HELSENORGE
Nyfødt intensiv, Tromsø

Tidlig hjem - videooppfølging av nyfødte i hjemmet - Tromsø

Når et barn som er innlagt på nyfødt intensiv er medisinsk stabilt og klar for det, tilbyr vi at barnet og foreldrene kan få reise hjem og fullføre spisetreningen hjemme. «Tidlig hjem» er et tilbud om oppfølging med videokonsultasjon til disse pasientene.

Innledning

Forskning viser at det å være hjemme i vante omgivelser er trygt, fremmer amming og er til det beste for familien som helhet. Tilbudet er frivillig og gjelder frem til sonden er fjernet og barnet har stabil vektoppgang.
Utskrivelse til «Tidlig hjem» krever to omsorgspersoner i hjemmet. På NAVs nettsider kan dere lese mer om hvordan dere kan søke foreldrepenger og pleiepenger, og hvilke rettigheter dere har.

«Tidlig hjem» er aktuelt for: 

 • Stabile barn uten overvåkning
 • Barn født etter 34. svangerskapsuke
 • Barn med stabil vektoppgang
 • Barn som har spist anslagsvis 15 ml. selv
 • Barn som har 2 omsorgspersoner i hjemmet
 • Foreldre som snakker godt norsk eller engelsk, og har telefon
 • I noen tilfeller: Barn med spesielle behov som ikke trenger overvåkning

Før

På nyfødt intensiv setter vi familien i sentrum. Mens dere er i avdelingen vil vi være opptatt av at dere blir godt kjent med barnet deres og lærer dere å tolke de signalene barnet gir. 

 • Før hjemreise vil dere få grundig opplæring i å legge ned sonde og bruke den til sondemating. Avdelingen låner ut nødvendig utstyr, som vekt og brystpumpe. Dette må returneres til avdelingen når «Tidlig hjem»-oppfølgingen avsluttes.
 • Dere får også informasjon og praktisk opplæring i hjerte-/lungeredning (HLR).
 • Forbruksmateriell bestiller dere fra kommunen (se etter «behandlingshjelpemidler»). Vær tidlig ute, siden det kan ta noen dager fra dere bestiller til varene er framme hos dere.

 

Under

«Tidlig hjem»-oppfølgingen skjer gjennom videokonsultasjoner via Helsenorge. For å starte videokonsultasjonen trykker du på tilsendt lenke på SMS eller innkallingsbrev på helsenorge.no: «Pasientbrev poliklinikk». 
Les mer om Videokonsultasjon

Videokonsultasjon

Videokonsultasjon kan være et godt alternativ til fysisk oppmøte når du har time ved UNN. Da snakker du med behandleren din på skjerm i stedet for å møte opp på sykehuset. Du og behandleren kan sammen avgjøre om videokonsultasjon passer for deg.

Det er frivillig å delta i videokonsultasjon, og du trenger ikke oppgi noen grunn om du heller ønsker konsultasjon ansikt til ansikt. Det vil heller ikke få noen konsekvenser for ditt videre behandlingstilbud.

 1. Før

  Gjør deg klar før timen starter

  Vi anbefaler at du gjør deg klar i god tid før timen starter. Sørg for å være på en uforstyrret plass. Du vil få SMS-påminnelse om 10 dager før og 3 dager før timen. Lenke til videokonsultasjonen kan du finne på flere måter.

  Gjør en av følgende:

  eller

  • Bruk lenke du har fått i siste påminnelses-SMS

  eller

  • Bruk lenke du har fått i fysisk innkallingsbrev (skriv den inn i nettleseren med små bokstaver).
  Hvilket utstyr trenger jeg?
  Du må være koblet til internett.
  Du kan bruke PC, nettbrett eller smarttelefon. Hvis du har Mac, iPhone eller iPad anbefaler vi at du bruker nettleseren Safari. Hvis du har en Windows-PC eller Android nettbrett/telefon, bør du bruke nettleseren Chrome.
  Du trenger ikke å installere programvare på din enhet, men du vil trenge kamera for å se og bli sett. Du kan derfor ikke bruke enheter som ikke har kamera.
  Vi anbefaler at du bruker øretelefoner/ørepropper for å få best mulig lyd.
  Tekniske problemer?
  Får du tekniske problemer, start med å sjekke «Ofte stilte spørsmål» nedenfor. Hvis problemet ikke løses, kan du ringe sentralbordet på telefon 77 62 60 00 (hverdager 08.00 – 15.30).

