HELSENORGE

Sikkerhetspsykiatrisk seksjon, Tromsø

Sikkerhetspsykiatrisk seksjon i Tromsø gir psykisk helsehjelp til mennesker med alvorlig psykisk lidelse i kombinasjon med voldsrisiko. Vi gir også helsehjelp til personer som er dømt til tvunget psykisk helsevern. Vårt opptaksområde er Finnmark, Troms og Ofoten. 
Fant du det du lette etter?