HELSENORGE

Nettverk

Nettverksarbeid er sentralt for samhandling, for ivaretakelse av kontinuitet i pleie- og omsorgstilbudet og for å spre kompetanse om lindrende behandling.
Hensikten med kompetansenettverkene er å bidra til kompetanseheving gjennom undervisning og erfaringsutveksling, fagutvikling og kvalitetsarbeid, samhandling på tvers av kommunegrenser, samhandling mellom kommuner og lokalsykehus, og gjensidig støtte i de daglige utfordringer innen fagområdet.

​Kompetansenettverk for ressurssykepleiere i kreft– og lindrende behandling

Nettverk av sykepleiere med definert ansvarsområde og funksjon innenfor kreft og lindrende behandling i Nord Norge. Nettverkene er knyttet til de ulike helseforetakene med ressurssykepleiere fra avdelinger ved sykehusene og fra tilhørende kommuner. 
   
Det arrangeres 2 årlige møter i hvert av nettverkene, et lokalt møte knyttet til det enkelte sykehus og et fellesmøte. Det er fire kompetansenettverk for ressurssykepleiere i kreft og lindrende behandling i Nord Norge.

Finnmarkssykehuset

Ressurssykepleiere Finnmarkssykehuset HF.pdf
 
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)
 
Vårens nettverksmøter er lokale og planen er at vi skal møtes hvis det er smittevernmessig forsvarlig.

 
UNN Harstad/Narvik og tilhørende kommuner – 22.mars 2022
UNN Tromsø og tilhørende kommuner – 24.mars 2022

 
Informasjon om tema, sted og klokkeslett vil komme for begge møtene. Invitasjon blir sendt på mail til alle ressurssykepleiere.
 

Nordlandssykehuset

Ressurssykepleiere Nordlandssykehuset HF.pdf

Planen er at vi skal møtes hvis det er smittevernmessig forsvarlig.

Helgelandssykehuset

 

Planen er at vi skal møtes hvis det er smittevernmessig forsvarlig.
Det blir et fellesmøte for Helgelandssykehusene og kommunene på Helgeland.
Møtedato er satt til 11.mai​

Kreftkoordinatorer i kommunene

Kreftforeningen har oversikt over kreftkoordinatorer på sine nettsider:

Om nettverkene

Deltakelse i nettverket er forankret i den kommunale pleie- og omsorgsledelsen i og ledelsen ved sykehusavdelingene.  Der det er kreftsykepleier eller kreftkoordinator er det hensiktsmessig at vedkommende er en del av nettverket.
      
 I dag organiseres nettverkene primært av «Lindring i nord» i samarbeid med Kreftforeningen. Fremover vil de lokale møtene i hovedsak organiseres av medlemmene sammen med «Lindring i nord». Fellesmøtene vil organiseres av «Lindring i nord» og Kreftforeningen.

Fant du det du lette etter?