HELSENORGE

Palliativ (lindrende) behandling for barn og unge

Barnepalliasjon er en aktiv behandling for barn og unge med alvorlige livsbegrensende eller livstruende tilstander. Den kjennetegnes av en helhetlig omsorg der målet er å hjelpe barnet eller ungdommen med det de og familien har behov for. Denne omsorgen skal gis fra og med det tidspunktet diagnosen er satt.