NRA - Norsk register for analinkontinens

Norsk Register for Analinkontinens - NRA - har som mål å sikre kvaliteten på kirurgisk behandling av analinkontinens ved norske sykehus. 

Målgruppen er alle pasienter som gjennomgår sfinkterplastikk, testprosedyre-, implantasjon-, revisjon- eller eksplantasjon av sakralnervestimulator/elektroder. 

Om oss

Hensikten er at fagmiljøet i Norge skal ha oversikt over nasjonale behandlingsresultater, samtidig som hvert sykehus får oversikt over egne resultater.

Fagrådet for registeret har det faglige ansvaret, deri å definere hvordan registerdata skal bearbeides og presenteres. Sentrale personer tilknyttet fagmiljøet i Norge er representert i fagrådet. Fagrådsleder er Astrid Rydning fra St. Olavs Hospital. 

Databehandleransvarlig er Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Gjennomføring av det daglige ansvar er delegert til Nasjonal Kompetansetjeneste for Inkontinens og Bekkenbunnsykdom – KIB. I dette ligger ansvar for implementering, drift og utvikling. 

Registerets ble satt i produksjon 14. mai 2013.

Registeret fikk nasjonal status i mars 2014.

Registeret foreligger i web versjon på helseregister.no

Registerbeskrivelse og brukerveiledning

Heftet består av to deler; del en inneholder informasjon om registeret, bakgrunn, formål, hvordan det er faglig forankret, arbeidgruppen, styringsgruppen, registerdesign med mer. Del to gir praktisk veiledning i hvordan man søker tilgang til registerets web-side, bruk av skjema, registrering med mer.


Skjema

Her finner man skjema for samtykke, anamenese, symptomskåring, sakral nervemodulering og sfinkterplastikk​

Skjema kan printes ut herfra eller fra registererts onlineløsning på helseregister.no.

Pasientinformasjon og samtykkeskjema (134KB)
Skjema 1 A, anamnese (168KB)
Skjema 1 B, symptom - St. Marks (171KB)Skjema 1 B, symptom - Wexner(171KB)


Skjema 2 A, prosedyre SNM (213KB)
Skjema 2 B, prosedyre sfinkterplastikk (178KB)
Helseregister.no Elektronisk registrering på sykehus/tilgang til norsk helsenett

Fagråd

Leder av fagrådet
Astrid Rydning,
Gastrokirurgisk avdeling, St.Olavs Hospital HF.
Medlemmer av fagrådet:
Bjørg Furnes (vara Torill Olsen),
Haukeland Universitetssykehus HF.
Arvid Stordahl (vara Hege Hølmo Johanessen),
Gastrokirurgisk seksjon, Kirurgisk avdeling, Sykehuset i Østfold HF.
Nazir Naimy (vara Tom Øresland),
Akershus Universitetssykehus HF.
Catherine Planke Teig,
Bekkensenteret, Kirurgisk divisjon, Akershus Universitetssykehus HF.
Ylva Sahlin (vara Hilde Gregussen),
Kirurgisk avdeling, Hamar, Sykehuset Innlandet HF.
Stig Norderval, faglig leder av registeret, med stemmerett 
Avdeling for gastroenterologisk kirurgi, Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
Mona Rydningen,
Avdeling for gastroenterologisk kirurgi, Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
Mona Stedenfeldt,
Regional servicemiljø Helse Midt-Norge
E-post​Tonje Hapalahti,
Brukerrepresentant, leder av A-inko, Nofus

Årsrapporter

Årsrapport NRA 2014 (3).pdfhttps://unn.no/Documents/Kvalitetsregistre/NRA/Årsrapporter/Årsrapport NRA 2014 (3).pdfÅrsrapport NRA 2014 (3).pdf
Årsrapport NRA 2015.pdfhttps://unn.no/Documents/Kvalitetsregistre/NRA/Årsrapporter/Årsrapport NRA 2015.pdfÅrsrapport NRA 2015.pdf
Årsrapport NRA 2016.pdfhttps://unn.no/Documents/Kvalitetsregistre/NRA/Årsrapporter/Årsrapport NRA 2016.pdfÅrsrapport NRA 2016.pdf
Årsrapport_NRA2013_2.pdfhttps://unn.no/Documents/Kvalitetsregistre/NRA/Årsrapporter/Årsrapport_NRA2013_2.pdfÅrsrapport_NRA2013_2.pdf

Kontakt oss

Daglig leder
Tone Prøsch-Bilden
Tlf: 77 66 97 33
     
Faglig leder
Stig Norderval

Registerenheten v/registersekretær
Tlf. 77 66 90 15

Postadresse
Norsk Register for Analinkontinens - NRA
Postboks 96 Universitetssykehuset Nord-Norge HF
9038 Tromsø

E-post
(send aldri personopplysninger)​

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.