HELSENORGE
Non invasiv prenatal test

NIPT (test for tre kromosomavvik hos fosteret)

NIPT (non invasiv prenatal test) undersøker DNA fra morkaken i en blodprøve fra den gravide. Det undersøkes for tre ulike kromosomavvik (trisomier). Prøven tas som en vanlig blodprøve i forbindelse med tidlig ultralydundersøkelse rundt 12. svangerskapsuke.