HELSENORGE

Kompetansetjenester og -sentre

​​Nasjonale tjenester

Tvangsforskning (om bruk av tvang i det psykiske helsevernet)


Regionale kompetansetjenester og kompetansesentre

​Kompetansesenter for arvelig kreft (KAK) Kompetansesenter for diagnostisk fysikk

​Kompetansesenter rus, Nord-Norge (KoRus-Nord)​ Kompetansesenter i smittevern for Helse Nord (KORSN)​​ Smittevern for kommunehelsetjenesten Prostatasenteret i ​UNN​ Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling (Lindring i Nord)​ Regionse​nter for døvblinde​ (døvblindesenteret) Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO)​​ RELIS - Legemiddelinformasjon i Nord-Norge Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom i Helse Nord (R-FAAT)​​​RVTS Nord - Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging RSS - Regional​t senter for spiseforstyrrelser - barn og unge​

​​SIFER (sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri)​​

Fant du det du lette etter?