HELSENORGE
lærings- og mestringssenteret UNN

Nyttige nettressurser

Samvalg

Samvalg innebærer at pasient og helsepersonell sammen kommer fram til hvilken undersøkelse eller behandling som passer best for pasienten.

Kontakt oss på Lærings- og mestringssenteret (LMS)

Fant du det du lette etter?