HELSENORGE

Nytt pasientkurs - hvordan håndtere seinfølger av covid-19

Som en del av behandlingsforløpet ved Covid-19 tilbys ett dags lærings- og mestringskurs.

Tilbudet er for de som har vedvarende, komplekse og sammensatte plager/symptomer.

Les mer om lærings- og mestringskurset

Les mer om Covid senfølgeklinikk