Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (AFA)

Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (AFA) er et faglig rådgivende utvalg organisert under Helsedirektoratet.

Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål (AFA) - logo 

AFAs oppgaver består blant annet i å anbefale nasjonale metoder for in vitro resistensbestemmelse, utarbeide norske brytningspunkter for antibiotika og anbefale metoder for kvalitetskontroll og resistenspaneler.​​​​

Organisasjon

AFAs oppgaver:


  • Anbefale nasjonale metoder for in vitro resistensbestemmelse av bakterier og sopp
  • Utarbeide brytningspunkter for antibiotika i samarbeid med EUCAST og NordicAST
  • Utarbeide anbefalinger for kvalitetskontroll av resistensbestemmelse
  • Arbeide for riktig og fornuftig antibiotikabruk, blant annet ved å anbefale resistenspaneler og bidra til utarbeidelse  av nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk
  • Arrangere praktiske og teoretiske kurs i resistensbestemmelse for leger og bioingeniører
  • Samarbeide med EUCAST og NordicAST, samt relevante norske referanse- og kompetansetjenester
  • Ha et faglig samarbeid med Folkehelseinstituttet ved Antibiotikakomiteen
  • Behandle saker som fremmes av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet

Mandat for arbeidsgruppen (pdf)

​Ansvarsfordeling i arbeidsgruppen (pdf)

Møtereferater

Årsmeldinger​

Kurs

En av AFAs hovedoppgaver er å arrangere praktiske og teoretiske kurs i resistensbestemmelse for leger og bioingeniører. AFA-kurset avholdes hvert andre år ved Rikshospitalet i Oslo.

Brytningspunkter

AFA utgir brytningspunkter tilpasset skandinaviske forhold i samarbeid med NordicAST. Brytningspunktene er basert på nyeste versjon av brytningspunkter fra EUCAST og oppdateres årlig eller oftere.

Tidligere versjoner: 


Metoder

Anbefalte metoder fra Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål (AFA):


Ved behov kan eldre versjoner av metodedokumentene fåes ved henvendelse til AFAs sekretær.


Anbefalte metoder fra NordicAST:


Resistenspaneler​

AFAs forslag til resistenspaneler for norske medisinsk mikrobiologiske laboratorier, gjeldende fra juni 2014:

AFAs anbefalte resistenspaneler (pdf)

Kvalitetskontroll


Kontakt oss

Leder, Dagfinn Skaare 
Telefon (+47) 33 34 27 39 eller (+47) 920 86350

Sekretær, Paul Christoffer Lindemann
pc-linde@online.no
Telefon (+47) 920 49119​​