HELSENORGE

Digital egenregistering, fysisk helse

Nå kan du enkelt registrere informasjon om din helsetilstand i et digitalt spørreskjema. Det kan gi deg en mer fleksibel oppfølging, hvor du slipper å komme på sykehuset hvis det ikke er nødvendig. Du velger selv om du ønsker denne oppfølgingsformen.