 18. september 2014.pdf
Innkalling OSO 2. april 2014.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/OSO/Innkallinger/2014/Innkalling OSO 2. april 2014.pdfInnkalling OSO 2. april 2014.pdf
Innkalling OSO 19. februar 2014.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/OSO/Innkallinger/2014/Innkalling OSO 19. februar 2014.pdfInnkalling OSO 19. februar 2014.pdf

2013

Innkalling OSO 5. desember 2013.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/OSO/Innkallinger/2013/Innkalling OSO 5. desember 2013.pdfInnkalling OSO 5. desember 2013.pdf
Innkalling OSO 28. august 2013.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/OSO/Innkallinger/2013/Innkalling OSO 28. august 2013.pdfInnkalling OSO 28. august 2013.pdf
Innkalling OSO 22. mai 2013.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/OSO/Innkallinger/2013/Innkalling OSO 22. mai 2013.pdfInnkalling OSO 22. mai 2013.pdf
Innkalling OSO 13. mars 2013.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/OSO/Innkallinger/2013/Innkalling OSO 13. mars 2013.pdfInnkalling OSO 13. mars 2013.pdf
Innkalling OSO 30. januar 2013.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/OSO/Innkallinger/2013/Innkalling OSO 30. januar 2013.pdfInnkalling OSO 30. januar 2013.pdfReferater

Innhold

Samarbeidsforum

 

Samarbeidsavtaler og prosedyrer


Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler

Ledsageravtalen.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler/Ledsageravtalen.pdfLedsageravtalen.pdf
Overordnet samarbeidsavtale.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler/Overordnet samarbeidsavtale.pdfOverordnet samarbeidsavtale.pdf
Samarbeidsavtale LIS1 UNN og kommune.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler/Samarbeidsavtale LIS1 UNN og kommune.pdfSamarbeidsavtale LIS1 UNN og kommune.pdf
Tjenesteavtale 1 - Enighet om ansvar og tiltak.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 1 - Enighet om ansvar og tiltak.pdfTjenesteavtale 1 - Enighet om ansvar og tiltak.pdf
Tjenesteavtale 10 - forebygging.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 10 - forebygging.pdfTjenesteavtale 10 - forebygging.pdf
Tjenesteavtale 11 - Beredskapsplaner og planer for akuttmedisinsk kjede.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 11 - Beredskapsplaner og planer for akuttmedisinsk kjede.pdfTjenesteavtale 11 - Beredskapsplaner og planer for akuttmedisinsk kjede.pdf
Tjenesteavtale 2 - pasienter med behov for koordinerte tjenester.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 2 - pasienter med behov for koordinerte tjenester.pdfTjenesteavtale 2 - pasienter med behov for koordinerte tjenester.pdf
Tjenesteavtale 3 - Retningslinjer for innleggelse.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 3 - Retningslinjer for innleggelse.pdfTjenesteavtale 3 - Retningslinjer for innleggelse.pdf
Tjenesteavtale 4 - Øhjelpsplasser i kommunene.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 4 - Øhjelpsplasser i kommunene.pdfTjenesteavtale 4 - Øhjelpsplasser i kommunene.pdf
Tjenesteavtale 5 - Pasienter med behov for kommunale tjenester.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 5 - Pasienter med behov for kommunale tjenester.pdfTjenesteavtale 5 - Pasienter med behov for kommunale tjenester.pdf
Tjenesteavtale 6 - kunnskapsoverføring.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 6 - kunnskapsoverføring.pdfTjenesteavtale 6 - kunnskapsoverføring.pdf
Tjenesteavtale 7 - forskning og utdanning.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 7 - forskning og utdanning.pdfTjenesteavtale 7 - forskning og utdanning.pdf
Tjenesteavtale 8 - jordmortjenester.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 8 - jordmortjenester.pdfTjenesteavtale 8 - jordmortjenester.pdf
Tjenesteavtale 9 - IKT.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 9 - IKT.pdfTjenesteavtale 9 - IKT.pdf


Andre samarbeidsavtaler

Fengselsavtalen

DMS Sonjatun

DMS Finnsnes

Avtale om overgrepsmottak

Ledsageravtalen

Samarbeidsavtale LIS UNN og kommune

Rutiner og prosedyrer


 
 

Samhandlingsavvik


Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon i kommunene

Tekniske hjelpemidler

Koordinerende enheter


Kontaktinformasjon i Universitetssykehuset Nord-Norge

Kontakt oss

 

Regional koordinerende enhet


Kommuner


Fastlegenytt og praksiskonsulenter

Fastlegenytt

Praksiskonsulenter