HELSENORGE
Ruspoliklinikken, Tromsø

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) - Tromsø

Formålet med legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er å bidra til at opioidavhengige skal få et tilbud om rehabilitering, der formålet er økt livskvalitet, å redusere skadene av opioidavhengigheten, og redusere faren for overdosedødsfall.

Ventetider

Innledning

Behandling med opioidholdige legemidler (substitusjonsbehandling) av opioidavhengighet (avhengighet av heroin, morfin og andre stoffer) har vist seg å redusere pasientens forbruk av opioider, redusere dødeligheten, og bedre livskvaliteten.

I tillegg hjelper det pasienter til å bli lengre i behandling og reduserer risikoen for smittsomme sykdommer. Dersom behandlingen kombineres med psykososial rehabilitering, øker effekten.

LAR er en del av en tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), der substitusjonsbehandling inngår som et deltiltak i et helhetlig rehabiliteringsforløp. Behandlingen med LAR organiseres som et trepartssamarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, sosialtjenesten i kommunen og primærhelsetjenesten, med pasienten i midten. 

Substitusjonsbehandling skal normalt ikke være førstevalget i behandling for opiatavhengighet, med mindre man etter en helhetsvurdering av pasienten finner at LAR vil være det mest egnede og mest forsvarlige behandlingsalternativet. 

Pasientens alder er viktig når vi vurderer om vi skal tilby LAR, og det er spesialisthelsetjenesten som vurderer om LAR er et egnet behandlingstiltak. Når pasienten er stabilisert kan gjennomføringen av den medisinske delen av behandlingen overføres til allmennlege i kommunehelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten har ansvar for en eventuell avvikling av behandlingstilbudet.

Før

Når du er rettighetsvurdert for behandling i LAR innkaller vi deg til en samtale med behandler i poliklinikken for å planlegge behandlingen. Da går vi gjennom følgende tema:

  • om du har eller skal ha ansvarsgruppe og individuell plan
  • målsetning med behandlingen - endring av rusbruk eller skadereduksjon?
  • legemiddelvalg
  • informasjon om innholdet og tilbudet i behandlingen i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 
  • avklaring av sted  og startdato for utlevering av legemiddelet i LAR, og eventuelt oppstart av urinprøver
  • kartlegging av sosialfaglige forhold (for eksempel bolig, økonomi, sysselsetting, aktivitet, og nettverk)
  • kartlegging av psykisk helse og behandlingsbehov
  • kartlegging av somatisk helse og behandlingsbehov
  • avklaring om oppstart i behandling skal foregå ved en institusjon i TSB eller poliklinisk

Under

Når du har startet med å innta legemiddel i LAR, er du under behandling. 

Alle pasienter får tilbud om terapeutiske samtaler med sin behandler. I samtalene vil vi ha fokus på rusmestring, risikofaktorer for tilbakefall til rus, kartlegging av psykisk og somatisk helse, sosialfaglige forhold og så videre. Ved behov kan vi forsterke tilbudet med timer hos for eksempel psykolog, psykiater eller lege.

I samarbeid med ansvarsgruppen din lager vi en behandlingsplan som skal hjelpe deg til å nå målsettingen med behandlingen - endring av rusvaner eller skadereduksjon.

Vi kartlegger symptomer og eventuelle bivirkninger som legemidlet eventuelt gir deg, og sikrer at du får riktig dose av medikamentet.

Vi tilbyr deg jevnlige samarbeidsmøter med ansvarsgruppen for å sikre at du får tverrfaglig oppfølging. I disse møtene jobber vi med å legge behandlingen til rette slik at du når din målsetting, for eksempel egnet bolig, aktiviteter i hverdagen, nettverk, økonomi og psykisk og somatisk helse. 

Du får tilbud om behandling av Hepatitt C og tannbehandling, hvis det er aktuelt for deg. Vi oppfordrer også til at fastlegen din gjør årlige helseundersøkelser av deg når du er i LAR-behandling.

Når vi sammen vurderer at du ikke lenger har behov for et tilbud innen spesialisthelsetjenesten, innkaller vi til et samarbeidsmøte for å koordinere og overføre den videre oppfølgingen av deg til kommunalt hjelpeapparat og fastlege.

Etter

LAR er i utgangspunktet en livslang behandling. Når vi vurderer at du ikke lenger har jevnlig behov for tverrfaglig spesialisert behandling rusbehandling (TSB) i spesialisthelsetjenesten vil vi overføre ansvaret for oppfølgingen til kommunal tjeneste og fastlegen din. Da anbefaler vi at de tilbyr deg faste ansvarsgruppemøter også etter overføring, og at du får jevnlig og tett kontakt med det lokale hjelpeapparatet.  

LAR vil ha et overordnet ansvar for LAR-behandlingen din også etter overføring. Fastlegen din, sosialtjenesten eller du selv kan til hver tid ta kontakt, også etter videreføring av oppfølgingen. Hvis du har behov kan Ruspoliklinikken bli «aktivert» på ny etter videreføring til kommunal oppfølgning, det vil si at Ruspoliklinikken på nytt blir en aktiv samarbeidspartner. 

Hvis kommunehelsetjenesten eller fastlegen vurderer å endre hvilket legemiddel eller dosering du får, eller hvis du skal avslutte LAR-behandlingen, tar fastlegen din kontakt med Ruspoliklinikken for veiledning og vurdering.

Kontaktinformasjon

Adkomst

​Åsgård ligger på vestsida av Tromsøya, drøyt to kilometer rett vest for Tromsø sentrum.

Hvis du reiser kollektivt stopper buss rute 26, 36 og 53 utenfor hovedinngangen. Om du velger å gå til fots vil det ta rundt en halv time fra sentrum.

Kart over området

Parkering

​​For pasienter og pårørende er det parkering utenfor hovedinngangen. Det er parkeringsautomat ved inngangen.

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 28.- pr time 
Kl. 21-07: kr 6 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
​For å oppnå denne prisen må det betales/ reserveres beløp for perioden parkering planlegges på parkeringsautomat. ​

Maks døgnpris kr 200,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 130,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 90,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

Praktisk informasjon

Biblioteket på Åsgård

Åpningstid:

Mandag og torsdag fra kl. 12.00 til 15.30
Tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 8.30 til 12.00
Les mer om biblioteket

Davvisámegiel dulka (nordsamisk tolk)

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Internett

​Over store deler av Åsgård-området kan du kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

Kantine/kafe

Det ligger kafé i bygg 8. Gå inn hovedinngangen, ned trappa, og rett fram gjennom glassgangen. Ved enden av gangen går du til høyre.

Kaféen er åpen mandag til fredag fra klokka 08.30 til 14.30​.

Kartleggingsskjema Checkware- for deg som skal til behandling

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkwar​e. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser.

Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.

Kartleggingsverk​tøyet​

Konserter og kultur

Det blir blant annet arrangert quiz eller lunsjkonserter på Åsgård hver uke, som regel på onsdager eller torsdager. Alle arrangementer annonseres på kulturkalenderen som henger ute på avdelingene og på informasjonstavle ved resepsjonen i hovedinngangen.

Arrangementene starter klokka 13 og varer en halv time hver gang.

Ta gjerne kontakt med kulturavdelinga på rom B11.103 i bygg 11. Gå ned trappa ved resepsjonen og ta inn til venstre.​

Tannklinikken Åsgård sykehus

Verdisaker

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige eiendeler du tar med deg til sykehusoppholdet. 

Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.​

Dersom du likevel har med deg verdisaker, kan du avtale med avdelingen hvordan dette skal oppbevares. 

Fant du det du lette etter?