HELSENORGE

Oppbevaring av formalin til fiksering av vev

Vi har blitt gjort oppmerksom på at noen steder oppbevares formalin (4% formaldehydløsning med fosfatbuffer) til fiksering av vev i kjøleskap. Dette bør ikke gjøres fordi det kan oppstå utfellinger og føre til at fikseringstiden blir lengre. Dette kan ha betydning for resultat og kvalitet på våre analyser.
Formalin skal oppbevares i romtemperatur. Materiale fiksert i formalin skal stå i romtemperatur. Se også fagområdet  klinisk patologi i UNN's laboratoriehåndbok.

Andre nyheter fra Laboratoriemedisin:

Kvalitative rusmiddelanalyser i serum avvikles

27.04.2021 15:01
Fra 1. mai 2021 vil det ikke lengre være mulig å rekvirere kvalitative rusmiddelanalyser (utgitt som påvist/ ikke påvist) i serum ved fagområdet Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin. Kvalitative analyser av rusmidler i serum er sjeldent indisert ved oppfølging av ruslidelser, da disse som regel har betydelig kortere påvisningstid i blod enn i urin. Samtlige av rusmiddelanalysene i serum som nå avvikles vil fortsatt være tilgjengelig for rekvirering i urin. 
Les mer


NYTT om utredning av peanøtt allergi

26.04.2021 13:07
Fra og med 03.05.2021 innfører Laboratoriemedisin UNN Tromsø, reflekstesting for sIgE mot peanøtt allergene komponenter (Ara h1, 2, 3, 6, 8) ved positive utslag på sIgE peanøtt (F13). Dersom rekvirenten ikke ønsker at vi går videre med refleksanalyseringen, må dette oppgis.

Informasjon til våre rekvirenter angående sars-coronavirus-2 (covid-19)-serologi

26.04.2021 07:21
Avdeling for mikrobiologi og smittevern (AMS) har etablert to serologiske analyser for sars-CoV-2 (viruset som forårsaker covid-19). En av testene påviser IgG mot viralt S-protein (tilstede både etter infeksjon og vaksinasjon). Den andre påviser antistoff mot viralt N-protein (tilstede i noen mdr. etter infeksjon). Begge tester utføres på samtlige prøver.