HELSENORGE

Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Tromsø

Poliklinikken skal tilby utredning og behandling til mennesker som har psykiske lidelser. Pasienten blir vurdert å ha ”rett til nødvendig helsehjelp” (jmf lov om pasientrettigheter). I praksis vil det si at pasienter med alvorlige psykiske plager og høyt symptom- eller lidelsestrykk vil bli prioritert og få et tilbud innen en frist.

Fant du det du lette etter?