Helsenorge
NORVAS

NorVas - Norsk vaskulittregister og biobank

Norsk vaskulittregister & biobank (NorVas) er et nasjonalt kvalitetsregister som har som mål å sikre kvaliteten på behandling som gis ved vaskulitter. Hvert sykehus skal derved kunne holde oversikt over egne resultater og kunne sammenligne med landsgjennomsnittet.  Målet er å sikre kvalitet og enhetlig utredning, behandling og oppfølging av pasienter med systemiske vaskulitter i hele landet.

  • Målgruppen er per 27.10.21 endret fra alle systemiske vaskulitter til å gjelde pasienter over 16 år med storkarsvaskulitt eller ANCA-assosiert vaskulitt. Dette for å bedre komplettheten i og øke kvaliteten på registeret. Muligens vil det bli anledning til å inkludere øvrige systemiske vaskulitter igjen på et senere tidspunkt.​

  • Fagråd for registeret har det faglige ansvaret, deri å definere hvordan registerdata skal bearbeides og presenteres, og hvilken forskning som kan gjøres på registerdata. Sentrale personer tilknyttet fagmiljøet i Norge er representert i styringsgruppen. Databehandlingsansvarlig er Universitetssykehuset Nord Norge HF. Daglig ledelse  er lagt til Revmatologisk seksjon , avd for Nevrolog, Hud og Revmatologi, Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

NorVas nyhetsbrev sommer 2021

Registerbeskrivelse og brukemanual

Registerbes​krivelse NorVas

Brukermanual NorVas - GTI

Brukermanual NorVas – MRS

Vedtekter

Retningslinjer for utlevering av data

Variabler i NorVas

Brukermøte

Presentasjon NorVas (pdf)

Referat fra brukermøte 2020 (pdf)

Referat fra brukermøte 2019 (pdf)

Fagrådet

Fagrådet og dens leder oppnevnes av administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

 
Fagrådsleder
Bjørg-Tilde Svanes Fevang,
overlege og professor., Revmatologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus HF og faglig leder NorArtritt
  
Andreas Diamantopoulos, 
avd.overlege dr.med., Revmatologisk avd., Martina Hansens Hospital, Bærum.

Aksel Thuv Nilsen,
overlege, Revmatologisk seksjon, avdeling for Nevrologi, Hud og Revmatologi, Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
  
Åse Stavland Lexberg,
avdelingsoverlege Revmatologisk seksjon, NRH, Drammen sykehus, Vestre Viken HF.
  
Øyvind Molberg,
professor dr.med. og leder for seksjon for revmatologi, Oslo Universitetssykehus HF.
  
Bartlomiej Witczak,
overlege, ph.d., avdeling for Nyresykdommer, Akershus Universitetssykehus.
  
Tina Therese Pedersen,
overlege, Revmatologisk avdeling, St. Olavs Hospital HF
  

Svein Joar Auglænd Johnsen,
overlege phd, klinisk immunologisk seksjon, Helse Stavanger

Marit Dahl Solbu,
Overlege, ph.d., Nyremedisinsk seksjon, Avd for fordøyelsessykdommer og nyremedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, og representant for Norsk Nyremedisinsk Forening

 
Anne O. Rørvik, Bodø,
brukerrepresentant

 
Daglig leder
Synøve Kalstad, 
overlege, Revmatologisk seksjon, avdeling for Nevrologi, Hud og Revmatologi, Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Skjema

Pasientrapporteringsskjema

Samtykkeskjema

MRS - Medisinsk registreringssystem

For helsepersonell

Her ligger veiledninger som er utarbeidet i regi av Norsk Revmatologisk Forening​

​Veiledninger for utredning o​​g behandling

ANCA assosiert vaskulitt

GCA Prosedyre

Skåring av sykdomsaktivitet og skade

Tips for bruk av BVAS og VDI
BVASv3
BVASv3 scoring glossary
VDI
VDI guide
Alvorlig sykdom-residiv, definisjon i BVAS

Diagnoseliste for inklusjon

Diagnoseliste for inklusjon (pdf)

For pasienter

Årsrapport 

Resultater

https://www.kvalitetsregistre.no/registers/776/resultater

Kontakt oss

Faglig leder
Julianne Elvenes
  
Registerenheten
Mai Lisbet Berglund
Tlf.: 776 69015​

 
Postadresse
Norsk Vaskulittregister og Biobank
Postboks 20
9038 Tromsø

 
E-postFant du det du lette etter?