HELSENORGE

Smittevernrutiner for kommunehelsetjenesten i Nord-Norge

Her finner du smittevernrutiner som kan inngå i infeksjonskontrollprogram (IKP) i sykehjem, eller tilpasses til andre kommunale helsetjenester. Rutinene er utarbeidet av smittevernsykepleiere i sykehusene i Helse Nord.

Ansvar og godkjenning: Leder for virksomheten (helseinstitusjonen) har ansvaret for at rutinene er tilpasset og at det er et system for godkjenning. I mange kommuner er kommunens smittevernlege godkjenner.

Infeksjonskontrollprogram:
Hva er det og hva skal det inneholde?

Vil du bli varsla om endringer? Send e-post til skht@helse-nord.no​Ansatte – smittevernhttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/ansatte-smittevernAnsatte – smittevernA
Arbeidsantrekk / uniformhttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/arbeidsantrekk-uniformArbeidsantrekk / uniformA
Arbeidsrestriksjoner for helsepersonell ved ulike typer infeksjonerhttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/arbeidsrestriksjoner-for-helsepersonell-ved-ulike-typer-infeksjonerArbeidsrestriksjoner for helsepersonell ved ulike typer infeksjonerA
Aseptisk teknikk, inkl. non-touch teknikkhttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/aseptisk-teknikk-inkl-non-touch-teknikkAseptisk teknikk, inkl. non-touch teknikkA
Avfallshåndtering – Smittefarlig avfallhttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/avfallshandtering-smittefarlig-avfallAvfallshåndtering – Smittefarlig avfallA
Basale (grunnleggende) smittevernrutinerhttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/basale-grunnleggende-smittevernrutinerBasale (grunnleggende) smittevernrutinerB
Beskyttelsesutstyrhttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/beskyttelsesutstyrBeskyttelsesutstyrB
Blodbaneinfeksjon - forebygginghttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/blodbaneinfeksjon-forebyggingBlodbaneinfeksjon - forebyggingB
Blodsmittehttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/blodsmitteBlodsmitteB
Blærekateter - fjerninghttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/blerekateter-fjerningBlærekateter - fjerningB
Blærekateter - innleggelsehttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/blerekateter-innleggelseBlærekateter - innleggelseB
Blærekateter - stellhttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/blerekateter-stellBlærekateter - stellB
Clostridioides difficilehttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/clostridioides-difficileClostridioides difficileC
Covid-19https://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/covid-19Covid-19C
Desinfeksjon av hudhttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/desinfeksjon-av-hudDesinfeksjon av hudD
Desinfeksjon av overflater og utstyrhttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/desinfeksjon-av-overflater-og-utstyrDesinfeksjon av overflater og utstyrD
Desinfeksjonsmidler - oppslaghttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/desinfeksjonsmidler-oppslagDesinfeksjonsmidler - oppslagD
Desinfeksjonsrom (skyllerom)https://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/desinfeksjonsrom-skylleromDesinfeksjonsrom (skyllerom)D
Egenerklæring før arbeid (helseattest) https://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/egenerklering-for-arbeid-helseattest-Egenerklæring før arbeid (helseattest) E
ESBL-produserende bakterierhttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/esbl-produserende-bakterierESBL-produserende bakterierE
Hostehygienehttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/hostehygieneHostehygieneH
Hånddesinfeksjon – sjekkliste for utplasseringhttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/handdesinfeksjon-sjekkliste-for-utplasseringHånddesinfeksjon – sjekkliste for utplasseringH
Håndhygienehttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/handhygieneHåndhygieneH
Infeksjonsovervåking og antibiotikabrukhttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/infeksjonsovervaking-og-antibiotikabrukInfeksjonsovervåking og antibiotikabrukI
Influensahttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/influensaInfluensaI
Injeksjoner – trygg praksishttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/injeksjoner-trygg-praksisInjeksjoner – trygg praksisI
Isoleringhttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/isoleringIsoleringI
Isolering – Dørskilt https://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/isolering-dorskilt-Isolering – Dørskilt I
Isolering – På/avkledning. Illustrasjon https://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/isolering-paavkledning-illustrasjon-Isolering – På/avkledning. Illustrasjon I
