HELSENORGE
Smittevernrutine for sykehjem

Perifert venekateter (PVK) – innleggelse og stell

Formål og grunnlagsinformasjon

 • Venekatetre benyttes ved væsketerapi, parenteral ernæring, intravenøse medikamenter eller blodtransfusjon
 • Perifere venekatetre gir risiko for både lokale og systemiske infeksjoner. Årsak til lokal flebitt kan også være mekanisk eller kjemisk irritasjon.
 • Kateteret skal seponeres straks det ikke er behov for intravenøs tilgang.
 • Infeksjonsrisikoen øker jo lengre kateteret er innlagt og i bruk.
 • Personell som skal legge inn perifert venekateter skal ha fått tilstrekkelig opplæring.

Utstyr ved innleggelse av PVK

 • PVK, forlengelsesslange/ treveiskran og propper
 • Sprøyter og kanyler til opptrekk av skyllevæske
 • Staseslange
 • Rene engangs hansker
 • Huddesinfeksjonsmiddel; Klorhexidinsprit 5mg/ml
 • Sterile kompresser til huddesinfeksjon
 • Tape og steril gjennomsiktig bandasje
 • Heparin skyllevæske 100 IE/ml
 • Natriumklorid 9 mg/ml til gjennomskylling
 • Kompresser og nettingstrømpe til innpakking av PVK
 • Kanyle boks

Fremgangsmåte ved innleggelse av PVK

 • Informer pasienten.
 • Velg innstikksted. Kanylen legges inn fortrinnsvis på håndryggen, dernest underarmen. Andre lokalisasjoner gir høyere infeksjonsrisiko og risiko for andre komplikasjoner, for eksempel tromboser. Innstikkstedet må være helt uten eksem, rifter eller sår.
 • Sett på staseslange 5 – 10 cm proksimalt for planlagt innstikksted.
 • Utfør håndhygiene.
 • Desinfiser innstikkstedet med klorheksidinsprit 5 mg/ml, som skal lufttørke i minst 30 sekunder. Innstikkstedet skal ikke palperes etter vasking.
 • Ta på hansker.
 • Velg kanyle med så lite lumen som mulig.
 • Stram huden nedenfor innstikkstedet i motsatt retning av stikkretningen for å hindre åren i å rulle.
 • Kanylen legges inn med aseptisk teknikk, spissen skal ikke berøres med fingrene.
 • Ha kanyleboksen i umiddelbar nærhet og kast nålen direkte i denne.
 • Sjekk at kanylen fungerer, og fest den deretter til huden med en steril gjennomsiktig bandasje.
 • Dekk koblinger og kanyle med kompresser og trekk over fikseringsstrømpe.
 • Utfør håndhygiene.
 • Dato for innleggelse og hvor den er lagt inn, dokumenteres i pasientjournalen. I tillegg kan dato skrives på bandasjen.

Håndtering og stell av perifert venekateter

 • Utfør alltid håndhygiene før og etter kontakt med kanylen.
 • Før frakopling skal koblingen desinfiseres med klorheksidinsprit 5 mg/ml.
 • Bruk alltid ny steril propp.
 • Innstikkstedet skal observeres daglig – observeres gjennom den transparente bandasjen.
 • Kanylen fjernes ved kliniske infeksjonstegn (varme, smerte, rødhet, puss eller uforklarlig feber), mistanke om tromboflebitt eller subkutan infusjon.
 • Ved behov for fortsatt intravenøs tilgang, legg inn en ny kanyle en annen plass.
 • Venekanyle som er tett skal fjernes umiddelbart og innstikksstedet tildekkes.
 • Skyll med sterilt saltvann mellom infusjoner.
 • NB: Har venekanylen «brønn» skal denne ikke benyttes. (=inngang med propp som er på kanylen, men kun ment for engangsbruk i forbindelse med innlegging). Det fins nå venekanyler uten «brønn» som er laget for å gi mindre infeksjonsrisiko.
 • Ikke åpne infusjonssystemet unødvendig.
 • Fjern kanylen så snart den ikke er i bruk.

Fjerning av perifert venekateter

 • Utfør håndhygiene og ta på hansker.
 • Fjern fikseringsplasteret.
 • Vask av eventuelt blodsøl rundt innstikkstedet og kanylen med Klorhexidinsprit 5 mg/ml.
 • Hold en steril kompress over innstikkstedet uten å komprimere.
 • Fjern kanylen og kast den i avfallsposen.
 • Komprimer over innstikkstedet i noen minutter umiddelbart etter at kanylen er fjernet og hold armen høyt. 

Referanser


Akselsen, P. E. (2018): Smittevern i helsetjenesten, Gyldendal. Kapittel 17, Infeksjoner relatert til intravaskulære katetre /p>

Helsebiblioteket.no, Perifert venekateter (PVK) – innleggelse, stell og bruk hos voksne (2015)
Hentet 15.07.2019

 

Tilbakemelding på denne sida