Fagutviklingsenheten (Psykisk helse og rus)

Fagutviklingsenheten hører hjemme i Psykisk helse- og rusklinikken, og har en viktig rolle i utviklingen av trygge og virkningsfulle pasienttilbud. Satsingsområder er brukermedvirkning, forskning, pasientsikkerhet, kompetanseheving, e-helse, veiledning og utdanning.

Les mer om Fagutviklingsenheten (Psykisk helse og rus)

Fagutviklingsenheten (Psykisk helse og rus)

Enheten har 11 årsverk, og er tverrfaglig sammensatt. Teamet har samlet bred kompetanse, og medarbeiderne har erfaring fra ulike enheter innen psykisk helsevern og rusbehandling.

Ansatte 

Tordis Sørensen Høifødt
Leder/overlege Dr med
776 27651 

Henriette Riley
Forskningsleder 
93 42 70 12

Trond Nergaard Bjerke
Forskningsleder rus
776 69250

Njål Bjørhovde
Spesialkonsulent
776 27810 

Joaquim Carvalho
Konsulent
776 69216

Ingvild Dahl
Fagutviklingssykepleier
776 27658

Birgit Eliassen
Spesialkonsulent
776 27918 

Dag Erik Hagerup
Spesialkonsulent/filosof
776 27739

Sissel Høgmo
Fagutviklingssykepleier
776 27570

Kristin Johannessen
Psykologspesialist
776 27847 

Vemund Nordnes Myrbakk
Psykologspesialist
776 26495

Elisabeth Reitan
Psykologspesialist
776 27805

Håvard Sørensen
AV tekniker
776 27662

Karl-Heinz Valtl
Bibliotekar/Fagkonsulent
776 27816

Astrid Weber
Erfaringskonsulent
776 54256

Sentrale oppgaver

 • Legge til rette for forskning 
 • Legge til rette for brukermedvirkning
 • Koordinere utdanning, videreutdanning og spesialisering 
 • Fremme pasientsikkerhet
 • Bistå fagmiljø i kvalitetsutviklingsarbeid 
 • Sikre fagutvikling gjennom kurs og konferanser 
 • Bidra aktivt i fagnettverk 
 • Koordinere E-læring 
 • Koordinere og fremme utvikling av E-helse tilbud

Bibliotek

Både et godt utvalg av faglitteratur innen medisin, psykiatri, psykologi, sykepleie og beslektede emner pluss en del fagtidsskrifter samt et variert tilbud av skjønnlitteratur, lydbøker og sakprosa fra forskjellige områder står til disposisjon. Faglitteratur(bøker og artikler fra tidsskrift), som vi ikke har i hyllene, kan bestilles via fjernlån gjennom vårt samarbeid med forskjellige bibliotek over hele landet. 

Gjennom bibliotekavtalen mellom UBTØ og UNN har samtlige ansatte (fra sine kontor-PCer) nærmest full tilgang til alle de medisinsk relaterte onlineressursene fra universitetsbiblioteket.

Fag- og pasientbiblioteket Åsgård som hold til i bomberommet under gymsalen i mer enn førti år har nå fått nye fasiliteter. Aktivitetssenteret som ble nedlagt ved forrige årsskifte ble i februar 2017 fylt med nytt liv. Mange trivelige leseplasser og to datamaskiner (+ skrivere) til fri bruk gjør oppholdet på biblioteket enda mer underholdende og innbydende. Det som på sikt vil bli det nye bibliotek-området med flere rom til allmenn bruk har fått sitt første "leietaker" med biblioteket og et nytt kapittel i kunnskapsformidling og læring på Åsgård har startet. 

Biblioteket ligger midt på Åsgård i bygg 8S ved siden av kantina. Entré via inngang B8S - 164.

Bibliotekets åpningstider:
Mandag og torsdag fra kl. 12.00 til 15.30
Tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 8.30 til 12.00

Vennligst sjekk onlinekatalogen før du ringer til biblioteket for å spørre om vi har en bestemt tittel. Gjerne benytt kontaktskjema fra websiden for å sende beskjeder, bestillinger eller andre spørsmål til bibliotekaren. 

Forslag til innkjøp av relevant og viktig litteratur mottas gjerne. 

Karl-Heinz.Valtl@unn.no, telefon 77 62 78 16

Jeg er også behjelpelig med litteratursøk, research, bestilling og veiledning ang. alle relevante spørsmål innenfor faget. Stikk gjerne innom for en personlig prat.

Besøk også bibliotekets egen webside http://asp.bibits.no/unn

Alle medier finnes i den elektroniske katalogen og kan søkes, bestilles og administreres online.

