Nettverk

Nettverksarbeid er sentralt for samhandling, for ivaretakelse av kontinuitet i pleie- og omsorgstilbudet og for å spre kompetanse om lindrende behandling.
Hensikten med kompetansenettverkene er å bidra til kompetanseheving gjennom undervisning og erfaringsutveksling, fagutvikling og kvalitetsarbeid, samhandling på tvers av kommunegrenser, samhandling mellom kommuner og lokalsykehus, og gjensidig støtte i de daglige utfordringer innen fagområdet.


​Kompetansenettverk for ressurssykepleiere i kreft– og lindrende behandling

Nettverk av sykepleiere med definert ansvarsområde og funksjon innenfor kreft og lindrende behandling i Nord Norge. Nettverkene er knyttet til de ulike helseforetakene med ressurssykepleiere fra avdelinger ved sykehusene og fra tilhørende kommuner. 

Det arrangeres 2 årlige møter i hvert av nettverkene, et lokalt møte knyttet til det enkelte sykehus og et fellesmøte. Det er fire kompetansenettverk for ressurssykepleiere i kreft og lindrende behandling i Nord Norge:


Finnmarkssykehuset

Fellesmøte høsten 2017 med nettverket tilknyttet UNN HF.


Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) 

Fellesmøte høsten 2017 med nettverket tilknyttet Finnmarkssykehuset HF.

Program fellesmøte

Ressurssykepleiere UNN HF.pdf


Nordlandssykehuset

Lokale nettverksmøter høsten 2017. Informasjon kommer.


Helgelandssykehuset

Lokale nettverksmøter høsten 2017. Informasjon kommer.

Nettverk prestetjenesten 

Kreftkoordinatorer i kommunene

Kreftforeningen har oversikt over kreftkoordinatorer på sine nettsider:

Oversikt over kreftkoordinatorer i kommunene

Om nettverkene

Deltakelse i nettverket er forankret i den kommunale pleie- og omsorgsledelsen i og ledelsen ved sykehusavdelingene.  Der det er kreftsykepleier eller kreftkoordinator er det hensiktsmessig at vedkommende er en del av nettverket.

I dag organiseres nettverkene primært av «Lindring i nord» i samarbeid med Kreftforeningen. Fremover vil de lokale møtene i hovedsak organiseres av medlemmene sammen med «Lindring i nord». Fellesmøtene vil organiseres av «Lindring i nord» og Kreftforeningen.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.