Luftveisinfeksjoner – forebygginghttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/luftveisinfeksjoner-forebyggingLuftveisinfeksjoner – forebyggingL
Mage- og tarminfeksjonerhttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/mage-og-tarminfeksjonerMage- og tarminfeksjonerM
MRSAhttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/mrsaMRSAM
MRSA sanering i hjemmet - veiledninghttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/mrsa-sanering-i-hjemmet-veiledningMRSA sanering i hjemmet - veiledningM
MRSA: sjekkliste smittesporing ved tilfeldig funn hos ansatthttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/mrsa-sjekkliste-smittesporing-ved-tilfeldig-funn-hos-ansattMRSA: sjekkliste smittesporing ved tilfeldig funn hos ansattM
MRSA: sjekkliste smittesporing ved tilfeldig funn hos pasienthttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/mrsa-sjekkliste-smittesporing-ved-tilfeldig-funn-hos-pasientMRSA: sjekkliste smittesporing ved tilfeldig funn hos pasientM
Munnhygienehttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/munnhygieneMunnhygieneM
Norovirushttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/norovirusNorovirusN
Pasientplasseringhttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/pasientplasseringPasientplasseringP
Perifert venekateter (PVK) – innleggelse og stellhttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/perifert-venekateter-pvk-innleggelse-og-stelPerifert venekateter (PVK) – innleggelse og stellP
PICC-line (perifert innlagt sentralt kateter)https://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/picc-line-perifert-innlagt-sentralt-kateterPICC-line (perifert innlagt sentralt kateter)P
Prøvetaking MRSA, ESBL og VREhttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/provetaking-mrsa-esbl-og-vrePrøvetaking MRSA, ESBL og VREP
Renhold ved smittehttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/renhold-ved-smitteRenhold ved smitteR
Senger og sengeutstyr – rengjøring og desinfeksjonhttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/senger-og-sengeutstyr-rengjoring-og-desinfeksjonSenger og sengeutstyr – rengjøring og desinfeksjonS
Sjekklister, skjema og plakaterhttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/sjekklister-skjema-og-plakaterSjekklister, skjema og plakaterS
Smittevernrutiner for kommunehelsetjenesten i Nord-Norgehttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norgeSmittevernrutiner for kommunehelsetjenesten i Nord-NorgeS
Stell av dødehttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/stell-av-dodeStell av dødeS
Steril intermitterende kateterisering (SIK)https://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/steril-intermitterende-kateterisering-sikSteril intermitterende kateterisering (SIK)S
Stikkskader – forebygginghttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/stikkskader-forebyggingStikkskader – forebyggingS
Stikkskadeuhellhttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/stikkskadeuhellStikkskadeuhellS
Suprapubisk kateter - stellhttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/suprapubisk-kateter-stellSuprapubisk kateter - stellS
Sårinfeksjoner - postoperativehttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/sarinfeksjoner-postoperativeSårinfeksjoner - postoperativeS
Tekstilhåndtering i avdelinghttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/tekstilhandtering-i-avdelingTekstilhåndtering i avdelingT
Urinprøve - prøvetakinghttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/urinprove-provetakingUrinprøve - prøvetakingU
Urinprøve – sjekklistehttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/urinprove-sjekklisteUrinprøve – sjekklisteU
Urinveisinfeksjoner – diagnostikk (lommekort)https://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/urinveisinfeksjoner-diagnostikk-lommekortUrinveisinfeksjoner – diagnostikk (lommekort)U
Urinveisinfeksjoner – forebygginghttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/urinveisinfeksjoner-forebyggingUrinveisinfeksjoner – forebyggingU
Utbrudd i sykehjemhttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/utbrudd-i-sykehjemUtbrudd i sykehjemU
Vaksiner ansatte (yrkesvaksinasjon)https://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/vaksiner-ansatte-yrkesvaksinasjonVaksiner ansatte (yrkesvaksinasjon)V
Veneport (venous access port - VAP)https://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/veneport-venous-access-port-vapVeneport (venous access port - VAP)V
VREhttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/vreVREV
Øyeinfeksjoner - konjunktivitthttps://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten/smittevernrutiner-for-kommunehelsetjenesten-i-nord-norge/oyeinfeksjoner-konjunktivittØyeinfeksjoner - konjunktivittØ

Fant du det du lette etter?