Videokonsultasjon

Når fysisk undersøkelse ikke er nødvendig, kan du få tilbud om å snakke med behandleren din på skjerm. Vi kaller det videokonsultasjon. På denne siden finner du det du trenger for å koble deg opp og delta i videokonsultasjon med behandleren din.

Innledning

Med videokonsultasjon slipper du å dra til sykehuset når det ikke er nødvendig. Hvis du trenger fysisk undersøkelse eller et inngrep, må du til sykehuset som vanlig. Ikke alle våre poliklinikker og avdelinger tilbyr videokonsultasjoner enda. Spør behandleren din om neste konsultasjon kan gjøres på video.

Vi bruker forskjellige videosystemer, alle er godkjent for bruk i pasientkonsultasjoner ved sykehusene i UNN. Uansett hvilket system dere skal bruke, må du ha mobiltelefon, nettbrett eller pc. Enheten må være koblet til internett, og nettforbindelsen må være stabil (Wifi/4G). Video krever en viss datamengde, og vi anbefaler derfor at du bruker Wifi når du kan. Hvis du bruker 4G må det være nok data igjen på abonnementet.

Før

De tre ulike videosystemene brukes på litt forskjellige måter. Her kan du lese om hvordan du forbereder deg og kobler opp med riktig system.

Det kan være lurt å koble opp i god tid før møtet starter. Sjekk at du har god nettforbindelse og at utstyret virker som det skal. Pass på at du sitter på et sted der du kan snakke uforstyrret og hvor ingen andre hører samtalen.


Under

Konsultasjonen gjennomføres som om samtalen foregikk ansikt til ansikt på sykehuset. I starten er det viktig at alle presenterer seg. Hvis du har en venn eller pårørende tilstede under samtalen, er det viktig at vedkommende blir presentert og er synlig for behandleren.

Etter

Taushetsplikt og personvern

Regler om taushetsplikt og behandling av informasjon under samtalen gjelder ved videokonsultasjon på samme måte som ved fysisk frammøte, i tråd med Helsepersonelloven og Pasientrettighetsloven. Relevante og nødvendige helseopplysninger blir journalført som om samtalen foregår ansikt til ansikt eller på telefon. 

Nærmere informasjon om hvordan personopplysningene dine vil bli behandlet, står i personvernerklæringen vår. Hvis du har spørsmål, kontakt personvernombudet på e-post personvernombudet@unn.no eller telefon: 776 26000 (sentralbord).

Frivillig deltakelse

Det er frivillig å bruke videokonsultasjon, og du trenger ikke oppgi noen grunn om du heller ønsker konsultasjon ansikt til ansikt. Det vil heller ikke få noen konsekvenser for ditt videre behandlingstilbud.

Dokumentasjon og betaling

Videokonsultasjonen blir dokumentert som en vanlig konsultasjon i din journal. Du må betale egenandel som ved fysisk oppmøte, og vil få en faktura på vanlig måte. Pasienter med frikort og barn under 16 år betaler ikke egenandel. Ved konsultasjoner innenfor psykisk helse gjelder dette barn og ungdom under 18 år.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?