Russeksjon Narvik, avrusningsenhet

Avrusingsenheten er en liten enhet med 8 sengeplasser. Enheten er spesielt tilrettelagt for pasienter med rusproblemer som har behov for skjermede omgivelser og/eller ekstra oppfølging i en særlig sårbar periode.

Les mer om Russeksjon Narvik, avrusningsenhet

Russeksjon Narvik, avrusningsenhet

Eksempler på tiltak kan være:

 • Avrusing og stabilisering; som enkeltstående
 • tiltak, eller før ordinær rusbehandling
 • Oppstart på legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
 • Innleggelse etter en av tvangsparagrafene i Helse og Omsorgstjenestelov §10-2, §10-3 0g §10-4.
 • Kartlegging av behandlingsbehov
En innleggelse er vanligvis på 1-4 uker.  Alle pasientene på Avrusingsenheten har eget rom med eget bad. Pasientene har tilgang til alle fasiliteter og aktiviteter på Døgnenheten, etter avtale, og sammen med personal.

Miniteam
Alle pasientene på Avrusningenheten får sitt eget miniteam, med forløpskoordinator, miljøkontakt og psykolog. På Avrusing får pasienten en miljøkontakt som jobber i turnus ved denne enheten. Ved overflytting til Døgn byttes denne ut med en miljøkontakt på Døgn. Forløpskoordinator og psykolog vil være de samme under hele behandlingsforløpet ved videre behandling på Døgn.

Besøk og permisjoner
Det gis som hovedregel ikke permisjon under en innleggelse ved Avrusingsenheten. Besøk avtales individuelt, og gjennomføres som hovedregel utenfor enheten og med personale tilstede.

Forløpskoordinatorer 

 • June Vik: 769 65 633
 • Christin Larsen: 769 65 635
 • Marit Mc. Clusky: 769 65 636
 • Stine Andersen: 769 65 637
 • Renate Lian: 769 65 639
 • Stine Lundell: 769 65 641 
 • Morten Støldal: 769 65 647
 • Tine Normann: 769 65 648
 • Torill Nordberg: 769 65 649


Behandlingstiltak

 • Medikamentell og ikke-medikamentell støtte i avrusingsperioden
 • Miljøterapi: Motivering og stabilisering i et trygt og støttende miljø med faste rammer og
 • rutiner. Fokus på grunnleggende behov og gode relasjoner
 • Det er faste møtepunkter for pasientene i løpet av dagen, og de fleste pasientene har oppgaver/ansvar knyttet til hverdagen på enheten. Det tilrettelegges for jevnlig fysisk aktivitet, og pasientene får tilbud om å prøve ut kreativ aktivitet eller andre aktiviteter etter ønske eller behov
 • Samtaler: Kartlegging og motivering til videre behandling

Kontakt

Oppmøtested
Buveien 75, 8520 Ankenes (tidligere Nordlandsklinikken), 3. etasje

Seksjonen har døgnbemanning
Telefon
Vaktrom: 76965611 eller 76965615
Forløpskoordinatorene er tilgjengelige klokken 09–15 alle hverdager. Du kan legge igjen beskjed til resepsjonen om forløpskoordinator ikke er tilgjengelig.
Russeksjon Narvik, Håkvik (Nordlandsklinikken)
Besøksadresse
Buveien 75, Håkvik(Google maps)
Telefon
76965620
E-post

Praktisk informasjon

Atkomst

​Nordlandsklinikken ligger i Buveien i Håkvik, rundt 12 kilometer sør for Narvik. Det er skiltet til klinikken med avkjøring fra E6.​

Matservering

Pårørende kan bestille frokost, lunsj og middag etter avtale med kjøkkenet, som ligger ved matsalen i 1. etasje.​

Parkering

​Det er rundt 30 parkeringsplasser utenfor Nordlandsklinikken. Vi har gratis parkering. 

Avrusning fra alkoholhttps://unn.no/behandlinger/avrusning-fra-alkoholAvrusning fra alkoholAAvrusning fra alkoholAvrusning fra alkoholAvrusning fra alkoholAvrusning fra alkohol[{"Title":"Tromsø","Department":"Avrusning Tromsø|f47ad40d-a960-41f9-bcee-761795dde94a","Locations":"UNN Åsgård|d583e0e2-7b52-430e-9627-021ea4db792a","TitleExtension":" - Tromsø","LocationQueryString":"?sted=tromso","FNSPOrganizationNumber":"974864177"},{"Title":"Narvik","Department":"Avrusningsenheten, Narvik|53ab803c-4f06-4298-9ac3-ca01109fba56","Locations":"Russeksjon Narvik (Nordlandsklinikken)|4a2cebec-2de2-47da-9595-07bb184f3782","TitleExtension":" - Narvik","LocationQueryString":"?sted=narvik","FNSPOrganizationNumber":"974795191;974864177"}]
Avrusning fra opioiderhttps://unn.no/behandlinger/avrusning-fra-opioiderAvrusning fra opioiderAAvrusning fra opioiderAvrusning fra opioiderAvrusning fra opioiderAvrusning fra opioider[{"Title":"Tromsø","Department":"Avrusning Tromsø|f47ad40d-a960-41f9-bcee-761795dde94a","Locations":"UNN Åsgård|d583e0e2-7b52-430e-9627-021ea4db792a","TitleExtension":" - Tromsø","LocationQueryString":"?sted=tromso","FNSPOrganizationNumber":"974864177"},{"Title":"Narvik","Department":"Avrusningsenheten, Narvik|53ab803c-4f06-4298-9ac3-ca01109fba56","Locations":"UNN Åsgård|d583e0e2-7b52-430e-9627-021ea4db792a","TitleExtension":" - Narvik","LocationQueryString":"?sted=narvik","FNSPOrganizationNumber":"974864177"}]
Avrusning på institusjonhttps://unn.no/behandlinger/avrusning-pa-institusjonAvrusning på institusjonAAvrusning på institusjonAvrusning på institusjonAvrusning på institusjonAvrusning på institusjon[{"Title":"Tromsø","Department":"Avrusning Tromsø|f47ad40d-a960-41f9-bcee-761795dde94a","Locations":"UNN Åsgård|d583e0e2-7b52-430e-9627-021ea4db792a","TitleExtension":" - Tromsø","LocationQueryString":"?sted=tromso","FNSPOrganizationNumber":"974864177"},{"Title":"Narvik","Department":"Avrusningsenheten, Narvik|53ab803c-4f06-4298-9ac3-ca01109fba56","Locations":"Russeksjon Narvik (Nordlandsklinikken)|4a2cebec-2de2-47da-9595-07bb184f3782","TitleExtension":" - Narvik","LocationQueryString":"?sted=narvik","FNSPOrganizationNumber":"974795191;974864177"}]

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)