Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Harstad

Den første kontakten med psykisk helsevern er vanligvis poliklinisk. Her blir det gjort undersøking og utredning som utgangspunkt for videre behandling.

Les mer om Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Harstad

Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Harstad

Behandlingen kan være ulike former for samtaleterapi individuelt og/ eller i grupper, læring av mestringsstrategier og andre kurstilbud for å øke forståelsen av sykdommen og finne løsninger som kan hjelpe den enkelte. Behandlingen kan også bestå i medisinsk behandling og kartlegging av behov for hjelp og støtte i hverdagen.

Kartleggingsskjema (Checkware) - for deg som skal til behandling 


Målgruppe

Poliklinikken skal tilby utredning og behandling til mennesker som har psykiske lidelser. Pasienten blir vurdert å ha ”rett til nødvendig helsehjelp” (jmf lov om pasientrettigheter). I praksis vil det si at pasienter med alvorlige psykiske plager og høyt symptom/ lidelsestrykk vil bli prioritert og få et tilbud innen en frist.

Hva kan vi tilby

Poliklinikken har kompetanse innen kognitiv terapi, korttids- og langtids gruppebehandling og medikamentell behandling. 

Vi samarbeider med fastleger, NAV, døgneneheten på Senteret, ambulant akutteam, sykehuset og andre relevante instanser der det er behov for det.

Hvordan er vi organisert

Vi er organisert i grupper. Pasientene blir drøftet i behandlingsmøter for å sikre et faglig godt tilbud. Det blir sendt regelmessige oppsummeringer til fastlege og annen relevant instans.

Henvisninger

Alle henvisninger blir vurdert i inntaksteam hver uke. Pasientens helsetilstand blir primært vurdert ut fra opplysninger i henvisningen og det er derfor viktig at denne inneholder relevante opplysninger om sykehistorie, symptom, og forsøk på behandling. Vurdering av henvisning skal skje innen 10 dager fra den mottas. 

​Sjekkliste for henvisning:​

- Aktuelle symptomer 
- Aktuell funksjonsbeskrivelse 
- Aktuelle kartlegginger/tester (eksempelvis MADRS)
- Hvilken behandling/oppfølging er gitt frem til nå, og effekt så langt? 
- Tidligere psykiske helseplager
- Kjente psykiske helseplager i nær familie
- Somatisk status 
- Medisiner (dato for sist endringer, og serumspeil)
- Eventuell rusmiddel/legemiddelavhengighet 
- Cave 
- Omsorg for barn
- Nettverk 
- Pasientens motivasjon for behandling​


Kontakt

Oppmøtested

Sykehusstien 8
Telefon
770 15900
Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms, Harstad
Besøksadresse
Sykehusstien 8(Google maps)
Telefon
Ambulant akutteam: 770 15927 | Voksenpoliklinikk: 770 15900 | Barne- og ungdomspoliklinikk: 770 15970 | Døgnenheten: 770 15950

Praktisk informasjon

Adkomst

Senteret ligger rett bak sykehuset i Harstad. Inngangen er vendt mot byen. 

Om du tar beina fatt kan du gå opp til sykehuset på rundt 15 minutter. Vær oppmerksom på at Harstadgårdsveien kan føles både lang og bratt hvis du er dårlig til beins.

Om morgenen kan du ta bussrute 15 opp til sykehuset fra busstasjonen i sentrum. Du kan ta bussen går tilbake på ettermiddagen til sentrum med busstopp utenfor Heggen videregående skole.
Ruteoversikt over busser i Harstad (tromskortet.no)
Du kan ta taxi fra den gamle busstasjonen på torget. Busstasjonen ligger til venstre når du har krysset hovedveien, dersom du kommer til Harstad med hurtigbåten. Husk at reiseutgifter må avtales på forhånd med Pasientreiser.
 
Husk at reiseutgifter må avtales på forhånd med Pasientreiser.​

Besøksrom og samtalerom

Pasienter tar imot besøk på eget rom og samtalerom kan også benyttes. Det er gymsal tilgjengelig som er godt egnet ved besøk av barn. Dette kan avtale med ansatte.​​​

Internett

Det er mulig å benytte trådløst nett i deler av bygget. Døgnenheten har egen PC til bruk for pasienter.​

Parkering

Det er gjesteparkering på senterets område for besøkende. Det er også seks parkeringsplasser for pasienter. Det er mulig å bruke kredittkort og kontanter på betalingsautomatene.​​

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.