HELSENORGE
Logo Biobank

Forskningsbiobank UNN

Velkommen til Forskningsbiobank UNN. Her finner du relevant informasjon om oss, våre oppgaver og hva vi tilbyr - til deg som forsker eller donor.

Forsker

​Lagring av prøver

Vi tilbyr langtidslagring i ultrafryseboks (-80 °C) og  nitrogenlager (-196 °C).

Sammen med UiT Norges arktiske universitet drifter Forskningsbiobank UNN en fryselagringsfasilitet i Farmasibygget på UiT hvor vi har plass til 72 ultrafrysere. I tillegg har vi dedikerte biobankarealer i MH2 på UiT med plass til ytterligere 15 ultrafrysere. Her har vi også en nitrogentank med plass til 40.000 prøver, samt et spesialtilpasset laboratorium.

Vårt fryselager er sikret mot brann og lekkasjer. Fryserne har kontinuerlig loggført temperaturovervåkning og nødstrømtilkopling. Vi har døgnkontinuerlig vaktordning med utrykning, og disponerer nødfrysere ved behov.

På forespørsel kan lagringsmulighetene i forhold til temperatur tilpasses prosjektet. Vi har også kapasitet til å langtidslagre parafinblokker. Ta kontakt med forskningsbiobankunn@unn.no

Krav for lagring

 • Prosjektet må være godkjent av REK (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk)
 • Prosjektet må ha UNN som forskningsansvarlig institusjon. Eventuelt unntak fra dette kravet kan avtales særskilt.
 • Prøvene må være tilpasset vårt lagringsformat
 • Prøvene må være avidentifisert
 • Prøvene må bestå av humant biologisk material

​Prisliste

Prisene er under oppdatering. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Prisene er i NOK, ekskludert MVA og gjelder for hele prosjektperioden* slik den er definert i REK-godkjenningen.

Beløpet betales ved oppstart. Prisen inkluderer all administrasjon med registrering i sporingssystem, inn/utlevering av prøver, 24 timers vaktordning og tilgang til nødfryser. For oppdragsforskning gjelder andre priser. Ta kontakt for nærmere informasjon.

​Ny leiepris må betales for forlenget leie-/ prosjektperiode.​​

* Dersom prosjektet ikke har en sluttdato, settes 10 år frem i tid som sluttdato

Søknad om lagring

Avtale om lag​​ringEUTRO

Alle prøver som lagres i Forskningsbiobank UNN sine fasiliteter registreres i sporingssystemet EUTRO. Programmet har blitt utviklet ved UiT og er spesialtilpasset til vårt bruk som database og sporingssystem. Ved EUTRO får også forsker/ prosjektleder digitalt innsyn til sine prøver i vårt lager og har derved full transparens.

Mer info om EUTRO ​

​Kjøpe prøver 

Prøvemateriale i den generelle biobanken:

Prøvemateriale biobank 

Prosess:

​Forskers ansvar
 • ​Fyll ut søknadsskjema
 • Legg til alle ønskede vedlegg
 • Send komplett søknad til forskningbiobankunn@unn.no
​Mottakers ansvar
 • ​Bekrefter mottatt søknad
 • Sjekker at skjema er riktig utfylt og at alle nødvendige vedlegg er lagt ved.
 • Informerer om behandlingstid
Behandling av søknad
 • ​Styringsgruppa mottar fullstendig søknad med vedlegg
 • Behandlingstid 8 uker
​Godkjenning/avslag
 • ​Beslutning sendes per epost til forsker

Søknadsskjema​​

Spørsmål?

Kontakt Hanne Halvorsen på hanne.halvorsen@unn.no

​Donor

 Reservasjon mot forskning

REK (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk) kan godkjenne forskning på biologisk materiale (blodprøver, vevsprøver mm.) som rutinemessig samles inn i helse- og omsorgstjenesten uten at du blir bedt om samtykke. 

Det er regulert av helseforskningsloven §28​.

Ønsker du å reservere deg​?

Du har rett til å reservere deg mot forskning på biologisk materiale ved å sende inn eget skjema. 

Du kan også kontakte Folkehelseinstituttet på telefon 53 20 40 05

Les mer om dine rettigheter 

Om oss​

Organisering og historikk

Forskningsbiobank UNN skal legge til rette for at biobanking av forskningsprøver på UNN og i Helse Nord RHF kan skje på en forsvarlig og kvalitetssikret måte. Vi jobber i henhold til lov, institusjonelle krav og beste praksis for biobanker. Vår overordnede målsetting er å bidra til bedre diagnostikk og behandling av sykdom.

