NorVas - Norsk vaskulittregister og biobank

Norsk vaskulittregister & biobank (NorVas) er et nasjonalt kvalitetsregister som har som mål å sikre kvaliteten på behandling som gis ved vaskulitter. Hvert sykehus skal derved kunne holde oversikt over egne resultater og kunne sammenligne med landsgjennomsnittet.  Målet er å sikre kvalitet og enhetlig utredning, behandling og oppfølging av pasienter med systemiske vaskulitter i hele landet.

  • Målgruppen er alle pasienter som har en av sykdommene i gruppen systemiske vaskulitter.
  • Fagråd for registeret har det faglige ansvaret, deri å definere hvordan registerdata skal bearbeides og presenteres, og hvilken forskning som kan gjøres på registerdata. Sentrale personer tilknyttet fagmiljøet i Norge er representert i styringsgruppen. Databehandlingsansvarlig er Universitetssykehuset Nord Norge HF. Daglig ledelse  er lagt til Revmatologisk seksjon , avd for Nevrolog, Hud og Revmatologi, Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Registerbeskrivelse og brukemanual

Registerbes​krivelse NorVas
Brukermanual NorVas
Vedtekter
Retningslinjer for utlevering av data

Variabler i NorVas

Fagrådet

Fagrådet og dens leder oppnevnes av administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Fagrådsleder
Andreas Diamantopoulos, 
avd.overlege dr.med., Haugesund Sanitetsforeningens Revmatismeskehus (fra 01.09.16 overlege dr.med., revmatologisk avdeling, Sørlandet sykehus HF) 
  
Bjørg-Tilde Svanes Fevang,
overlege dr. med., Revmatologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus HF og faglig leder NorArtritt
  
Synøve Kalstad,
overlege, revmatologi, avdeling for Nevrologi, Hud og Revmatologi, Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
  
Åse Stavland Lexberg,
avdelingsoverlege Revmatologisk seksjon, NRH, Drammen sykehus, Vestre Viken HF.
  
Øyvind Molberg,
professor dr.med. og leder for seksjon for revamtologi, Oslo Universitetssykehus HF.
  
Hans-Arne Myhre,
overlege, Nyremedisinsk avdeling, Nordlandssykehuset HF- Bodø.
  
Erik Rødevand,
avd.overlege dr. med Revmatologisk avdeling, St. Olavs Hospital HF, og styremedlem i Norsk Revmatologisk Forening
  
Anne O. Rørvik, Bodø,
brukerrepresentant
  
Bertha Storesund, 
praktiserende spesialist og overlege ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus.

Knut Aasarød, 
avdelingsoverlege dr.med., Nyremedisinsk avdeling, St Olavs Hospital HF.

Daglig leder
Wenche Koldingsnes,
overlege, dr med, Revmatologi, Avd for Nevrologi, Hud, og Revmatologi, Universitetssykehuset Nord Norge HF.

Skjema

Pasientrapporteringsskjema

Samtykkeskjema

MRS - Medisinsk registreringssystem

For helsepersonell

Her ligger veiledninger som er utarbeidet i regi av Norsk Revmatologisk Forening​

​Veiledninger for utredning o​​g behandling

ANCA assosiert vaskulitt

GCA Prosedyre

Skåring av sykdomsaktivitet og skade

Tips for bruk av BVAS og VDI
BVASv3
BVASv3 scoring glossary
VDI
VDI guide
Alvorlig sykdom-residiv, definisjon i BVAS

For pasienter

Årsrapport 

Kontakt oss

Faglig leder
Wenche Koldingsnes
E-post
  
Registerenehten
v/registersekretær
Tlf.: 776 69 015

Postadresse
Norsk Vaskulittregister og Biobank
Postboks 20
9038 Tromsø

E-post
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.