Samhandling

Samhandling mellom UNN og primærhelsetjenesten

Riktig oppgave- og ansvarsfordeling og et godt samarbeid mellom sykehusene og kommunehelsetjenesten, er avgjørende for at pasientene skal få et helhetlig og godt behandlingstilbud.

Målet med samhandling er at pasientene skal oppleve å bli ivaretatt på en helhetlig måte. Det betyr at tjenestetilbudet skal være sammenhengende og koordinert mellom alle ledd i behandlingskjeden fra kommune til spesialisthelsetjenesten.

Møteplasser og samarbeidsorganer mellom kommuner og helseforetak


OSO – Overordnet samarbeidsorgan

Samarbeidsforum

 

Samarbeidsavtaler og prosedyrer


Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler

Overordnet samarbeidsavtale.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler/Overordnet samarbeidsavtale.pdfOverordnet samarbeidsavtale.pdf
Tjenesteavtale 1 - Enighet om ansvar og tiltak.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 1 - Enighet om ansvar og tiltak.pdfTjenesteavtale 1 - Enighet om ansvar og tiltak.pdf
Tjenesteavtale 10 - forebygging.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 10 - forebygging.pdfTjenesteavtale 10 - forebygging.pdf
Tjenesteavtale 11 - Beredskapsplaner og planer for akuttmedisinsk kjede.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 11 - Beredskapsplaner og planer for akuttmedisinsk kjede.pdfTjenesteavtale 11 - Beredskapsplaner og planer for akuttmedisinsk kjede.pdf
Tjenesteavtale 2 - pasienter med behov for koordinerte tjenester.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 2 - pasienter med behov for koordinerte tjenester.pdfTjenesteavtale 2 - pasienter med behov for koordinerte tjenester.pdf
Tjenesteavtale 3 - Retningslinjer for innleggelse.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 3 - Retningslinjer for innleggelse.pdfTjenesteavtale 3 - Retningslinjer for innleggelse.pdf
Tjenesteavtale 4 - Øhjelpsplasser i kommunene.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 4 - Øhjelpsplasser i kommunene.pdfTjenesteavtale 4 - Øhjelpsplasser i kommunene.pdf
Tjenesteavtale 5 - Pasienter med behov for kommunale tjenester.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 5 - Pasienter med behov for kommunale tjenester.pdfTjenesteavtale 5 - Pasienter med behov for kommunale tjenester.pdf
Tjenesteavtale 6 - kunnskapsoverføring.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 6 - kunnskapsoverføring.pdfTjenesteavtale 6 - kunnskapsoverføring.pdf
Tjenesteavtale 7 - forskning og utdanning.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 7 - forskning og utdanning.pdfTjenesteavtale 7 - forskning og utdanning.pdf
Tjenesteavtale 8 - jordmortjenester.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 8 - jordmortjenester.pdfTjenesteavtale 8 - jordmortjenester.pdf
Tjenesteavtale 9 - IKT.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 9 - IKT.pdfTjenesteavtale 9 - IKT.pdf


Andre samarbeidsavtaler

Fengselsavtalen

DMS Sonjatun

DMS Finnsnes

Avtale om overgrepsmottak

Rutiner og prosedyrer


 
 

Samhandlingsavvik


Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon i kommunene

Tekniske hjelpemidler

Koordinerende enheter

Kontaktinformasjon i Universitetssykehuset Nord-Norge

Kontakt oss

 

Regional koordinerende enhet


Kommuner


Fastlegenytt og praksiskonsulenter

Fastlegenytt

Praksiskonsulenter