Samhandling

Samhandling

Samhandlingsnytt

 • 06.05.2020
  Pasientreiser ved mistenkt/påvist smitte med COVID-19

  Pasienter med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom skal kontakte helsepersonell for avklaring av hvilken type transport som er aktuell. Ny transportordning i Harstad, Narvik, Tromsø kommuner fra 5.mai.

 • 25.03.2020
  Nye samhandlingskanaler under utbruddet av koronavirus

  Etablerte samhandlingsrutiner påvirkes av den pågående situasjonen. UNN har gjort noen grep for å tilby oppdatert informasjon og være tilgjengelig for spørsmål og dialog.

 • 03.01.2020
  Samhandlingsavdelinga på onsdagsmøtet

  I denne videoen presenterer Samhandlingsavdelinga tips og råd for praktisk samhandling mellom UNN og kommunene i pasientforløpene. Forbedringsarbeid i vekslingsfeltet – som er ett eksempel på hvordan UNN samarbeider med kommunehelsetjeneste...

 • 05.12.2019
  Samhandling på sitt beste - der pasientene bor

  Et fellesprosjekt mellom Harstad, Skånland og Kvæfjord kommune – i samarbeid med psykisk helsevern i UNN og NAV – stakk av med Samhandlingsprisen 2019. Målgruppen er pasienter med alvorlige psykiske lidelser, og behandlingen skjer på hjemme...

 • 23.09.2019
  Vi reviderer tjenesteavtalene og ønsker dine innspill

  Vi har nå startet arbeidet med å gjennomgå og revidere de 12 lovpålagte tjenesteavtalene mellom UNN og lokalsykehuskommunene. Alle som ønsker det kan komme med innspill. Ta gjerne kontakt med lederen for arbeidsutvalget for avtalen du ønske...

 • 07.08.2019
  Utskrivningsklare pasienter - svar på spørsmål knyttet til endring av forskrift

  1. januar i år ble det vedtatt endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Samhandlingsavdelingen har fått flere spørsmål knyttet til tolkning av de nye forskriftene, og sendte tidlig i sommer brev til Helsedir...

 • 06.08.2019
  Meld inn kandidater til Samhandlingsprisen 2019

  Ved å foreslå kandidater til Samhandlingsprisen er du med på å gi positiv oppmerksomhet til aktiviteter og tiltak på god samhandling. Vinnerne av Samhandlingsprisen får mulighet til å presentere tiltaket/tjenesten under Samhandlingskonferan...

 • 27.12.2018
  Forskriftsendringer fra 1. januar 2019

  Fra nyttår av trer det i kraft to viktige endringer i forskriften om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Dette vil blant annet berøre UNN-ansatte i forbindelse med utskriving av pasienter til primærhelsetjenesten.

 • 12.12.2018
  - Det er helt åpenbart at dette vil redde liv

  Felles retningslinjer for primærhelsetjenesten, ambulansetjenesten, AMK og sykehusene skal sørge for at alvorlig syke pasienter får bedre muligheter til å overleve - og berge alle funksjoner - når hvert sekund teller.

 • 29.11.2018
  Videoløsning sparer lange pasientreiser

  Ambulanse, sykehjem og legevaktsamarbeidet i Bardu, Målselv, Salangen, Lavangen og Ibestad har tatt i bruk video i pasientbehandlinga. På den måten unngår mange pasienter lange og unødvendige reiser, mens leger, sykepleiere og ambulansearbe...

 • 13.09.2018
  Monsterreformen i helsevesenet

  Alle ga sin tilslutning til samhandlingsreformen. Likevel var selv de mest robuste kommunene uforberedt da den skulle settes i verk.

 • 21.06.2018
  Bedre rutiner ved innleggelse og utskrivning – flytskjema og sjekkliste

  Seks år etter innføringen av Samhandlingsreformen har vi fremdeles samhandlingsutfordringer mellom sykehus og kommuner. For å bedre på situasjonen har vi oppdatert samhandlingsflytskjema og sjekkliste for innleggelse i sykehus.

Fant du det du lette etter?