Russeksjon Narvik, avrusningsenhet

Avrusingsenheten er en liten enhet med 8 sengeplasser. Enheten er spesielt tilrettelagt for pasienter med rusproblemer som har behov for skjermede omgivelser og/eller ekstra oppfølging i en særlig sårbar periode.

Les mer om Russeksjon Narvik, avrusningsenhet

Russeksjon Narvik, avrusningsenhet

Eksempler på tiltak kan være:

  • Avrusing og stabilisering; som enkeltstående
  • tiltak, eller før ordinær rusbehandling
  • Oppstart på legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
  • Innleggelse etter en av tvangsparagrafene i Helse og Omsorgstjenestelov §10-2, §10-3 0g §10-4.
  • Kartlegging av behandlingsbehov
En innleggelse er vanligvis på 1-4 uker.  Alle pasientene på Avrusingsenheten har eget rom med eget bad. Pasientene har tilgang til alle fasiliteter og aktiviteter på Døgnenheten, etter avtale, og sammen med personal.

Miniteam
Alle pasientene på Avrusningenheten får sitt eget miniteam, med forløpskoordinator, miljøkontakt og psykolog. På Avrusing får pasienten en miljøkontakt som jobber i turnus ved denne enheten. Ved overflytting til Døgn byttes denne ut med en miljøkontakt på Døgn. Forløpskoordinator og psykolog vil være de samme under hele behandlingsforløpet ved videre behandling på Døgn.

Besøk og permisjoner
Det gis som hovedregel ikke permisjon under en innleggelse ved Avrusingsenheten. Besøk avtales individuelt, og gjennomføres som hovedregel utenfor enheten og med personale tilstede.

Behandlingstiltak

  • Medikamentell og ikke-medikamentell støtte i avrusingsperioden
  • Miljøterapi: Motivering og stabilisering i et trygt og støttende miljø med faste rammer og
  • rutiner. Fokus på grunnleggende behov og gode relasjoner
  • Det er faste møtepunkter for pasientene i løpet av dagen, og de fleste pasientene har oppgaver/ansvar knyttet til hverdagen på enheten. Det tilrettelegges for jevnlig fysisk aktivitet, og pasientene får tilbud om å prøve ut kreativ aktivitet eller andre aktiviteter etter ønske eller behov
  • Samtaler: Kartlegging og motivering til videre behandling

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Buveien 75, 8521 Ankenes (tidligere Nordlandsklinikken), 3. etasje

Seksjonen har døgnbemanning
Telefon
Vaktrom: 76 96 56 11 eller 76 96 56 15
Russeksjon Narvik, Håkvik (Nordlandsklinikken)
Besøksadresse
Buveien 75, Håkvik(Kart)
Telefon
76 96 56 20
E-post

Praktisk informasjon

Atkomst

​Nordlandsklinikken ligger i Buveien i Håkvik, rundt 12 kilometer sør for Narvik. Det er skiltet til klinikken med avkjøring fra E6.​

Davvisámegiel dulka (Nordsamisk tolk)

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Matservering

Pårørende kan bestille frokost, lunsj og middag etter avtale med kjøkkenet, som ligger ved matsalen i 1. etasje.​

Parkering

​Det er rundt 30 parkeringsplasser utenfor Nordlandsklinikken. Vi har gratis parkering. 

Avrusning fra alkoholhttps://unn.no/behandlinger/avrusning-fra-alkoholAvrusning fra alkoholAAvrusning alkoholAvrusning alkoholAvrusning alkoholAvrusning alkohol
Avrusning fra benzodiazepinerhttps://unn.no/behandlinger/avrusning-fra-benzodiazepinerAvrusning fra benzodiazepinerAAvrusning benzodiazepinerAvrusning benzodiazepinerAvrusning benzodiazepinerAvrusning benzodiazepiner
Avrusning fra opioiderhttps://unn.no/behandlinger/avrusning-fra-opioiderAvrusning fra opioiderAAvrusning opioiderAvrusning opioiderAvrusning opioiderAvrusning opioider
Avrusning på institusjonhttps://unn.no/behandlinger/avrusning-pa-institusjonAvrusning på institusjonAAvrusning på institusjonAvrusning på institusjonAvrusning på institusjonAvrusning på institusjon
Miljøterapi ved avrusninghttps://unn.no/behandlinger/miljoterapi-ved-avrusningMiljøterapi ved avrusningMMiljøterapi ved avrusingMiljøterapi ved avrusingMiljøterapi ved avrusingMiljøterapi ved avrusing
Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBhttps://unn.no/behandlinger/tverrfaglig-spesialisert-behandling-av-ruslidelser-tsbTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSB

Fant du det du lette etter?