Psykisk helse- og rusklinikken

Psykisk helse angår alle. Nesten halvparten av oss vil i løpet av livet oppleve lettere eller tyngre psykiske lidelser. Det finnes i dag effektive og gode behandlingsmetoder. Psykisk helse- og rusklinikken tilbyr utredning, behandling og rehabilitering til barn, unge, voksne og eldre som blir henvist til en av våre enheter.

Les mer om Psykisk helse- og rusklinikken

Psykisk helse- og rusklinikken

Som hovedregel får våre pasienter behandling ved et lokalt senter for psykisk helse. Dette gjelder poliklinikker for voksne og eldre, poliklinikker for barn og unge og døgnenheter. I tillegg finnes et sykehustilbud for de som har behov for særlig spesialisert  behandlingstilbud.

Vår målsetting er å tilby rett behandling på rett nivå til rett tid.

Klinikksjef: 

Tordis Sørensen Høifødt, telefon 776 27651 og e-post Tordis.Sorensen.Hoifodt@unn.no

Informasjon om psykiske helseplager/lidelser

Psykiske lidelser omfatter alt fra enkle fobier og lettere angst og depresjonslidelser, til omfattende og alvorlige tilstander som schizofreni. Felles for alle psykiske lidelser er at de påvirker tanker, følelser, atferd, væremåte og omgang med andre. De vanligste lidelsene er angst og depresjon. 

Les mer på Folkehelseinstituttet

Les mer på Helsedirektoratet

For utfylling av kartleggingsskjema - psykisk helse, klikk her:

(Tilgang etter avtale med behandler, forutsetter henvisning til psykisk helsevern)

Kartleggingsinstrumenter

  • Kartleggingsskjema er ment å kvalitetssikre utredning av psykiske helseplager/lidelser.  I tillegg til pasientens muntlige beskrivelser og behandler sin vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av pasientens aktuelle plager/lidelser.
  • Opplysningene fra kartleggingsskjemaene gir alene ikke grunnlag for diagnostisk vurdering.
  • Besvarelsene blir en del av pasientjournal, og kan kun leses av den behandler/ helsepersonell som er ansvarlig for behandlingen. Sensitive opplysninger er underlagt taushetsplikt.
  • Når de aktuelle kartleggingsskjemaene er fylt ut og sendt elektronisk, vil disse bli gjennomgått sammen med behandler.
  • Skjema kan fylles ut på PC og nettbrett med tilgang til internett.
  • All informasjon håndteres i henhold til sikkerhetsmessige krav i Personopplysningsforskriften.
  • Tjenesten leveres av Check Ware AS, www.checkware.com


