Helsenorge

Nettverk

Nettverksarbeid er sentralt for samhandling, for ivaretakelse av kontinuitet i pleie- og omsorgstilbudet og for å spre kompetanse om lindrende behandling.
Hensikten med kompetansenettverkene er å bidra til kompetanseheving gjennom undervisning og erfaringsutveksling, fagutvikling og kvalitetsarbeid, samhandling på tvers av kommunegrenser, samhandling mellom kommuner og lokalsykehus, og gjensidig støtte i de daglige utfordringer innen fagområdet.
 

​Kompetansenettverk for ressurssykepleiere i kreft– og lindrende behandling


 
Nettverk av sykepleiere med definert ansvarsområde og funksjon innenfor kreft og lindrende behandling i Nord Norge. Nettverkene er knyttet til de ulike helseforetakene med ressurssykepleiere fra avdelinger ved sykehusene og fra tilhørende kommuner. 
   
Det arrangeres 2 årlige møter i hvert av nettverkene, et lokalt møte knyttet til det enkelte sykehus og et fellesmøte. Det er fire kompetansenettverk for ressurssykepleiere i kreft og lindrende behandling i Nord Norge.

Finnmarkssykehuset

Ressurssykepleiere Finnmarkssykehuset HF.pdf
 
Høstens nettverksmøte digitalt på Norsk Helsenett den 20.10.2021 kl.1200-1500 (Påkobling kl.1145). Møtet er felles med UNN nettverket.

Invitasjon er sendt på mail til alle ressurssykepleiere.

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

 
Høstens nettverksmøte digitalt på Norsk Helsenett den 20.10.2021 kl.1200-1500 (Påkobling kl.1145). Møtet er felles med Finnmarkssykehuset nettverket.

Invitasjon er sendt på mail til alle ressurssykepleiere.
 

Nordlandssykehuset

Ressurssykepleiere Nordlandssykehuset HF.pdf

Høstens nettverksmøter er digitalt på Norsk Helsenett.

Nordlandssykehuset Bodø med tilhørende kommuner torsdag den 18.11.2021 kl.1200-1500 (Påkobling kl.1145).

Nordlandssykehuset Lofoten/Vesterålen med tilhørende kommuner mandag 08.11.2021 kl.1200-1500 (Påkobling kl.1145).

Invitasjon er sendt på mail til alle ressurssykepleiere.

Helgelandssykehuset

 
Høstens nettverksmøte er felles og arrangeres digitalt på Norsk helsenett torsdag 28.10.2021 kl.1200-1500 (Påkobling kl.1145).

Invitasjon er sendt på mail til alle ressurssykepleiere.

Nettverk prestetjenesten 

Kreftkoordinatorer i kommunene

Kreftforeningen har oversikt over kreftkoordinatorer på sine nettsider:

Om nettverkene

Deltakelse i nettverket er forankret i den kommunale pleie- og omsorgsledelsen i og ledelsen ved sykehusavdelingene.  Der det er kreftsykepleier eller kreftkoordinator er det hensiktsmessig at vedkommende er en del av nettverket.
      
 I dag organiseres nettverkene primært av «Lindring i nord» i samarbeid med Kreftforeningen. Fremover vil de lokale møtene i hovedsak organiseres av medlemmene sammen med «Lindring i nord». Fellesmøtene vil organiseres av «Lindring i nord» og Kreftforeningen.

Fant du det du lette etter?