Forebyggende familieteam, Tromsø

Forebyggende familieteam er et tilbud til gravide og familier med barn i alderen 0-6 år der en eller begge foreldre har psykiske vansker og/eller rusmiddelproblemer. Teamet gir oppfølging med fokus på familiesituasjon og omsorg.

Les mer om Forebyggende familieteam, Tromsø

Forebyggende familieteam, Tromsø

Tilbudet omfatter oppfølging av den enkelte familie og veiledning til andre tjenester som er i kontakt med foreldre med små barn. 

Tidlig oppfølging

Å leve med psykiske vansker og/eller rusavhengighet kan gi utfordringer på mange områder i livet, og dette kan gå ut over foreldres evner og muligheter til å gi barn tilstrekkelig omsorg og utviklingsstøtte. Forebyggende familieteams målsetting er å styrke omsorgsfunksjonen i sårbare familier, og forebygge problemutvikling hos barnet som følge av foreldrenes vansker. 

Teamets hovedoppgave er å bidra til at familiene får tilstrekkelig støtte med sikte på å styrke foreldreskapet og barnets omsorgssituasjon fra fosterliv og frem til barnets skolestart. I samarbeid med øvrige hjelpeinstanser vil teamet bidra til at hver enkelt og familien samlet får den hjelpen som skal til for å trygge barnets omsorgssituasjon og utviklingsmuligheter. 

Gjennom tidlig innsats skal familiene få nødvendig hjelp og oppfølging med sikte på å:

  • Forebygge skader og komplikasjoner i fosterlivet
  • Styrke foreldrene i deres foreldrekompetanse
  • Sikre barnet trygge oppvekstsvilkår 
  • Fremme en optimal utvikling hos barnet fysisk, psykisk og sosialt
Teamet har et særskilt ansvar for langsiktig oppfølging av familier med barn med alkoholsyndrom og barn av mødre i LAR-behandling.

Lavterskeltilbud

Forebyggende familieteam er et lavterskeltilbud. Foreldrene selv og øvrige hjelpeinstanser kan henvise til teamet, og oppfølgingen skal komme i gang kort tid etter henvendelse. Oppfølgingen tilrettelegges individuelt etter den enkelte families behov, og kan gis over lengre tid, om nødvendig frem til barnets skolestart. Tilbudet utformes med stor grad av brukermedvirkning, i nært samarbeid med de som mottar tjenesten. Tilbudet er gratis.

Tjenesten er primært for familier og gravide i UNN HF og Finnmarksykehuset HF.

Teamet består i dag av psykiatrisk sykepleier, klinisk barnevernspedagog, psykolog/PhD, psykologspesialist og helsesøster. I tillegg er lege og psykiater knyttet til teamet.

Kontaktinformasjon

  • Psykologspesialist Morten Rolf Bjørvik tlf. 777 27608
  • Psykiatrisk sykepleier Grethe Pettersen, tlf. 99 26 87 69
  • Klinisk barnevernspedagog Harriet Nyseth, tlf. 46 82 61 35
  • Helsesøster Christin Mortensen  tlf. 94 78 81 32
  • Ruspoliklinikkens ekspedisjon, tlf. 777 54 860

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Forebyggende Familieteam har lokaler i Lars Eriksens vei 10D, men har også mulighet til å møte familier hjemme.

Åpningstider: Hverdager fra 8.00 til 15.30. 

Telefontreffetid i åpningstiden.
Telefon
77 75 48 60 (samme telefon som ekspedisjonen til ruspoliklinikken)
UNN Åsgård
Besøksadresse
Åsgårdvegen 40(Kart)
Besøkstider
Kontaktinformasjon og informasjon om besøkstider/visittider finner du på de enkelte avdelingssidene.
Telefon
Sentralbord: 77 62 60 00
E-post

Adkomst

​Åsgård ligger på vestsida av Tromsøya, drøyt to kilometer rett vest for Tromsø sentrum.

Hvis du reiser kollektivt stopper buss rute 26, 36 og 53 utenfor hovedinngangen. Om du velger å gå til fots vil det ta rundt en halv time fra sentrum.

Kart over området

Parkering

​​For pasienter og pårørende er det parkering utenfor hovedinngangen. Det er parkeringsautomat ved inngangen.

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 25.- pr time 
Kl. 21-07: kr 5 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
Maks døgnpris kr 200,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 130,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 90,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

Praktisk informasjon

Biblioteket på Åsgård

Åpningstid:

Mandag og torsdag fra kl. 12.00 til 15.30
Tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 8.30 til 12.00
Les mer om biblioteket

Davvisámegiel dulka (Nordsamisk tolk)

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Internett

​Over store deler av Åsgård-området kan du kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

Kantine/kafe

Det ligger kafé i bygg 8. Gå inn hovedinngangen, ned trappa, og rett fram gjennom glassgangen. Ved enden av gangen går du til høyre.

Kaféen er åpen mandag til fredag fra klokka 08.30 til 14.30​.

Konserter og kultur

Det blir blant annet arrangert quiz eller lunsjkonserter på Åsgård hver uke, som regel på onsdager eller torsdager. Alle arrangementer annonseres på kulturkalenderen som henger ute på avdelingene og på informasjonstavle ved resepsjonen i hovedinngangen.

Arrangementene starter klokka 13 og varer en halv time hver gang.

Ta gjerne kontakt med kulturavdelinga på rom B11.103 i bygg 11. Gå ned trappa ved resepsjonen og ta inn til venstre.​
Fant du det du lette etter?