 2. Under

  Konsultasjonen gjennomføres som om samtalen foregikk ansikt til ansikt på sykehuset. I starten er det viktig at alle presenterer seg. Hvis du har en venn eller pårørende tilstede under samtalen, er det viktig at vedkommende blir presentert og er synlig for behandleren.
  Du kan gå inn i videomøtet enten via Helsenorge.no eller via SMS og smarttelefon:
  Delta i videomøtet fra Helsenorge.no
  Delta i videomøtet fra SMS og smarttelefon
  Ofte stilte spørsmål
  Hvordan tester jeg lyd og bilde før timen starter?

  Lenken du har mottatt på helsenorge.no eller på SMS, kan du bruke til å teste løsningen på forhånd. Du kan teste når som helst og så mange ganger du vil. Vi anbefaler at du gjør dette så fort du får innkalling eller SMS. Hvis du ikke har mottatt videolenke på SMS eller helsenorge.no, finner du den i innkallingsbrevet du har mottatt i posten. Skriv videolenken (små bokstaver) inn i adressefeltet i nettleseren din.

  Jeg får ikke lyd og bilde til å fungere

  Sørg for at alle åpne apper på mobilen eller datamaskinen er avsluttet før videokonsultasjonen begynner.

  1) Sjekk om du har blokkert mikrofon og kamera

  Når du går inn i konsultasjonen må du gi nettleseren tilgang til mikrofon og kamera. Dersom du har blokkert adgang til mikrofon og kamera må du oppheve blokkeringen på en av følgende måter:

  Gi tilgang til mikrofon og kamera på PC

  • Åpne nettleseren Chrome – trykk på de tre prikkene i høyre hjørne (tilpass og kontroller Chrome)
  • Velg «Innstillinger»
  • Under «Personvern og nettstedsinnstillinger»: Finn «Slett nettleserdata», velg «Avanserte innstillinger» og huk av også på «Slett nettstedsinnstillinger». Da vil du få opp spørsmål om mikrofon og kamera på nytt når du går inn i videokonsultasjonen.

  Gi tilgang til mikrofon og kamera på Mac

  • Velg Apple-menyen, deretter «Systemvalg», «Sikkerhet og personvern» og «Personvern».
  • Velg «Kamera».
  • Marker avkrysningsruten ved siden av et program for å gi det tilgang til kameraet.

  Gi tilgang til mikrofon og kamera på mobil/nettbrett

  • Android: Velg «Innstillinger», deretter «Apper», «Apper og tillatelser», «Tillatelser». Her vil du finne en oversikt over hvilke tillatelser de ulike appene har, slik at du kan endre en blokkering. Velg «Kamera», «Chrome» og «Tillat».
  • Iphone eller Ipad: Velg «Innstillinger», deretter «Safari», «Kamera alltid» og «Mikrofon alltid».
  2) Sjekk om du har flere kamera og mikrofoner

  Hvis problemet fortsatt ikke er løst, kan det hende du har flere kamera og mikrofoner. Finn «Innstillinger og prøv å velge annet kamera og mikrofon.

  Jeg får ikke lastet ned appen til mobilen

  Du trenger ikke laste ned noen programmer eller apper for å delta. Bare følg lenken i innkallingen du har fått på SMS/innkallingsbrev.

  Jeg hører ikke behandleren

  Skru opp lyden på mobilen/nettbrettet eller datamaskinen. På mobil og nettbrett er volumtaster oftest på siden av enheten.

  Kameraet viser ikke meg

  Du har trolig «snudd» kameraet, slik at det ikke lenger filmer deg, men motsatt vei. Trykk på skjermen og velg kameraikonet for å bytte kameraretning.

  Helsa mi er blitt dårligere, og jeg er derfor usikker på om videokonsultasjon er riktig

  Ta kontakt med avdelingen som har innkalt deg til videokonsultasjon. Telefonnummeret finner du i innkallingsbrevet.

  Behandleren er forsinket

  Vent noen minutter. Behandleren vil prøve å møte presis, men kan dessverre bli forsinket på samme måte som i den vanlige poliklinikken.

  Jeg vet at jeg kommer til å bli forsinket

  Ta kontakt med avdelingen som har innkalt deg til videokonsultasjon og gi beskjed. Telefonnummeret finner du i innkallingsbrevet. Det kan hende at konsultasjonen må utsettes.

  Samtalen ble avbrutt underveis

  Prøv å koble til på nytt. Kommer du ikke inn på nytt, vil behandleren ringe deg.