Kontakt

ADHD hos voksnehttps://unn.no/behandlinger/adhd-hos-voksneADHD hos voksneAADHD hos voksneADHD hos voksneADHD hos vaksneADHD hos voksneEMPTY
Alderspsykiatrihttps://unn.no/behandlinger/alderspsykiatriAlderspsykiatriAAlderspsykiatriAlderspsykiatriAlderspsykiatriAlderspsykiatriEMPTY
Angstlidelser - fobier og panikkangsthttps://unn.no/behandlinger/angstlidelser-fobier-og-panikkangstAngstlidelser - fobier og panikkangstAAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstEMPTY
Angstlidelser hos voksne - generaliserthttps://unn.no/behandlinger/angstlidelser-hos-voksne-generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertEMPTY
Avrusning fra alkoholhttps://unn.no/behandlinger/avrusning-fra-alkoholAvrusning fra alkoholAAvrusning fra alkoholAvrusning fra alkoholAvrusning fra alkoholAvrusning fra alkohol[{"Title":"Tromsø","Department":"Avrusning Tromsø|f47ad40d-a960-41f9-bcee-761795dde94a","Locations":"UNN Åsgård|d583e0e2-7b52-430e-9627-021ea4db792a","TitleExtension":" - Tromsø","LocationQueryString":"?sted=tromso","FNSPOrganizationNumber":"974864177"},{"Title":"Narvik","Department":"Avrusningsenheten, Narvik|53ab803c-4f06-4298-9ac3-ca01109fba56","Locations":"Russeksjon Narvik (Nordlandsklinikken)|4a2cebec-2de2-47da-9595-07bb184f3782","TitleExtension":" - Narvik","LocationQueryString":"?sted=narvik","FNSPOrganizationNumber":"974795191;974864177"}]
Avrusning fra opioiderhttps://unn.no/behandlinger/avrusning-fra-opioiderAvrusning fra opioiderAAvrusning fra opioiderAvrusning fra opioiderAvrusning fra opioiderAvrusning fra opioider[{"Title":"Tromsø","Department":"Avrusning Tromsø|f47ad40d-a960-41f9-bcee-761795dde94a","Locations":"UNN Åsgård|d583e0e2-7b52-430e-9627-021ea4db792a","TitleExtension":" - Tromsø","LocationQueryString":"?sted=tromso","FNSPOrganizationNumber":"974864177"},{"Title":"Narvik","Department":"Avrusningsenheten, Narvik|53ab803c-4f06-4298-9ac3-ca01109fba56","Locations":"UNN Åsgård|d583e0e2-7b52-430e-9627-021ea4db792a","TitleExtension":" - Narvik","LocationQueryString":"?sted=narvik","FNSPOrganizationNumber":"974864177"}]
Avrusning på institusjonhttps://unn.no/behandlinger/avrusning-pa-institusjonAvrusning på institusjonAAvrusning på institusjonAvrusning på institusjonAvrusning på institusjonAvrusning på institusjon[{"Title":"Tromsø","Department":"Avrusning Tromsø|f47ad40d-a960-41f9-bcee-761795dde94a","Locations":"UNN Åsgård|d583e0e2-7b52-430e-9627-021ea4db792a","TitleExtension":" - Tromsø","LocationQueryString":"?sted=tromso","FNSPOrganizationNumber":"974864177"},{"Title":"Narvik","Department":"Avrusningsenheten, Narvik|53ab803c-4f06-4298-9ac3-ca01109fba56","Locations":"Russeksjon Narvik (Nordlandsklinikken)|4a2cebec-2de2-47da-9595-07bb184f3782","TitleExtension":" - Narvik","LocationQueryString":"?sted=narvik","FNSPOrganizationNumber":"974795191;974864177"}]
Bipolar lidelsehttps://unn.no/behandlinger/bipolar-lidelseBipolar lidelseBBipolar lidelseBipolar lidelseBipolar lidelseBipolar lidelseEMPTY
Depresjon hos voksnehttps://unn.no/behandlinger/depresjon-hos-voksneDepresjon hos voksneDDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneEMPTY
Eksponering med responsprevensjon (ERP) for voksnehttps://unn.no/behandlinger/eksponering-med-responsprevensjon-erp-for-voksneEksponering med responsprevensjon (ERP) for voksneEEksponering med responsprevensjonEksponering med responsprevensjonEksponering med responsprevensjonEksponering med responsprevensjonEMPTY
Elektrokonvulsiv terapi (ECT)https://unn.no/behandlinger/elektrokonvulsiv-terapi-ectElektrokonvulsiv terapi (ECT)EElektrokonvulsiv terapi (elektrostimulering) - ECTElektrokonvulsiv terapi (elektrostimulering) - ECTElektrokonvulsiv terapi (elektrostimulering) - ECTElektrokonvulsiv terapi (elektrostimulering) - ECTEMPTY
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)https://unn.no/behandlinger/emdr-eye-movement-desensitization-and-reprocessingEMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)EEMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)EMPTY
Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP)https://unn.no/behandlinger/intensiv-dynamisk-korttidsterapi-istdpIntensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP)IIntensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP)Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP)Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP)Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP)EMPTY
Kognitiv terapi for voksnehttps://unn.no/behandlinger/kognitiv-terapi-for-voksneKognitiv terapi for voksneKKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapiEMPTY
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)https://unn.no/behandlinger/legemiddelassistert-rehabilitering-larLegemiddelassistert rehabilitering (LAR)LLAR-behandlingLAR-behandlingLAR-behandlingLAR-behandlingEMPTY
Medikamentell behandling av traumelidelserhttps://unn.no/behandlinger/medikamentell-behandling-av-traumelidelserMedikamentell behandling av traumelidelserMTraumer hos voksne - behandlingTraumer hos voksne - behandlingTraumer hos voksne - behandlingTraumer hos voksne - behandlingEMPTY
Medikamentell behandling ved depresjonhttps://unn.no/behandlinger/medikamentell-behandling-ved-depresjonMedikamentell behandling ved depresjonMMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjonEMPTY
Medikamentell behandling ved tvangslidelser (OCD)https://unn.no/behandlinger/medikamentell-behandling-ved-tvangslidelser-ocdMedikamentell behandling ved tvangslidelser (OCD)MTvangslidelser - medikamentell behandling voksneTvangslidelser - medikamentell behandling voksneTvangslidelser - medikamentell behandling voksneTvangslidelser - medikamentell behandling voksne[]
Medikamentfritt behandlingstilbud, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/medikamentfritt-behandlingstilbud-tromsoMedikamentfritt behandlingstilbud, TromsøMMedikamentfritt behandlingstilbud, TromsøMedikamentfritt behandlingstilbud, TromsøMedikamentfritt behandlingstilbud, TromsøMedikamentfritt behandlingstilbud, TromsøEMPTY
Mentaliseringsbasert terapi (MBT) i rusbehandlinghttps://unn.no/behandlinger/mentaliseringsbasert-terapi-mbt-i-rusbehandlingMentaliseringsbasert terapi (MBT) i rusbehandlingMRusavhengighet - Mentaliseringsbasert terapi (MBT) i rusbehandlingRusavhengighet - Mentaliseringsbasert terapi (MBT) i rusbehandlingRusavhengighet - Mentaliseringsbasert terapi (MBT) i rusbehandlingRusavhengighet - Mentaliseringsbasert terapi (MBT) i rusbehandlingEMPTY
Motiverende intervju (MI)https://unn.no/behandlinger/motiverende-intervju-miMotiverende intervju (MI)MMotiverende intervju (MI)Motiverende intervju (MI)Motiverende intervju (MI)Motiverende intervju (MI)EMPTY
Personlighetsforstyrrelser hos voksnehttps://unn.no/behandlinger/personlighetsforstyrrelser-hos-voksnePersonlighetsforstyrrelser hos voksnePPersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksneEMPTY
Psykiske lidelser hos voksne - pakkeforløphttps://unn.no/behandlinger/psykiske-lidelser-hos-voksne-pakkeforlopPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløp[]
Psykodynamisk terapihttps://unn.no/behandlinger/psykodynamisk-terapiPsykodynamisk terapiPPsykisk helsevern - Psykodynamisk terapiPsykisk helsevern - Psykodynamisk terapiPsykisk helsevern - Psykodynamisk terapiPsykisk helsevern - Psykodynamisk terapiEMPTY
Psykoedukasjonhttps://unn.no/behandlinger/psykoedukasjonPsykoedukasjonPPsykisk helsevern - PsykoedukasjonPsykisk helsevern - PsykoedukasjonPsykisk helsevern - PsykoedukasjonPsykisk helsevern - PsykoedukasjonEMPTY
Psykomotorisk fysioterapihttps://unn.no/behandlinger/psykomotorisk-fysioterapiPsykomotorisk fysioterapiPPsykomotorisk fysioterapiPsykomotorisk fysioterapiPsykomotorisk fysioterapiPsykomotorisk fysioterapiEMPTY
Psykose hos voksnehttps://unn.no/behandlinger/psykose-hos-voksnePsykose hos voksnePPsykoser voksnePsykoser voksnePsykoser voksnePsykoser voksneEMPTY
Rusavhengighet, døgnbehandlinghttps://unn.no/behandlinger/rusavhengighet-dognbehandlingRusavhengighet, døgnbehandlingRRusavhengighet-døgnbehandlingRusavhengighet-døgnbehandlingRusavhengighet-døgnbehandlingRusavhengighet-døgnbehandling[]