​Biobank er en samling av humant biologisk materiale som skal brukes til forskning. Dette kan være organer/ vev eller deler av disse, blod og andre kroppsvæsker, samt bestanddeler av slik materiale som DNA, RNA, proteiner mm.

Forskningsbiobank UNN er administrativt/organisatorisk underlagt PET-senteret ved Diagnostisk klinikk hvor den ledes av avdelingsleder Rune Sundset. Biobanken har en egen styringsgruppe, er brukerfinansiert og får midler fra UNN HF, Helse-Nord RHF og Biobank Norge konsortiet.

Biobankens historikk 

Hovedoppgaver

Forskningsbiobank UNN er i en oppbyggingsfase og vil utvide og utvikle tjenestetilbudet i takt med ressurser og bemanning.​

Pr i dag har vi følgende hovedoppgaver:

 1. ​​Tilby forsvarlig lagring av biologisk materiale.
  Forskningsprosjekter kan få lagret sine prøvesamlinger i våre frysefasiliteter med døgnkontinuerlig vaktordning og nødfryserkapasitet. Ved registrering av prøvene i sporingssystemet EUTRO ivaretas full sporbarhet og prøvehistorikk

 2. Bidra til innsamling
  Vi bidra til at overskuddsmateriale fra diagnostiske og terapeutiske preparater generert på UNN kan nyttiggjøres i forskning. Førende prinsipper for innsamlingene er at det benyttes standardiserte protokoller som sikrer ensartet materiale av høy og dokumenterbar kvalitet.

 3. Rådgivning til forskere som ønsker å benytte våre tjenester
  Tar kontakt med oss: forskningsbiobankunn@unn.no

 4. EUTRO
  Vi bruker EUTRO​ som sporingssystem for alle prøvene.​
 5. Delta i nasjonale og internasjonale biobankprosjekter, herunder Biobank Norge.

UNN generell kreftforskningsbiobank

Formålet med biobanken er å danne grunnlag for forskning som kan øke vår kunnskap om årsak og utvikling av kreft. På den måten bidra vi til at kreftpasienter i fremtiden får bedre diagnostikk, behandling og oppfølging.​

Innsamlingen er basert på bredt samtykke fra voksne som er til utredning og behandling for kreft ved UNN-Tromsø.Siden innsamlingen startet i 2015 har vi samlet blodprøver og vev fra pasienter med lungekreft og vev fra pasienter med prostatakreft.Vår målsetting på sikt er å samle flest mulig prøvetyper i størstedelen av kreftforløpet fra flest mulige krefttyper.

Alle REK- godkjente forskningsprosjekter kan etter nærmere retningslinjer søke om tilgang til materiale.​ ​REK-Nord referansenummer 2012/1198​.

Ansvarshavende for biobanken er avdelingsleder ved PET-senteret, Diagnostisk klinikk, Rune Sundset.

Lagrede prøver​

Styringsgruppe

Forskningsbiobank UNN har en styringsgruppe som skal bistå leder og ansvarshavende i forhold til forvaltning, drift og utvikling. ​

​Samarbeidspartnere

​Kontakt oss

​​E-post: ForskningsbiobankUNN@unn.no

Ansatte

May Iren Aune
Vikar Biobankkoordinator UNN
PET-senteret, Diagnostisk klinikk
May.iren.aune@unn.no
Telefon: 77 62 72 38 eller  40 19 76 12


Victoria Rafdal (i permisjon til Juli 2023)​
Biobankkoordinator UNN
PET-senteret, Diagnostisk klinikk

Victoria Rafdal

Hanne Halvorsen

Overlege, Generell kreftforskningsbiobank
50% stilling
Avdeling for Klinisk patologi, Diagnostisk klinikk
hanne.halvorsen@unn.no
Telefon: 77 62 68 52

Hanne Halvorsen


Sigrid Heskestad
Biobankansvarlig bioingeniør
Overbioingeniør, 50% stilling
PET-senteret, Diagnostisk klinikk
Sigrid.heskestad@unn.no

Sigrid Heskestad
 

Rune Sundset

Dr.med., leder av Forskningsbiobank UNN
Avdelingsleder for PET-senteret, Diagnostisk klinikk
rune.sundset@unn.no
Telefon: 97 14 14 56

Rune Sundset

 


Prosjektbiobanker

Fant du det du lette etter?