  Noen kommer inn i rommet hvor jeg sitter

  Gi beskjed til behandleren om at du ikke lengre er alene, slik at samtalen kan pauses. Hvis mulig, sørg for at du igjen får rommet for deg selv.

  Jeg har fått SMS om en videokonsultasjon, men det er ingen lenke der?

  Timen din er opprettet i pasientjournalsystemet, men det kan ha skjedd en feil ved oppretting av videomøtet. Ta kontakt med avdelingen på telefonnummeret du finner i innkallingsbrevet.

  Jeg har deltatt i videokonsultasjoner før, men nå virker det ikke

  Du får ny lenke for hver time. Pass på at du bruker riktig lenke, sjekk dato og tid på innkallingen i SMS/innkallingsbrev.

  Du må også lukke nettleservinduet etter timen. Hvis flere nettleservinduer står åpne, vil disse konkurrere om kamera og mikrofon.

 3. Etter

  Betaling

  Du må betale egenandel som ved fysisk oppmøte, og vil få en faktura på vanlig måte. Pasienter med frikort og barn under 16 år skal ikke betale egenandel. Det samme gjelder innenfor psykisk helse for barn og ungdom under 18 år.

  Journalføring

  Videokonsultasjon blir dokumentert som en vanlig konsultasjon i din journal.

Vær oppmerksom

Taushetsplikt, informasjonssikkerhet og personvern
 • Regler om taushetsplikt og behandling av informasjon under samtalen gjelder ved videokonsultasjon på samme måte som ved fysisk frammøte, i tråd med helsepersonelloven og pasientrettighetsloven.
 • Relevante og nødvendige helseopplysninger kan som hovedregel gis til helsepersonell som samarbeider om å gi helsehjelp hvis det er nødvendig for å gi forsvarlig helsehjelp, med mindre du motsetter deg dette.
 • Nærmere informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles, står i personvernerklæringen vår. Hvis du har spørsmål, kontakt personvernombudet på personvernombudet@unn.no eller telefon 77 62 60 00 (sentralbord).

Gå til Videokonsultasjon

Oppmøte
Videokonsultasjon gjennomføres vanligvis hjemmefra. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med den avdelingen du er innkalt til. Kontaktinformasjon finner du i innkallingsbrevet.
Barna blir fulgt opp av erfarne spesialsykepleiere fra avdelingen. Vi gjennomfører tre videokonsultasjoner i uken, henholdsvis mandag, onsdag og fredag mellom 08:00 og 15:00. 
Møtet varer vanligvis mellom 30 og 60 minutter, dette justeres etter behov. Under selve konsultasjonen snakker vi om amming, sondemating og annet som angår barnet. Vi observerer og vurderer barnet sammen med dere, og avtaler videre plan for spisetreningen.
Skulle det være behov for kontakt utenom avtalte tidspunkter, er dere velkomne til å ringe avdelingen når som helst på døgnet. 
 

Etter

Når barnet spiser selv, har god vektoppgang og sonden er fjernet, er det klart for utskrivelse fra «Tidlig hjem». 

Etter at dere er utskrevet, vil den videre oppfølgingen være fra den kommunale helsestasjonen dere tilhører, og fastlegen.

Før hjemreise har avdelingen etter samtykke fra dere kontaktet den helsestasjonen som er aktuell for dere. Vi oppfordrer dere til å ta kontakt med helsesykepleier dersom dere ikke allerede har gjort det. Avtal også hjemmebesøk, og fortell gjerne at dere deltar i «Tidlig hjem».

Vær oppmerksom

Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ring medisinsk nødtelefon 113.

Kontaktinformasjon

Adkomst/kart over området

Med buss
Hvis du kommer til Breivika fra Tromsø sentrum er det lettest å ta buss nummer 20 eller 21 fra Fredrik Langes gate. Denne bussturen tar omtrent 15 minutter.

 
Når du kommer inn hovedinngangen fra busstoppet er du på fløy A, plan 6. Resepsjonen ligger til høyre. 

 
Fra Narvik til Tromsø går Helseekspressen. Rutetabell og fasiliteter.

 
Når du går videre innover i sykehuset kommer du til fløy B, C, og til slutt D. Ved heisene står det skilt med hvilken fløy og etasje du er i (for eksempel B6).