Internasjonalt samarbeid

Kvalitet

Utvikling 

Prosjekter

Forskning

Navn på forskningsprosjektWhen coercion moves into your home a study on outpatient commitment in Northern Norway

Målsetting: Den overordnede hensikten med studien er å få kunnskap om omfang og praksis av  tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD), og hvordan pasienter og vedtaksansvarlige erfarer ordningen i Nord Norge. Studien består av en kvantitativ og to kvalitative delstudier.

Prosjektperiode: 2011-2016

Samarbeidspartnere/deltakere:
Studien er et samarbeid mellom Universitetet i Tromsø og Universitetssykehuset Nord-Norge, og ble finansiert med forskningsmidler fra Helse Nord RHF. Deltakere i prosjektet har vært:  

Prosjektleder, professor Georg Høyer, Biveileder professor Geir Lorem, og Phd stipdendiat Henriette Riley  

Kort om prosjektets problemstilling(er), materiale og metode:

Delstudie I: Patients on a first ever outpatient commitment order in Norway

Hensikten med studien er å:

 1. Få kunnskap om antall nye TUD vedtak per år (insidens) og antall personer som til enhver tid er underlagt TUD (prevalens) i Troms og Finnmark
 2. Få kunnskap om pasienter som får det aller første TUD vedtak; hvem er de, begrunnelsen for vedtaket, varighet på vedtaket, og bruk av døgnopphold tre år før og tre år etter første TUD vedtak

Delstudie II: "When coercion moves into your home" - A qualitative study of patient experiences with Outpatient Commitment in Norway

Hensikten med studien er å:

 1. Undersøke pasienters generelle erfaring med TUD
 2. Hvordan opplever pasientene at TUD påvirker deres dagligliv
 3. Hvordan opplever pasienten tvangsrammen som følge av TUD

Delstudie III: Community treatment orders - what are the views of decision makers?

Hensikten med studien er å:

 1. Undersøke hvordan beslutningsfattere avveier og vurderer ulike hensyn når de fatter beslutninger om TUD
 2. Hvordan vurderer beslutningsfattere tvangens plass og betydning for pasienter som underlegges TUD

Publiserte artikler: 
Artikkel 1: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5414164/
Artikkel 2: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24703340
Artikkel 3: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27461530
Avhandlingen: http://munin.uit.no/handle/10037/10051

Nytteverdi:
Da studien ble designet var det ikke gjennomført forskningsprosjekt om TUD basert på norske data. Grunnleggende kunnskap om TUD var derfor et prioritert forskningsområde innenfor bruk av tvang i Norge, både fra Helse- og omsorgsdepartementet og Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet.  Studien gir deskriptiv kunnskap om grunnleggende sider ved TUD som, omfang, varighet og innhold i behandlingen, samt erfaringsbaserte kunnskap fra involverte aktører.
Kontakt

Oppmøtested
Bygg 4, ned trappen til underetasjen 
Besøkstider
mandag08-15.30
tirsdag08-15.30
onsdag08-15.30
torsdag08-15.30
fredag08-15.30
Telefon
776 69216

UNN Åsgård

Besøksadresse
Åsgårdveien 40(Google maps)
Telefon
Sentralbord: 07766

Adkomst

​Åsgård ligger på vestsida av Tromsøya, drøyt to kilometer rett vest for Tromsø sentrum.

Hvis du reiser kollektivt stopper buss rute 26, 36 og 53 utenfor hovedinngangen. Om du velger å gå til fots vil det ta rundt en halv time fra sentrum.

Kart over området

Parkering

​​For pasienter og pårørende er det parkering utenfor hovedinngangen. Det er parkeringsautomat ved inngangen.

Praktisk informasjon

Internett

​Over store deler av Åsgård-området kan du kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

Kantine/kafe

Det ligger kafé i bygg 8. Gå inn hovedinngangen, ned trappa, og rett fram gjennom glassgangen. Ved enden av gangen går du til høyre.

Kaféen er åpen mandag til fredag fra klokka 08.30 til 14.30​.

Konserter og kultur

Det blir blant annet arrangert quiz eller lunsjkonserter på Åsgård hver uke, som regel på onsdager eller torsdager. Alle arrangementer annonseres på kulturkalenderen som henger ute på avdelingene og på informasjonstavle ved resepsjonen i hovedinngangen.

Arrangementene starter klokka 13 og varer en halv time hver gang.

Ta gjerne kontakt med kulturavdelinga på rom B11.103 i bygg 11. Gå ned trappa ved resepsjonen og ta inn til venstre.​