Psykisk helse- og rusklinikken

Psykisk helse angår alle. Nesten halvparten av oss vil i løpet av livet oppleve lettere eller tyngre psykiske lidelser. Det finnes i dag effektive og gode behandlingsmetoder. Psykisk helse- og rusklinikken tilbyr utredning, behandling og rehabilitering til barn, unge, voksne og eldre som blir henvist til en av våre enheter.

Les mer om Psykisk helse- og rusklinikken

Psykisk helse- og rusklinikken

Som hovedregel får våre pasienter behandling ved et lokalt senter for psykisk helse. Dette gjelder poliklinikker for voksne og eldre, poliklinikker for barn og unge og døgnenheter. I tillegg finnes et sykehustilbud for de som har behov for særlig spesialisert  behandlingstilbud.

Vår målsetting er å tilby rett behandling på rett nivå til rett tid.


Klinikksjef: Magnus Hald, telefon 905 18135 og e-post Magnus.P.Hald@unn.no

Informasjon om psykiske helseplager/lidelser

Psykiske lidelser omfatter alt fra enkle fobier og lettere angst og depresjonslidelser, til omfattende og alvorlige tilstander som schizofreni. Felles for alle psykiske lidelser er at de påvirker tanker, følelser, atferd, væremåte og omgang med andre. De vanligste lidelsene er angst og depresjon. 

Les mer på Folkehelseinstituttet

Les mer på Helsedirektoratet

For utfylling av kartleggingsskjema - psykisk helse, klikk her:

(Tilgang etter avtale med behandler, forutsetter henvisning til psykisk helsevern)

Kartleggingsinstrumenter

  • Kartleggingsskjema er ment å kvalitetssikre utredning av psykiske helseplager/lidelser.  I tillegg til pasientens muntlige beskrivelser og behandler sin vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av pasientens aktuelle plager/lidelser.
  • Opplysningene fra kartleggingsskjemaene gir alene ikke grunnlag for diagnostisk vurdering.
  • Besvarelsene blir en del av pasientjournal, og kan kun leses av den behandler/ helsepersonell som er ansvarlig for behandlingen. Sensitive opplysninger er underlagt taushetsplikt.
  • Når de aktuelle kartleggingsskjemaene er fylt ut og sendt elektronisk, vil disse bli gjennomgått sammen med behandler.
  • Skjema kan fylles ut på PC og nettbrett med tilgang til internett.
  • All informasjon håndteres i henhold til sikkerhetsmessige krav i Personopplysningsforskriften.
  • Tjenesten leveres av Check Ware AS, www.checkware.com


Kontakt

Angstlidelser - fobier og panikkangsthttps://unn.no/behandlinger/angstlidelser-fobier-og-panikkangstAngstlidelser - fobier og panikkangstAAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangst
Angstlidelser hos voksne - generaliserthttps://unn.no/behandlinger/angstlidelser-hos-voksne-generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisert
Depresjon hos voksnehttps://unn.no/behandlinger/depresjon-hos-voksneDepresjon hos voksneDDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksne
Eksponering med responsprevensjon (ERP)https://unn.no/behandlinger/eksponering-med-responsprevensjon-erpEksponering med responsprevensjon (ERP)EEksponering med responsprevensjonEksponering med responsprevensjonEksponering med responsprevensjonEksponering med responsprevensjon
Elektrokonvulsiv terapi (ECT)https://unn.no/behandlinger/elektrokonvulsiv-terapi-ectElektrokonvulsiv terapi (ECT)EElektrokonvulsiv terapi (elektrostimulering) - ECTElektrokonvulsiv terapi (elektrostimulering) - ECTElektrokonvulsiv terapi (elektrostimulering) - ECTElektrokonvulsiv terapi (elektrostimulering) - ECT
Kognitiv terapi for voksnehttps://unn.no/behandlinger/kognitiv-terapi-for-voksneKognitiv terapi for voksneKKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapi
Medikamentell behandling ved depresjonhttps://unn.no/behandlinger/medikamentell-behandling-ved-depresjonMedikamentell behandling ved depresjonMMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjon
Medikamentfritt behandlingstilbud, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/medikamentfritt-behandlingstilbud-tromsoMedikamentfritt behandlingstilbud, TromsøMMedikamentfritt behandlingstilbud, TromsøMedikamentfritt behandlingstilbud, TromsøMedikamentfritt behandlingstilbud, TromsøMedikamentfritt behandlingstilbud, Tromsø
Psykodynamisk terapihttps://unn.no/behandlinger/psykodynamisk-terapiPsykodynamisk terapiPPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapi
Tvangslidelser hos voksnehttps://unn.no/behandlinger/tvangslidelser-hos-voksneTvangslidelser hos voksneTTvangslidelser hos voksneTvangslidelser hos voksneTvangslidelser hos voksneTvangslidelser hos voksne

Avdeling nordhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-nordAvdeling nord
Avdeling sør, psykisk helse- og rusklinikkenhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-sorAvdeling sør, psykisk helse- og rusklinikken
Fagutvikling, forskning og utdanning (Psykisk helse- og rus)https://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/fagutvikling-forskning-og-utdanning-psykisk-helse-og-rusFagutvikling, forskning og utdanning (Psykisk helse- og rus)
Psykiatrisk avdelinghttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/psykiatrisk-avdelingPsykiatrisk avdeling
Rusavdelingenhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/rusavdelingenRusavdelingen

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.