 
 
Med flybuss 
Om du kommer til Tromsø med fly kan du ta flybussen direkte fra flyplassen på Langnes til sykehuset. Om du kommer fra byen eller fra flyplassen går du inn hovedinngangen rett ved busstoppene.​​​

 
Med taxi
Du kan også ta taxi hvis du har avtalt dette med Pasientreiser. Taxien stopper utenfor hovedinngangen.
Med privatbil
Pasienter og pårørende bruker hovedinngangen. Parkering ovenfor sykehuset eller rett nord for PET-senteret (grønt område på kartet). Legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi parkerer rett nord for sykehuset (grønt område på kartet).
Parkeingsoversikt for besøkende til Breivika
 

Praktisk informasjon

Apotek

​​Sykehusapotek Nord har utsalg vis a vis Narvesen-kiosken på sykehuset i Tromsø. Der får du kjøpt hygieneartikler og medisiner på e-resept. Husk legitimasjon med bilde når du skal hente legemidler på resept.​​​

Apoteket ligger i A-fløya, plan 6. Ta til høyre når du kommer inn hovedinngangen. 

Blomster

Du får kjøpt blomster i Narvesen-kiosken som ligger innenfor hovedinngangen, men husk på at allergikere kan få kraftige reaksjoner på blomster med kraftig duft.

Om du skal besøke noen på en sengepost kan det være lurt om du ringer til avdelinga først og sjekker om de har noen innlagt som er veldig allergiske.

Det kan uansett være lurt å sjekke besøkstidene på den avdelinga du skal til.​

Davvisámegiel dulka (nordsamisk tolk)

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Frisør

Det er én frisør på sykehuset. Den ligger inn til høyre forbi Narvesen-kiosken når du kommer inn hovedinngangen.

Internett

​Du kan kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

Kantine/kafe

​Sykehuskaféen Evert ligger i fløy C plan 3. Du kan også gå til fløy D og ta heisen til plan 3.Sykehuskaféen Evert er åpent for både pasienter og ansatte fra klokka 09 til 15. Der får du kjøpt varm og kald mat og drikke. Kaféen har godt med sitteplasser. Sjekk gjerne Facebook-sida vår.

Ved hovedinngangen i fløy A, plan 6 ligger en Narvesen-kiosk. Ta til høyre når du kommer inn hovedinngangen, eller til venstre i vestibylen hvis du kommer fra en av avdelingene.

I kiosken får du kjøpt enklere kioskmat, drikke og lesestoff. Kiosken har også tipping. ​

Åpningstider Narvesen

Forbehold om avvik på høytidsdager

Ordinære åpningstider :

Mandag-Torsdag: 07:00 - 22:00
Fredag: 07:00 - 21:00
Lørdag: 09:00 - 20:00
Søndag: 10:00 - 21:00

Høytidsdager:

1. Nyttårsdag: Stengt
Skjærtorsdag: 12:00 - 18:00
Langfredag: 12:00 - 18:00
Påskeaften: 09:00 - 15:00
1. Påskedag: 12:00 - 18:00
2. Påskedag: 11:00 - 20:00
1. mai: 11:00 - 20:00
17.mai: 09:00 - 20:00
Kr. Himmelfartsdag: 11:00 - 20:00
Pinseaften: 09:00 - 18:00
1. Pinsedag: 11:00 - 20:00
2. Pinsedag: 11:00 - 20:00
Julaften: 09:00 - 13:00
1. Juledag: Stengt
2. Juledag: 12:00 - 18:00
Nyttårsaften: 09:00 - 15:00

Konserter og kultur

​​Kulturseksjonen i UNN arrangerer jevnlig lunsjkonserter på Pingvinen Scene ved hovedinngangen. Konsertene starter som regel klokka 1130. Informasjon om hvem som spiller henger i heisene. 

Musikk er også helse, og med jevne mellomrom arrangeres det ”musikkvandring” i sykehuset. Ta kontakt med sykepleier på avdelinga dersom du er innlagt hos oss og ønsker besøk av musikerne våre. 

Hvert år før jul arrangerer kulturseksjonen julemesse på plan 6 og 7 ved hovedinngangen.​​

Parkering

Vi har flere gjesteparkeringer. Det er en ved PET-senteret, en overfor PET-senteret, og en rett nedenfor legevakta. Gjesteparkeringene er markert med grønt. ​​​

Parkeringa ved legevakta er for legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi.

På grunn av miljøhensyn, stor trafikkmengde og begrenset med parkeringsplasser anbefaler vi kollektivtrafikk der du har mulighet til å bruke dette. ​

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 28.- pr time 
Kl. 21-07: kr 6 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
For å oppnå denne prisen må det betales/ reserveres beløp for perioden parkering planlegges på parkeringsautomat. 

