Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (AFA)

Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (AFA) er et faglig rådgivende utvalg organisert under Helsedirektoratet.

Logo AFA 

AFAs oppgaver består blant annet i å anbefale nasjonale metoder for in vitro resistensbestemmelse, utarbeide norske brytningspunkter for antibiotika og anbefale metoder for kvalitetskontroll og resistenspaneler.​​​​ Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller om det er noe du savner informasjon om.

Organisasjon

AFAs oppgaver:


  • Anbefale nasjonale metoder for in vitro resistensbestemmelse av bakterier og sopp
  • Utarbeide brytningspunkter for antibiotika i samarbeid med EUCAST og NordicAST
  • Utarbeide anbefalinger for kvalitetskontroll av resistensbestemmelse
  • Arbeide for riktig og fornuftig antibiotikabruk, blant annet ved å anbefale resistenspaneler og bidra til utarbeidelse  av nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk
  • Arrangere praktiske og teoretiske kurs i resistensbestemmelse for leger og bioingeniører
  • Samarbeide med EUCAST og NordicAST, samt relevante norske referanse- og kompetansetjenester
  • Ha et faglig samarbeid med Folkehelseinstituttet ved Antibiotikakomiteen
  • Behandle saker som fremmes av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet

Mandat for arbeidsgruppen (pdf)

AFAs sammensetning og ansvarsfordeling (pdf)

Møtereferater

Årsmeldinger​

Kurs

En av AFAs hovedoppgaver er å arrangere praktiske og teoretiske kurs i resistensbestemmelse for leger og bioingeniører. AFA-kurset avholdes hvert andre år ved Rikshospitalet i Oslo.

Brytningspunkter

AFA utgir brytningspunkter tilpasset skandinaviske forhold i samarbeid med NordicAST. Brytningspunktene er basert på nyeste versjon av brytningspunkter fra EUCAST og oppdateres årlig eller oftere.

Tidligere versjoner: 


Metoder

Anbefalte metoder fra Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål (AFA) og metoder for resistensbestemmelse:


Ved behov kan eldre versjoner av metodedokumentene fåes ved henvendelse til AFAs sekretær.


Anbefalte metoder fra NordicAST:


Resistenspaneler​

AFAs forslag til resistenspaneler for norske medisinsk mikrobiologiske laboratorier, gjeldende fra juni 2014:

AFAs anbefalte resistenspaneler (pdf)AFAs anbefalte resistenspaneler, Versjon 4.0 (på høring til 1. juni 2018)

Kvalitetskontroll


Kontakt oss

Leder, Dagfinn Skaare 
Telefon (+47) 33 34 27 39 eller (+47) 920 86350

Nestleder/webansvarlig, Paul Christoffer Lindemann
pc-linde@online.no
Telefon (+47) 920 49119​​

Sekretær, Karianne Wiger Gammelsrud
Telefon (+47) 959 07 911


Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)