Rusavhengighet, poliklinisk behandlinghttps://unn.no/behandlinger/rusavhengighet-poliklinisk-behandlingRusavhengighet, poliklinisk behandlingRRusavhengighet poliklinisk behandlingRusavhengighet poliklinisk behandlingRusavhengigheit poliklinisk behandlingRusavhengighet poliklinisk behandlingEMPTY
Sikkerhetspsykiatrihttps://unn.no/behandlinger/sikkerhetspsykiatriSikkerhetspsykiatriSSikkerhetspsykiatriSikkerhetspsykiatriSikkerhetspsykiatriSikkerhetspsykiatriEMPTY
Spiseforstyrrelse hos voksnehttps://unn.no/behandlinger/spiseforstyrrelse-hos-voksneSpiseforstyrrelse hos voksneSSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingEMPTY
Traumelidelser hos voksnehttps://unn.no/behandlinger/traumelidelser-hos-voksneTraumelidelser hos voksneTTraumelidelser hos voksneTraumelidelser hos voksneTraumelidelser hos voksneTraumelidelser hos voksneEMPTY
Tvangslidelser hos voksnehttps://unn.no/behandlinger/tvangslidelser-hos-voksneTvangslidelser hos voksneTTvangslidelser hos voksneTvangslidelser hos voksneTvangslidelser hos voksneTvangslidelser hos voksneEMPTY
Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBhttps://unn.no/behandlinger/tverrfaglig-spesialisert-behandling-av-ruslidelser-tsbTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSB[{"Title":"Tromsø - avrusning","Department":"Avrusning Tromsø|f47ad40d-a960-41f9-bcee-761795dde94a","Locations":"UNN Åsgård|d583e0e2-7b52-430e-9627-021ea4db792a","TitleExtension":"Tromsø - avrusning","LocationQueryString":"?sted=tromso-avrusning","FNSPOrganizationNumber":"974864177"},{"Title":"Tromsø - Restart","Department":"Rusbehandling Restart, Tromsø|82ce018b-0bca-4a08-a2d4-4fc75fc783d1","Locations":"UNN Åsgård|d583e0e2-7b52-430e-9627-021ea4db792a","TitleExtension":"Tromsø - Restart","LocationQueryString":"?sted=tromso-restart","FNSPOrganizationNumber":"974864177"},{"Title":"Tromsø - poliklinikk","Department":"Ruspoliklinikken, Tromsø|436e50f8-4625-4571-abcd-e471292038c1","Locations":"UNN Åsgård|d583e0e2-7b52-430e-9627-021ea4db792a","TitleExtension":"Tromsø - poliklinikk","LocationQueryString":"?sted=tromso-poliklinikk","FNSPOrganizationNumber":"974864177"},{"Title":"Tromsø (rusbehandling ung)","Department":"Rusbehandling ung, Tromsø (Færingen)|433117bd-b95e-4ad1-baf2-3977ecfe4cce","Locations":"Rusbehandling ung, Tromsø|3ba57cae-f746-4529-89f4-73965d6554ea","TitleExtension":" - Tromsø (rusbehandling ung)","LocationQueryString":"?sted=tromso-rusbehandling-ung","FNSPOrganizationNumber":"974547058;974864177"},{"Title":"Narvik - avrusning","Department":"Avrusningsenheten, Narvik|53ab803c-4f06-4298-9ac3-ca01109fba56","Locations":"Russeksjon Narvik (Nordlandsklinikken)|4a2cebec-2de2-47da-9595-07bb184f3782","TitleExtension":"Narvik - avrusning","LocationQueryString":"?sted=narvik-avrusning","FNSPOrganizationNumber":"974795191;974864177"},{"Title":"Narvik - døgnenhet","Department":"Russeksjon Narvik, døgnenhet|eedb182e-c700-482f-a0a5-061921eadcb5","Locations":"Russeksjon Narvik (Nordlandsklinikken)|4a2cebec-2de2-47da-9595-07bb184f3782","TitleExtension":"Narvik - døgnenhet","LocationQueryString":"?sted=narvik-dognenhet","FNSPOrganizationNumber":"974795191;974864177"}]

Avdeling nordhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-nordAvdeling nord
Avdeling sør, psykisk helse- og rusklinikkenhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-sorAvdeling sør, psykisk helse- og rusklinikken
Fagutvikling, forskning og utdanning (Psykisk helse- og rus)https://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/fagutvikling-forskning-og-utdanning-psykisk-helse-og-rusFagutvikling, forskning og utdanning (Psykisk helse- og rus)
Psykiatrisk avdelinghttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/psykiatrisk-avdelingPsykiatrisk avdeling
Rusavdelingenhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/rusavdelingenRusavdelingen

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)