HELSENORGE
NORVAS

NorVas - Norsk vaskulittregister og biobank

Norsk vaskulittregister & biobank (NorVas) er et nasjonalt kvalitetsregister med målsetning om å sikre kvalitet og enhetlig utredning, behandling og oppfølging av pasienter med systemiske vaskulitter.

Målgruppen er per 2021 pasienter over 16 år med storkarsvaskulitt eller ANCA-assosiert vaskulitt som følges ved revmatologiske avdelinger i Norge.  

Registerbeskrivelse og brukemanual

Registerbes​krivelse NorVas​​​

Brukermanual NorVas - GTI

Brukermanual NorVas – MRS

Vedtekter

Retningslinjer for utlevering av data

Variabler i NorVas

Brukermøte

​2022

2021

2020

2019

Fagrådet

Registeret har et fagråd som består av sentrale personer tilknyttet fagmiljøet fra alle helseregioner i Norge, samt pasientrepresentant. Fagrådet har det faglige ansvaret for registeret. Dette innebærer blant annet å definere hvordan registerdata skal bearbeides og presenteres, og ta stilling til søknader om bruk av data til forskning. 

Fagrådet og dens leder oppnevnes av administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
 
Fagrådsleder
Bjørg-Tilde Svanes Fevang,
overlege og professor., Revmatologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus HF og faglig leder NorArtritt
  
Andreas Diamantopoulos, 
privat spesielist Sandvika og overlege Akershus Universitetssykehus.

Aksel Thuv Nilsen,
overlege, Revmatologisk seksjon, avdeling for Nevrologi, Hud og Revmatologi, Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
  
Åse Stavland Lexberg,
Forbedringsrådgiver, Team kontinuerlig forbedring, Kvalitetsavdelingen Vestre Viken HF.
  
Øyvind Molberg,
professor dr.med. og leder for seksjon for revmatologi, Oslo Universitetssykehus HF.
  
Bartlomiej Witczak,
overlege dr.med, avdeling for nyresykdommer, Akershus Universitetssykehus.
  
Tina Therese Pedersen,
overlege, Revmatologisk avdeling, St. Olavs Hospital HF

Marit Dahl Solbu,
Overlege, ph.d., Nyremedisinsk seksjon, Avd for fordøyelsessykdommer og nyremedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, og representant for Norsk Nyremedisinsk Forening

 
Anne O. Rørvik, Bodø,
brukerrepresentant

 
Daglig leder

Julianne Elvenes,
overlege i revmatologi ved UNN-Harstad

Synøve Kalstad,
overlege i revmatologi, UNN-Tromsø​​


Skjema

Pasientrapporteringsskjema

Samtykkeskjema

Samtykke​skjema på engelsk

MRS - Medisinsk registreringssystem

For helsepersonell

Her ligger veiledninger som er utarbeidet i regi av Norsk Revmatologisk Forening​

​Veiledninger for utredning o​​g behandling

ANCA ass​osie​rt vaskulitt

GCA P​r​osedyre​​


Kortliste registrering NorVas okt -22​​

Skåring av sykdomsaktivitet og skade

Tips for bruk av BVAS og VDI
BVASv3
BVASv3 scoring glossary
VDI
VDI guide
Alvorlig sykdom-residiv, definisjon i BVAS

Diagnoseliste for inklusjon

Diagnoseliste for inklusjon
ICD-10
M30.1​
Polyarteritt med lungeaffeksjon
 M31.3Granulomatose med polyangiitt
 M31.4Aortabuesyndrom
 M31.5/M31.6*Kjempecellearteritt med polymyalgia rheumatica/Annen kjempecellearteritt
 M31.7Mikroskopisk polyangiitt
 I77.6Uspesifisert arteritt
Alder >16 år

 


For pasienter

Nyhetsbrev

Årsrapport 

Resultater

https://www.kvalitetsregistre.no/registers/776/resultater

Kontakt oss​

Daglig ledelse i NorVas er lagt til Revmatologisk seksjon, Nevro, hud- og revmatologisk avdeling (NEHR), Universitetssykehuset Nord-Norge HF.


Faglig leder
Julianne Elvenes
Synøve Kalstad​
  
Registerenheten
Mai Lisbet Berglund
Tlf.: 776 69015​

 
Postadresse
Norsk Vaskulittregister og Biobank
Postboks 20
9038 Tromsø

 
E-post: norvas@unn.no​

Fant du det du lette etter?