HELSENORGE
Logo NORGAST

NORGAST - Norsk register for gastrokirurgi

Registerets mål og oppgaver
Norsk register for gastrokirurgi har som mål å sikre kvaliteten på gastrokirurgi ved norske sykehus. Målgruppen er alle pasienter som blir operert for tilstander i bukhulen. Registeret skal gi hvert sykehus en mulighet til å holde oversikt over egne resultater (ønskede og uønskede behandlingseffekter) og også kunne presentere samlede nasjonale data som referanse. Registeret er opprettet av en arbeidsgruppe med representanter fra alle universitetsklinikkene i landet. Styringsgruppen skal forvalte nasjonale registerdata og definere hvordan disse skal bearbeides og presenteres. Informasjonen skal komme pasientene til nytte i form av en bedre og mer oversiktlig helsetjeneste.

Databehandlingsansvarlig
Databehandlingsansvarlig og eier av registeret er administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

 
Administrativt og faglig ansvar
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har det administrative ansvaret for registeret mens fagrådet har det faglige ansvaret. Registeret er faglig uavhengig og kan ikke motta økonomisk eller annen støtte fra industrien eller lignende interesser.

​Skjema

​Fagråd

Fagråd oppnevnes av administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
Fagrådsleder
Morten Tandberg Eriksen, Oslo Universitetssykehus HF
Medlemmer
 • ​Hartwig Körner,  Stavanger Universitetssykehus HF
 • Helle Brækken Morisbak,St. Olavs Hospital HF
 • Stig Norderval,Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Geir Bøhler,Akershus Universitetssykehus
 • Thomas Moger,Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer
 • Frank Pfeffer,Haukeland Universitetssykehus HF
 • Torunn Nestvold,Nordlandssykehuset HF

Brukerrepresentant:
Øyvind Heen Ottesen. ​​

Disse representerer alle dagens regionale helseforetak og alle landets universitetsklinikker for gastrokirurgi. Alle har forskningskompetanse minst på doktorgradsnivå og de har full støtte i eget fagmiljø.

For helsepersonell

Det er nå utarbeidet en testversjon for registrering i NoRGast for alle som er interessert i registeret.
​For å kunne nå testversjonen må du være tilkoblet sykehusmaskin (de er tilknyttet norsk helsenett).
Her er et felles passord som alle kan bruke for å se på testversjonen:​
 • ​Brukernavn: norgast
 • Passord: norg@st123​
Når dere er inne på forsiden, trykk på «Lag testpasient» så lager programmet en fiktiv pasient.
Dere kan:
 • ​opprett testpasient
 • se registreringsskjema
 • legg inn fiktive data​


​​Publikasjoner

​​​

Publikasjoner
​2​0​18​
Lassen​​ K, Nymo LS, Kørner H, Thon K, Grindstein T, Wasmuth HH, Moger T,Bjørnbeth BA, Norderval S, Eriksen MT, Viste A. The New National Registry for Gas​trointestinal Surgery in Norway: NoRGast.
Lenke
2019Nymo, L.S., Norderval, S., Eriksen, M.T. et al. Short-term outcomes after elective colon cancer surgery: an observational study from the Norwegian registry for gastrointestinal and HPB surgery, NoRGast.  Lenke
2020Wasmuth HH, Faerden AE, Myklebust TÅ, Pfeffer F, Norderval S, Riis R, Olsen OC, Lambrecht JR, Kørner H, Larsen SG; Norwegian TaTME Collaborative Group, on behalf of the Norwegian Colorectal Cancer Group; Forsmo HM, Baekkelund O, Lavik S, Knapp JC, Sjo O, Rashid G. Transanal total mesorectal excision for rectalcancer has been suspended in Norway. Lenke

Skeie E, Tangvik RJ, Nymo LS, Harthug S, Lassen K, Viste A. Weight loss and BMI criteria in GLIM's definition of malnutrition is associated with postoperative complications following abdominal resections - Results from a National Quality Registry. Lenke

Nymo LS, Kleive D, Waardal K, Bringeland EA, Søreide JA, Labori KJ, Mortensen KE, Søreide K, Lassen K. Centralizing a national pancreatoduodenectomy service: striking the right balance. Lenke
2021Nymo LS. (2021). Wuthering heights: Outcomes from pancreatic surgery and trends in treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma in Norway in a post-centralization era. (PhD-thesis). University of Tromsø, Tromsø, Norway. Lenke
2022Myrseth E, Nymo LS, Gjessing PF, Kørner H, Kvaløy JT, Norderval S. Lower conversion rate with robotic assisted rectal resections compared with conventional laparoscopy; a national cohort study. Lenke
Registerbeskrivelse

Hvordan komme i gang og hva skal registreres i NORGAST
Registerbeskrivelsen viser hvordan registeret er bygd opp og hva som skal registreres. I tillegg er det en enkel veileder til hvordan du får tilgang og hvordan registrere i web-løsningen. Heftet kan printes ut som pdf-fil.

 

Årsrapport

Årsrapport NoRGast_2021.pdfhttps://unn.no/Documents/Kvalitetsregistre/Norsk Register for Gastrokirurgi/Årsrapporter/Årsrapport NoRGast_2021.pdfÅrsrapport NoRGast_2021.pdfpdf7578749
Årsrapport NoRGast_2020.pdfhttps://unn.no/Documents/Kvalitetsregistre/Norsk Register for Gastrokirurgi/Årsrapporter/Årsrapport NoRGast_2020.pdfÅrsrapport NoRGast_2020.pdfpdf2115905
Årsrapport NoRGast_2019.pdfhttps://unn.no/Documents/Kvalitetsregistre/Norsk Register for Gastrokirurgi/Årsrapporter/Årsrapport NoRGast_2019.pdfÅrsrapport NoRGast_2019.pdfpdf1569472
Årsrapport NoRGast_2018.pdfhttps://unn.no/Documents/Kvalitetsregistre/Norsk Register for Gastrokirurgi/Årsrapporter/Årsrapport NoRGast_2018.pdfÅrsrapport NoRGast_2018.pdfpdf2049957
Årsrapport NoRGast_2017.pdfhttps://unn.no/Documents/Kvalitetsregistre/Norsk Register for Gastrokirurgi/Årsrapporter/Årsrapport NoRGast_2017.pdfÅrsrapport NoRGast_2017.pdfpdf1633406
Årsrapport NoRGast_2016.pdfhttps://unn.no/Documents/Kvalitetsregistre/Norsk Register for Gastrokirurgi/Årsrapporter/Årsrapport NoRGast_2016.pdfÅrsrapport NoRGast_2016.pdfpdf4581566
Årsrapport NoRGast_2015.pdfhttps://unn.no/Documents/Kvalitetsregistre/Norsk Register for Gastrokirurgi/Årsrapporter/Årsrapport NoRGast_2015.pdfÅrsrapport NoRGast_2015.pdfpdf994483
Årsrapport NoRGast 2014.pdfhttps://unn.no/Documents/Kvalitetsregistre/Norsk Register for Gastrokirurgi/Årsrapporter/Årsrapport NoRGast 2014.pdfÅrsrapport NoRGast 2014.pdfpdf260891

Resultater

Kontakt oss

​Norsk register for gastrokirurgi 
Tlf.:  777 54 287
Daglig leder
Kristoffer Lassen​

Registerkoordinator
Kjerstin Havnes kjerstin.havnes@unn.no

 
Postadresse
Norsk register for gastrokirurgi
Postboks 20
9038 Tromsø

 
Besøksadresse
Universitetssykehuset Nord-Norge
Tromsø
Fløy C, Plan 7

 
Fant du det du lette etter?