HELSENORGE

Oppbevaring av formalin til fiksering av vev

Vi har blitt gjort oppmerksom på at noen steder oppbevares formalin (4% formaldehydløsning med fosfatbuffer) til fiksering av vev i kjøleskap. Dette bør ikke gjøres fordi det kan oppstå utfellinger og føre til at fikseringstiden blir lengre. Dette kan ha betydning for resultat og kvalitet på våre analyser.
Formalin skal oppbevares i romtemperatur. Materiale fiksert i formalin skal stå i romtemperatur. Se også fagområdet  klinisk patologi i UNN's laboratoriehåndbok.