Maks døgnpris kr 200,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 130,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 90,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

App: Apcoa Flow er appen som bør brukes.Finnes i app-store og google store (google play). Easy park app kan brukes, men da får du 15 % påslag i avgiften.

Motorsykler:
UNN har ikke per i dag egen tilrettelagt parkering for motorsykler for besøkende eller gjester.

Sykkelparkering:
Besøkende kan bruke all sykkelparkering rundt sykehuset.
Om du vil ha parkering nær hovedinngangen er det mest praktisk å bruke:
Plassene på sykkelstativ mellom PET-senteret og universitetet
Sykkelkontainer rett nord for PET-senteretPingvinhotellet - pasienthotellet i Tromsø

Inngang til Pingvinhotellet ved UNN Tromsø er gjennom sykehusets hovedinngang i A6. Du kan henvende deg i hotellets resepsjon når du kommer. Der er det alltid noen som tar imot deg. 

Barselhotellet er en del av Pingvinhotellet. Rommene har stellebord med utstyr. Barselhotellet har jordmødre tilgjengelig for økt trygghet for den nye familien.

Booking
Bestilling av rom gjør du gjennom pasienthotellets felles bestillingssystem: booking.pingvinhotellet@unn.no

Pingvinhotellet har en hjemmeside med utfyllende informasjon hvor du også kan bestille rom: www.pingvinhotellet.no​

Måltider
Frokost er inkludert i rompris.  Lunsj, middag og kveldsmat er til salgs i hotellets restaurant i henhold til gjeldende åpningstider for deg som ikke har alle måltider inkludert.

Det finnes også et enklere mattilbud til salgs i hotellets resepsjon hele døgnet.

Det er TV og tilgjengelig Internett på alle hotellrom.
Narvesen har kiosk vis a vis hotellets resepsjon.

Hotellet er døgnåpent. 

Parkeringsplasser mot avgiftsbetaling på oppmerkede områder utenfor sykehuset. Vi har få parkeringsplasser tilgjengelig og oppfordrer de som kan om å bruke kollektivtransport. Bussrute 20 går fra Tromsø sentrum til UNN og turen tar 10-15 minutter.

Priser ved Pingvinhotellet, Tromsø


Innlagte pasienter i Tromsø

 • Betaler ikke for opphold på hotellet
 • Alle måltider inkludert
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Ledsagere/foresatte til barn under 18 år som er innlagt

 • Betaler ikke for opphold på hotellet
 • Alle måltider inkludert
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Strålepasienter - Langtidsboende (over 5 døgn)

 • Pasienten betaler ikke selv for overnatting inklusive frokost
 • Rommet må bestilles skriftlig fra den avdelingen som behandler pasienten
Polikliniske pasienter og dagpasienter

 • Barn under 6 år bor gratis
 • Betaling direkte til pasienthotellet
 • Rommet bestilles via pasienthotellets felles booking
 • Refusjon fra Pasientreiser
Pårørende og andre

Mer utfyllende informasjon om det å bo på pasienthotellene i UNN, finner du i brosjyen: Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF​

Kontakt

UNN Tromsø
Besøksadresse
Hansine Hansensvei 61 Google maps
9019 Tromsø

Telefon
777 55 100 (hele døgnet)

Bestilling av rom

(samme bookingadresse for alle pasienthotell i UNN)

Vardesenteret

Vardesenteret er et samarbeid mellom UNN og Kreftforeningen, og er en møteplass for kreftsyke, pårørende og etterlatte. Her treffer du ansatte fra Kreftforeningen og UNN, samt frivillige og likemenn. 

Vardesenteret er tilknyttet UNN i Breivika og befinner seg i E-fløya. For å komme dit må du først til plan 2, fløy D. Følg skiltene derfra. Er du usikker kan du spørre en frivillig sykehustvert som er kledd i rød vest.        

Les mer om Vardesenteret på UNN (Kreftforeningen.no) 

Verdisaker

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige eiendeler du tar med deg til sykehusoppholdet. 

Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.​

Dersom du likevel har med deg verdisaker, kan du avtale med avdelingen hvordan dette skal oppbevares. 

Visittider/besøkstider

Sengepostene våre har ulike visittider eller besøkstider. Informasjon om disse tidene står på de ulike avdelingssidene. Ta gjerne kontakt med avdelingen hvis du er usikker.

Fant du det du lette etter?