HELSENORGE

Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (AFA)

Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (AFA) er et faglig rådgivende utvalg organisert under Helsedirektoratet.

AFAs oppgaver består blant annet i å anbefale nasjonale metoder for in vitro resistensbestemmelse, utarbeide norske brytningspunkter for antibiotika og anbefale metoder for kvalitetskontroll og resistenspaneler.​​​​ Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller om det er noe du savner informasjon om.

AFA-logo

Organisasjon


AFAs oppgaver

  • Anbefale nasjonale metoder for in vitro resistensbestemmelse av bakterier og sopp
  • Utarbeide brytningspunkter for antibiotika i samarbeid med EUCAST og NordicAST
  • Utarbeide anbefalinger for kvalitetskontroll av resistensbestemmelse
  • Arbeide for riktig og fornuftig antibiotikabruk, blant annet ved å anbefale resistenspaneler og bidra til utarbeidelse  av nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk
  • Arrangere praktiske og teoretiske kurs i resistensbestemmelse for leger og bioingeniører
  • Samarbeide med EUCAST og NordicAST, samt relevante norske referanse- og kompetansetjenester
  • Ha et faglig samarbeid med Folkehelseinstituttet ved Antibiotikakomiteen
  • Behandle saker som fremmes av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet

AFA Sammensetning per desember 2022

Presentasjonsmaler

Årsmeldinger

Kurs

En av AFAs hovedoppgaver er å arrangere praktiske og teoretiske kurs i resistensbestemmelse for leger og bioingeniører. AFA-kurset avholdes hvert andre år ved Rikshospitalet i Oslo.

Brytningspunkter og dosering

AFA utgir brytningspunkter tilpasset skandinaviske forhold i samarbeid med NordicAST. Brytningspunktene er basert på nyeste versjon av brytningspunkter fra EUCAST og oppdateres årlig eller oftere.


Tidligere versjoner: 

Peroral behandling av urinveisinfeksjoner med amoksicillin eller mecillinam: Farmakokinetikk og -dynamikk og konsekvenser for tolk​ning av resistensbestemmelse (pdf) AFAs anbefalinger for rapportering av følsomhetskategorisering av Enterokokker for trimetoprim Informasjon fra AFA om NordicAST​ kliniske brytningspunkter (pdf)

Metoder

Anbefalte metoder fra Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål (AFA) og metoder for resistensbestemmelse:

Ved behov kan eldre versjoner av metodedokumentene fåes ved henvendelse til AFAs sekretær.

 

Resistenspaneler​

AFAs anbefalte resistenspaneler er veiledende for norske mikrobiologiske laboratorier med hensyn til hvilke midler som bør testes og rapporteres ved rutinemessig resistensbestemmelse. Hensikten med anbefalingene er å standardisere og kvalitetssikre test- og rapporteringspraksis, og derved bidra til rasjonell antibiotikabruk. 

 

 

Infoskriv - Selektiv rapportering av resistensbestemmelse_2018-12-19 (PDF)

Kvalitetskontroll

S-I-R 2019

Kontakt oss

Leder, Arnfinn Sundsfjord
Telefon (+47) 90 61 61 18

 
Nestleder/webansvarlig, Paul Christoffer Lindemann
pc-linde@online.no
Telefon (+47) 920 49119​​

 
Sekretær: Ingvild Haugan
E-post: Ingvild.Haugan@stolav.no
Telefon: (+47) 72 83 61 53
Fant du det du lette etter?