Nettverk

Nettverksarbeid er sentralt for samhandling, for ivaretakelse av kontinuitet i pleie- og omsorgstilbudet og for å spre kompetanse om lindrende behandling.
Hensikten med kompetansenettverkene er å bidra til kompetanseheving gjennom undervisning og erfaringsutveksling, fagutvikling og kvalitetsarbeid, samhandling på tvers av kommunegrenser, samhandling mellom kommuner og lokalsykehus, og gjensidig støtte i de daglige utfordringer innen fagområdet.


​Kompetansenettverk for ressurssykepleiere i kreft– og lindrende behandling

Nettverk av sykepleiere med definert ansvarsområde og funksjon innenfor kreft og lindrende behandling i Nord Norge. Nettverkene er knyttet til de ulike helseforetakene med ressurssykepleiere fra avdelinger ved sykehusene og fra tilhørende kommuner. 

Det arrangeres 2 årlige møter i hvert av nettverkene, et lokalt møte knyttet til det enkelte sykehus og et fellesmøte. Det er fire kompetansenettverk for ressurssykepleiere i kreft og lindrende behandling i Nord Norge.


Finnmarkssykehuset

Høstens nettverksmøte på Norsk HelseNett den 11.11.2020 kl.1200 - 1430

Invitasjon med program og påkoblingsinformasjon vil bli sendt på mail til ressurssykepleierne

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) 

Ressurssykepleiere UNN HF.pdf

Høstens nettverksmøter på Norsk HelseNett

UNN Tromsø med tilhørende kommuner den 12.11.2020 kl.1200 -1430

UNN Narvik/Harstad med tilhørende kommuner 16.11.2020 kl.1200 – 1430

Invitasjon med program og påkoblingsinformasjon vil bli sendt på mail til ressurssykepleierne

Nordlandssykehuset

Nordlandssykehuset Bodø med tilhørende kommuner den 17.11.2020 kl.1200-1430

Nordlandssykehuset Lofoten/Vesterålen den 19.11.2020 kl.1200-1430

Invitasjon med program og påkoblingsinformasjon vil bli sendt på mail til ressurssykepleierne

Helgelandssykehuset


 Helgelandssykehuset HF med tilhørende kommuner den 25.11.2020 kl.1200-1430

Invitasjon med program og påkoblingsinformasjon vil bli sendt på mail til ressurssykepleierne

Nettverk prestetjenesten 

Kreftkoordinatorer i kommunene

Kreftforeningen har oversikt over kreftkoordinatorer på sine nettsider:

Oversikt over kreftkoordinatorer i kommunene

Om nettverkene

Deltakelse i nettverket er forankret i den kommunale pleie- og omsorgsledelsen i og ledelsen ved sykehusavdelingene.  Der det er kreftsykepleier eller kreftkoordinator er det hensiktsmessig at vedkommende er en del av nettverket.

I dag organiseres nettverkene primært av «Lindring i nord» i samarbeid med Kreftforeningen. Fremover vil de lokale møtene i hovedsak organiseres av medlemmene sammen med «Lindring i nord». Fellesmøtene vil organiseres av «Lindring i nord» og Kreftforeningen.

Fant du det du lette etter?