HELSENORGE

Forebyggende familieteam, Tromsø

Forebyggende familieteam er et tilbud til gravide og familier med barn i alderen 0-6 år der en eller begge foreldre har psykiske vansker og/eller rusmiddelproblemer. Teamet gir oppfølging med fokus på familiesituasjon og omsorg.

Fant du det du lette etter?