Smittevernrutine for sykehjem

Stikkskadeuhell

Formål og grunnlagsinformasjon

 • Anbefalinger for håndtering av stikkskadeuhell finnes i Smittevernveilederen (FHIs nettside).
 • Rutiner må i tillegg utarbeides lokalt. Dette er en oversikt over forhold som bør være omtalt i lokale rutiner.
 • Ansatte kan utsettes for mulig blodsmitte gjennom stikkskader, bittskader og sprut av blod på slimhinner eller defekt hudbarriere.
 • Aktuelle blodbårne virus er hepatitt B, hepatitt C og HIV.
 • Forebyggende tiltak er rutiner for å unngå stikkskadeuhell, samt tilbud om Hepatitt B vaksine for ansatte.

Førstehjelp ved mulig blodsmitte

Ved søl av blod i åpne sår/ defekt hud, stikk, bitt eller kutt

 • Ved spontan blødning: La det blø. Ikke klem rundt stikkstedet dersom det ikke blør. 
 •  Vask rikelig med såpe og vann 
 •  Desinfiser med håndsprit eller klorhexidin 5mg/ml i 3–4 min 

Ved blodsprut i øyne, nese eller munn

 • Skyll med rikelig vann eller fysiologisk saltvann
 • Munnhule: Desinfiser med hydrogenperoxid 3%, hell 5 ml i et glass vann, skyll i 3-4 min 

Ved søl av blod eller andre kroppsvæsker på hel hud

 • Vask huden med rikelig såpe og vann. Videre tiltak ikke nødvendig.

Risikovurdering

 • Rutinene må beskrive hvem den skadde kan henvende seg til for å få hjelp (Fastlege, legevakt, sykehjemslege eller bedriftshelsetjeneste)

«Stikkskadekonvolutt» - for enklere håndtering ved stikkskadeuhell

Prosedyre for førstehjelp ved mulig blodsmitte

 • Tjenestestedets rutine ved stikkskadeuhell
 • Skademeldingsskjema
 • Ferdig utfylte rekvisisjoner for blodprøvetaking, med kliniske opplysninger. Den skadde fyller ut egne personalia
 • Ev. resepter (Den skadde får ev. medikamenter på blå resept, og leverer resept der medikamentene gis, slik at tjenestestedet får erstattet medikamenter som benyttes (Det er ikke meningen at den skadde skal hente ut medikamenter å apotek)

Flytskjema

Flytskjema stikkskadeuhell

Referanse

 Folkehelseinstituttet: Smittevernveilederen, kap 17, Stikkuhell på sprøyter og andre blodeksponeringer – veileder for helsepersonell
Hentet 05.01.2018

 

Tilbakemelding på denne sida