HELSENORGE

NoRGast - Norsk register for gastrokirurgi

Registerets mål og oppgaver
Norsk register for Gastrokirurgi har som mål å sikre kvaliteten på gastrokirurgi ved norske sykehus. Målgruppen er alle pasienter som blir operert for tilstander i bukhulen. Registeret skal gi hvert sykehus en mulighet til å holde oversikt over egne resultater (ønskede og uønskede behandlingseffekter) og også kunne presentere samlede nasjonale data som referanse. Registeret er opprettet av en arbeidsgruppe med representanter fra alle universitetsklinikkene i landet. Styringsgruppen skal forvalte nasjonale registerdata og definere hvordan disse skal bearbeides og presenteres. Informasjonen skal komme pasientene til nytte i form av en bedre og mer oversiktlig helsetjeneste.

Databehandlingsansvarlig
Databehandlingsansvarlig og eier av registeret er administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

 
Administrativt og faglig ansvar
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har det administrative ansvaret for registeret mens fagrådet har det faglige ansvaret. Registeret er faglig uavhengig og kan ikke motta økonomisk eller annen støtte fra industrien eller lignende interesser.

​Skjema

Helseregister.no
 Elektronisk registrering på sykehus/tilgang til norsk helsenett

Fagråd

Fagråd oppnevnes av administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

 
Fagrådsleder
Morten Tandberg Eriksen,    
Oslo Universitetssykehus HF

 
Hartwig Körner,  
Stavanger Universitetssykehus HF

 

Helle Brækken Morisbak,
St. Olavs Hospital HF

Stig Norderval,
Universitetssykehuset Nord-Norge HF

 

Geir Bøhler,
Akershus Universitetssykehus

Thomas Moger,
Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer

Frank Pfeffer,
Haukeland Universitetssykehus HF

Torunn Nestvold,
Nordlandssykehuset HF

Brukerrepresentant:
Øyvind Heen Ottesen. ​​

Disse representerer alle dagens regionale helseforetak og alle landets universitetsklinikker for gastrokirurgi. Alle har forskningskompetanse minst på doktorgradsnivå og de har full støtte i eget fagmiljø.

For helsepersonell

Det er nå utarbeidet en testversjon for registrering i NoRGast for alle som er interessert i registeret. Klikk på lenka nedenfor og du kommer inn i testversjonen. 

 
For å kunne nå testversjonen må du være tilkoblet sykehusmaskin (de er tilknyttet norsk helsenett).

 
Her er et felles passord som alle kan bruke for å se på testversjonen:

 
Brukernavn: norgast
Passord: norg@st123

 
Testversjonen finner dere her: http://test.helseregister.no/norgast/

 
Når dere er inne på forsiden, trykk på «Lag testpasient» så kreerer programmet en fiktiv pasient.
  • opprett testpasient
  • se registreringsskjema
  • legg inn fiktive data

Publiserte artikler

Registerbeskrivelse

Hvordan komme i gang og hva skal registreres i NoRGast

 
Registerbeskrivelsen viser hvordan registeret er bygd opp og hva som skal registreres. I tillegg er det en enkel veileder til hvordan du får tilgang og hvordan registrere i web-løsningen. Heftet kan printes ut som pdf-fil.

 

Årsrapport

Årsrapport NoRGast_2021.pdfhttps://unn.no/Documents/Kvalitetsregistre/Norsk Register for Gastrokirurgi/Årsrapporter/Årsrapport NoRGast_2021.pdfÅrsrapport NoRGast_2021.pdfpdf7578749
Årsrapport NoRGast_2020.pdfhttps://unn.no/Documents/Kvalitetsregistre/Norsk Register for Gastrokirurgi/Årsrapporter/Årsrapport NoRGast_2020.pdfÅrsrapport NoRGast_2020.pdfpdf2115905
Årsrapport NoRGast_2019.pdfhttps://unn.no/Documents/Kvalitetsregistre/Norsk Register for Gastrokirurgi/Årsrapporter/Årsrapport NoRGast_2019.pdfÅrsrapport NoRGast_2019.pdfpdf1569472
Årsrapport NoRGast_2018.pdfhttps://unn.no/Documents/Kvalitetsregistre/Norsk Register for Gastrokirurgi/Årsrapporter/Årsrapport NoRGast_2018.pdfÅrsrapport NoRGast_2018.pdfpdf2049957
Årsrapport NoRGast_2017.pdfhttps://unn.no/Documents/Kvalitetsregistre/Norsk Register for Gastrokirurgi/Årsrapporter/Årsrapport NoRGast_2017.pdfÅrsrapport NoRGast_2017.pdfpdf1633406
Årsrapport NoRGast_2016.pdfhttps://unn.no/Documents/Kvalitetsregistre/Norsk Register for Gastrokirurgi/Årsrapporter/Årsrapport NoRGast_2016.pdfÅrsrapport NoRGast_2016.pdfpdf4581566
Årsrapport NoRGast_2015.pdfhttps://unn.no/Documents/Kvalitetsregistre/Norsk Register for Gastrokirurgi/Årsrapporter/Årsrapport NoRGast_2015.pdfÅrsrapport NoRGast_2015.pdfpdf994483
Årsrapport NoRGast 2014.pdfhttps://unn.no/Documents/Kvalitetsregistre/Norsk Register for Gastrokirurgi/Årsrapporter/Årsrapport NoRGast 2014.pdfÅrsrapport NoRGast 2014.pdfpdf260891

Lenke til offentliggjøringen av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Resultater

https://www.kvalitetsregistre.no/registers/545/resultater

Kontakt oss

​Norsk register for Gastrokirurgi 
Tlf.:  777 54 287

Daglige ledere
Kristoffer Lassen
Linn Såve Nymo

 
Registerkoordinator
Kjerstin Havnes kjerstin.havnes@unn.no

 
Postadresse
Norsk register for Gastrokirurgi
Postboks 20
9038 Tromsø

 
Besøksadresse
Universitetssykehuset Nord-Norge
Tromsø
Fløy C, Plan 7

 

 


 

Fant du det du lette etter?