HELSENORGE

Ruspoliklinikken, Tromsø

Ruspoliklinikken tilbyr behandling og utredning for pasienter med avhengighet til alle typer rusmidler, inkludert opioider (som ofte behandles i legemiddelassistert rehabilitering, LAR) og anabole steroider, med og uten psykisk lidelse som tilleggslidelse. Ruspoliklinikkens tilbud gjelder hele Universitetssykehuset Nord-Norge sitt ansvarsområde.

Fant du det du lette etter?