HELSENORGE

Tilvekstkontroll

Målet med undersøkelsen er å følge med på fosterets utvikling og planlegge videre oppfølging og behandling. Ofte er det nødvendig med flere kontroller, og noen ganger anbefales det at fødselen fremskyndes.